Poslovni forum d.o.o.
  > ANALIZA TRŽIŠTA


Menu - Najave...

Analiza tržišta - Narudžba istraživanja


Upute za narudžbu usluga istraživanja tržišta


Istraživanje tržišta temeljna je marketinška aktivnost bez koje tvrtka s ozbiljnim pristupom korisnicima ne može poslovati. Poslovne odluke moraju se temeljiti na pouzdanim rezultatima istraživanja tržišta.

Ukoliko želite naručiti istraživanje tržišta za svoje poduzeće, obrt ili udrugu, vjerojatno vas također zanima i: koliko to košta?

Da bi mogli odrediti cijenu usluge istraživanja tržišta, prvo moramo znati što je predmet istraživanja, a isto tako i koliki je obim istraživanja. Nije isto istraživati tržište za samo jedan proizvod ili za desetak proizvoda, nije isto provodi li se istraživanje na području grada, jedne općine ili u svim županijama...
Na cijenu utječe i da li je konkretno istraživanje npr. putem telefona ili e-maila, ili uz angažiranje anketara / istraživača kojima treba podmiriti putne troškove i dnevnice.

Osnovna formula za izračun cijene usluge istraživanja tržišta je:
potreban broj radnih sati + uzrokovani troškovi

Naravno da je potreban veći broj radnih sati ako se istraživanje provodi na širem području i sa većim brojem ispitanika i za više proizvoda ili usluga (cijena jednog radnog sata;120 kuna + PDV),
a pod uzrokovanim troškovima se podrazumijevaju svi troškovi koji se nužno javljaju u odabranom načinu provedbe istraživanja, npr. telefonski troškovi, trošak pripreme i tiskanja upitnika, troškovi za prijevoz...

Stoga, kada nas kontaktirate da bi naručili istraživanje, nije dovoljno samo navesti da bi Vi željeli istraživanje tržišta, već morate precizirati sve elemente tog istraživanja, odnosno rezultata.

Proces istraživanja tržišta obuhvaća sljedeće:

1. definiranje problema i ciljeva istraživanja
2. određivanje izvora podataka i vrste istraživanja
3. određivanje metoda i obrazaca za prikupljanje podataka
4. određivanje vrste uzorka i prikupljanje primarnih podataka
5. analiza podataka i interpretacija rezultata
6. sastavljanje izvještaja

U vašem upitu morate prvo jasno definirati ciljeve istraživanja:

Definiranje problema je prvi i najvažniji korak u procesu istraživanja. Definiranje problema obuhvaća ciljeve koji se žele ostvariti istraživanjem tržišta. Prilikom definiranja potrebno je izvršiti razvoj pitanja na koje se trebaju dobiti odgovori. Pitanja se obično formuliraju kao hipoteze koje predstavljaju odgovor na problem istraživanja. Potrebno je konstatirati i opisati sadašnju tržišnu situaciju koja služi kao polazna točka istraživanja.

Ukoliko dovoljno jasno opišete trenutnu situaciju vašeg proizvoda ili usluge, te ukoliko jasno precizirate ciljeve istraživanja (pitanja na koje želite odgovore) i odredite opseg istraživanja, tada vam možemo dati i konkretnu ponudu, koja će sadržavati i cijenu te usluge.PRIMJER IZRAČUNA TROŠKOVA

Predmet istraživanja:
Stav potrošača o proizvodu XY  (kvaliteta, zadovoljstvo, cijena, spremnost na kupnju...)


A) Definiranje problema i ciljeva istraživanja
Priprema projekta i upoznavanje sa proizvodom, trenutnom situacijom, ciljevima koji se žele ostvariti, razvoj pitanja na koja se trebaju dobiti odgovori, postavljanje hipoteza, izrada plana istraživanja, organizacijske pripreme...
>> 7 radnih sati x 120,00 kuna = 840,00 kuna + PDV

B) Određivanje izvora podataka i vrste istraživanja i vrste uzorka
Slijedi određivanje izvora podataka iz primarnih i sekundarnih izvora i određivanje vrste istraživanja... Potrebno je i točno odrediti i popise građana ili tvrtki koji će biti anketirani, njihov profil, njihove adrese i drugo...
>> 5 radnih sati x 120,00 kuna = 600,00 kuna + PDV

C) Određivanje metoda za prikupljanje podataka
Dvije su temeljne metode za prikupljanje podataka: (1) ispitivanje i (2) promatranje.
Ispitivanje može biti osobnim kontaktom, ispitivanje putem telefona, ispitivanje putem pošte (pisma), ispitivanje putem računala, psihološka ispitivanja...
Osobnim kontaktom smatra se ono ispitivanje u kojem ispitivač objašnjava svrhu ispitivanja, postavlja pitanja ispitanicima te unosi u upitnik njihove odgovore. U nedostatke te tehnike osim većih troškova možemo ubrojiti još i sljedeće: potreban je veći broj stručnih istraživača nego u drugim tehnikama, razmjerno je dugo trajanje ispitivanja uz razmjerno duge pripreme, postoje određene poteškoće u izboru i odražavanju reprezentativnosti uzorka kao i u organizaciji i kontroli provedbe tog ispitivanja.
Telefonsko ispitivanje ima neke prednosti u odnosu na osobni kontakt i kontakt putem pošte. Jeftinije je od osobnoga kontakta, a ispitivač je ipak «prisutan» tijekom ispitivanja te može ispitaniku pojasniti pojedina pitanja ako je potrebno, a ujedno se zadržava određena razina privatnosti.
Poštanska anketa je takva vrsta ispitivanja u kojoj se ispitanicima dostavljaju upitnici poštom te ih oni nakon ispunjavanja također vraćaju poštom. Nedostatak poštanskog anketiranja je nemogućnost određivanja broja vraćenih ispunjenih upitnika unaprijed. Uobičajenom stopom smatra se povrat od 15 do 30 % svih odaslanih upitnika. Stopa povrata ovisi o mnogim činiteljima kao što su dužina upitnika odnosno vrijeme potrebno za popunjavanje, zanimljivost teme koja se istražuje... Dobre strane takvog ispitivanja su velika ekonomičnost, mogućnost obuhvaćanja široko dislociranih ispitanika, istovremeno promocijsko djelovanje jer možete priložiti i reklamu... Isto vrijedi i za ispitivanja putem e-maila...

Ukoliko pretpostavimo da je određeno ispitivanje na 100 ispitanika:

Za ispitivanje osobnim kontaktom >> 30 radnih sati x 120 kuna = 3600,00 kuna + PDV
Za telefonsko ispitivanje >>                30 radnih sati x 120 kuna = 3600,00 kuna + PDV
Za ispitivanje putem pošte >>  700 pisama x 4,00 kn po pismu = 2800,00 kuna + PDV


Kod osobnog ispitivanja treba se voditi računa da mogu postojati i troškovi prijevoza i drugi troškovi... Također kod utroška vremena kod ispitivanja osobnim kontaktom i telefonom, potrebno je imati u vidu da se radno vrijeme neminovno troši i na one sa kojima će se pokušati uspostaviti kontakt, ali će odbijati suradnju. Kod pisama potrebno je poslati veći broj pisama da bi se dobilo ~100 odgovora.

D) Analiza podataka i interpretacija rezultata
Potrebno vrijeme za analizu i interpretaciju može značajno varirati ovisno o složenosti vašeg projekta, no neko prosječno vrijeme bi bilo:
>> 7 radnih sati x 120,00 kuna = 840,00 kuna + PDV

E) Sastavljanje izvještaja
>> 4 radna sata x 120,00 kuna = 480,00 kuna + PDV


ZAKLJUČNO:

Kompletna cijena za uslugu istraživanja tržišta na 100 ispitanika putem pošte (pismima), od same pripreme za istraživanje pa sve do konačnog izvještaja iznosi: 5560,00 kuna + PDV

U naprijed navedenom primjeru, prikazan je okvirni izračun za najčešće vrste istraživanja, kako bi imali okvirnu predodžbu o tome koliki su troškovi. Svako istraživanje se obavlja po vašim konkretnim potrebama i zahtjevima, tako da cijena istraživanja može biti i veća, ali i manja.

Ako imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas.        Kontakt podaci!

Istraživanje tržištaAnaliza tržišta

Naslovna stranica


  PREPORUKE / NAJAVE / INFORMACIJE
 
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Pogledajte primjere - Iskoristite popuste!
 

 
OSTALE USLUGE ZA PODUZETNIKE
Tvrtka Poslovni Forum d.o.o. osnovana je sada već davne 2002. godine u Rijeci od strane Damira Međurečana koji je okupio vodeće stručnjake na području ekonomije, prava i informatike, kako bi efikasno pokrili sve potrebe svojih klijenta.
Link na pregled ponude poslovnih usluga i informacija
 

22. 7. 2024.