POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 


Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...

Ažurirano: 21. 5. 2024.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

 
IZRADA WEB STRANICA

Imati dobre web stranice danas je gotovo neizbježno za bilo koju tvrtku ili organizaciju koja želi biti prisutna na tržištu. Evo razloga zašto bi trebali imati web stranice:

Dostupnost 24/7: Web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što omogućuje kupcima da se informiraju o proizvodima i uslugama u bilo koje vrijeme.

Povećanje vidljivosti: Web stranice mogu pomoći tvrtkama da budu vidljivije na internetu, što može povećati broj posjetitelja i potencijalnih kupaca.

Predstavljanje tvrtke: Web stranice omogućuju tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge, povijest tvrtke, misiju i viziju, te da se razlikuju od konkurencije.

Komunikacija s kupcima: Web stranice omogućuju tvrtkama da komuniciraju s kupcima putem e-pošte, mailing lista, chatova, foruma, društvenih mreža...

Prodaja proizvoda i usluga: Web stranice omogućuju tvrtkama da prodaju svoje proizvode i usluge online, što može biti vrlo profitabilno i prikladno za kupce.

Branding: Web stranice su važan alat za branding, jer mogu pomoći u izgradnji prepoznatljivosti brenda, te u stvaranju pozitivne percepcije o tvrtki i njezinim proizvodima i uslugama.

Analitika i praćenje rezultata: Web stranice omogućuju tvrtkama da prate i analiziraju posjetitelje, te da bolje razumiju svoje kupce i poboljšaju svoj marketing.

Sve u svemu, web stranice su važan alat za tvrtke koje žele biti konkurentne na tržištu, te komunicirati i prodavati svoje proizvode i usluge na najučinkovitiji način.

Link na našu ponudu za izradu web stranica i pregled i drugih poslovnih usluga!
 
NN 12/01

ZAKON
O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA


I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: ekološka proizvodnja), prerada u ekološkoj proizvodnji, trgovina eko­loškim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim pro­izvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proi­z­­voda, način označavanja u ekološkoj proizvodnji, obavljanje struč­nog i inspekcijskog nadzora i druga pitanja važna za pro­vo­đenje jedinstvenog sustava ekološke proizvodnje.

(2) Svrha je ekološke proizvodnje zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša i zaštita potrošača.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju ova značenja:

1. “ekološka proizvodnja” (“organska”, “biološka”) poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-teh­nološ­ke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka s pomoću pri­rod­nih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima,

2. “konvencionalna proizvodnja” poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda jest proizvodnja proizvoda koji se ne mogu deklarirati i označiti prema ovom Zakonu i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,

3. “prijelazno razdoblje u ekološkoj proizvodnji” u smislu ovoga Zakona označava propisano razdoblje potrebno za prijelaz s konvencionalne na ekološku proizvodnju,

4. “proizvođač u ekološkoj proizvodnji” jest pravna ili fizička osoba koja ekološke proizvode gospodarski proizvodi, prerađuje, odnosno njima trguje, a upisana je u Upisnik pro­izvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,

5. “ekološki proizvod” svaki je proizvod proizveden i ozna­čen sukladno s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

6. “potvrdnica” je isprava kojom ovlaštena pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji potvr­đuje da su ekološka proizvodnja, proces ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju,

7. “znak ekološkog proizvoda” (u daljnjem tekstu: znak “eko­proizvod”) jedinstvena je propisana oznaka proizvoda koji su proizvedeni sukladno s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega,

8. “nadzorna stanica za ekološku proizvodnju” (u daljnjem tekstu: nadzorna stanica) ovlaštena je pravna osoba koja obavlja stručni nadzor nad ekološkom proizvodnjom i ekološkim proizvodima sukladno s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega,

9. “ovlašteni laboratorij” pravna je osoba koja obavlja potrebne analize tla, sirovina, poluproizvoda i proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla te ispituje temeljne zahtjeve za ekološke proizvode,

10. “proizvodna jedinica u ekološkoj proizvodnji” cijelo je gospodarstvo ili dio gospodarstva, koji su jasno odvojeni od svake druge jedinice, a proizvode sukladno s odredbama ovoga Zakonu i propisima donosenim na temelju njega,

11. “materijal za reprodukciju u ekološkoj proizvodnji” (u daljnjem tekstu: materijal za reprodukciju) obuhvaća sve žive organizme ili njihove dijelove kojima započinje ili se održava određena ekološka proizvodnja, osim genetski izmijenjenih organizama i njihovih sastavnih dijelova.

Članak 3.

(1) Za poticanje, unapređivanje, razvoj, praćenje razvoja, davanje stručnih mišljenja i prijedloga u ekološkoj proizvodnji u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) osniva se Povjerenstvo za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika, predstavnika tijela državne uprave, predstavnika proizvođača i potrošača te predstav­nika nevladinih organizacija koje promiču ekološku proizvodnju, rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(3) Povjerenstvo radi i djeluje na osnovi donesenog Poslovnika o radu.

(4) Ministar može osnovati radna tijela za rješavanje speci­fičnih poslova iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva te članovima radnih tijela pripada naknada za rad, a visinu te naknade određuje ministar.

Članak 4.

(1) Ekološkom proizvodnjom, uvozom ekoloških proizvoda, stručnim nadzorom nad ekološkom proizvodnjom te ispitivanjem temeljnih zahtjeva za ekološke proizvode u smislu ovoga Zakona mogu se baviti pravne ili fizičke osobe upisane u upisnik.

(2) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo vodi sljedeće upisnike:

1. Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljopriv­red­nih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Upisnik proizvođača),

2. Upisnik uvoznika ekoloških proizvoda (u daljnjem tekstu: Upisnik uvoznika),

3. Upisnik nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom (u daljnjem tekstu: Upisnik nadzornih stanica);

4. Upisnik ovlaštenih laboratorija.

(3) Uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za upis u upisnike iz stavka 2. ovoga članka, sadržaj, oblik i način vođenja upisnika propisuje ministar.

Članak 5.

(1) Ministarstvo donosi rješenje o upisu u upisnike iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona na temelju zahtjeva pravne ili fizičke osobe, ako ta pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo će rješenjem pravnu ili fizičku osobu upisanu u upisnik iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona brisati iz upisnika na njezin zahtjev, odnosno kad utvrdi da je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo je obvezatno načiniti popis pravnih i fizičkih osoba koje su na temelju pravomoćnog rješenja upisane u upisnik ili brisane iz upisnika iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Popise iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

(1) Ministarstvo će rješenjem pravnu ili fizičku osobu upisanu u upisnik iz članka 4. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona brisati iz upisnika ako ponovi prekršaj za koji joj je u prekr­šajnom postupku izrečena kazna iz članka 42. stavka 1. i članka 43. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Pravna ili fizička osoba koja je rješenjem iz prethodnog stavka brisana iz upisnika može podnijeti zahtjev za ponovni upis tek nakon isteka vremena koje je propisano za prijelazno razdob­lje u ekološkoj proizvodnji.

II. EKOLOŠKA PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Članak 7.

Ekološka proizvodnja uključuje poštivanje i zadovoljenje propisa i pravila ekološke proizvodnje koje donosi ministar na prijedlog Povjerenstva na temelju ovoga Zakona, a sukladno s dru­gim propisima te aktima donesenima u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje poticajne mjere za razvitak ekološke proizvodnje na prijedlog Ministarstva.

Članak 9.

(1) Ekološka proizvodnja u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda obuhvaća agrotehniku na obradivim površinama i korištenje neobradivih površina na takav način i toliko da se trajno održava plodnost tla i kakvoća voda, otpornost bilja na šte­točinje, biološka raznolikost, produktivnost, sposobnost obnav­ljanja i vitalnost u poljoprivrednim i šumskim ekološkim sustavima.

(2) Ministar, uz suglasnost ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, propisat će minimalne zahtjeve agrotehnike za ekolo­šku proizvodnju u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih pro­izvo­da, koji obuhvaćaju postupke i određene norme uzgoja bilja te upravljanje ekološkom proizvodnjom, a među ostalim: plan proiz­vodne jedinice i zapise o proizvodnji glede stručnog nadzora, uvje­te prijelaznog razdoblja, paralelnu proizvodnju, izbor bilja i vrsta, održavanje plodnosti, plodored, popis dopuštenih gnojiva, sredstava za poboljšanje tla i sredstava za zaštitu bilja, upravljanje trajnim nasadima (šume, voćnjaci, vinogradi) i prirodnim podru­čji­ma, radi sprječavanja onečišćenja okoliša, čuvanja krajobraza, konzervacije tla i voda.

Članak 10.

(1) Ekološka proizvodnja u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda obuhvaća zootehniku u stočarstvu i akva­kulturi, a cilj joj je ispunjavanje osnovnih fizioloških i etoloških potreba životinja, održavanje raznovrsnosti i održivosti određe­nog ekološkog sustava.

(2) Ministar će propisati minimalne zahtjeve zootehnike u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda koji obuh­vaćaju pravila, tehnike i određene norme uzgoja domaćih životinja, kao što je plan proizvodne jedinice i zapise o proizvodnji glede stručnog nadzora, uvjete prijelaznog razdoblja, vrstu i pasminu životinja, način držanja životinja, zahtjeve u reprodukciji, hranidbi, njezi, liječenju i klanju životinja.

Članak 11.

(1) Ekološka proizvodnja u preradi vlakana prirodnog podrijetla uključuje primjenu ekološki proizvedenih sirovina (pamuk, lan, konoplja, životinjska vuna, svila) te obuhvaća dopu­štene postupke u proizvodnji svih vrsta tekstilnih proizvoda (konac, tkanina, gotova odjeća, tepisi i materijali za namještaj, netkani proiz­vodi), a cilj je smanjenje onečišćenja okoliša preradom tekstila, unapređivanje socijalnih uvjeta u proizvodnji tekstila te proširenje tržišta za ekološke sirovine.

(2) Propis o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana sadrži pravila, postupke i određene norme u ekološkoj proizvodnji i preradi sirovina, njihovo podrijetlo, vrste, stalni stručni nadzor, popis dopuštenih i zabranjenih sastojaka, sredstava za preradu, po­moćna sredstva, boje i pigmente, te ostale tvari koje trebaju postati dio tekstila, uvjete rada i plan zbrinjavanja otpada, a donosi ga ministar uz prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Članak 12.

(1) U preradi ekoloških proizvoda namijenjenih ljudskoj i životinjskoj ishrani upotrebljavaju se pomoćne tvari i ostali proizvodi nepoljoprivrednog podrijetla te proizvodi poljoprivrednog podrijetla koji nisu ekološki proizvedeni, a obuhvaćaju sastojke, aditive i pomoćne tvari koje je dopušteno koristiti u preradi namirnica, osim za vino, a sastoje se od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla i primjenjuju se sukladno s važećim propisima o proizvodnji namirnica.

(2) Propis o preradi ekoloških proizvoda donosi ministar.

Članak 13.

(1) Prijelazno razdoblje u ekološkoj proizvodnji za svaku vrstu ekološke proizvodnje propisat će ministar.

(2) Ministar može, na prijedlog Povjerenstva, skratiti razdob­lje iz stavka 1. ovoga članka ako su prethodno ispunjeni uvjeti ekološke proizvodnje, ako proizvođač dokaže da je proizvodio sukladno ovom Zakonu.Članak 14.

(1) Materijal za reprodukciju (sjeme, presadnice, sadnice, jaja, matice, podmladak i dr.) mora biti proizveden u ekološkoj proizvodnji.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u ekološkoj se proizvodnji može koristiti materijal za reprodukciju koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom, prema propisanim uvjetima u prijelaznom razdoblju, ako se koristi za ispitivanja u pokusima i u slučaju dokazane nestašice na tržištu.

(3) Nestašicu materijala za reprodukciju na tržištu utvrđuje Ministarstvo na temelju podataka dobivenih od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo i Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra, što objavljuje u »Narodnim novinama«.

(4) U objavi iz stavka 3. ovoga članka ministar određuje vrste i sorte, potrebnu količinu i rok u kojem je dopušteno korištenje materijala iz stavka 2. ovoga članka u ekološkoj proizvodnji.

Članak 15.

(1) U ekološkoj proizvodnji zabranjena je uporaba genetski izmijenjenih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove ili su proizvedeni od tih organizama.

(2) Zabranjeno je kao materijal za reprodukciju, sekundarne sirovine, aditive, pomoćne tvari i ambalažu upotrebljavati genetski izmijenjene organizme.

