Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 49. stavka 1. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK
O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE ANIMATORE

(NN 95/96)
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ispitni program za turističke animatore, sastav ispitne komisije i način polaganja stručnog ispita.

Članak 2.

Stručni ispit za turističkog animatora polaže se pred ispitnom komisijom na visokom učilištu koje za provođenje stručnih ispita za turističke animatore, odredi ministar turizma.

II. STRUČNI ISPIT ZA TURISTIČKE ANIMATORE

1. ISPITNI PROGRAM

Članak 3.

(1) Polaganje stručnog ispita za turističkog animatora obavlja se prema ispitnom programu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(2) Ispitni program za turističke animatore sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Članak 4.

Opći dio stručnog ispita za turističke animatore obuhvaća sljedeća područja:

1. Osnove političkog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske,

2. Osnove turizma i turističkog zakonodavstva,

3. Osnove kulture jezičnog izraza i

4. Strani jezici.

Članak 5.

(1) Posebni dio stručnog ispita za turističke animatore obuhvaća sljedeća područja:

1. Turistički animator,

2. Aspekti turističke animacije,

3. Vizualna komunikacija u turističkoj animaciji i

4. Praktični dio.

(2) Sadržaj pojedinog područja općeg i posebnog dijela ispitnog programa utvrđuje ispitna komisija prije raspisivanja oglasa za polaganje stručnih ispita za turističke animatore.

2. SJEDIŠTE VISOKIH UČILIŠTA
NA KOJIMA SE POLAŽE ISPIT

Članak 6.

Sjedišta visokih učilišta, na kojima se organizira polaganje stručnog ispita za turističke animatore, su:

- Zagreb;

- Opatija;

- Pula;

- Zadar;

- Split;

- Dubrovnik.

3. ISPITNA KOMISIJA

Članak 7.

(1) Ispitnu komisiju pred kojom kandidati za turističkog animatora polažu stručni ispit, za svako visoko učilište koje je određeno sukladno članku 2. ovoga Pravilnika, rješenjem imenuje ministar turizma.

(2) U ispitnu komisiju pred kojom kandidati za turističkog animatora polažu ispit, kao članovi, imenuju se nastavnici visokih učilišta, stručni djelatnici Ministarstva turizma, kao i drugi stručni djelatnici na području turizma koji moraju imati visoku stručnu spremu, te iskustvo od najmanje pet godina provedenih na radu u turističkoj djelatnosti ili na radu koji je u svezi s turističkom djelatnošću.

Članak 8.

(1) Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora sastoji se od predsjednika ispitne komisije, tajnika ispitne komisije i najmanje tri člana.

(2) Ispitna komisija:

1. utvrđuje pravovaljanost prijava za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora;

2. utvrđuje popis prijavljenih kandidata za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora;

3. utvrđuje uspjeh kandidata.

(3) Predsjednik Ispitne komisije:

1. utvrđuje datum održavanja i raspored polaganja stručnog ispita za turističkog animatora;

2. rukovodi radom ispitne komisije;

3. brine da se rad ispitne komisije odvija u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, te da tajnik ispitne komisije vodi zapisnik o radu ispitne komisije.

4. PRIJAVE ZA ISPIT

Članak 9.

(1) Kandidat koji želi polagati stručni ispit za turističkog animatora, nakon objavljenog oglasa o održavanju ispita za turističke animatore, podnosi prijavu ispitnoj komisiji u roku određenom u oglasu.

(2) U prijavi kandidat treba navesti iz kojih stranih jezika želi polagati ispit.

(3) Obveze iz stavka 2. ovoga članka oslobođeni su jedino kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu, iz jezika za koji su stekli to zvanje.

Članak 10.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora, kandidat je dužan priložiti:

- domovnicu,

- dokaz o poslovnoj sposobnosti,

- dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi i

- dokaz o uplaćenom iznosu naknade troškova stručnog ispita.

Članak 11.

(1) Stručni ispit za turističkog animatora sastoji se od usmenog, pismenog i praktičnog dijela.

(2) Praktični dio ispita obvezno se izvodi prilikom polaganja posebnog dijela ispita.

5. OCJENJIVANJE

Članak 12.

Ocjena uspjeha o ispitu je "položio" ili "nije položio".

Članak 13.

O položenom ispitu, visoko učilište kandidatu izdaje uvjerenje o položenom ispitu za turističkog animatora.

Članak 14.

Kandidat koji nije položio opći dio stručnog ispita za turističkog animatora ne može pristupiti polaganju stručnog ispita iz posebnog dijela programa.

6. ADMINISTRACIJA ISPITA

Članak 15.

(1) U tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno i to na način da se za svakog kandidata u zapisnik posebno unose pitanja postavljena u pojedinom predmetu.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi ispitne komisije, te tajnik ispitne komisije.

(3) Zapisnik se, zajedno s drugom dokumentacijom ispita, obvezno trajno čuva u arhivu visokog učilišta.

Članak 16.

Tajnik ispitne komisije obavlja ove poslove:

- vodi zapisnik za svakog kandidata posebno;

- brine se da kandidat bude upoznat s rasporedom polaganja ispita;

- sastavlja izvještaj o rezultatu ispita;

- obavlja i ostale poslove u vezi s radom ispitne komisije.

Članak 17.

(1) Svu dokumentaciju ispita čuva tajnik ispitne komisije pred kojom se polaže stručni ispit za turističkog animatora.

(2) Tajnik ispitne komisije pred kojom se polaže stručni ispit za turističkog animatora obvezatno dostavlja popis kandidata koji su položili stručni ispit za turističkog animatora Hrvatskom udruženju hotelijera - Sekciji turističkih animatora.

Članak 18.

(1) Troškove ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora snosi kandidat.

(2) Visinu iznosa troškova po kandidatu za turističkog animatora utvrđuje ispitna komisija, a ovaj iznos objavljuje se zajedno s oglasom o provođenju ispita za turističke animatore.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 31. prosinca 1996. godine.

Klasa: 011-01/96-01/28
Urbroj: 529-02/96-01
Zagreb, 8. listopada 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)