Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 28. 10. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaANALIZA TLA

Za intenzivnu biljnu proizvodnju potrebna je povoljna plodnost tla. Jedna od značajki plodnosti tla je stanje opskrbljenosti tla hranivima koje se dobiva ispitivanjem tla na oranicama, u voćnjacima i povrtnjacima.


Samo kemijskom kontrolom tla možemo saznati kakvo je ono doista, pa analiza tla postaje nužnost za modernu poljoprivredu. U pravilu je tako da možemo povećati prinose ako smanjimo kiselost tla, jer biljke na kiselijim tlima otežano dolaze do hraniva zbog veće koncentracije iona vodika, aluminija i mangana. Zbog toga se obavlja kalcijazacija tla na različite načine, a s ciljem ubrzavanja rastvaranja organske tvari, suzbijanja razvoja štetnih gljivica u tlu, poboljšanja strukture i drugog.

Uzimanje uzoraka obavlja se poslije skidanja usjeva, i prije bilo kakve gnojidbe.

Za izradu pedološke analize uzimaju se uzorci tla s terena na kojem namjerava uzgojati ratarska, povrćarska ili voćarska kultura i to prema standardnoj metodi. Ispitivanje se obavlja u ovlaštenom laboratoriju radi određivanja bioloških, kemijskih i fizikalnih svojstava tla. Primjerice, za praktičnu uporabu nužni su podaci o veličini mineralnih čestica (tzv. tekstura tla), vrijednost aktualnog aciditeta, tj. kiselosti (pH) tla koji nam daje siguran uvid u kisela, odnosno bazična svojstva tla, sadržaj topivog (biljci pristupačnog) fiziološkog aktivnog fosfora i kalija izraženog u miligramima na 100 grama tla, te postotni sadržaj humusa u tlu.
Samo se na temelju cjelovite analize može izraditi program poboljšanja svojstava tla.
Bez analize najčešće se griješi neprimjerenom gnojidbom koja šteti biljci i tlu, smanjuje se urod, a povečavaju troškovi.

Analizom tla se utvrđuje:

1. pH

2. ukupni CaCO3

3. aktivno vapno

4. ukupni dušik (N)

5. organska tvar

6. humus

7. fiziološki aktivni fosfor i kalij (P2O5 i K2O)

8. određivanje olova (Pb), bakra (Cu), cinka (Zn), mangana (Mn), željeza (Fe), kadmija (Cd)

9. ukupni sumpor (S)

10. tekstura tla

11. druga fizikalna svojstva (kapacitet, propusnost, gustoća,
pF - vrijednosti, …)


Kiselost tla je izuzetno velik problem ne samo za uzgoj biljaka, jer u kiseloj sredini dolazi do redukcije nitrata i nitrita, koji štetno djeluju za zdravlje čovjeka.

      

Točna analiza tla ovisi o uzimanju uzoraka na određenoj parceli.
Uobičajeno je da se kod uzorkovanja veilikih poljoprivrednih površina uzimanje uzoraka obavlja po putanji zamišljenog slova W koje pokriva cijelu površinu.
Uzorci se ne bi smjeli uzimati u područjima koja su blizu živica, ispod drveća ili su uz zgrade.

Uzorci gdje se uzima tlo ne smiju biti u depresijama, uz rub parcele ili tamo gdje je neravnomjerno razbacano umjetno gnojivo. Uzimanje uzoraka može biti dijagonalno ili cik-cak. Uzorci se uzimaju na različitim dubinama, ovisno za koju se kulturu radi kemijska analiza. Za ratarske dubine uzimajuj se uzorci do 30 cm dubine, a za višegodišnje kulture od 0 do 30 i od 30 do 60 cm dubine (dvije dubine). Uzorci se uzimaju u vrećicu. Iskopa se jama tako da se lopatom može zarezati sloj debljine dva do četiri centimetra, dubine 0 do 30 cm, izvadi se, te se nožem skine zemlja sa svake strane lopate, tako da po sredini lopate ostane sloj zemlje širine 3 do 5 cm. Taj se sloj zemlje stavlja u vrećicu, a kada se uzme dovoljan broj uzoraka zemlja se dobro pomiješa i zatim se izdvoji jedan kilogram zemlje koji se daje na analizu tla. Na isti se način uzima i uzorak sloja iz dobine od 30 do 60 cm.

