Poslovni forum Poslovne usluge, marketing, web dizajn, oglasi, istraživanje tržišta, analize, baze podataka...
 

Kontakt - Informacije

Istraživanje i analiza tržišta

Poslovni izvještaji i pregledi

Internet marketing - SEO

IZRADA WEB STRANICA

IZRADA CMS STRANICA  <<

Hosting i zakup domena

Imenici i baze podataka

Primjeri (šprance) ugovora

Poslovni planovi za kredite

Poslovne usluge i ponude

Trgovačko posredovanje

Poslovna psihologija

Programi, software

Oglasi i obavijesti

Korisni linkovi

Poslovni klub

Besplatno


 

Poslovni forum - Istraživanje i analiza tržišta
 
Narudžbe - Istraživanje i analiza tržišta
 
Upute za narudžbu usluga istraživanja tržišta

Istraživanje tržišta temeljna je marketinška aktivnost bez koje tvrtka s ozbiljnim pristupom korisnicima ne može poslovati. Poslovne odluke moraju se temeljiti na pouzdanim rezultatima istraživanja tržišta.

Ukoliko želite naručiti istraživanje tržišta za svoje poduzeće, obrt ili udrugu, vjerojatno vas zanima i:
koliko to košta?

Da bi mogli odrediti cijenu usluge istraživanja tržišta, prvo moramo znati što je predmet istraživanja, a isto tako i koliki je obim istraživanja. Nije isto istraživati tržište za samo jedan proizvod ili za desetak proizvoda, nije isto provodi li se istraživanje na području jedne općine ili u svim županijama...
Na cijenu utječe i da li je konkretno istraživanje npr. putem telefona ili e-maila, ili uz angažiranje anketara / istraživača kojima treba podmiriti putne troškove i dnevnice.

Osnovna formula za izračun cijene usluge istraživanja tržišta je:
potreban broj radnih sati + uzrokovani troškovi

Naravno da je potreban veći broj radnih sati ako se istraživanje provodi na širem području i sa većim brojem ispitanika i za više proizvoda ili usluga (cijena jednog radnog sata je 120 kuna + PDV),
a pod uzrokovanim troškovima se podrazumijevaju svi troškovi koji se nužno javljaju u odabranom načinu provedbe istraživanja, npr. telefonski troškovi, trošak tiskanja upitnika, troškovi za prijevoz...

Stoga, kada nas kontaktirate da bi naručili istraživanje, nije dovoljno samo navesti da bi Vi željeli istraživanje tržišta, već morate precizirati sve elemente tog istraživanja, odnosno željenih rezultata.

Proces istraživanja tržišta obuhvaća sljedeće:

1. definiranje problema i ciljeva istraživanja
2. određivanje izvora podataka i vrste istraživanja
3. određivanje metoda i obrazaca za prikupljanje podataka
4. određivanje vrste uzorka i prikupljanje primarnih podataka
5. analiza podataka i interpretacija rezultata
6. sastavljanje izvještaja

U vašem upitu morate prvo jasno definirati ciljeve istraživanja:

Definiranje problema je prvi i najvažniji korak u procesu istraživanja. Definiranje problema obuhvaća ciljeve koji se žele ostvariti istraživanjem tržišta. Prilikom definiranja potrebno je izvršiti razvoj pitanja na koje se trebaju dobiti odgovori. Pitanja se obično formuliraju kao hipoteze koje predstavljaju odgovor na problem istraživanja. Potrebno je konstatirati i opisati sadašnju tržišnu situaciju koja služi kao polazna točka istraživanja.

Ukoliko dovoljno jasno opišete trenutnu situaciju vašeg proizvoda ili usluge, te ukoliko jasno precizirate ciljeve istraživanja (pitanja na koje želite odgovore) i odredite opseg istraživanja, tada vam možemo dati i konkretnu ponudu, koja će sadržavati i cijenu te usluge.PRIMJER IZRAČUNA TROŠKOVA

Predmet istraživanja:
Stav potrošača o proizvodu XY  (kvaliteta, zadovoljstvo, cijena, spremnost na kupnju...)


A) Definiranje problema i ciljeva istraživanja
Priprema projekta i upoznavanje sa proizvodom, trenutnom situacijom, ciljevima koji se žele ostvariti, razvoj pitanja na koja se trebaju dobiti odgovori, postavljanje hipoteza, izrada plana istraživanja...
>> 7 radnih sati x 120,00 kuna = 840,00 kuna + PDV

B) Određivanje izvora podataka i vrste istraživanja i vrste uzorka
Slijedi određivanje izvora podataka iz primarnih i sekundarnih izvora i određivanje vrste istraživanja...
Potrebno je i točno odrediti i popise građana ili tvrtki koji će biti anketirani, njihove adrese i drugo...
>> 5 radnih sati x 120,00 kuna = 600,00 kuna + PDV

C) Određivanje metoda za prikupljanje podataka
Dvije su temeljne metode za prikupljanje podataka: (1) ispitivanje i (2) promatranje.
Ispitivanje može biti osobnim kontaktom, ispitivanje putem telefona, ispitivanje putem pošte (pisma), ispitivanje putem računala, psihološka ispitivanja...
Osobnim kontaktom smatra se ono ispitivanje u kojem ispitivač objašnjava svrhu ispitivanja, postavlja pitanja ispitanicima te unosi u upitnik njihove odgovore. U nedostatke te tehnike osim većih troškova možemo ubrojiti još i sljedeće: potreban je veći broj stručnih istraživača nego u drugim tehnikama, razmjerno je dugo trajanje ispitivanja uz razmjerno duge pripreme, postoje određene poteškoće u izboru i odražavanju reprezentativnosti uzorka kao i u organizaciji i kontroli provedbe tog ispitivanja.
Telefonsko ispitivanje ima neke prednosti u odnosu na osobni kontakt i kontakt putem pošte. Jeftinije je od osobnoga kontakta, a ispitivač je ipak «prisutan» tijekom ispitivanja te može ispitaniku pojasniti pojedina pitanja ako je potrebno, a ujedno se zadržava određena razina privatnosti.
Poštanska anketa je takva vrsta ispitivanja u kojoj se ispitanicima dostavljaju upitnici poštom te ih oni nakon ispunjavanja također vraćaju poštom. Nedostatak poštanskog anketiranja je nemogućnost određivanja broja vraćenih ispunjenih upitnika unaprijed. Uobičajenom stopom smatra se povrat od 15 do 30 % svih odaslanih upitnika. Stopa povrata ovisi o mnogim činiteljima kao što su dužina upitnika odnosno vrijeme potrebno za popunjavanje, zanimljivost teme koja se istražuje... Dobre strane takvog ispitivanja su velika ekonomičnost, mogućnost obuhvaćanja široko dislociranih ispitanika, istovremeno promocijsko djelovanje jer možete priložiti i reklamu... Isto vrijedi i za ispitivanja putem e-maila...

Ukoliko pretpostavimo da je određeno ispitivanje na 100 ispitanika:

Za ispitivanje osobnim kontaktom >> 30 radnih sati x 120,00 kuna = 3600,00 kuna + PDV
Za telefonsko ispitivanje >>                  30 radnih sati x 120 kuna = 3600,00 kuna + PDV
Za ispitivanje putem pošte >  700 pisama x 4,00 kuna po pismu = 2800,00 kuna + PDV


Kod osobnog ispitivanja treba se voditi računa da mogu postojati i troškovi prijevoza i drugi troškovi...
Također kod utroška vremena kod ispitivanja osobnim kontaktom i telefonom, potrebno je imati u vidu da se radno vrijeme neminovno troši i na one sa kojima će se pokušati uspostaviti kontakt, ali će odbijati suradnju. Kod pisama potrebno je poslati veći broj pisama da bi se dobilo ~100 odgovora.


D) Analiza podataka i interpretacija rezultata
Potrebno vrijeme za analizu i interpretaciju može značajno varirati, no neko prosječno vrijeme bi bilo:
>> 7 radnih sati x 120,00 kuna = 840,00 kuna + PDV

E) Sastavljanje izvještaja
>> 4 radna sata x 120,00 kuna = 480,00 kuna + PDV


ZAKLJUČNO:

Kompletna cijena za uslugu istraživanja tržišta na 100 ispitanika putem pošte (pismima),
od same pripreme za istraživanje pa sve do konačnog izvještaja iznosi: 5560,00 kuna + PDV

U naprijed navedenom primjeru, prikazan je okvirni izračun za najčešće vrste istraživanja, kako bi imali okvirnu predodžbu o tome koliki su troškovi. Svako istraživanje se obavlja po vašim konkretnim potrebama i zahtjevima, tako da cijena istraživanja može biti i veća, ali i manja.

Istraživanje tržišta Analiza tržišta


 • Pregled nove ponude Novo u ponudi - Internt marketing, izrada web stranica, izrada CMS stranica, besplatno oglašavanje, usluge istraživanja tržišta, primjeri poslovnih planova, primjeri ugovora, poslovni imenici i adresari, informacije o novim proizvodima na hrvatskom tržištu, informacije o poiticajima i mogućnostima kreditiranja, pregledi ponude i potražnje, oglasi za prodaju proizvoda, zbirke poslovnih informacija...
  Opširnije >>
 • Izrada CMS internet stranica Izrada CMS internet stranica po izuzetno povoljnim cijenama; izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Predstavite Vašu tvrtku, objavite sve ponude, akcije, objavite detaljni pregled svih proizvoda i usluga... Ukoliko Vas nema na Internetu; Vi ne postojite! Izrada web stranica za tvrtke i obrtnike...
  Opširnije o izradi CMS stranica >>
 • Primjeri ugovora - Šprance ugovora Praktični primjeri ugovora za poduzetnike. Primjeri ugovora o radu, primjeri ugovora o poslovnoj suradnji, primjeri ugovora o kupoprodaji nekretnina i poslovnih prostora, ugovori o najmu, šprance ugovora o zakupu i najmu. Besplatni primjeri ugovora o posudbi, ugovori za turističke agencije, ugovori o alotmanu, ugovori o generalnom zastupanju, razne vrste posredničkih ugovora...
  Opširnije o primjerima ugovora >>
 • Istraživanje tržišta Glavni smisao istraživanja tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu poduzetnicima prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju i planiranju poslovnih aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti poslovanja. Poslovni Forum prikuplja i analizira kvantitativne i kvalitativne podatke, čuvajući pritom diskreciju klijenta i svih prikupljenih podataka...
  Opširnije o uslugama istraživanja tržišta >>
 • Trgovačko posredovanje za poduzetnike Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu. Povezivanje poslovnih subjekata i njihove ponude ili potražnje, za proizvode ili usluge. Pronađite partnere za zajednička ulaganja, distribuciju, marketing, prodaju i usluge. Povezivanje malih trgovaca na interesnoj osnovi. Posredovanje pri inozemnim trgovačkim komorama i poslovnim organizacijama. Poslovno posredovanje...
  Opširnije o trgovačkom posredovanju >>
 • Poslovna psihologija za poduzetnike Poslovna psihologija za male i srednje poduzetnike, posebno prilagođena hrvatskim poslovnim okolnostima recesije. Otkrijte svoje mehanizme uspjeha, odaberite kvalitetne djelatnike i donosite prave odluke u pravo vrijeme. Svaki pokret, riječ ili simbol za svoj cilj imaju prodaju nečega što želi prodati onaj tko šalje poruku. Menadžerske vještine i iskustva. Vodič za napredovanje u karijeri...
  Opširnije o poslovnoj psihologiji >>
 • Programi za poduzetnike Pregled poslovnih programa. Programi za knjigovodstvo i računovodstvo. Programski paketi za vođenje financijskog poslovanja poduzetnika; bilance, fakturiranje, blagajna, skladišno poslovanje, radni nalozi i sl. Korisni programi za vođenje evidencija, planiranje, uredski programi, kalkulatori, organizatori i kalendari, preglednici, alati za komunikaciju, besplatni programi za multimediju...
  Opširnije informacije o programima >>
 • Korisne preporuke i informacije Pretraživanje svih tekstova objavljenih na Poslovnom forumu. Preko 500.000 članaka i priloga. Pregled linkova prema većim tematskim cjelinama; Europske integracije, zaštita potrošača, trgovačko pravo, obrtničke komore, internet rječnik, znanstveni radovi, klasifikacije, registri, sudska praksa, analize tržišta, pregledi ponude i potražnje, prospekti, katalozi...
  Opširnije informacije >>
 
 
 


IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...