POSLOVNI FORUM POSLOVNI FORUM
POSLOVNI FORUM

USLUGE POSLOVNOG FORUMA

> Stalni ugovorni korisnik

> Pretraživanje

> Pretraživanje tekstova

> Izrada web stranica

> Istraživanje tržišta

> Investicijski projekti

> Zakoni i drugi propisi

> Trgovačko pravo, ugovori

> Posebne ponude i akcije
Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

Poslovni web katalog Hrvatski poslovni web imenik Poslovni web katalogIZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaPOSLOVNI IMENICI

Poslovni imenici (adresari) sadrže podatke o svim poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj.
U poslovne subjekte ubrajaju se trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva, komanditna društva, javna trgovačka društva, ustanove, zadruge i predstavništva), obrtnici (obrtnici i samostalni djelatnici) i ostali poslovni subjekti (državna uprava, državna administracija, udruge, sindikati i zaklade i sl.).

Podaci su ažurirani prema zvaničnim službenim podacima registra trgovačkog suda, registra obrtnika i drugih imenika i izvora, te se svakodnevno ažuriraju.

Poslovni imenik sastavlja se uvjek po želji naručitelja, te se poslovni subjekti mogu razvrstati po županijama, gradovima, pa čak i ulicama, prema broju zaposlenih, prema veličini poslovnog subjekta, no najčešće je razvrstavanje abecednim redom prema njihovoj osnovnoj djelatnosti u skladu sa nomenklaturom Nacionalne klasifikacije djelatnosti.

Podaci koji su uvršteni u standardni imenik su; naziv poslovnog subjekta, ime i prezime vlasnika ili direktora, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad, telefon i fax..
Standarni imenici mogu se dopunjavati i drugim podacima po želji naručitelja, primjerice; broj dionica, vlasnička struktura, dobit, ocjena boniteta, pregled svih registriranih djelatnosti, godina osnivanja i sl. Takve nadopune zahtjevaju poseban angažman, te se posebno naručuju.
Za svakog naručitelja moguće je sastaviti poslovni imenik prema njegovim osobnim potrebama!

Zašto mi je potreban poslovni imenik? Što mi omogućava poslovni imenik?
 
Za sve informacije, dodatna pojašnjenja i narudžbe, stojimo Vam na raspolaganju putem e-maila
info@poslovniforum.hr  ili telefonom na 091/783-2377 (051/437-803) ili putem faxa 051/403-014


Pregled standardnih već pripremljenih i ažuriranih poslovnih imenika


Oznaka imenika: 001
Naziv imenika: INTERNET IMENIK (Web adrese i e-mail adrese hrvatskih tvrtki)
Broj poslovnih subjekata: preko 17000  Redovna cijena: 2599,00 kuna
Cijena sa popustom: 599,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust
   Pregled subjekata obuhvaćenih imenikom

Oznaka imenika: 002
Naziv imenika: 01.00 POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA
Broj poslovnih subjekata: preko 3600  Redovna cijena: 1766,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 003
Naziv imenika: 01.10 UZGOJ USJEVA, VRTNOG I UKRASNOG BILJA
Broj poslovnih subjekata: preko 2000  Redovna cijena: 974,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 004
Naziv imenika: 01.20 UZGOJ STOKE, PERADI I OSTALIH ŽIVOTINJA
Broj poslovnih subjekata: preko 1000  Redovna cijena: 750,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 005
Naziv imenika: 01.30 UZGOJ USJEVA I STOKE, PERADI I OSTALIH ŽIVOTINJA
Broj poslovnih subjekata: preko 260   Redovna cijena: 325,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 006
Naziv imenika: 01.40 USLUŽNE DJELATNOSTI U BILJNOJ PROIZVODNJI I STOČARSTVU
Broj poslovnih subjekata: preko 300   Redovna cijena: 345,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 007
Naziv imenika: 01.50 LOV, STUPIČARENJE I BRIGA O DIVLJAČI
Broj poslovnih subjekata: preko 50     Redovna cijena: 115,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 008
Naziv imenika: 02.00 ŠUMARSTVO, SJEČA DRVA I USLUGE POVEZANE S NJIMA
Broj poslovnih subjekata: preko 400  Redovna cijena: 460,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 009
Naziv imenika: 05.00 RIBARSTVO, MRJESTILIŠTA I RIBNJACI
Broj poslovnih subjekata: preko 1800  Redovna cijena: 1372,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 010
Naziv imenika: 14.00 VAĐENJE OSTALIH RUDA I KAMENA
Broj poslovnih subjekata: preko 300  Redovna cijena: 345,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 011
Naziv imenika: 15.00 PROIZVODNJA HRANE I PIĆA
Broj poslovnih subjekata: preko 3200  Redovna cijena: 1575,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 012
Naziv imenika: 15.10 PROIZVODNJA, PRERADA I KONZER. MESA I MESNIH PROIZVODA
Broj poslovnih subjekata: preko 570  Redovna cijena: 579,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 013
Naziv imenika: 15.30 PRERADA I KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA
Broj poslovnih subjekata: preko 120  Redovna cijena: 180,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 014
Naziv imenika: 15.40 PROIZVODNJA BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH ULJA I MASTI
Broj poslovnih subjekata: preko 50  Redovna cijena: 158,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 015
Naziv imenika: 15.50 PROIZVODNJA MLIJEČNIH PROIZVODA
Broj poslovnih subjekata: preko 110  Redovna cijena: 156,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 016
Naziv imenika: 15.60 PROIZVODNJA MLINARSKIH PROIZVODA, ŠKROBA...
Broj poslovnih subjekata: preko 130  Redovna cijena: 187,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 017
Naziv imenika: 15.70 PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE
Broj poslovnih subjekata: preko 70  Redovna cijena: 146,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 018
Naziv imenika: 15.80 PROIZVODNJA OSTALIH PREHRAMBENIH PROIZVODA
Broj poslovnih subjekata: preko 1800  Redovna cijena: 1288,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 019
Naziv imenika: 15.90 PROIZVODNJA PIĆA
Broj poslovnih subjekata: preko 300  Redovna cijena: 345,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 020
Naziv imenika: 17.00 PROIZVODNJA TEKSTILA
Broj poslovnih subjekata: preko 900  Redovna cijena: 783,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 021
Naziv imenika: 18.00 PROIZVODNJA ODJEĆE; DORADA I BOJENJE KRZNA
Broj poslovnih subjekata: preko 1700  Redovna cijena: 1642,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 022
Naziv imenika: 19.00 ŠTAVLJENJE I OBRADA KOŽE
Broj poslovnih subjekata: preko 500  Redovna cijena: 528,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 023
Naziv imenika: 20.00 PRERADA DRVA, PROIZVODNJA PRO. OD DRVA I PLUTA
Broj poslovnih subjekata: preko 2300  Redovna cijena: 1690,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 024
Naziv imenika: 21.00 PROIZV. CELULOZE, PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA
Broj poslovnih subjekata: preko 450  Redovna cijena: 485,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 025
Naziv imenika: 22.00 IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST
Broj poslovnih subjekata: preko 3100  Redovna cijena: 1624,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 026
Naziv imenika: 22.10 IZDAVAČKA DJELATNOST
Broj poslovnih subjekata: preko 1100  Redovna cijena: 793,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 027
Naziv imenika: 22.20 TISKARSKA DJELATNOST I USLUGE
Broj poslovnih subjekata: preko 1900  Redovna cijena: 1367,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 028
Naziv imenika: 22.30 UMNOŽAVANJE SNIMLJENIH ZAPISA
Broj poslovnih subjekata: preko 70  Redovna cijena: 241,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 029
Naziv imenika: 24.00 PROIZVODNJA KEMIKALIJA I KEMIJSKIH PROIZVODA
Broj poslovnih subjekata: preko 400  Redovna cijena: 437,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 030
Naziv imenika: 25.00 PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIKE
Broj poslovnih subjekata: preko 1400  Redovna cijena: 967,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 031
Naziv imenika: 25.10 PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME
Broj poslovnih subjekata: preko 260  Redovna cijena: 276,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 032
Naziv imenika: 25.20 PROIZVODNJA PROIZVODA OD PLASTIKE
Broj poslovnih subjekata: preko 1200  Redovna cijena: 849,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 033
Naziv imenika: 26.00 PROIZ. OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA
Broj poslovnih subjekata: preko 1300  Redovna cijena: 912,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 034
Naziv imenika: 27.00 PROIZVODNJA METALA
Broj poslovnih subjekata: preko 200  Redovna cijena: 197,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 035
Naziv imenika: 28.00 PROIZVODNJA PROIZVODA OD METALA
Broj poslovnih subjekata: preko 3000  Redovna cijena: 1678,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 036
Naziv imenika: 28.70 PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD METALA
Broj poslovnih subjekata: preko 1000  Redovna cijena: 723,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 037
Naziv imenika: 29.00 PROIZVODNJA STROJEVA I UREĐAJA, D. N.
Broj poslovnih subjekata: preko 1000  Redovna cijena: 723,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 038
Naziv imenika: 30.00 PROIZVODNJA UREDSKIH STROJEVA I RAČUNALA
Broj poslovnih subjekata: preko 450  Redovna cijena: 420,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 039
Naziv imenika: 31.00 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEVA I APARATA, D.N.
Broj poslovnih subjekata: preko 700  Redovna cijena: 651,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 040
Naziv imenika: 32.00 PROIZVODNJA RTV I KOMUNIKAC. APARATA I OPREME
Broj poslovnih subjekata: preko 300  Redovna cijena: 363,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 041
Naziv imenika: 33.00 PROIZVODNJA MEDIC., PRECIZNIH I OPTIČKIH INSTRUMENATA
Broj poslovnih subjekata: preko 700  Redovna cijena: 684,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 042
Naziv imenika: 34.00 PROIZ. MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOL.
Broj poslovnih subjekata: preko 120  Redovna cijena: 179,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 043
Naziv imenika: 35.00 PROIZVODNJA OSTALIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
Broj poslovnih subjekata: preko 350  Redovna cijena: 341,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 044
Naziv imenika: 36.00 PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA 852
Broj poslovnih subjekata: preko 850  Redovna cijena: 717,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 045
Naziv imenika: 36.20 OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, D. N.
Broj poslovnih subjekata: preko 1600  Redovna cijena: 986,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 046
Naziv imenika: 37.00 RECIKLAŽA
Broj poslovnih subjekata: preko 170  Redovna cijena: 167,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 047
Naziv imenika: 40.00 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Broj poslovnih subjekata: preko 60  Redovna cijena: 112,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 048
Naziv imenika: 41.00 SKUPLJANJE, PROČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
Broj poslovnih subjekata: preko 100  Redovna cijena: 148,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 049
Naziv imenika: 45.00 GRAĐEVINARSTVO - SVE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 17000  Redovna cijena: 4179,00 kuna
Cijena sa popustom: 699,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 050
Naziv imenika: 45.10 GRAĐEVINARSTVO - PRIPREMNI RADOVI
Broj poslovnih subjekata: preko 1000  Redovna cijena: 762,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 051
Naziv imenika: 45.20 GRAĐEVINARSTVO - IZGRADNJA
Broj poslovnih subjekata: preko 6500  Redovna cijena: 3012,00 kuna
Cijena sa popustom: 599,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 052
Naziv imenika: 45.30 GRAĐEVINARSTVO - INSTALACIJSKI RADOVI
Broj poslovnih subjekata: preko 4000  Redovna cijena: 2192,00 kuna
Cijena sa popustom: 499,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 053
Naziv imenika: 45.40 GRAĐEVINARSTVO - ZAVRŠNI RADOVI
Broj poslovnih subjekata: preko 4700  Redovna cijena: 2275,00 kuna
Cijena sa popustom: 499,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 054
Naziv imenika: 50.00 TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
Broj poslovnih subjekata: preko 1900  Redovna cijena: 1060,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 055
Naziv imenika: 50.20 ODRŽAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA
Broj poslovnih subjekata: preko 4000  Redovna cijena: 2154,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 056
Naziv imenika: 51.10 POSREDOVANJE U TRGOVINI NA VELIKO
Broj poslovnih subjekata: preko 3000  Redovna cijena: 1564,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 057
Naziv imenika: 51.20 TRGOVINA NA VELIKO POLJOPRI. SIROVINAMA I ŽIVOM STOKOM
Broj poslovnih subjekata: preko 350  Redovna cijena: 324,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 058
Naziv imenika: 51.30 TRGOVINA NA VELIKO HRANOM, PIĆIMA I DUHANSKIM PROIZV.
Broj poslovnih subjekata: preko 2100  Redovna cijena: 1186,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 059
Naziv imenika: 51.40 TRGOVINA NA VELIKO PROIZVODIMA ZA KUĆANSTVO
Broj poslovnih subjekata: preko 2600  Redovna cijena: 1312,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 060
Naziv imenika: 51.50 TRGOVINA NA VELIKO NEPOLJOPRIV. POLUPROIZVODIMA
Broj poslovnih subjekata: preko 1900  Redovna cijena: 932,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 061
Naziv imenika: 51.60 TRGOVINA NA VELIKO STROJEVIMA, OPREMOM
Broj poslovnih subjekata: preko 700  Redovna cijena: 434,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 062
Naziv imenika: 51.70 OSTALA TRGOVINA NA VELIKO
Broj poslovnih subjekata: preko 18000  Redovna cijena: 4345,00 kuna
Cijena sa popustom: 699,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 063
Naziv imenika: 52.10 TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA
Broj poslovnih subjekata: preko 13000  Redovna cijena: 3886,00 kuna
Cijena sa popustom: 699,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 064
Naziv imenika: 52.20 TRGOVINA NA MALO HRANOM, PIĆIMA
Broj poslovnih subjekata: preko 1500  Redovna cijena: 739,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 065
Naziv imenika: 52.30 TRGOVINA NA MALO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA
Broj poslovnih subjekata: preko 800  Redovna cijena: 578,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 066
Naziv imenika: 52.40 OSTALA TRGOVINA NA MALO
Broj poslovnih subjekata: preko 6700  Redovna cijena: 2874,00 kuna
Cijena sa popustom: 599,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 067
Naziv imenika: 52.50 TRGOVINA NA MALO RABLJENOM ROBOM
Broj poslovnih subjekata: preko 70  Redovna cijena: 159,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 068
Naziv imenika: 52.60 TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
Broj poslovnih subjekata: preko 6700  Redovna cijena: 2874,00 kuna
Cijena sa popustom: 599,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 069
Naziv imenika: 52.70 POPRAVAK PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU
Broj poslovnih subjekata: preko 2000  Redovna cijena: 974,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 070
Naziv imenika: 55.10 HOTELI
Broj poslovnih subjekata: preko 600  Redovna cijena: 524,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 071
Naziv imenika: 55.20 KAMPOVI I DRUGI SMJEŠTAJ
Broj poslovnih subjekata: preko 600  Redovna cijena: 524,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 072
Naziv imenika: 55.30 RESTORANI
Broj poslovnih subjekata: preko 5900  Redovna cijena: 3215,00 kuna
Cijena sa popustom: 599,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 073
Naziv imenika: 55.40 BAROVI - Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Broj poslovnih subjekata: preko 2500  Redovna cijena: 1548,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 074
Naziv imenika: 55.40 BAROVI - Jadran
Broj poslovnih subjekata: preko 4000  Redovna cijena: 2235,00 kuna
Cijena sa popustom: 499,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 075
Naziv imenika: 55.40 BAROVI - Kontinentalna HR
Broj poslovnih subjekata: preko 2900  Redovna cijena: 1770,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 075
Naziv imenika: 55.50 KANTINE I CATERING
Broj poslovnih subjekata: preko 300  Redovna cijena: 312,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 076
Naziv imenika: 60.00 KOPNENI PRIJEVOZ I CJEVOVODNI TRANSPORT
Broj poslovnih subjekata: preko 10000  Redovna cijena: 2235,00 kuna
Cijena sa popustom: 499,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 077
Naziv imenika: 61.00 VODENI PRIJEVOZ
Broj poslovnih subjekata: preko 400  Redovna cijena: 345,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 078
Naziv imenika: 62.00 ZRAČNI PRIJEVOZ
Broj poslovnih subjekata: preko 40  Redovna cijena: 134,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 079
Naziv imenika: 63.00 PRATEĆE I POMOĆNE DJELATNOSTI U PRIJEVOZU
Broj poslovnih subjekata: preko 1000  Redovna cijena: 714,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 080
Naziv imenika: 63.30 DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA
Broj poslovnih subjekata: preko 1500  Redovna cijena: 1184,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 081
Naziv imenika: 64.00 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
Broj poslovnih subjekata: preko 100  Redovna cijena: 169,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 082
Naziv imenika: 65.00 FINANCIJSKO POSREDOVANJE
Broj poslovnih subjekata: preko 400  Redovna cijena: 546,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 083
Naziv imenika: 66.00 OSIGURANJE I MIROVINSKI FONDOVI
Broj poslovnih subjekata: preko 60  Redovna cijena: 148,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 084
Naziv imenika: 67.00 POMOĆNE DJELATNOSTI U FINANCI. POSREDOVANJU
Broj poslovnih subjekata: preko 700  Redovna cijena: 563,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 085
Naziv imenika: 70.00 POSLOVANJE NEKRETNINAMA
Broj poslovnih subjekata: preko 1500  Redovna cijena: 1163,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 086
Naziv imenika: 71.00 IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME
Broj poslovnih subjekata: preko 1600  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 087
Naziv imenika: 72.00 RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 2500  Redovna cijena: 1553,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 088
Naziv imenika: 73.00 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
Broj poslovnih subjekata: preko 250  Redovna cijena: 345,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 089
Naziv imenika: 74.11 PRAVNI POSLOVI
Broj poslovnih subjekata: preko 2000  Redovna cijena: 1442,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 090
Naziv imenika: 74.12 RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
Broj poslovnih subjekata: preko 5000  Redovna cijena: 1924,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 091
Naziv imenika: 74.13 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
Broj poslovnih subjekata: preko 500  Redovna cijena: 540,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 092
Naziv imenika: 74.14 SAVJETOVANJE
Broj poslovnih subjekata: preko 900  Redovna cijena: 762,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 093
Naziv imenika: 74.15 UPRAVLJAČKE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 50    Redovna cijena: 120,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 094
Naziv imenika: 74.20 ARHITEKTONSKE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 4600  Redovna cijena: 1684,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 095
Naziv imenika: 74.30 TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZA
Broj poslovnih subjekata: preko 200   Redovna cijena: 245,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 096
Naziv imenika: 74.40 PROMIDŽBA
Broj poslovnih subjekata: preko 1000  Redovna cijena: 721,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 097
Naziv imenika: 74.60 ISTRAŽNE I ZAŠTITNE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 120  Redovna cijena: 173,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 098
Naziv imenika: 74.70 ČIŠĆENJE
Broj poslovnih subjekata: preko 400  Redovna cijena: 431,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 099
Naziv imenika: 74.81 FOTOGRAFSKE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 500  Redovna cijena: 472,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 100
Naziv imenika: 74.82 DJELATNOSTI PAKIRANJA
Broj poslovnih subjekata: preko 100  Redovna cijena: 147,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 101
Naziv imenika: 74.83 TAJNIČKE I PREVODITELJSKE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 300  Redovna cijena: 325,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 102
Naziv imenika: 74.84 OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI, D.N.
Broj poslovnih subjekata: preko 700  Redovna cijena: 645,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 103
Naziv imenika: 75.00 JAVNA UPRAVA I OBRANA
Broj poslovnih subjekata: preko 1600  Redovna cijena: 995,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 104
Naziv imenika: 80.00 OBRAZOVANJE
Broj poslovnih subjekata: preko 2600  Redovna cijena: 1615,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 105
Naziv imenika: 85.10 MEDICINA
Broj poslovnih subjekata: preko 6500  Redovna cijena: 3396,00 kuna
Cijena sa popustom: 599,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 106
Naziv imenika: 85.20 VETERINARSKE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 200   Redovna cijena: 267,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 107
Naziv imenika: 85.30 SOCIJALNA SKRB
Broj poslovnih subjekata: preko 1000  Redovna cijena: 827,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 108
Naziv imenika: 90.00 KOMUNALNE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 150   Redovna cijena: 168,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 109
Naziv imenika: 91.10 DJEALTNOSTI POSLOVNIH ORGANIZACIJA
Broj poslovnih subjekata: preko 1500  Redovna cijena: 1179,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 110
Naziv imenika: 91.20 DJELATNOSTI SINDIKATA
Broj poslovnih subjekata: preko 400  Redovna cijena: 365,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 111
Naziv imenika: 91.30 OSTALE ČLANSKE ORGANIZACIJE
Broj poslovnih subjekata: preko 11000  Redovna cijena: 1876,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 112
Naziv imenika: 92.10 FILM I VIDEO
Broj poslovnih subjekata: preko 250  Redovna cijena: 275,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 113
Naziv imenika: 92.20 RADIO I TELEVIZIJA
Broj poslovnih subjekata: preko 150  Redovna cijena: 212,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 114
Naziv imenika: 92.30 OSTALE ZABAVNE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 900  Redovna cijena: 718,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 115
Naziv imenika: 92.40 NOVINSKE AGENCIJE
Broj poslovnih subjekata: preko 30  Redovna cijena: 160,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 116
Naziv imenika: 92.50 KNJIŽNICE, ARHIVI, MUZEJI, KULTURA
Broj poslovnih subjekata: preko 200  Redovna cijena: 194,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 117
Naziv imenika: 92.60 SPORTSKE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 8000  Redovna cijena: 1568,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 118
Naziv imenika: 92.70 REKREACIJSKE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 300  Redovna cijena: 283,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 119
Naziv imenika: 93.01 PRANJE I KEMIJSKO ČIŠĆENJE
Broj poslovnih subjekata: preko 400  Redovna cijena: 385,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 120
Naziv imenika: 93.20 FRIZERSKI SALONI, ULJEPŠAVANJE
Broj poslovnih subjekata: preko 4800  Redovna cijena: 1471,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 121
Naziv imenika: 93.03 POGREBNE DJELATNOSTI
Broj poslovnih subjekata: preko 150  Redovna cijena: 241,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 122
Naziv imenika: 93.04 NJEGA I ODRŽAVANJE TIJELA
Broj poslovnih subjekata: preko 400  Redovna cijena: 325,00 kuna
Cijena sa popustom: 99,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 123
Naziv imenika: 93.05 OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI, D.N.
Broj poslovnih subjekata: preko 1400  Redovna cijena: 971,00 kuna
Cijena sa popustom: 199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 124
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 125
Naziv imenika: 2000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 2000  Redovna cijena: 1997,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 126
Naziv imenika: 3000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 3000  Redovna cijena: 2668,00 kuna
Cijena sa popustom: 499,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 127
Naziv imenika: 4000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 4000  Redovna cijena: 3218,00 kuna
Cijena sa popustom: 599,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 128
Naziv imenika: 5000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 5000  Redovna cijena: 3644,00 kuna
Cijena sa popustom: 699,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 129
Naziv imenika: 6000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 6000  Redovna cijena: 4124,00 kuna
Cijena sa popustom: 799,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 130
Naziv imenika: 7000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 7000  Redovna cijena: 4479,00 kuna
Cijena sa popustom: 899,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 131
Naziv imenika: 8000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 8000  Redovna cijena: 4870,00 kuna
Cijena sa popustom: 999,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 132
Naziv imenika: 9000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 9000  Redovna cijena: 5317,00 kuna
Cijena sa popustom: 1099,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 133
Naziv imenika: 10000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 10000  Redovna cijena: 5744,00 kuna
Cijena sa popustom: 1199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 134
Naziv imenika: 11000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 11000  Redovna cijena: 6170,00 kuna
Cijena sa popustom: 1299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 135
Naziv imenika: 12000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 12000  Redovna cijena: 6596,00 kuna
Cijena sa popustom: 1399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 136
Naziv imenika: 13000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 13000  Redovna cijena: 7019,00 kuna
Cijena sa popustom: 1499,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 137
Naziv imenika: 14000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 14000  Redovna cijena: 7416,00 kuna
Cijena sa popustom: 1599,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 138
Naziv imenika: 15000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 15000  Redovna cijena: 7799,00 kuna
Cijena sa popustom: 1699,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 139
Naziv imenika: 16000 NAJVEĆIH U HRVATSKOJ
Broj poslovnih subjekata: 16000  Redovna cijena: 8240,00 kuna
Cijena sa popustom: 1799,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 140
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 141
Naziv imenika: 2000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: 2000  Redovna cijena: 1997,00 kuna
Cijena sa popustom: 399,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 142
Naziv imenika: 3000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: 3000  Redovna cijena: 2668,00 kuna
Cijena sa popustom: 499,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 143
Naziv imenika: 4000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: 4000  Redovna cijena: 3218,00 kuna
Cijena sa popustom: 599,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 144
Naziv imenika: 5000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: 5000  Redovna cijena: 3644,00 kuna
Cijena sa popustom: 699,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 145
Naziv imenika: 6000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: preko 6000  Redovna cijena: 4124,00 kuna
Cijena sa popustom: 799,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 146
Naziv imenika: 7000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: 7000  Redovna cijena: 4479,00 kuna
Cijena sa popustom: 899,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 147
Naziv imenika: 8000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: 8000  Redovna cijena: 4870,00 kuna
Cijena sa popustom: 999,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 148
Naziv imenika: 9000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: preko 9000  Redovna cijena: 5317,00 kuna
Cijena sa popustom: 1099,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 149
Naziv imenika: 10000 NAJVEĆIH U GRADU ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Broj poslovnih subjekata: 10000  Redovna cijena: 5744,00 kuna
Cijena sa popustom: 1199,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 150
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 151
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 152
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 153
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 154
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 155
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 156
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 157
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 158
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 159
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 160
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 161
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 162
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 163
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 164
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 165
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 166
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 167
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust

Oznaka imenika: 168
Naziv imenika: 1000 NAJVEĆIH - ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj poslovnih subjekata: 1000  Redovna cijena: 1198,00 kuna
Cijena sa popustom: 299,00 kuna       Link za narudžbu - Iskoristite popust Zašto mi je potreban poslovni imenik? Što mi omogućava poslovni imenik?

Navedeni su najčešće naručivani imenici. Moguće je sastaviti i druge imenike (adresare) prema konkretnim potrebama, po različitoj kombinaciji kriterija u skladu sa konkretnim potrebama.
Cijena sastavljanja posebnih imenika ovisi o potrebnom utrošku radnih sati (radni sat=110 kuna)


 Nacionalna klasifikacija djelatnosti - pronađite Vama potrebno ciljano tržište