Analize tla putem klasičnih laboratorijskih metoda se dobro poznate kod nas. Pored toga razvijeni su i sustavi koji omogućuju da se poljodjelci te manja i veća poljodjelna poduzeća mogu opremiti uređajima pomoću kojih na jednostavan, pristupačan i brz način mogu sami obavljati kontrolu plodnosti tla. Takve sustave moguće je kupiti i u Hrvatskoj. To omogućuje korisniku donošenje odluke o racionalnoj gnojidbi čime utječe na visinu prinosa, dakle na ekonomski isplativu biljnu proizvodnju, a posredno i na očuvanje okoliša budući da pravilnim doziranjem gnojiva smanjuje zagađivanje zemlje, zraka i okolnih voda.


Zavod za tlo sa sjedištem u Osijeku osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 08. studenog 2001. godine. Zavod je javna ustanova osnovana Uredbom o osnivanju Zavoda za tlo (u daljnjem tekstu: Uredba) sukladno odredbama članka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (U daljnjem tekstu: Zakon) koja trajno obavlja određene poslove zaštite poljoprivrednog zermljišta od onečišćenja od interesa za Republiku Hrvatsku. Zavodom upravlja Upravno vijeće, koje imenuje i razriješava vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (u daljnjem tekstu : Ministarstvo). Radom Zavoda rukovodi Ravnatelj kojeg imenuje i razriješava Ministarstvo. Ravnatelj zastupa i predstavlja Zavod i odgovoran je za njegov rad. Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se u državnom proračunu i na drugi način sukladno propisima i aktima Zavoda. Zavod je započeo s radom 1. svibnja 2003. godine.


Predmeti djelatnosti Zavoda utvrđeni su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, članak 6.) kao i Statutom Zavoda kako slijedi:
- utvrđivanje stanja onečišćenosti poljoprivrednog zemljišta (inventarizacija)
- trajno praćenje stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta, kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu, a napose sadržaj štetnih tvari u zemljištu
- uspostava informacijskog sustava onečišćenog poljoprivrednog zemljišta
- obavljanje stručnih poslova organiziranja ispitivanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta
- preporuka prihvatljive gnojidbe
- analiza poljoprivrednih zemljišta, organskih i mineralnih gnojiva
- praćenje sadržaja onečišćenja poljoprivrednog zemljišta
- cjelovita zaštita poljoprivrednog zemljišta
- određivanje i praćenje normi i minimalnih stručnih podloga za melioracijske zahvate na poljoprivrednom zemljištu
- praćenje stanja i osiguranja zaštite najvrijednijeg poljoprivrednog zemljišta
- praćenje štete na poljoprivrednom zemljištu nastale iskorištavanjem sirovina iz poljoprivrednog zemljišta
- obavljanje drugih poslova i zadataka utvrđenih Statutom i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu
 

Više informacija...

 

RM


Naslovna

Agrometeorologija

Analiza tla

Hrvatski stočarsko selekcijski centar

Zarazne bolesti

Poznavanje mesa

Precizno gospodarenje

Prijatelji životinja

43. Međunarodni sajam poljoprivrede

44. Međunarodni sajam poljoprivrede

Veterina

Veterinarska pomoć

Činčile

Uzgoj nojeva

Uzgoj gljiva

Razni prilozi

Kućni ljubimci

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na tržnicama

MESO - prvi hrvatski časopis o mesu

Europske integracije

INFO Prilozi

Baza podataka
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni