Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...

Ažurirano: 4. 12. 2022.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

NN 13/02

PRAVILNIK
O STRUČNOM NADZORU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI


Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja zapisa o proizvodnji, način i metodologija provođenja stručnog nadzora ekološke proizvodnje, sadržaj zapisnika o obavljenom stručnom nadzoru i izvješća o radu nadzorne stanice.

Članak 2.

Ekološka proizvodnja na poljoprivrednom gospodarstvu podliježe stručnom nadzoru u svim dijelovima proizvodnje.


Članak 3.

Proizvodnja se mora odvijati na proizvodnoj jedinici koja glede svojih parcela, proizvodnih mjesta i skladišta, mora biti jasno odvojena od svake druge jedinice koja ne proizvodi prema odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i propisa donesenih na osnovi njega.

Članak 4.


Pogoni prerade i/ili pakiranja mogu biti dio proizvodne jedinice ako je njihova djelatnost ograničena na preradu i/ili pakiranje vlastite proizvodnje.


Članak 5.


Proizvođač mora predložiti plan proizvodnje, uzgoja ili sakupljanja po parcelama nadležnoj nadzornoj stanici prije prvog stručnog nadzora i svake daljnje godine proizvodnje.Članak 6.


Proizvođač vodi zapis o proizvodnji na proizvodnoj jedinici od početka proizvodnje do prodaje. Proizvođač, ili gdje je potrebno i treće osobe, mora osigurati potrebne dozvole u slučaju sakupljanja samoniklih biljaka.

Obrazac zapisa o proizvodnji naveden je u Prilogu 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.Članak 7.


Proizvođač je dužan voditi zapise o proizvodnji i knjigovodstvo temeljeno na upisima i/ili potvrdama na osnovi kojih je nadzornoj stanici moguća provjera podrijetla, vrste i količine svih kupljenih i upotrebljenih materijala i njihovo korištenje.

O količinama proizvoda koje se izravno prodaju krajnjem korisniku potrebno je dnevno voditi knjige.

Proizvođač mora osigurati uvid nadzornoj stanici u svu dokumentaciju koja se vodi na proizvodnoj jedinici.


Članak 8.

Knjige proizvodne jedinice koja svoje poljoprivredne proizvode sama prerađuje, moraju sadržavati podatke navedene u Prilogu 1. ovog Pravilnika.Članak 9.


Prvi stručni nadzor obavlja nadzorna stanica na osnovi prijave proizvođača, a prije upisa u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Pored nenajavljenih nadzornih pregleda, nadzorna stanica najmanje jednom godišnje mora obaviti sveobuhvatni pregled proizvodne jedinice.


Članak 10.

Kod prvog stručnog nadzora nadzorna stanica sastavlja zapisnik koji sadrži:

- potpuni opis proizvodne jedinice s podacima o proizvođaču, vrsti proizvodnje površinama, njihovom položaju, skladištima, proizvodnim mjestima i/ili područjima sakupljanja, a prema potrebi i o mjestima gdje se obavljaju određeni postupci prerade i/ili pakiranja i druge važne podatke potrebne za potvrđivanje ekološke proizvodnje.

Opis proizvodnje i odgovarajuće mjere unose se u zapisnik o obavljanom stručnom nadzoru, koji supotpisuje proizvođač ili voditelj proizvodnje.

Obrazac Zapisnika o prvom stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji naveden je u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.Članak 11.


Zapisnik o drugom i daljnjim stručnim nadzorima sadrži:

- podatke o proizvođaču i vrsti ekološke proizvodnje, podatke o materijalima, metodama i postupcima koji su primjenjivani tijekom proizvodnje odnosno promjene nastale u odnosu na prvi stručni nadzor;

- datum obavljanja stručnog nadzora;

- potpis osobe koja je obavila stručni nadzor i potpis proizvođača.


Obrazac zapisnika iz stavka 1. ovoga članka naveden je u Prilogu 3., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.Članak 12.


Ako proizvodna jedinica prerađuje, pakira ili skladišti proizvode koji nisu ekološki proizvedeni mora:

- raspolagati odvojenim prostorima za skladištenje tih proizvoda prije i poslije proizvodnih postupaka,

- proizvodni postupci moraju se za cijelu seriju provoditi u zatvorenom krugu, i to prostorno i vremenski odvojeno od istovrsnih postupaka za ekološke proizvode.


Ako se proizvodni postupci iz stavka 1. ovoga članka ne provode često, moraju se prethodno prijaviti, u roku koji se određuje suglasno s nadzornom stanicom, koja određuje mjere potrebne za identifikaciju serija i izbjegavanje miješanja s proizvodima koji nisu dobiveni sukladno ekološkoj proizvodnji po posebnim propisima.Članak 13.


U slučaju sumnje, a radi dokazivanja moguće upotrebe i tragova nedopuštenih sredstava nadzorna stanica uzima uzorke.

Ako se analizom utvrdi da uzorak ne sadrži nedopuštena sredstva troškove analize podmiruje nadzorna stanica.

Ako se analizom potvrdi sumnja o upotrebi nedopuštenih sredstava, troškove analize podmiruje proizvođač.


Članak 14.


Nakon obavljenog svakog stručnog nadzora nadzorna stanica mora dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i pravnoj osobi za provedbu postupka potvrđivanja.


Izvješće sadrži:

1. naziv proizvodne jedinice;

2. datum izvršenog stručnog nadzora;

3. osnovne podatke o vrsti proizvodnje;

4. ocjenu o potvrđivanju statusa proizvodne jedinice i/ili proizvoda;

5. primjedbe i prijedloge za dobivanje statusa u ekološkoj proizvodnji

6. potpis izvršitelja i ovlaštene osobe u nadzornoj stanici.


Članak 15.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.Klasa: 011-02/02-01/19

Urbroj: 525-1-02-1

Zagreb, 29. siječnja 2002.

VAŽNO - PRIKAZ OBRAZACA !!!

 

 

 

 

 Ekološka poljoprivreda

Literatura za ekološku poljoprivredu

Prednosti ekološke proizvodnje

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U UZGOJU BILJA I U PROIZVODNJI BILJNIH PROIZVODA

PRAVILNIK O SUSTAVU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA ZA STJECANJE ZNAKA EKOLOŠKOG PROIZVODA

PRAVILNIK O PRERADI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O DEKLARACIJI EKOLOŠKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
 
Prilozi iz tiska


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni