Ekonomija, financije, informatika, pravo...
Informacije o izvještajima

Poslovni vodič - Poslovni izvještaji

Poslovni izvještajiPoslovni izvještaji za obrtnike, udruge i trgovačka društvaPoslovni izvještaji, statistički izvještaji, analize tržišta, poslovne knjige i literatura, izvodi iz registra, tvrtke u stečaju, bonitetni izvještaji, makroekonomske analize, gospodarska kretanja, izvještaji o robama i uslugama na hrvatskom tržištu, brošure sa podacima, vodiči za male obrtnike i udruge, priručnici za poduzetnike, stručna literatura i upute, baze podataka za poduzetnike, ekonomski i financijski priručnici, katalozi proizvoda i usluga, izvještaji državne uprave...

LINK ZA OPŠIRNIJE INFORMACIJE - Poslovni izvještaji   Besplatni pregled poslovnih izvještaja


Preporuke za dobar posao - Poslovni izvještaji

Poslovne Web Usluge Izrada poslovnih internet stranica   Poslovne Web Usluge CMS web stranice   Poslovne Web Usluge Hosting i domene   Poslovne Web Usluge Internet trgovine   Poslovne Web Usluge Turizam   Poslovne Web Usluge Web tražilice
Usluge i web preporuke Posebna ponuda   Usluge i web preporuke Poslovni imenici   Usluge i web preporuke Primjeri ugovora   Poslovni izvještaji Poslovni izvještaji   Usluge i web preporuke Primjeri poslovnih planova   Usluge i web preporuke Savjetovanje
Usluge za poduzetnike Trgovačko posredovanje   Usluge za poduzetnike Istraživanje tržišta   Usluge za poduzetnike Oglasi i marketing   Usluge za poduzetnike Katalog proizvoda i usluga   Usluge za poduzetnike Pravo, propisi i zakoni
Usluge u Hrvatskoj Korisni programi   Usluge u Hrvatskoj Sigurnost i nadzor   Usluge u Hrvatskoj Poslovni forum   Usluge u Hrvatskoj Aktualno   Usluge u Hrvatskoj Žensko poduzetništvo   Usluge Financije   Knjigovodstvo Knjigovodstvo
Usluge SAZNAJTE KOJE ĆE TVRTKE PROPASTI, TKO NIJE TRŽIŠNO KONKURENTAN, SAZNAJTE DA LI I VAŠA TVRTKA PROPADA!
Internet usluge za sve tvrtke i udruge   Poslovne usluge za sve tvrtke i udruge   Servis i podrška poduzetnicima


NOVO ZA PODUZETNIKE

PRAVILNIK O IMENIKU AGENATA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Imenik).

Članak 2.

U Imenik se upisuju podaci o agentima posredovanja u prometu nekretnina kojima je ministarstvo nadležno za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdalo rješenje o upisu u Imenik agenata.

Članak 3.

Imenik je javan.
Imenik vodi Hrvatska gospodarska komora u elektroničkom obliku i dostupan je na internetu na web-stranicama www.hgk.hr.
Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Imenik, te zahtijevati da mu se izda ovjereni izvadak iz Imenika.

II. SADRŽAJ IMENIKA

Članak 4.

Imenik sadrži sljedeće podatke:
1. Registarski broj upisa u Imenik
2. Datum upisa
3. Broj i datum rješenja Ministarstva o upisu agenta u Imenik
4. Podaci o agentu: ime, prezime, mjesto i adresa stanovanja, stručna sprema, datum polaganja ispita za agenta, telefon
5. Podaci o poslovnom subjektu u kojem je agent zaposlen: matični broj, oznaku da li se radi o trgovačkom društvu, trgovcu pojedincu ili obrtniku, naziv i sjedište, telefon, fax, e-mail.

III. UPIS U IMENIK

Članak 5.

Upis u Imenik provodi se na temelju rješenja Ministarstva o upisu agenta u Imenik.
Zahtjev za donošenje rješenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu I. – 1 koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Pravilnika.
Ministarstvo će prilikom dostave rješenja stranci jedan primjerak rješenja i presliku zahtjeva stranke dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori radi upisa u Imenik.
Hrvatska gospodarska komora dužna je po primitku rješenja iz stavka 1. ovog članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka rješenja izvršiti upis agenta u Imenik.

IV. BRISANJE IZ IMENIKA

Članak 6.

Brisanje agenta iz Imenika provodi se na temelju rješenja Ministarstva o brisanju agenta iz Imenika.
Ministarstvo će rješenje o brisanju agenta iz Imenika dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori radi brisanja iz Imenika.
Hrvatska gospodarska komora dužna je po primitku rješenja iz stavka 1. ovog članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka rješenja izvršiti brisanje agenta iz Imenika.

V. PROMJENA PODATAKA

Članak 7.

Agent je dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.
Hrvatska gospodarska komora će u roku 30 dana od dana izvršenog upisa promjene obavijestiti Ministarstvo o izvršenoj promjeni.

VI. DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 8.

Na pisani zahtjev Hrvatska gospodarska komora, odnosno Županijske komore u sastavu Hrvatske gospodarske komore izdaju ovjereni izvadak iz Imenika.
Ovjereni izvadak iz Imenika sadrži podatke iz članka 4. ovog Pravilnika upisane u Imenik, koji važe na dan izdavanja.
Za izdavanje pisanog i ovjerenog izvatka iz Imenika plaća se naknada u visini propisanoj Cjenikom usluga HGK.

Članak 9.

Pisani izvadak iz Imenika ovjerava se štambiljom koji sadrži bilješku da je prijepis istovjetan izvorniku, mjesto i datum ovjere, te potpis ovlaštene osobe.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Hrvatska gospodarska komora je dužna provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Imenika.

Članak 11.

Nadzor nad vođenjem Imenika provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/105
Urbroj: 526-05-01-02/1-08-1
Zagreb, 6. svibnja 2008.


Ažurirano: 18. 5. 2024.