Ekonomija, financije, informatika, imenici...
Informacije

Poslovni imenici

Poslovni imeniciPoslovni imenici - Novi poslovni imenici za obrtnike, udruge i trgovačka društva
Žute stranice Hrvatske, adresar poduzeća obrta i gospodarstva, registar poslovnih subjekata, oglasnik javne nabave i prodaje, burza tržište roba i usluga. Pregled poslovnih imenika i poslovnih adresara. Poslovni imenik je polazište za efikasan pronalazak
novih poslovnih partnera. Baza informacija o tvrtkama, obrtima, udrugama i društvima na području cijele Hrvatske.

POSLOVNI IMENICI - LINK NA OPŠIRNIJE O POSLOVNIM IMENICIMA   Besplatni pregled poslovnih imenika


Preporuke za dobar posao - Poslovni imenici

Poslovne Web Usluge Izrada poslovnih internet stranica   Poslovne Web Usluge CMS web stranice   Poslovne Web Usluge Hosting i domene   Poslovne Web Usluge Internet trgovine   Poslovni Web Imenici Turizam   Poslovne Web Usluge Web tražilice
Usluge i web preporuke Posebna ponuda   Poslovni imenici Poslovni imenici   Usluge i web preporuke Primjeri ugovora   Usluge i web preporuke Poslovni izvještaji   Usluge i web preporuke Primjeri poslovnih planova   Usluge i web preporuke Savjetovanje
Usluge za poduzetnike Trgovačko posredovanje   Usluge za poduzetnike Istraživanje tržišta   Usluge za poduzetnike Oglasi i marketing   Usluge za poduzetnike Katalog proizvoda i usluga   Usluge za poduzetnike Pravo, propisi i zakoni
Usluge u Hrvatskoj Korisni programi   Usluge u Hrvatskoj Sigurnost i nadzor   Usluge u Hrvatskoj Poslovni forum   Usluge u Hrvatskoj Aktualno   Usluge u Hrvatskoj Žensko poduzetništvo   Usluge Financije   Knjigovodstvo Knjigovodstvo
Usluge SAZNAJTE KOJE ĆE TVRTKE PROPASTI, TKO NIJE TRŽIŠNO KONKURENTAN, SAZNAJTE DA LI I VAŠA TVRTKA PROPADA!
Internet usluge za sve tvrtke i udruge - Poslovni imenici   Poslovne usluge za sve tvrtke i udruge   Servis i podrška poduzetnicima


NOVO ZA PODUZETNIKE

PRAVILNIK O IMENIKU I SLUŽBI DAVANJA OBAVIJESTI O PRETPLATNICIMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima (dalje u tekstu: Pravilnik) određuju se način i uvjeti izrade i objave najmanje jednog sveobuhvatnog javnog imenika svih pretplatnika imenika u tiskanom i elektroničkom obliku te način i uvjete uspostave najmanje jedne službe davanja obavijesti (informacija) o brojevima svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga u Republici Hrvatskoj iz članka 35. stavka 2. točke 2. Zakona.

Pojmovi i značenja

Članak 2.

U smislu ovoga pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija: Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,

2. davatelj imeničkih sadržaja: pravna ili fizička osoba koja je ovlaštena za davanje imeničkih sadržaja. Davatelj imeničkih sadržaja može, ali ne mora, biti operator,

3. imenički sadržaji: imenici i usluge koje omogućavaju ili pomažu krajnjem korisniku da pretražuje imenike, uključujući i službu davanja obavijesti (informacija) o pojedinim pretplatnicima,

4. javni imenik pretplatnika: popis pretplatnika elektroničkih komunikacijskih usluga pojedinog operatora, koji povezuje ime svakog pretplatnika ili neki drugi oblik identifikacije s najmanje jednom adresom ili brojem na kojem je pretplatnik dostupan putem elektroničkih komunikacijskih usluga te iz kojeg se mogu dobiti osnovne informacije o pojedinom pretplatniku,

5. služba davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika: javno dostupna telefonska usluga pretraživanja imenika o brojevima pretplatnika,

6. sveobuhvatni imenik svih pretplatnika: telefonski imenik koji obuhvaća sve pretplatnike javno dostupnih telefonskih usluga u Republici Hrvatskoj, koji su dali privolu za unošenje svojih podataka,

7. univerzalni imenički sadržaji: jedan sveobuhvatni telefonski imenik i najmanje jedna služba davanja obavijesti (informacija) o brojevima svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga u Republici Hrvatskoj, iz članka 35. stavka 2. točke 2. Zakona,

8. Zakon: Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08; dalje u tekstu: Zakon).

II. ODABIR DAVATELJA UNIVERZALNIH IMENIČKIH SADRŽAJA

Članak 3.

