Ekonomija, financije, informatika, pravo...
Informacije, internetska stranica sa informacijama

Oglasi i marketing

Oglasi i marketingOglasi i marketing - Oglasi i marketing za obrtnike, udruge i trgovačka društvaMarketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni.

Marketing je društveni i upravljački proces koji putevima stvaranja, ponude i razmjene proizvoda i usluga od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono šta im je potrebno ili što žele (Izvor: Phillip Kotler).

American Marketing Association marketing definira kao "organizacijsku funkciju i niz procesa s ciljem stvaranja, komuniciranja i isporuke vrijednosti potrošačima te upravljanja odnosima s potrošačima na način koji pogoduje organizaciji i njenim vlasnicima".

Marketing se bavi potrebama ljudi i pronalazi načine zadovoljenja tih potreba, a također pronalazi i potrebe kojih potrošači u datoj točki vremena još nisu svjesni, te također pomaže u oblikovanju proizvoda i usluga za njihovo zadovoljenje.

OGLASI I MARKETING - LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE   Besplatni oglasi i marketing


Preporuke za dobar posao - Oglasi i marketing

Poslovne Web Usluge Izrada poslovnih internet stranica   Poslovne Web Usluge CMS web stranice   Poslovne Web Usluge Hosting i domene   Poslovne Web Usluge Internet trgovine   Poslovne Web Usluge Turizam   Poslovne Web Usluge Web tražilice
Usluge i web preporuke Posebna ponuda   Usluge i web preporuke Poslovni imenici   Usluge i web preporuke Primjeri ugovora   Usluge i web preporuke Poslovni izvještaji   Usluge i web preporuke Primjeri poslovnih planova   Usluge i web preporuke Savjetovanje
Usluge za poduzetnike Trgovačko posredovanje   Usluge za poduzetnike Istraživanje tržišta   Oglasi i marketing Oglasi i marketing   Usluge za poduzetnike Katalog proizvoda i usluga   Usluge za poduzetnike Pravo, propisi i zakoni
Usluge u Hrvatskoj Korisni programi   Usluge u Hrvatskoj Sigurnost i nadzor   Usluge u Hrvatskoj Poslovni forum   Usluge u Hrvatskoj Aktualno   Usluge u Hrvatskoj Žensko poduzetništvo   Usluge Financije   Knjigovodstvo Knjigovodstvo
Usluge SAZNAJTE KOJE ĆE TVRTKE PROPASTI, TKO NIJE TRŽIŠNO KONKURENTAN, SAZNAJTE DA LI I VAŠA TVRTKA PROPADA!
Internet usluge - Oglasi i marketing   Poslovne usluge za sve tvrtke i udruge   Servis i podrška poduzetnicima


NOVO ZA PODUZETNIKE

PRAVILNIK O MARKETINGU MIROVINA I DRUGIH MIROVINSKIH DAVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o marketingu mirovina i drugih mirovinskih davanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

– sadržaj oglasa, promidžbenog materijala, tvrdnji, izjava i informacija o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima (u daljnjem tekstu: oglas i promidžbeni materijal) objavljenog od strane ili u ime mirovinskog osiguravajućeg društva i/ili dobrovoljnog mirovinskog društva (u daljnjem tekstu: oglašivači);

– dodatni uvjeti za marketing mirovina i drugih mirovinskih davanja;

– postupak izdavanja suglasnosti Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija) na oglas i promidžbeni materijal oglašivača;

– postupak nadzora agenata, zaposlenika i povezanih osoba oglašivača u poslovima prodaje i marketinga mirovina i drugih mirovinskih davanja te dobrovoljnih mirovinskih programa;

– temeljni kriteriji provođenja i javnog predstavljanja istraživanja tržišta o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te dobrovoljnim mirovinskim programima od strane ili u ime oglašivača.

II. SADRŽAJ OGLASA I PROMIDŽBENOG MATERIJALA

Članak 2.

(1) Pod oglasom i promidžbenim materijalom o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima smatraju se sve poruke koje oglašivač namjerava uputiti javnosti u svezi mirovina i drugih mirovinskih davanja u sklopu obveznoga i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i to putem tiska, letka, radija, televizije, elektronske pošte, interneta, osobnog kontakta ili u drugom obliku iz kojeg nedvojbeno proizilazi namjera promidžbe i oglašavanja.

(2) Oglašivač, njegovi agenti, zaposlenici i povezane osobe ne smiju izražavati nikakve tvrdnje, odnosno davati pismene ili usmene izjave, objavljivati i distribuirati oglase i drugi promidžbeni materijal te priopćavati informacije članovima fonda i korisnicima mirovina:

– koje stvaraju krivi ili lažni dojam o mirovinskom osigura­vajućem društvu, mirovinskom društvu ili fondu, sadašnjim ili budućim članovima fonda i korisnicima mirovina;

– koje negativno, neistinito i pogrešno opisuju druge sudionike u mirovinskom sustavu;

– koje su u suprotnosti s odobrenim pravilima mirovinskog osiguravajućeg društva o mirovinama koje će isplaćivati u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje i mirovinskih programa u sklopu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;

– koje su u suprotnosti sa statutom i planom poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva;

– koje sadrže obećanja, procjene i predviđanja određenog postotka budućeg prinosa mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog fonda ili pojedinih vrsta njihove imovine;

– koje sadrži nerevidirane podatke i pokazatelje o prethodnom financijskom poslovanju mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog fonda i mirovinskog društva;

– koje ne sadrže upozorenje da se prilikom promjene fonda plaća naknada za izlaz s naznakom visine naknade;

– koje u sklopu promidžbe oglašivača ističu nagrade i priznanja osnivača;

– koje ne sadrže bitne identifikacijske podatke oglašivača.

III. DODATNI UVJETI ZA OGLAS I PROMIDŽBENI MATERIJAL

Članak 3.

(1) Oglas i promidžbeni materijal, uz uvjete propisane člankom 2. ovog Pravilnika, mora udovoljavati Standardima hrvatskog kodeksa oglašavanja Hrvatskog oglasnog zbora, donesenog 11. lipnja 1995., te ne smije:

– sadržavati neistinite ili netočne tvrdnje koje su ili bi mogle biti od značaja za članove fonda, odnosno korisnike mirovina i drugih mirovinskih davanja;

– prešućivati ili ispuštati činjenice koje su s obzirom na svoj sadržaj od značaja ili bi mogle biti od značaja za članove fonda, odnosno korisnike mirovina i drugih mirovinskih davanja;

– sadržavati činjenice koje obmanjuju i dovode u zabludu članove fonda, odnosno korisnike mirovina i drugih mirovinskih davanja.

(2) Kada dobrovoljno mirovinsko društvo vrši promidžbu dobrovoljnoga mirovinskog programa, u svojim oglasima i promidžbenim materijalima mora vidljivo naznačiti naziv, a po mogućnosti i logotip, mirovinskoga osiguravajućeg društva koje je izradilo taj program.

(3) Oglašivač je dužan Agenciji svakih 15 (petnaest) dana dostavljati pisani raspored objavljenih ili emitiranih oglasa i promidžbenog materijala (medijaplan) za razdoblje od posljednjeg dostavljenog medijaplana. Medijaplan mora sadržavati: nadnevak (za elektronske medije i sat) i medij objavljivanja ili emitiranja, komercijalnu oznaku oglasa i promidžbenog materijala te količinu (u stranicama ili minutama).

IV. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI NA OGLAS I PROMIDŽBENI MATERIJAL

Članak 4.

(1) Za dobivanje suglasnosti na oglas i promidžbeni materijal o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te dobrovoljnim mirovinskim programima oglašivač je dužan podnijeti Agenciji pisani zahtjev. Uz zahtjev se prilaže prijedlog oglasa i promidžbenog materijala u izvorniku, dok je za materijale u audio i video verziji potrebno priložiti i sinopsis u pisanom obliku.

(2) Agencija izdaje pisanu suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva oglašivaču koji udovoljava uvjetima propisanim člancima 2. i 3. ovog Pravilnika.

(3) Oglašivač može objaviti ili distribuirati samo onaj oglas i promidžbeni materijal za koji je dobio prethodnu pisanu suglasnost iz stavka 2. ovog članka.

(4) Ako Agencija smatra da prijedlog oglasa i promidžbenog materijala ima otklonjive nedostatke, čijim bi se ispravljanjem mogao prihvatiti njihov sadržaj, pisanom obavijesti pozvat će oglašivača da u roku od 15 (petnaest) dana te nedostatke ispravi.

(5) Oglašivač je dužan ispravljeni sadržaj oglasa i promidž­benog materijala dostaviti na suglasnost Agenciji. Oglašivaču je zabranjeno objavljivanje oglasa i promidžbenog materijala s otklonjivim nedostacima prije nego što dobije pisanu suglasnost Agencije na ispravak njihova sadržaja.

(6) Pisanu suglasnost iz stavaka 2. i 5. ovog članka oglašivač obvezno dostavlja mediju ili distributeru prigodom objave ili distribucije oglasa i promidžbenog materijala.

Članak 5.

(1) Oglas i promidžbeni materijal koji se objave bez prethodne suglasnosti iz članka 4. ovog Pravilnika, oglašivač mora na svoj trošak, po nalogu Agencije, pobiti na isti način, u istom formatu i u istom mediju u kojem su i objavljeni.

(2) Oglašivač je dužan pobiti oglas i promidžbeni materijal iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja naloga Agencije.

(3) Oglašivač je dužan sadržaj pobijanja oglasa i promidžbenog materijala, koji su objavljeni bez prethodne suglasnosti Agencije, dostaviti na suglasnost Agenciji. Oglašivaču je zabranjeno objavljivanje pobijanja oglasa i promidžbenog materijala prije nego što dobije pisanu suglasnost Agencije na njegov sadržaj.

(4) Pisanu suglasnost iz stavka 3. ovog članka oglašivač obvezno dostavlja mediju ili distributeru prigodom objave ili distribucije pobijanja oglasa i promidžbenog materijala.

(5) Ako oglašivač ne postupi po nalogu Agencije, Agencija će pobiti oglas i promidžbeni materijal na teret oglašivača te postupiti prema ovlaštenjima iz članka 99. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje, »Narodne novine« broj 106/99 i 63/00 (u daljnjem tekstu: Zakon).

V. NADZOR AGENATA, ZAPOSLENIKA I POVEZANIH OSOBA OGLAŠIVAČA

Članak 6.

(1) Oglašivači su obvezni mjesečno dostavljati Agenciji ažurirani popis agenata, zaposlenika i povezanih osoba s kojima su sklopili ugovor ili su ih ovlastili za informativni kontakt s potencijalnim osiguranicima o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima.

(2) Popis iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

– ime i prezime osobe zadužene za informativni kontakt;

– JMBG;

– adresu prebivališta/boravišta;

– zanimanje;

– odnos s osiguravajućim društvom.

Članak 7.

(1) Agencija je ovlaštena nadzirati rad agenata, zaposlenika i povezanih osoba s kojima su oglašivači sklopili ugovor ili ih ovlastili na informativni kontakt s potencijalnim članovima fondova o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima.

(2) Agenti, zaposlenici i povezane osobe oglašivača tijekom edukativno-promotivnih aktivnosti o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima te o dobrovoljnim mirovinskim programima u osobnim kontaktima s potencijalnim članovima fondova mogu koristiti isključivo evidencijski listić, čiji sadržaj, jedinstven za sve oglašivače, propisuje Agencija (Obrazac MMOD-1). Obrazac MMOD-1 sastavni je dio ovog Pravilnika.

(3) Svaka zainteresirana stranka ima pravo podnijeti Agenciji prijavu protiv agenta, povezane osobe ili zaposlenika oglašivača koji u postupku prodaje, marketinga i oglašavanja mirovina i drugih mirovinskih davanja te dobrovoljnih mirovinskih programa postupa protivno odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

(4) Prijave se podnose Agenciji u pisanoj formi i moraju biti potpisane. Agencija neće uzimati u obzir nepotpisane i anonimne prijave.

(5) Ako Agencija, postupajući po potpisanoj i neanonimnoj prijavi, utvrdi da su agenti, zaposlenici i povezane osobe oglašivača u postupku prodaje i marketinga mirovina i drugih mirovinskih davanja prekršili odredbe Zakona i ovog Pravilnika, Agencija će postupiti prema ovlaštenjima iz članka 99. Zakona.

Članak 8.

Na publikacije i bilo koji drugi materijal koji služi za informiranje i edukaciju agenata, zaposlenika i povezanih osoba oglašivača, primjenjuju se odredbe glava II., III. i IV. ovog Pravilnika.

VI. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Članak 9.

(1) Istraživanja tržišta koja se odnose na mirovine i druga mirovinska davanja te dobrovoljne mirovinske programe, a koja se provode od strane ili u ime oglašivača s namjerom javnog predstavljanja i publiciranja, mogu provoditi pravne osobe koje su registrirane za istraživanja tržišta i koje se tom djelatnošću bave najmanje tri godine.

(2) Uzorak istraživanja mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– sadržavati najmanje tisuću ispitanika, zaposlenih osoba iz Republike Hrvatske;

– reprezentativnost uzorka mora se izraziti u proporciji između broja ispitanika i zaposlenih osoba po županijama, gradovima i naseljima.

(3) Istraživanja se mogu provoditi metodama osobnog ili telefonskog istraživanja.

(4) Anketni upitnik treba sadržavati sljedeće podatke o ispitanicima: dob, spol, obrazovanje, radni staž, radno mjesto, kategoriju osobnih primanja, poznavanje mogućnosti odabira mirovinskih programa, spremnost na odluku o izboru mirovinskog programa, članstvo u prethodnom mirovinskom programu te razlozi raspuštanja prethodnog mirovinskog programa.

Članak 10.

(1) Rezultate istraživanja tržišta vezanih za mirovine i druga mirovinska davanja oglašivači moraju prije javnog predstavljanja i objavljivanja dati na uvid i odobrenje Agenciji, u izvorniku.

(2) Agencija će utvrditi jesu li istraživanja tržišta vjerodostojna i provedena na način i pod uvjetima iz stavaka 1. do 4. članka 9. ovog Pravilnika.

(3) Ako Agencija utvrdi da su istraživanja tržišta provedena u skladu s ovim Pravilnikom, oglašivaču će izdati suglasnost za njihovo javno objavljivanje. U suprotnom, ako Agencija utvrdi da istraživanja tržišta nisu provedena u skladu s ovim Pravilnikom, odbit će izdati suglasnost za njihovo objavljivanje.

(4) Agencija će u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno zaprimljenih i kompletiranih rezultata istraživanja tržišta izdati suglasnost za javno predstavljanje i objavljivanje rezultata istraživanja tržišta.

(5) U javnoj objavi rezultata istraživanja oglašivač mora uključiti izjavu kojom se izrijekom ističe da ti rezultati ne služe kao preporuka ili savjet za izbor fonda, niti su jamstvo istovjetnih kretanja u budućnosti.

(6) Rezultati istraživanja tržišta o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima mogu biti javno objavljeni i predstavljeni isključivo uz pisanu suglasnost Agencije.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

Ako oglašivač objavi oglas i promidžbeni materijal, odnosno rezultate istraživanja tržišta vezana za mirovine i druga mirovinska davanja protivno odredbama Zakona i ovog Pravilnika, Agencija će postupiti prema ovlaštenjima iz članka 99. Zakona.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/31

Urbroj: 383-02-01-1

Zagreb, 31. siječnja 2002.Oglasi i marketing - Ažurirano: 15. 4. 2024.