Ekonomija, financije, informatika, ponude...
Internetska stranica sa informacijama

Poslovni vodič

Posebna ponudaPosebna ponuda za obrtnike, udruge i trgovačka društvaOvdje donosimo pregled akcijske ponude za poslovne usluge i neke od proizvoda koje možete odmah naručiti po sniženim cijenama. Svaka od navedenih poslovnih usluga ili proizvoda može pospješiti vaše poslovanje i vašu produktivnost. Predstavljamo Vam usluge i proizvode koji će vam neminovno zatrebati u poslovanju, ako ne ovaj trenutak,  tada zasigurno vrlo brzo, te stoga iskoristite trenutne pogodnosti i popuste koji su trenutno kod većine usluga i preko 50 %.

LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE O POSEBNIM PONUDAMA   Besplatni pregled posebne ponude


Preporuke za dobar posao

Poslovne Web Usluge Izrada poslovnih internet stranica   Poslovne Web Usluge CMS web stranice   Poslovne Web Usluge Hosting i domene   Poslovne Web Usluge Internet trgovine   Poslovne Web Usluge Turizam   Poslovne Web Usluge Web tražilice
Posebna ponuda Posebna ponuda   Usluge i web preporuke Poslovni imenici   Usluge i web preporuke Primjeri ugovora   Usluge i web preporuke Poslovni izvještaji   Usluge i web preporuke Primjeri poslovnih planova   Usluge i web preporuke Savjetovanje
Usluge za poduzetnike Trgovačko posredovanje   Usluge za poduzetnike Istraživanje tržišta   Usluge za poduzetnike Oglasi i marketing   Usluge za poduzetnike Katalog proizvoda i usluga   Usluge za poduzetnike Pravo, propisi i zakoni
Usluge u Hrvatskoj Korisni programi   Usluge u Hrvatskoj Sigurnost i nadzor   Usluge u Hrvatskoj Poslovni forum   Usluge u Hrvatskoj Aktualno   Usluge u Hrvatskoj Žensko poduzetništvo   Usluge Financije   Knjigovodstvo Knjigovodstvo
Usluge SAZNAJTE KOJE ĆE TVRTKE PROPASTI, TKO NIJE TRŽIŠNO KONKURENTAN, SAZNAJTE DA LI I VAŠA TVRTKA PROPADA!
Internet usluge za sve tvrtke i udruge - Posebna ponuda   Poslovne usluge za sve tvrtke i udruge - Posebna ponuda   Servis i podrška poduzetnicima - Posebna ponuda


NOVO ZA PODUZETNIKE

PRAVILNIK O STANDARDNIM PONUDAMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje osnovni sadržaj, razina podrobnosti podataka i način objave standardnih ponuda. Standardna ponuda izdvojenog pristupa lokalnoj petlji mora osobito sadržavati podatke utvrđene mjerodavnom direktivom Europske unije o pristupu.

Pojmovi i značenja

Članak 2.

U smislu ovoga pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. dijeljeni izdvojeni pristup lokalnoj petlji (shared access to the local loop): pružanje usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji ili lokalnoj potpetlji operatora sa značajnom tržišnom snagom, kojim se operatoru korisniku standardne ponude dopušta uporaba širine pojasa frekvencijskog spektra iznad govornoga pojasa frekvencijskog spektra lokalne petlje, dok govorni pojas frekvencijskog spektra lokalne petlje i dalje upotrebljava operator sa značajnom tržišnom snagom za pružanje javno dostupnih telefonskih usluga,

2. fizička kolokacija (physical collocation): kolokacija pri kojoj je oprema operatora korisnika standardne ponude smještena u prostoriji glavnog razdjelnika operatora sa značajnom tržišnom snagom, ili pri kojoj operator sa značajnom tržišnom snagom sporazumno daje prostor za opremu operatoru korisniku standardne ponude u različitoj prostoriji na istoj lokaciji na kojoj je smještena i prostorija glavnog razdjelnika ovisno o zahtjevu operatora korisnika i o raspoloživom prostoru,

3. glavni razdjelnik: mjesto na kojem lokalna petlja završava i spaja se na pretplatnički stupanj lokalne centrale operatora sa značajnom tržišnom snagom,

4. izdvojeni pristup lokalnoj petlji (unbundled access to the local loop): potpuni izdvojeni pristup lokalnoj petlji i dijeljeni izdvojeni pristup lokalnoj petlji, pri čemu ne dolazi do promjene vlasništva nad lokalnom petljom,

5. iznajmljeni elektronički komunikacijski vod: cijeli elektronički komunikacijski vod između dvije točke, bez obzira na broj spojnih putova i vrstu voda, kojeg operator korisnik standardne ponude koristi za vlastite potrebe što uključuje i spajanje krajnjih korisnika u svrhu pružanja vlastitih usluga, bez funkcije prospajanja (komutacije),

6. kolokacija (collocation): pružanje usluge najma prostora i tehničkih sadržaja koji su potrebni za prikladan smještaj i povezivanje potrebne opreme operatora korisnika standardne ponude u svrhu korištenja uslugom izdvojenog pristupa lokalnoj petlji i uslugom međupovezivanja,

7. lokalna potpetlja (local sub-loop): dio lokalne petlje koji povezuje krajnju točku elektroničke komunikacijske mreže u prostoru pretplatnika na sabirnu (koncentracijsku) točku (pretplatničkog multipleksora, koncentratora ili kabelskog razdjelnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži) ili na neku drugu posrednu pristupnu točku u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži,

8. operator korisnik standardne ponude: operator koji se u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama koristi elektroničkom komunikacijskom mrežom ili elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom operatora sa značajnom tržišnom snagom,

9. operator sa značajnom tržišnom snagom: operator kojeg je Vijeće HAKOM-a, nakon završetka postupka analize tržišta na mjerodavnom tržištu, odlukom odredilo operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tom mjerodavnom tržištu i odredilo mu najmanje jednu regulatornu obvezu, koji može biti operator za međupovezivanje i/ili operator za pristup mreži ovisno na kojem je mjerodavnom tržištu određen operatorom sa značajnom tržišnom snagom,

10. operator za međupovezivanje: operator sa značajnom tržišnom snagom na pojedinom ili svim sljedećim mjerodavnim tržištima u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama:

– započinjanje (originacija) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji,

– završavanje (terminacija) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu koje se pruža na fiksnoj lokaciji,

– prijenos poziva (tranzita) u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži; ili operator sa značajnom tržišnom snagom na pojedinom ili svim sljedećim mjerodavnim tržištima u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama:

– pristup i započinjanje (originacija) poziva iz pokretnih javnih komunikacijskih mreža,

– završavanje (terminacija) poziva u određenu pokretnu javnu komunikacijsku mrežu,

11. operator za pristup mreži: operator sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu koji je obvezan osigurati pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama,

12. potpuni izdvojeni pristup lokalnoj petlji (full unbundled access to the local loop): pružanje operatoru korisniku standardne ponude pristupa lokalnoj petlji ili lokalnoj potpetlji operatora sa značajnom tržišnom snagom, kojim se dopušta uporaba cijeloga frekvencijskog spektra lokalne petlje,

13. pripadajući sadržaji (related facilities): sadržaji vezani uz pružanje pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji, osobito kolokacija, elektronički komunikacijski vodovi i odgovarajući informacijski sustavi, pristup koji je operatoru korisniku standardne ponude potreban za pružanje usluga na konkurentskoj i ravnopravnoj osnovi,

14. pristupna točka: fizičko sučelje unutar elektroničke komunikacijske mreže operatora sa značajnom tržišnom snagom na koju se mogu priključiti vodovi međupovezivanja,

15. prostorija glavnog razdjelnika: prostorija u kojoj su smještene krajnje točke pretplatničkih vodova na koje se primjenjuje postupak izdvajanja lokalne petlje,

16. točka razgraničenja: fizička točka u kojoj su elektronička komunikacijska mreža operatora sa značajnom tržišnom snagom i elektronička komunikacijska mreža operatora korisnika standardne ponude međusobno povezane, te predstavlja granicu između domena odgovornosti operatora sa značajnom tržišnom snagom i operatora korisnika standardne ponude,

17. udaljena kolokacija (distant collocation): lokacija na kojoj operator sa značajnom tržišnom snagom pruža uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji u prostoriji operatora korisnika standardne ponude, koja je na odgovarajući način povezana s glavnim razdjelnikom operatora sa značajnom tržišnom snagom,

18. virtualna kolokacija (virtual collocation): lokacija na kojoj je oprema operatora korisnika standardne ponude, potrebna za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, smještena u prostorijama operatora sa značajnom tržišnom snagom, a tu opremu postavlja, održava i njome upravlja isključivo operator sa značajnom tržišnom snagom, bez dopuštenja pristupa operatoru korisniku standardne ponude.

II. ZADAĆE HAKOM-a

Članak 3.

(1) Ako HAKOM nakon provedenog postupka analize tržišta, koji se sastoji od određivanja mjerodavnih tržišta i procjene postojanja jednog ili više operatora sa značajnom tržišnom snagom, kojim je utvrdio nedostatnu djelotvornost tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu koje je sastavni dio Preporuke Europske komisije o mjerodavnim tržištima, donese odluku o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tom mjerodavnom tržištu, HAKOM može tom operatoru kao regulatornu obvezu odrediti obvezu nediskriminacije i transparentnosti u vezi s međupovezivanjem i/ili pristupom.

(2) HAKOM može operatoru sa značajnom tržišnom snagom, kojem su određene regulatorne obveze iz stavka 1. ovog članka, odrediti obvezu objave standardne ponude koja će podrobno biti raščlanjena u skladu s potrebama tržišta, kako operator korisnik standardne ponude ne bi bio obvezan plaćati dodatne troškove za opremu i usluge koji nisu neophodni za pružanje zahtijevane usluge. Standardna ponuda osobito mora sadržavati pripadajuće rokove, uvjete i cijene usluga.

(3) HAKOM jedanput godišnje provodi postupak izmjene standardnih ponuda iz stavka 2. ovog članka. U svrhu ostvarivanja regulatornih načela i ciljeva iz Zakona o elektroničkim komunikacijama, postupak izmjene standardnih ponuda iznimno se može provesti i više puta tijekom godine.

(4) HAKOM vodi i redovito obnavlja baze podataka sa svim upisnicima koje vodi u svrhu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, a što osobito obuhvaća popis standardnih ponuda koje su operatori sa značajnom tržišnom snagom obvezni izraditi i objaviti u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama i ovog pravilnika.

III. IZGLED, OBLIK I SADRŽAJ STANDARDNIH PONUDA

Članak 4.

(1) Operator sa značajnom tržišnom snagom, kojem je određena obveza nediskriminacije i transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude, obvezan je standardnu ponudu objaviti poštujući sadržaj i redoslijed naveden u člancima od 5. do 9. ovog pravilnika ovisno o standardnoj ponudi koju je obvezan objaviti.

(2) Operator sa značajnom tržišnom snagom, kojem je određena obveza nediskriminacije i transparentnosti uz obvezu objave standardne ponude, obvezan je, u svim standardnim ponudama, utvrditi iste instrumente osiguranja plaćanja, a operator korisnik standardne ponude je obvezan dostaviti operatoru sa značajnom tržišnom snagom jedan od tih instrumenata osiguranja plaćanja po vlastitom izboru.Ažurirano: 15. 4. 2024.