Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...

Ažurirano: 2. 12. 2022.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
 
ZAKONI I PROPISI


IGNORANTIA IURIS NOCET
(nepoznavanje prava škodi)


Zakon o poljoprivredi
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Zakon o stočarstvu
Zakon o veterinarstvu
Zakon o dobrobiti životinja
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametni. bolesti
Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje
   životinja...
Zakon o sanitarnoj inspekciji
Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i
   kontrole nojeva
Pravilnik o zaštiti gljiva
Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja
Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih
   laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka
Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa
   i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja
Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka
Pravilnik o kakvoći stočne hrane 
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju
   udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje
   proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim
   gospodarstvima
Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u
   promet gotovog veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i
   veterinarsko-medicinskog proizvoda
Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla
Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj,
   pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša
Pravilnik o pošiljkama životinja i proizvoda životinjskog podrijetla
   koje podliježu veterinarsko-zdravstvenoj kontroli...
Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar
   domaćih životinja te vođenju evidencija
Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua
   u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

OZNAČAVANJE I UPIS U JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIH
   ŽIVOTINJA I VOĐENJE EVIDENCIJE 
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU PASA 
ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE
PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA
PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINA
Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni