Ekonomija, financije, informatika, pravo...
Poslovni korisnici

Poslovni korisnici

Poslovni korisniciPoslovni korisnici - VIP ponuda za poslovne korisnikePoslovna rješenja - Internet rješenja - Usluge za poslovne korisnike - Komunikacija s poslovnim partnerima i korisnicima

Najznačajnija uloga sustava za poslovne korisnike je omogućiti što efikasniju interakciju između poduzetnika i poslovnih procesa primjerenim komunikacijskim i poslovnim rješenjima. Riječ je o rješenjima koja moraju i omogućiti ljudima da komuniciraju na najpogodniji način u danoj situaciji te da mogu pristupiti ažuriranim poslovnim informacijama. Upravljane usluge za poslovne korisnike kupcima otvaraju mogućnost smanjenja troškova za upravljanje i održavanje poslovanja, te usmjerenost na osnovno područje poslovanja. Široki spektar poslovnih mogućnosti koje podržavaju racionalni protok informacija kupcima omogućuje da radikalno unaprijede svoju operativnu učinkovitost te da tako budu tržišno konkurentniji naspram konkurencije.

LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE - Poslovni korisnici   Besplatni pregled informacija


Preporuke za dobar posao

Poslovne Web Usluge Izrada poslovnih internet stranica   Poslovne Web Usluge CMS web stranice   Poslovne Web Usluge Hosting i domene   Poslovne Web Usluge Internet trgovine   Poslovne Web Usluge Turizam   Poslovne Web Usluge Web tražilice
Usluge i web preporuke Posebna ponuda   Usluge i web preporuke Poslovni imenici   Usluge i web preporuke Primjeri ugovora   Usluge i web preporuke Poslovni izvještaji   Usluge i web preporuke Primjeri poslovnih planova   Usluge i web preporuke Savjetovanje
Usluge za poduzetnike Trgovačko posredovanje   Usluge za poduzetnike Istraživanje tržišta   Usluge za poduzetnike Oglasi i marketing   Usluge za poduzetnike Katalog proizvoda i usluga   Usluge za poduzetnike Pravo, propisi i zakoni
Usluge u Hrvatskoj Korisni programi   Usluge u Hrvatskoj Sigurnost i nadzor   Poslovni korisnici Poslovni forum   Usluge u Hrvatskoj Aktualno   Usluge u Hrvatskoj Žensko poduzetništvo   Usluge Financije   Knjigovodstvo Knjigovodstvo
Usluge SAZNAJTE KOJE ĆE TVRTKE PROPASTI, TKO NIJE TRŽIŠNO KONKURENTAN, SAZNAJTE DA LI I VAŠA TVRTKA PROPADA!
Internet usluge za sve tvrtke i udruge   Poslovne usluge za sve tvrtke i udruge   Servis i podrška poduzetnicima


NOVO ZA PODUZETNIKE

PRAVILNIK O NAČINU RADA UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE ZA ZAŠTITU PRAVA KORISNIKA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Pravilnikom o načinu rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se propisuje način rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika, kao i mjerodavnost u svezi rješavanja sporova između pretplatnika i operatora javnih komunikacijskih usluga koji se vode pred Agencijom, u vezi s iznosom zaduženja i kakvoće pružene usluge.

(2) Agencija rješava sporove između pretplatnika i operatora javnih komunikacijskih usluga u okviru djelokruga rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika, u skladu sa Zakonom.

(3) Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju Agencije, kojeg donosi Vijeće Agencije.

(4) Agencija rješava sporove na temelju mišljenja savjetodavnog tijela koje se osniva pri unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici za zaštitu prava korisnika iz stavka 2. ovog članka na temelju Zakona i posebnog propisa kojim je uređeno područje zaštite potrošača, u koje su uključeni predstavnici stručne službe Agencije, te predstavnici udruga potrošača.

(5) Savjetodavno tijelo iz stavka 4. ovoga članka osniva se odlukom Vijeća Agencije kao Povjerenstvo za zaštitu prava korisnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo

Članak 2.

(1) Povjerenstvo čini sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva, pri čemu je pet predstavnika iz stručne službe Agencije, a dva su predstavnici udruga za zaštitu potrošača.

(2) Na zahtjev Agencije, predstavnike Povjerenstva iz udruga za zaštitu potrošača predlažu registrirani savezi udruga za zaštitu potrošača. Predstavnici Povjerenstva ne mogu istodobno biti članovi povjerenstva za pritužbe potrošača pri operatorima javnih komunikacijskih usluga.

(3) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka odlukom imenuje i razrješava Vijeće Agencije na razdoblje od dvije godine, koje se može ponavljati.

(4) Predsjednik Povjerenstva imenuje se iz redova predstavnika stručne službe Agencije, a zamjenik predsjednika Povjerenstva imenuje se iz redova predstavnika udruga za zaštitu potrošača.

(5) Povjerenstvo donosi mišljenja i prijedloge većinom glasova svih članova Povjerenstva, na sjednicama Povjerenstva.

(6) Naknade za članove Povjerenstva iz udruga za zaštitu potrošača određuje se odlukom Vijeća Agencije.

(7) Pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, pobliže se uređuju poslovnikom Povjerenstva.

Djelokrug rada unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika

Članak 3.

(1) Unutarnja ustrojstvena jedinica za zaštitu prava korisnika osigurava zaštitu prava korisnika i to osobito na sljedeće načine:

• informira i educira korisnike

• predlaže Agenciji način rješavanja sporova između pretplatnika i operatora javnih komunikacijskih usluga, na temelju mišljenja savjetodavnog tijela (Povjerenstva)

• prikuplja i obrađuje podatke vezane za zaštitu korisnika u svrhu informiranja nadležnih državnih tijela

• analizira opće uvjete poslovanja i ostale akte operatora kojima se uređuju prava i obveze korisnika javnih komunikacijskih usluga, te predlaže Agenciji njihovu izmjenu.

(2) Unutarnja ustrojstvena jedinica za zaštitu prava korisnika osigurava:

• upute i informacije korisnicima javnih komunikacijskih usluga koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama

• telefonski kontakt za savjetodavnu i stručnu pomoć

• informacije i upute korisnicima javnih komunikacijskih usluga putem sudjelovanja predstavnika iz unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika u radijskim i televizijskim emisijama vezanim uz problematiku zaštite potrošača

• zajedničke aktivnosti sa udrugama potrošača

(3) Unutarnja ustrojstvena jedinica za zaštitu prava korisnika potiče operatore javnih komunikacijskih usluga da redovito, ažurno, i na različite prikladne načine informiraju svoje korisnike o načinu i uvjetima korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga i cjenovnih sustava.

Postupak rješavanja sporova

Članak 4.

(1) U svrhu rješavanja sporova iz članka 1. ovog pravilnika, unutarnja ustrojstvena jedinica za zaštitu prava korisnika prikuplja potrebne podatke, obavijesti i dokumentaciju koja uključuje pisano očitovanje operatora javnih komunikacijskih usluga o predmetnom sporu, u kojem mogu iznijeti sve relevantne činjenice i dokaze.

(2) Povjerenstvo na temelju prikupljenih podataka, obavijesti i dokumentacije i pisanog očitovanja operatora, utvrđuje činjenice i okolnosti za svaki pojedini slučaj, te u skladu sa zakonom, općim aktima Agencije i posebnim propisima koji se odnose na zaštitu potrošača, donosi prijedlog ili mišljenje.

(3) Na temelju prijedloga Povjerenstva, Agencija donosi konačno mišljenje, rješenje ili odluku o rješenju spora u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za rješavanje istog.

(4) Rok za rješavanje spora može se produljiti samo u iznimnim okolnostima.

(5) Mišljenje, rješenje ili odluka o rješenju spora iz stavka 3. ovog članka mora biti podrobno obrazložena, te dostavljena svim strankama u sporu.

Završne odredbe

Članak 5.

(1) Agencija redovito, a najmanje jedanput godišnje, objavljuje podatke o sporovima iz članka 1. ovog pravilnika, u skladu s odredbama Zakona.

(2) Agencija će u objavljivanju podataka iz stavka 1. ovoga članka osigurati zaštitu osobnih podataka i tajnosti poslovnih podataka svih stranaka u sporu.

Članak 6.

Vijeće Agencije donijet će odluku o imenovanju članova Povjerenstva u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 7.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/10

Urbroj: 376-12-09-07

Zagreb, 15. siječnja 2009.

Ažurirano: 21. 4. 2024.