(1) U skladu sa Zakonom, Agencija provodi javnu raspravu najmanje jedanput u dvije godine kako bi utvrdila:

1. pružaju li se univerzalni imenički sadržaji na propisan i prikladan način,

2. koji su od davatelja imeničkih sadržaja zainteresirani za pružanje univerzalnih imeničkih sadržaja.

(2) Ako se u toku javne rasprave utvrdi da se univerzalni imenički sadržaji pružaju na propisan i prikladan način i ako nema niti jednog drugog davatelja imeničkih sadržaja zainteresiranog za pružanje univerzalnih imeničkih sadržaja, Agencija može odlukom odrediti davatelja univerzalnih imeničkih sadržaja ili može ukinuti obvezu pružanja univerzalnih imeničkih sadržaja.

(3) Ako javna rasprava iz stavka 2. ovog članka pokaže da se univerzalni imenički sadržaji ne pružaju na propisan i prikladan način, Agencija će postupiti sukladno odredbama Zakona.

(4) Ukoliko je davatelj imeničkih sadržaja koji trenutno ne nudi sveobuhvatni imenik svih pretplatnika, a zainteresiran je za pružanje istog, ili ukoliko davatelj imeničkih sadržaja koji trenutno nudi sveobuhvatni telefonski imenik tako zatraži, ili ako Agencija odluči da je u javnom interesu nužno promijeniti davatelja, Agencija će:

1. donijeti odluku da davatelj imeničkih sadržaja mora nuditi sveobuhvatni imenik svih pretplatnika, sukladno članku 35. stavku 2. točki 2. Zakona ili,

2. donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja za pružanje usluge sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika na temelju kojeg će odabrati najpovoljnijeg davatelja imeničkih sadržaja.

(5) Ukoliko je davatelj imeničkih sadržaja koji trenutno ne nudi sveobuhvatnu uslugu davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika zainteresiran za pružanje navedene usluge, ili ukoliko davatelj imeničkih sadržaja koji trenutno nudi sveobuhvatnu uslugu davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika zatraži, ili ako Agencija odluči da je u javnom interesu nužno promijeniti davatelja, Agencija će:

1. donijeti odluku da davatelj imeničkih sadržaja mora nuditi sveobuhvatnu uslugu davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika, sukladno Zakonu ili,

2. donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja za pružanje sveobuhvatne usluge davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika na temelju kojeg će odabrati najpovoljnijeg davatelja imeničkih sadržaja.

(6) Dva univerzalna imenička sadržaja može, ali ne mora pružati isti davatelj imeničkih sadržaja te ih može, ali ne mora, pružati operator koji je odabran za pružanje bilo koje druge univerzalne usluge sukladno članku 36. Zakona (dalje u tekstu: operator univerzalnih usluga).

III. OBVEZE OPERATORA JAVNO DOSTUPNIH TELEFONSKIH USLUGA

Pružanje informacija o pretplatnicima

Članak 4.

(1) Sukladno odredbama Zakona, operatori javno dostupnih telefonskih usluga obvezni su odabranom davatelju sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika omogućiti pristup podacima o pretplatnicima, u skladu s načelima nepristranosti, nediskriminacije i troškovne usmjerenosti, u standardnom formatu kako je navedeno u stavku 3. ovog članka, te sukladno mehanizmu, periodičnosti i vremenu definiranom u stavku 5. ovog članka, podložno isključivo pristanku svakog navedenog pretplatnika, kako je navedeno u članku 7. ovog pravilnika.

(2) Standardni format za dostavu informacija o pretplatniku specificirat će izabrani davatelj sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika u dogovoru sa svim operatorima javno dostupnih telefonskih usluga. U slučaju bilo kakvog neslaganja oko specifikacija standardnog formata, Agencija će odlučiti o tim specifikacijama.

(3) Standardni format mora obuhvatiti sljedeće podatke o pretplatniku:

– ime i prezime ili naziv za pravnu osobu,

– telefonski broj ili brojeve pretplatnika, te adresa i poštanski broj pretplatnika,

– za fizičke osobe, privola odnosno zabrana pretplatnika da se njegovo ime i telefonski broj objavi u tiskanom ili elektroničkom imeniku ili da se do tih podataka može doći putem službe informacija.

(4) Standardni format može sadržavati sljedeće podatke o pretplatniku:

– za pravne osobe, podaci o vrsti posla ili kategoriji,

– vrsta usluge koja se nudi,

– privola pretplatnika vezano uz traženje imena vezanog uz identificirani broj, ili bilo koje drugo korištenje informacije osim traženja broja identificiranog pretplatnika, sukladno članku 47. stavku 5. Zakona,

– bilo koji drugi podatak koji može odrediti Agencija nakon provedene javne rasprave iz članka 3. ovog pravilnika.

(5) Nakon odobrenja od strane Agencije, odabrani davatelj sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika mora definirati postupak, način, rokove i vremenski okvir kada operatori moraju dostaviti sve ili djelomično raspoložive podatke o pretplatnicima za sveobuhvatni imenik svih pretplatnika.

(6) Potpuni podaci o pretplatnicima moraju biti dostupni najmanje jednom godišnje, a djelomične liste koje sadrže izmijenjene podatke o pretplatnicima moraju biti na raspolaganju odabranom davatelju sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika u roku od 48 sati nakon što je došlo do promjene. U slučaju da je promjenu inicirao pretplatnik, djelomične liste koje sadrže izmijenjene podatke o pretplatnicima moraju biti na raspolaganju u roku 48 sati nakon što je pretplatnik operatora obavijestio o promjeni.

(7) Ukoliko pretplatnik prenese broj u mrežu drugog operatora, primatelj broja nakon izvršenog prijenosa broja u svoju mrežu postaje odgovoran za informacije o pretplatniku u javnom imeniku.

(8) Operatori javno dostupnih telefonskih usluga moraju voditi računa o pravima svojih pretplatnika čije podatke dostavljaju odabranom davatelju sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika, a koja su regulirana člankom 47. Zakona i odredbama ovog pravilnika. Odabrani davatelj sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika nije odgovoran za objavu podataka o pretplatnicima operatora javno dostupnih telefonskih usluga koje mu je dostavio operator javno dostupnih telefonskih usluga.

IV. OBVEZE ODABRANOG DAVATELJA SVEOBUHVATNOG IMENIKA SVIH PRETPLATNIKA

Članak 5.

(1) Odabrani davatelj sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika obvezan je obuhvatiti podatke o pretplatniku kojima je omogućen pristup od svih operatora javno dostupnih telefonskih usluga u jedan sveobuhvatni telefonski imenik. Podaci o bilo kojem pretplatniku bit će dostupni jednako bez obzira na to koji operator pruža svoje usluge.

(2) Sveobuhvatni imenik svih pretplatnika mora biti dostupan svim korisnicima usluga u prikladnom elektroničkom i/ili tiskanom obliku.

(3) U sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika, u elektronskom obliku, prikazat će se promjene o podacima pretplatnika ali ne dulje od 24 sata nakon što su izmijenjeni podaci zaprimljeni. Tiskani sveobuhvatni imenik svih pretplatnika mora se obnavljati i objavljivati najmanje svake dvije godine, dok se elektronički imenik pretplatnika mora obnavljati stalno.

(4) Podaci o pretplatniku iz sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika moraju biti na raspolaganju svim ovlaštenim davateljima imeničkih sadržaja u svrhu objave imeničkih sadržaja. U slučaju postojanja sumnje da li je neki davatelj ovlašteni davatelj sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika, Agencija je mjerodavna utvrditi ovlaštenost. Agencija će redovito objavljivati i ažurirati na svojim internetskim stranicama podatke o ovlaštenim davateljima sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika. Uvjeti pod kojima se podaci o pretplatniku iz sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika stavljaju na raspolaganje, odražavaju prikazane i razumne troškove odabranog davatelja sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika, u skladu s načelima nepristranosti, nediskriminacije i troškovne usmjerenosti.

(5) Podaci o pretplatniku iz sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika mogu biti na raspolaganju samo ovlaštenom davatelju imeničkih sadržaja i to samo u svrhu objave imenika. Korištenje podataka o pretplatniku mora biti, osim u slučaju propisanim Zakonom, uvjetovano poštivanjem privole pretplatnika vezano uz korištenje tih podataka, koju ovlaštenom davatelju sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika jamči operator javno dostupnih telefonskih usluga o čijem je pretplatniku riječ.

(6) Kako bi se izbjegle nejasnoće, ukoliko je odabrani davatelj sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika povezan s operatorom javno dostupne telefonske usluge ili s nekim drugim davateljem imeničkih sadržaja, tada će odabrani davatelj sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika poslovati sa svojim partnerima pod istim uvjetima kao što posluje i s onima s kojima nije u partnerskim odnosima, primjenjujući načelo nediskriminacije.

(7) Agencija određuje na temelju javne rasprave zadovoljavaju li tiskani telefonski imenik i elektronički imenici koji su dostupni javnosti, stvarne potrebe javnosti, te ako je na temelju rezultata provedene javne rasprave potrebno, zahtijeva od odabranog davatelja sveobuhvatnog telefonskog imenika da stavi javnosti na raspolaganje dodatni tiskani telefonski imenik ili elektronički imenik koji zadovoljava potrebe javnosti. Agencija može odrediti učestalost objave takvih imenika. Izabrani davatelj sveobuhvatnog telefonskog imenika može naplatiti objavu telefonskog imenika i izdanja na nekom od elektroničkih medija (kao na primjer CD ROM ili DVD).

V. ZAHTJEVI PRETPLATNIKA

Članak 6.

(1) Ukoliko je pretplatnik telefonskog broja dao korisniku privolu za unošenje podataka korisnika u sveobuhvatni imenik svih pretplatnika, u tom slučaju, podaci o korisniku zamjenjuju podatke o pretplatniku u skladu s člankom 4. ovog pravilnika, s time da korisnik ne može koristiti uslugu prijenosa broja.

(2) Operator javno dostupne telefonske usluge mora obavijestiti svoje pretplatnike o njihovim pravima vezanim uz objavljivanje njihovih podataka u imeniku, sukladno stavku 3. i 4. ovog članka i Zakonu.

(3) Svaki pretplatnik javno dostupne telefonske usluge u javnim komunikacijskim mrežama ima pravo u pisanom obliku zatražiti uključivanje, povlačenje privole, odnosno brisanje svih ili dijelova vlastitih podataka iz objavljenih imenika ili nadopuniti sve ili samo dio podataka koji se odnose na njegovu pretplatu bez naplate troškova. Pretplatnik javno dostupne telefonske usluge u javnim komunikacijskim mrežama takav zahtjev dostavlja isključivo svom operatoru javno dostupne telefonske usluge.

(4) Svaki pretplatnik javno dostupne telefonske usluge ima pravo na ispravak bilo koje pogreške u imeniku koja se odnosi na pretplatnički odnos uz najmanje moguće vremensko odlaganje objave podataka, bez naplate troškova.

VI. OBVEZE ODABRANOG DAVATELJA SVEOBUHVATNE USLUGE DAVANJA OBAVIJESTI (INFORMACIJA) O BROJEVIMA PRETPLATNIKA

Članak 7.

(1) Odabrani davatelj sveobuhvatne usluge davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika dužan je osigurati korisnicima mogućnost dobivanja željenih podataka o traženom broju, koji je povezan s identificiranim pretplatnikom, brzom i djelotvornom pretragom sveobuhvatnog imenika svih pretplatnika, u bilo kojem trenutku:

1. pozivanjem prepoznatljivog kratkog koda, određenog Planom numeriranja koji je dostupan sa svih terminalnih uređaja unutar bilo koje javne telefonske mreže u Republici Hrvatskoj,

2. slanjem kratke tekstualne poruke na prepoznatljivi kratki kod, određen Planom numeriranja, koji je dostupan sa svih terminalnih uređaja unutar javne telefonske mreže u Republici Hrvatskoj, a koja nudi mogućnost tekstualnih poruka,

3. pristupom internetskoj stranici, bez naplate troškova.

(2) Služba davanja obavijesti o brojevima svih pretplatnika na koje se odnosi stavak 1. točka 1. ovog članka mora biti dostupna korisnicima javnih govornica bez naplate troškova. Pristup istoj ili odgovarajućoj službi mora biti dostupan omogućavanjem poziva, bez naplate troškova, i korisniku koji je slijep ili mu je na neki drugi način onemogućeno čitanje imenika.

(3) Služba davanja obavijesti o brojevima svih pretplatnika na koje se odnosi stavak 1. točka 2. ovog članka mora biti dostupna, bez naplate troškova, korisniku s gubitkom sluha koji je u nemogućnosti participirati glasovni govor putem pozivanja službe davanja obavijesti iz stavka 1. točka 1. ovog članka. Također, osiguran je pristup istoj ili odgovarajućoj službi korištenjem internetskog izdanja imenika.

(4) Usluge davanja obavijesti o brojevima pretplatnika navedene u stavku 1. točki 1. ovog članka moraju odgovarati razumnim standardima kakvoće, sukladno drugim podzakonskim aktima, a koji vrijede za davatelja sveobuhvatne usluge davanja obavijesti o brojevima pretplatnika koji je određen kao operator univerzalnih usluga.

(5) Podaci o pretplatnicima za potrebe službe davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika moraju se redovito obnavljati u rokovima iz članka 4. stavka 6. te članka 5. stavka 3. ovog pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Do uspostave najmanje jednoga sveobuhvatnoga javnog imenika svih pretplatnika i najmanje jedne službe davanja obavijesti (informacija) o brojevima svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama ovog pravilnika, te usluge obavlja operator univerzalnih usluga sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona do isteka vremena za koji je određen.

(2) Odabrani davatelji univerzalnih imeničkih sadržaja, određeni odlukom Agencije, moraju se uskladiti s odredbama članka 7. stavaka 1., 2. i 3. ovog pravilnika u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku osam (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/00009

Urbroj: 376-12-08-1

Zagreb, 16. veljače 2009.
Poslovni imenici - Ažurirano: 15. 4. 2024.