III. DEKLARIRANJE, OZNAČAVANJE, OBILJEŽAVANJE, PAKIRANJE, SKLADIŠTENJE
I TRGOVINA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

Članak 16.

(1) Deklariranje proizvoda u ekološkoj proizvodnji jest navođenje na proizvodu, pakiranju ili drukčije propisanih podataka kojima se identificiraju ekološki proizvodi, njihova uskla­đenost s propisanim uvjetima, podaci o proizvođaču, pravnoj ili fizičkoj osobi koja stavlja proizvod u promet.

(2) Deklaracija ekološkog proizvoda obvezatna je za svaki proizvod i mora sadržavati najmanje naziv i tip proizvoda, naziv i adresu proizvođača i uvoznika, natpis »ekoproizvod« te druge podatke propisane ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(3) Deklaracija za proizvod ekološke proizvodnje u prijelaznom razdoblju mora sadržavati i tekst: »Proizvedeno u prijelaznom razdoblju«.

(4) Deklaracija mora biti ispisana na hrvatskom jeziku.

(5) Oblik i sadržaj deklaracije propisuje ministar.Članak 17.

(1) Proizvodna jedinica u ekološkoj proizvodnji označava se nazivom »ekološka«.

(2) U prijelaznom razdoblju proizvodna jedinica uz naziv iz stavka 1. ovoga članka mora imati i oznaku »u prijelaznom raz­dob­lju«.

(3) Rješenje o korištenju naziva iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi Ministarstvo ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega.

Članak 18.

(1) Na temelju zapisnika o obavljenom posljednjem struč­nom nadzoru i potvrdnice proizvođač podnosi Ministarstvu zah­tjev za stjecanje znaka »ekoproizvod«.

(2) Ministarstvo utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za stjecanje znaka »eko-proizvod« i donosi rješenje o pravu njegova ko­ri­štenja.

(3) Oblik i sadržaj, postupak i uvjete za stjecanje znaka »eko­proizvod« propisuje ministar.

(4) Označavanje i obilježavanje proizvoda ekološke proiz­vod­nje jest nanošenje na proizvod ili na pakiranje ili drukčije znakova sukladnosti ili drugih znakova propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, isticanje svih propisanih podataka za ekološki proizvod i isticanje propisanog znaka »eko-proizvod«.

(5) Označavanje uključuje i nanošenje oznaka ili simbola za rukovanje pošiljkom, za skladištenje, prijenos ili prijevoz i rukovanje proizvodom pri skladištenju i čuvanju te nanošenje kodnih oznaka.

Članak 19.

(1) Pakiranje, rukovanje i skladištenje ekoloških proizvoda provodi se vremenski i prostorno odvojeno od drugih proizvoda.

(2) Ekološki proizvod mora biti propisano označen da se ne bi pomiješao ili zamijenio s drugim (konvencionalnim) proizvodom.

(3) Uvjete i način pakiranja, rukovanja i skladištenja propisat će ministar.

Članak 20.

(1) Prijevoz ekoloških proizvoda treba biti prilagođen vrsti ekološkog proizvoda.

(2) Ekološki proizvodi prevoze se odvojeno od drugih proizvoda, a ako se prevoze zajedno s drugim proizvodima, moraju biti jasno označeni.

(3) Dopuštene uvjete i postupke prijevoza propisat će ministar.

Članak 21.

(1) Trgovinom ekološkim proizvodima mogu se baviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine.

(2) Trgovina na malo ekološkim proizvodima obavlja se na proizvodnoj jedinici ekološke proizvodnje, u prodavaonicama i izvan njih, ako su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o trgovini.

(3) Ekološki proizvodi u prodavaonicama i izvan njih moraju biti označeni sukladno s odredbama ovoga Zakona i odvojeni od drugih proizvoda.Članak 22.

(1) Uvozom ekoloških proizvoda mogu se baviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljenje djelatnosti trgovine i koje su upisane u Upisnik iz članka 4. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona.

(2) Uvezeni proizvod ekološke proizvodnje mora imati potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe zemlje izvoznice, u kojoj je sustav ocjenjivanja sukladnosti sukladan odredbama ovoga Zakona i propisima donijetim na temelju njega, i deklaraciju izdanu od proizvođača zemlje izvoznice, a prilikom stavljanja u prodaju na području Republike Hrvatske deklaraciju sukladno sa člankom 16. ovoga Zakona.

(3) Proizvodi ekološke proizvodnje uvezeni u Republiku Hrvatsku moraju udovoljavati propisanim uvjetima za uvoz robe na temelju Zakona o trgovini, ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega.

(4) Popis ovlaštenih pravnih osoba iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo objavljuje u »Narodnim novinama«.

IV. SUSTAV OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Članak 23.

(1) Ocjenjivanje sukladnosti u ekološkoj proizvodnji provodi se radi utvrđivanja sukladnosti ekološke proizvodnje, ekoloških proizvoda, procesa i usluga u ekološkoj proizvodnji s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju, ekološki proizvod, proces ili uslugu u ekološkoj proizvodnji.

(2) Uspostava sustava za ocjenjivanje sukladnosti u eko­loškoj proizvodnji obuhvaća ispitivanje, stručni nadzor, potvr­đivanje i ovlašćivanje pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji, nadzornih stanica i laboratorija.

(3) Ministar propisuje, uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, uvjete koje moraju zadovoljiti pravne osobe za provedbu postupka potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji, nadzorne stanice i ovlašteni laboratoriji, donosi rješenje o ovlašćivanju, propisuje uvjete za izdavanje potvrdnice te sadržaj i izgled potvrdnice.

(4) Popis pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupka potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji, nadzornih stanica i ovla­štenih laboratorija Ministarstvo objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 24.

(1) Temeljni zahtjevi kojima mora udovoljiti ekološka pro­iz­vodnja, ekološki proizvod, proces ili usluga u ekološkoj proiz­vod­nji (u daljnjem tekstu: temeljni zahtjevi) uključuju zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu i očuvanje okoliša te zaštitu povjerenja potrošača u načela ekološke proizvodnje.

(2) Temeljne zahtjeve i utvrđivanje sukladnosti s temeljnim zahtjevima propisat će ministar.

(3) Sukladnost s temeljnim zahtjevima obvezatna je.

(4) Nakon provedenoga propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti ekološki proizvod dobiva potvrdnicu.

Članak 25.

(1) Ekološka proizvodnja podliježe obvezatnom stručnom nadzoru.

(2) U svrhu provođenja stručnog nadzora proizvođač u eko­loškoj proizvodnji dužan je voditi zapise o proizvodnji, a njihov oblik, sadržaj i način vođenja propisuje ministar.

(3) Stručni nadzor ekološke proizvodnje provodi nadzorna stanica.

(4) Način i metodologiju po kojoj će se provoditi stručni nadzor ekološke proizvodnje, stupanj obrazovanja zaposlenika za obavljanje stručnog nadzora, sadržaj zapisnika o obavljenom stručnom nadzoru i izvješća o radu nadzorne stanice propisat će ministar.

(5) Zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i izvješće o radu nadzorna stanica dostavlja Ministarstvu i ovlaštenoj pravnoj osobi za provedbu postupka potvrđivanja.

Članak 26.

Ako nadzorna stanica u postupku stručnog nadzora utvrdi nepravilnosti u vezi s provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, dužna je odmah o tome izvijestiti Ministarstvo i nadležnu inspekcijsku službu.Članak 27.

Ispitivanje temeljnih zahtjeva za sirovine, poluproizvode i ekološke proizvode u ekološkoj proizvodnji obavlja ovlašteni laboratorij na osnovi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 28.

(1) Proizvođač ekoloških proizvoda plaća naknadu troškova za provođenje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškove utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

V. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 29.

(1) Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega u prvom stupnju obavljaju županijski uredi, odnosno ured Grada Zagreba, nadležni za poslove poljoprivredne inspekcije (u daljnjem tekstu: županijska poljoprivredna inspekcija), odnosno Ministarstvo kad je to ovim Zakonom određeno, a u drugom stupnju Ministarstvo (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija u Ministarstvu).

(3) Nadzor nad odredbama ovoga Zakona koje se odnose na trgovinu te kakvoću, deklariranje, označavanje, obilježavanje, pakiranje i skladištenje ekoloških proizvoda u prometu obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata i inspekcije drugih tijela državne uprave u okviru svoje nadležnosti sukladno s posebnim propisima.

Članak 30.

Poslove inspekcijskog nadzora u ekološkoj proizvodnji iz nadležnosti županijske poljoprivredne inspekcije i poljoprivredne inspekcije u Ministarstvu provode poljoprivredni inspektori za ekološku proizvodnju (u daljnjem tekstu: poljoprivredni inspektor).

Članak 31.

(1) Poslove poljoprivrednog inspektora može obavljati diplomirani inženjer poljoprivrede s položenim državnim stručnim ispitom za poljoprivrednog inspektora i s najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

(2) Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za poljoprivrednog inspektora u ekološkoj proizvodnji propisuje mi­nistar.

Članak 32.

(1) Poljoprivredni inspektor ima posebnu iskaznicu i znak kojim dokazuje svoj službeni status, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac iskaznice i izgled znaka, način i postupak izdavanja te vođenje evidencije o izdanim iskaznicama i znakovima iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 33.

(1) Županijska poljoprivredna inspekcija obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora u prvom stupnju, osim poslova za koje je ovim Zakonom određeno da ih obavlja poljoprivredna inspekcija u Ministarstvu.

(2) Županijska poljoprivredna inspekcija:

1. nadzire rad proizvođača upisanih u Upisnik,

2. nadzire ekološku proizvodnju, objekte za proizvodnju, preradu i skladištenje ekoloških proizvoda, opremu, prijevozna sredstva i propisane dokumente,

3. nadzire primjenu gnojiva, sredstava za poboljšanje tla, sred­stava za zaštitu bilja te drugih sredstava, aditiva i pomoćnih tvari primjena kojih je dopuštena na temelju ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega,

4. nadzire dokumente ekoloških proizvoda proizvedenih u prijelaznom razdoblju,

5. uzima uzorke ekoloških proizvoda, tla, gnojiva, pobolj­šivača tla i drugih sredstava koja se primjenjuju u proizvodnji i preradi ekoloških proizvoda,

6. zabranjuje proizvodnju i stavljanje u promet ekoloških proizvoda za koje utvrdi da su proizvedeni na način koji je u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega,

7. privremeno zabranjuje korištenje znaka »ekoproizvod«, do donošenja konačnog rješenja, ako utvrdi da ekološki proizvod nije proizveden sukladno s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega,

8. vodi službene podatke za područje županije o povredama odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

9. izvještava nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenih postupaka, ako sama nije ovlaštena da izravno postupa,

10. podnosi prijave za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Poljoprivredna inspekcija u Ministarstvu:

1. nadzire ispunjavanje uvjeta pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik proizvođača,

2. nadzire rad nadzornih stanica i ovlaštenih laboratorija,

3. nadzire rad županijske poljoprivredne inspekcije,

4. rješava žalbe protiv rješenja županijske poljoprivredne inspekcije,

5. vodi službene podatke o povredama odredaba ovoga Za­ko­na i propisa donesenih na temelju njega,

6. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

7. nadzire i ostale poslove propisane ovim Zakonom.

Članak 34.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru poljoprivrednog inspektora dužne su mu omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati nesmetan rad.

(2) Pravne i fizičke osobe iz prethodnog stavka dužne su na zahtjev poljoprivrednog inspektora, u određenom roku, dostaviti i pripremiti podatke i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

Članak 35.

(1) Poljoprivredni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora vodi postupak, sastavlja zapisnik i donosi rješenje, kad je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Na postupak poljoprivrednog inspektora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 36.

(1) Ako poljoprivredni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Poljoprivredni inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) Poljoprivredni inspektor donijet će usmeno rješenje i odmah narediti izvršenje kad utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost koja je u suprotnosti s izrečenom zaštitnom mjerom zabrane obavljanja djelatnosti koja je u međuvremenu postala pravomoćna i izvršna.

(4) Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka bit će uneseno u zapisnik o provedenom inspekcijskom pregledu.

Članak 37.

(1) Poljoprivredni inspektor može do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju ili presude o kaznenom djelu privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

(2) O privremenom oduzimanju dokumentacije ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda.

Članak 38.

(1) Ako poljoprivredni inspektor posumnja da proizvod ne odgovara uvjetima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju njega, uzet će određen broj uzoraka i dostaviti ih na analizu ovlaštenom laboratoriju.

(2) Uzorci za analizu dostavljaju se pod šifrom.

(3) Način uzimanja uzoraka, broj i količinu propisuje ministar.

Članak 39.

(1) Proizvođač ekološkog proizvoda (u daljnjem tekstu: vlasnik uzorka) može u roku od osam dana od primitka rezultata analize zahtijevati od poljoprivrednog inspektora da drugi primjerak uzorka dostavi drugom ovlaštenom laboratoriju na ponovnu analizu.

(2) Ponovnu analizu može zahtijevati i poljoprivredni inspektor u roku iz stavka 1. ovoga članka ako posumnja u rezultat analize.

(3) Nalaz ponovljene analize konačan je i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava.

(4) Vlasnik uzorka dužan je podmiriti troškove analize odnosno ponovljene analize ako se utvrdi da proizvod od kojeg su uzeti uzorci ne odgovara propisanim uvjetima.

(5) Ako se analizom utvrdi da uzorci odgovaraju odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju njega, troškove analize odnosno ponovljene analize podmiruje tijelo državne uprave čiji je poljoprivredni inspektor dostavio uzorke.

(6) Vlasnik proizvoda od kojeg je uzet uzorak nema pravo na naknadu vrijednosti uzorka.

Članak 40.

Ako se analizom, odnosno ponovljenom analizom utvrdi da proizvod ne odgovara uvjetima propisanim ovim Zakonom, odnosno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, poljoprivredni će inspektor zabraniti korištenje znaka »eko-proizvod«.

Članak 41.

(1) Protiv rješenja županijske poljoprivredne inspekcije na temelju ovoga Zakona može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od petnaest (15) dana od dostave rješenja.

(2) Žalbe iz stavka 1. ovoga članka rješava poljoprivredna inspekcija u Ministarstvu.

(3) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona u prvom stupnju nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor.

(4) Žalba podnesena protiv rješenja donesenih na temelju ovoga Zakona ne zadržava izvršenje rješenja.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 42.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako proizvodi, deklarira i označava ekološke proizvode u smislu ovoga Zakona, a nije upisana u Upisnik proizvođača (članak 4. stavak 2.),

2. ako se ne pridržava propisa o prijelaznom razdoblju (članak 13. stavak 1.),

3. ako koristi materijal za reprodukciju u ekološkoj proiz­vod­nji u suprotnosti s odredbom članaka 14. i 15. ovoga Zakona,

4. ako ekološki proizvod u prodaji nije deklariran na propisan način (članak 16.),

5. ako ekološki proizvod u prodaji nije označen i obilježen na propisan način (članak 18. stavak 4., članak 19. stavak 2., članak 20. stavak 2. i članak 21. stavak 3.),

6. ako uvozi ekološke proizvode u suprotnosti s odredbom članka 22. ovoga Zakona,

7. ako nije provedeno utvrđivanje sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima prema odredbi članka 23. ovoga Zakona,

8. ako ekološka proizvodnja nije podvrgnuta obvezatnom stručnom nadzoru nadzorne stanice prema odredbi članka 25. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 43.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako se u uzgoju bilja i životinja, agrotehnici ili zootehnici, preradi vlakana i ekoloških proizvoda, ocjenjivanju sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, pakiranju, rukovanju, skladištenju i prijevozu ekoloških proizvoda ne pridržava odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega (članci 9., 10., 11., 12., 13., 19. i 20. stavak 1.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Propise za donošenje kojih je ovlašten na temelju ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se protekom tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Klasa: 310-26/00-01/01
Zagreb, 31. siječnja 2001.

 Ekološka poljoprivreda

Literatura za ekološku poljoprivredu

Prednosti ekološke proizvodnje

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U UZGOJU BILJA I U PROIZVODNJI BILJNIH PROIZVODA

PRAVILNIK O SUSTAVU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA ZA STJECANJE ZNAKA EKOLOŠKOG PROIZVODA

PRAVILNIK O PRERADI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O DEKLARACIJI EKOLOŠKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
 
Prilozi iz tiska


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni