Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 15. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


UPIS U UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
i
pravo na podnošenje zahtjeva za državnu potporu


U upisnik se upisuju svi punoljetni članovi obitelji OPG-a (Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva), koji žive na istoj adresi te stalno ili povremeno rade na gospodarstvu.

U upisnik se može upisati svatko, bez obzira na visinu i vrstu poljoprivredne proizvodnje te na visinu ukupnog obujma poslovanja.

Samo ona OPG koja imaju ukupni obujam poslovanja jednak ili veći od 3 proizvodne jedinice (PJ), temeljem upisa u upisnik, stječu pravo na podnošenje zahtjeva za neki od oblika državne potpore (potpora dohotku, poticanje proizvodnje, kapitalna ulaganja).

Zahtjeve za državnu potporu može podnositi i OPG kojeg su neki od članova u radnom odnosu ili u mirovini, ako je upisano u upisnik i zadovoljava propisane uvjete.

OPG koje nema ukupni obujam poslovanja jednak ili veći od 3 PJ, a prodaje svoje proizvode na tržištu, treba se upisati u upisnik, iako nema pravo niti na jedan oblik državne potpore. Ako se ne upiše u upisnik, bez rješenja o upisu (odnosno iskaznice), neće više moći prodavati svoje proizvode na tržištu (jer ga na to obvezuje članak 40b, stavak 1 i 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi).
U slučaju inspekcijske kontrole, takvo će OPG na vlastitu odgovornost snositi posljedice, ako se, iz nekog razloga, odlučilo ne upisati u upisnik.

Osobe koje do sada nisu bile poljoprivredni proizvođači, a dobile su zemljište u posjed i žele se baviti poljoprivredom, mogu se upisati u upisnik, ali da bi mogle ostvarivati bilo koji oblik državne potpore prvo moraju steći potrebne uvjete (početi s nekom poljoprivrednom proizvodnjom samostalno i skupiti minimalno 3 PJ).

Proizvođači deklariranog poljoprivrednog sjemena I skupine (sjeme pšenice, pšenoraži, raži, ječma, zobi, kukuruza, šeć. repe, soje, suncokreta, uljane repice, duhana i krumpira) nisu obvezni upisati se u upisnik poljoprivrednih proizvođača. Proizvodnja takvog deklariranog poljoprivrednog sjemena jest dorada primarnog poljoprivrednog proizvoda i novčani poticaj isplaćuje se registriranim dorađivačima sjemena, po 1 kg sjemena.
OPG koja, uz ostalo, imaju i sjemenske usjeve navedenih kultura upisuju ih u upisnik i obračunavaju ih pri izračunu ukupnog obujma poslovanja
(koeficijent sjemenskih usjeva x površina),
ali za njih ne ostvaruju poticaje budući da takvi sjemenski usjevi nisu u sustavu poticanja proizvodnje.

Fizičke i pravne osobe registrirane za ulov, uzgoj i preradu ribe nisu obvezni upisati se u upisnik poljoprivrednih gospodarstava jer prema svojoj definiciji nisu poljoprivredna gospodarstva. Poljoprivredno gospodarstvo jest ono koje se bavi poljoprivredom, a poljoprivreda obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti
(Zakon o poljoprivredi, članak 2, stavak 1 i 3).

Upisano OPG, ukoliko ima minimalno 3 PJ, tek prilikom podnošenja zahtjeva za dohodovnu potporu ili za poticaj proizvodnji, ako zadovoljava sve ostale potrebne uvjete i priloži potrebnu dokumentaciju, razvrstat će se u nekomercijalnu odnosno komercijalnu skupinu gospodarstava.

OPG čiji članovi tj. OPG koje zadovoljava uvjete i za potporu dohotku i za poticaje proizvodnje može se upisati u upisnik bez da tijekom sljedećih godina podnese zahtjev za bilo kojim oblikom potpore, dok ne donese odluku koju vrstu potpore želi primati, odnosno u kojem smjeru želi razvijati svoje gospodarstvo
(tržišno jačati i povećavati proizvodnju ili je polagano gasiti i svrstati se u nekomercijalnu skupinu gospodarstava).

OPG koje se jednom odluči za podnošenje zahtjeva za dohodovnu potporu i stekne status nekomercijalnog gospodarstva, više se ne može predomisliti i uključiti u model poticanja proizvodnje odnosno promijeniti status u komercijalno gospodarstvo, prema članku 49. Zakona o drž. potpori, osim ako ne dođe do izmjene ili dopune navedenog članka. Prelazak gospodarstva iz komercijalnog u nekomercijalni status je moguće izvršiti, ako se i kada se steknu propisani uvjeti za podnošenje zahtjeva za dohodovnu potporu.

Ako više članova istog OPG-a zadovoljavaju propisane uvjete za dohodovnu potporu, svi takvi članovi mogu podnijeti zahtjeve za dohodovnu potporu.
Minimum od 3 PJ i do 3 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta u posjedu mora zadovoljiti OPG kao cjelina, a ne svaki takav član OPG-a zasebno.

Ako upisano OPG ima min. 3 PJ i više od 3 ha obradivog polj. zemljišta u posjedu, i ako jedan ili više članova obitelji zadovoljava propisane uvjete, OPG može podnijeti zahtjev za dohodovnu potporu za takve članove, samo ako za obradivo polj. zemljište iznad 3 ha priloži dokaz da je u zakupu ili je dato u korištenje bez naknade osobi koja nije član obitelji istog OPG-a, a i može biti član obitelji istog OPG, ali samo ako je u upisniku taj član obitelji registriran kao zasebno OPG (vidi sljedeće objašnjenje).

S prebivalištem na istoj adresi, članovi istog kućanstva mogu se prijaviti i registrirati kao dva zasebna OPG-a i podnijeti zahtjev i za dohodovnu potporu i za poticaj proizvodnji.

Primjer: na istoj adresi, u istom kućanstvu koje raspolaže s 6 ha obradivog zemljišta i 6 krava žive vlasnik OPG-a, supruga, sin, snaha i 2 djece. Vlasnik OPG-a ima 57 god., aktivan je osiguranik mirovinskog fonda za poljoprivredu i u njegovom je vlasništvu 5 ha zemljišta. 1 ha u vlasništvu je snahe.
Vlasnik gospodarstva svom sinu daje izjavu da mu 2 ha zemljišta daje u korištenje bez naknade te sebe i svoju suprugu upiše kao jedno OPG u upisnik i podnosi zahtjev za dohodovnu potporu, kao nekomercijalno OPG. Sin, s 2 ha zemljišta od oca, 1 ha zemljišta od svoje supruge te s 6 krava koje navodi kao svoje, svoju obitelj upiše kao drugo OPG u upisnik i podnosi zahtjev za poticaj proizvodnje za npr. mlijeko, kao komercijalno OPG.

Ako su svi članovi obitelji registrirani u upisniku kao članovi jednog OPG-a, takvo OPG može podnositi zahtjev samo za jedan oblik državne potpore: ili za dohodovnu potporu ili za novčane poticaje. Jedno te isto gospodarstvo (odnosno njegovi članovi) ne može istovremeno primati oba navedena oblika državne potpore.

OPG koje ima minimalno 3 PJ i do 3 ha obradivog polj. zemljišta, gdje niti jedan član obitelji nije stariji od 50 / 55 godina, nema uvjete za dohodovnu potporu, a zahtjeve za poticaje proizvodnji neće moći podnositi ako ne zadovoljava min. poticanu količinu, ne pripada niti u jedan od modela potpore. Takvo se OPG može odlučiti na povećanje proizvodnje tako da jednom u budućnosti zadovolji min. poticanu količinu i svrsta se u skupinu komercijalnih OPG-a ili se njegovi članovi mogu prijaviti kao osiguranici u mirovinski fond i pričekati do propisane dobi za podnošenje zahtjeva za dohodovnu potporu i svrstavanje u nekomercijalna gospodarstva.

OPG kojeg su svi članovi stariji od 65 godina, koje ima min. 3 PJ i do 3 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta, nema uvjete za potporu dohotku, a ni za poticanje proizvodnje ako neće moći zadovoljiti min. poticane količine (ljudi te dobi vjerojatno se neće odlučivati za okrupnjavanje gospodarstva ili povećanje proizvodnje), a niti za bilo koji drugi model potpore, jer ne pripada niti u nekomercijalnu niti u komercijalnu skupinu. Takva OPG nigdje nemaju svoje mjesto u sustavu državne potpore, ali im ostaje mogućnost proizvodnje i prodaje proizvoda, ili davanja svojih resursa (zemljišta) u zakup ili prodaju drugim gospodarstvima.

Za nositelja gospodarstva može biti odabran i član obitelji koji je u radnom odnosu ili u mirovini.

Bez obzira da li je nositelj gospodarstva u radnom odnosu ili u mirovini, takvo OPG, ako zadovoljava sve propisane uvjete, može podnositi zahtjeve za poticanje proizvodnje ili pak za dohodovnu potporu za one članove koji zadovoljavaju propisane uvjete za taj oblik državne potpore.

 


Ukupan obujam poslovanja od minimalno 3 proizvodne jedinice (PJ) služi kao temelj za razvrstavanje gospodarstava na ona koja imaju pravo na podnošenje zahtjeva za neki od oblika državne potpore (3 i više PJ) i na ona koja nemaju to pravo (manje od 3 PJ).

Samo ona gospodarstva koja imaju 3 i više PJ, s obzirom na oblik državne potpore za koji podnesu zahtjev, razvrstat će se na nekomercijalna gospodarstva (potpora dohotku) ili komercijalna gospodarstva (novčani poticaji).

Ona gospodarstva koja nemaju 3 i više PJ nisu niti komercijalna niti nekomercijalna, već su samo poljoprivredni proizvođači registrirani u upisniku temeljem čega imaju pravo prodaje svojih proizvoda na tržištu.


 UPIS U UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Pravo na podnošenje zahtjeva za državnu potporu

Kako se odlučiti za model potpore

Ostali modeli državne potpore

Određivanje proizvodne jedinice

Potvrda o upisu u upisnik

Zakoni i propisi

LiteraturaPoslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni