Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 24. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


PROIZVODNA JEDINICA


Proizvodne jedinice su koeficijenti izračunati na temelju kalkulacija vrijednosti i troškova svake pojedine vrste proizvodnje. Konkretno, to je vrijednost proizvodnje umanjena za varijabilne troškove. Minimalni obujam svake pojedine proizvodnje, koji može ući u kalkulaciju, iznosi 0,4 proizvodne jedinice.
Minimalni ukupni obujam poslovanja gospodarstva, dakle zbroj svih proizvodnih jedinica, mora biti 3, da bi gospodarstvo moglo ostvariti potporu iz bilo kojeg modela potpore.


Za gospodarstva koja udovolje uvjetu minimalnog ukupnog obujma poslovanja slijedeći korak jest razvrstavanje komercijalnih proizvođača od nekomercijalnih. Obiteljska ili seljačka gospodarstva moći će se sama odlučiti za jednu od te dvije skupine, dok pravne osobe mogu ostvariti samo pravo na uključenje u komercijalnu skupinu.


Vrsta proizv. jed. mj.(količina) x koefecijent = obujam (proizv jed.)

Žitarice ha x 1,0 = najmanje 0,4
Uljarice ha x 1,4 = najmanje 0,4
Krumpir (merkantilni) ha x 2,5 = najmanje 0,4
Šećerna repa ha x 1,4 = najmanje 0,4
Duhan ha x 2,5 = najmanje 0,4
Povrće i gljive ha x 5,0 = najmanje 0,4
Vinogradi ha x 6,0 = najmanje 0,4
Voće ha x 5,0 = najmanje 0,4
Stabla maslina broj x 0,02 = najmanje 0,4
Hmelj ha x 4,0 = najmanje 0,4
Lavanda, ljekovito bilje ha x 4,0 = najmanje 0,4
Sjemenski usjevi ha x 5,0 = najmanje 0,4
Ostali poljoprivredni usjevi ha x 1,0 = najmanje 0,4
Goveda (do 2 godine starosti) broj x 0,5 = najmanje 0,4
Goveda (iznad 2 godine starosti) broj x 1,0 = najmanje 0,4
Ovce, ovnovi, koze, jarčevi broj x 0,15 = najmanje 0,4
Pčelinje zajednice broj x 0,05 = najmanje 0,4
Kunići broj x 0,005 = najmanje 0,4
Nojevi broj x 0,5 = najmanje 0,4
Konji (do 2 godine starosti) broj x 0,8 = najmanje 0,4
Konji (iznad 2 godine starosti) broj x 1,2 = najmanje 0,4
Magarci, mazge, mule broj x 0,8 = najmanje 0,4
Svinje (do 50 kg) broj x 0,1 = najmanje 0,4
Svinje (više od 50 kg) broj x 0,3 = najmanje 0,4
Kokoši broj x 0,005 = najmanje 0,4
Pilići broj x 0,002 = najmanje 0,4
Purani broj x 0,007 = najmanje 0,4
Ostala perad broj x 0,005 = najmanje 0,4
 

 Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstva

 UPIS U UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Pravo na podnošenje zahtjeva za državnu potporu

Kako se odlučiti za model potpore

Ostali modeli državne potpore

Određivanje proizvodne jedinice

Potvrda o upisu u upisnik

Zakoni i propisi

LiteraturaPoslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni