Poslovne stranice

PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA - PREGLED ZABRANA - ZABRANE - HR
 Pregled zakona i drugih propisa: 17. 11. 2019.   Poslovne i internet usluge, pravne informacije, vijesti iz gospodarstva, poduzetništvo, investicije, stanje na tržištu...


> Naslovna stranica portala
> Posebna ponuda usluga
> Novo - CMS Web Express !!
> Izrada CMS internet stranica
> Pregled drugih web modula
> Opisi Internet usluga
> Web hosting i domene
> Ponuda poslovnih imenika
> Izrada poslovnih planova
> Oglašavanje i marketing
> Nove poslovne ponude
> Šprance i primjeri ugovora
> Inozemni poslovni portali
> Druge poslovne informacije
> Pretraživanje stranica
> Kontakt informacijeISKORISTITE SVE
PREDNOSTI INTERNETA!

POGLEDAJTE PONUDU
KVALITETNIH CMS WEB
STRANICA SA KOJIMA
MOŽETE POBOLJŠATI
SVOJE POSLOVANJE


Kliknite ovdje

Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - AdresariPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
 

Pregled zakona i drugih propisa - Zabrane


Zabrane - Pregled - Sadržaj

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZABRANI RASPOLAGANJA I PREUZIMANJU SREDSTAVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
Proglašavam Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine

----------------------------------------------- Zagreb. 24. ožujka 1994.

ZAKON o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske


Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se pitanja značajna za zaštitu gospodarskih interesa Republike Hrvatske ugroženih jednostranim postupanjem odredenih osoba, tijela ili ustanova na teritoriju republika bivše Jugoslavije.

Članak 2.

Pravni poslovi ili akti internog poslovanja kojima pravne osobe sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji raspolažu ili opterećuju sredstva svojih poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika, uključujući dionice i udjele u drugim poduzećima na teritoriju Republike Hrvatske na način da ih prenose osobama čije je sjedište ili prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske ništavi su. Ovlašćuje se ministar rada i socijalne skrbi da do zaključenja međudržavnog ugovora iz stavka 6. ovoga članka, u svrhu osiguranja uvjeta za prihvat i smještaj prognanika i izbjeglica, preuzme u posjed i korištenje odmarališta, hotele i druge hotelsko-turističke objekte pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji s pokretninama koje se u njima nalaze. Ministar rada i socijalne skrbi na osnovi ovlaštenja iz stavka 2. ovoga članka izdaje naredbu poglavarstvu općine ili grada na području kojem se nalazi objekt da objekt i pokretnine koje se u njemu nalaze odmah i bez odgadanja preda u posjed i korištenje pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a najkasnije u roku od 24 sata od dana javnog priopćenja naredbe na oglasnoj ploči. Objekti preuzeti u posjed na osnovi stavka 2. ovoga članka predaju se na korištenje pravnim osobama iz Republike Hrvatske samo dok postoji potreba prihvata i smještaja izbjeglica i prognanika. Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na proizvode i robe koje jedinice i organizacijski oblici iz stavka 1. ovoga članka prenose obavljanjem maloprodaje i veleprodaje. Odredba stavka 1. ovoga članka prestaje danom zaključenja međudržavnih ugovora Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom, Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Makedonijom.

Članak 3.

Proizvodi i robe koji se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske, a koji su u vlasništvu ili na koje imaju pravo raspolaganja i korištenja pravne osobe sa sjedištem u Republikama Srbiji i Crnoj Gori prelaze u vlasništvo Republike Hrvatske. Proizvodi i robe iz stavka 1. ovoga članka prenose se u republičke robne rezerve. Državno ravnateljstvo za robne rezerve propisat će način prenošenja proizvoda i roba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva, Državnog ravnateljstva za robne rezerve ili Hrvatskog fonda za privatizaciju može odlučiti da se na određena sredstva ne primjenjuju odredbe članka 2. stavka 1. ili članka 3. ovoga Zakona.

Članak 5.

Sredstvima poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika koja su na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 40/92., 100/93., 102/93. i 108/93.) postala vlasništvo Republike Hrvatske, raspolaže Hrvatski fond za privatizaciju. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog nadležnog ministarstva donijeti odluku da se sredstva koja su na temelju Uredbe iz stavka 1. ovoga članka postala vlasništvo Republike Hrvatske prenesu na drugu pravnu osobu.

Članak 6.

Hrvatski fond za privatizaciju može sredstvima iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona raspolagati na način:

a) prodati u cijelosti ili djelomično,

b) dati u zakup u cijelosti ili djelomično,

c) osnovati poduzeće ili drugu pravnu osobu u svom vlasništvu.

Članak 7.

Kada Hrvatski fond za privatizaciju osniva poduzeće sredstvima poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika u kojima nisu zatečeni radnici, prvenstvo zapošljavanja imaju nezaposleni evidentirani u područnom Zavodu za zapošljavanje.

Članak 8.

Pravni posao sklopljen ili pravni akt donesen protivno odredbama ovoga Zakona ništav je.

Članak 9

Pravne osobe nastale organiziranjem po odredbama Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima odredenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 39/91. i 44/91.). Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 52/91. i 5/92.) i primjenom članka 2. Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine "br. 52/91.) provode pretvorbu po odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine" br. 19/91., 83/92., 94/93. i 2/94.). Stanovi kojima su kao sredstvima federacije upravljali i raspolagali JNA i SSNO ne ulaze u društveni kapital pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka. Ovi stanovi vlasništvo su Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske može i za druge nekretnine odlučiti da ne ulaze u društveni kapital pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka i da te nekretnine postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 10.

Sudovi po službenoj dužnosti provode uknjižbu nekretnina koje su postale vlasništvo Republike Hrvatske na temelju članka 3 stavka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 40/92.).

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 14/94.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/93-01/02

Zagreb. 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPORUKE

CMS - Internet marketing
Flash - Video - CMS - Obvezno pogledati Što je to CMS? CMS stranice
CMS stranice
Video i animirana prezentacija. Pogledajte i poslušajte kratki prilog o tome što mora znati svaki vlasnik tvrtke ili obrtnik, ali i svi drugi koji žele kvalitetno poslovati putem Interneta. U Hrvatskoj postoji preko 1.000.000 registriranih korisnika Interneta.
Samo na Internetu Vaša ponuda, zajedno sa svim podacima, opisima i slikama,
može biti dostupna 24 sata dnevno, 365 dana godišnje.
Kako kvalitetno predstaviti svoju ponudu, sve svoje proizvode i usluge... CMS stranice


Izrada CMS stranica    Internet marketing    Zakoni

POSLOVNE INTERNET USLUGE
Izrada web stranica Opširnije informacije o izradi poslovnih web stranica za poduzetnike, ali i udruge, građane...
Primjeru ugovora Primjeri ugovora (šprance ugovora); gotovi primjeri ugovora za kupoprodaje, ugovor o radu...
Izrada web stranica za tvrtke Pregled posebne ponude za poduzetnike, pregled proizvoda i usluga na koje je odobren popust...
Krediti i poslovni plan Izrada poslovnih planova za kredite i druga novčana ulaganja, gotovi primjeri poslovnih planova...
Istraživanje tržišta Informacije o uslugama istraživanja tržišta, što je uvjet za kvalitetnije poslovanje i proširenje tržišta...
Besplatni oglasi Novi i učinkoviti oblici oglašavanja svih vaših proizvoda i usluga, mogućnosti oglašavanja za poduzetnike...
Internet usluge Pregled svih poslovnih i internet usluga, istraživanja, usluga savjetovanja, zastupanja, izrade web reklama...Predstavljen je pregled propisa sastavljen od strane Poslovnog foruma d.o.o. i suradnika u dobroj vjeri, te iste preglede koristite isključivo na vlastitu odgovornost. Poslovni forum se ograđuje od bilo koje odgovornosti ili štetne posljedice nastale primjenom ili tumačenjem pravnih informacija objavljenim na ovim web stranicama. Sve informacije koristite na vlastitu odgovornost.
Poslovni forum uložiti će razumne napore da održi web stranice potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije o propisima budu što je više moguće točne, potpune i pouzdane, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.
Vodite računa da protekom vremena određene informacije i propisi mogu biti izmijenjeni. Poslovni forum ne daje usluge pravne pomoći ili savjeta. Poslovni forum d.o.o. pruža samo poslovne i internet usluge za koje je registriran.

Poslovni forum d.o.o. - Izrada CMS stranica - Izrada CMS programa - Web Express - Ažurirano: 17. 11. 2019.
 
Ažurirano: 17. 11. 2019.