Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

(NN 76/98)Članak 1.

U Zakonu o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 8/96.) u članku 8., riječi: "trgovačko društvo ili trgovac pojedinac" zamjenjuju se riječima: "trgovačko društvo, trgovac pojedinac i obrtnik".

Članak 2.

Iza članka 10. dodaje se članak 10a. koji glasi:

"Članak 10a.

(1) Iznimno od članka 10. ovoga Zakona, obrtnici mogu pružati usluge organiziranja, prodaje i provođenja turističkih paket aranžmana i izletničkih programa na svojim plovnim objektima bez osnivanja putničke agencije, ako su registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i ukoliko nisu obveznici plaćanja poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 35/95. - pročišćeni tekst i 106/96.).

(2) Prodaja karata za usluge iz stavka 1. ovoga članka može se obavljati na plovnom objektu na kojem se pružaju usluge ili putem putničkih agencija."

Članak 3.

U članku 69. stavku 1. točki 3. iza riječi: "agencija," dodaju se riječi: "osim u slučaju iz članka 10a. ovoga Zakona,".

Iza točke 3. dodaje se točka 3a. koja glasi:

"3a. ako usluge iz članka 10a. ovoga Zakona ne pruža u skladu s propisanim uvjetima, ili ako prodaje karte suprotno odredbi članka 10a. stavka 2. ovoga Zakona,".

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-08/95-01/01
Zagreb, 15. svibnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.=============================ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Na osnovi članka 89. Ustava Repulike Hrvatske, donosim

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj djelatnosti, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 15. svibnja 1998.

Broj: 081-98-1138/1
Zagreb, 20. svibnja 1998.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)