Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK
O UPISNIKU UGOVORA O ZASTUPANJU TURISTIČKIH ZASTUPNIKA


(NN 62/96)Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika ugovora o zastupanju turističkih zastupnika.

Članak 2.

Turistički zastupnik, prije otpočinjanja obavljanja poslova zastupanja domaćeg odnosno stranog organizatora putovanja ili posrednika u odredištima putovanja, dužan je ugovor o obavljanju poslova zastupanja, koji je sklopio s domaćim odnosno stranim organizatorom putovanja ili posrednikom (u daljnjem tekstu: ugovor o zastupanju), dostaviti Ministarstvu turizma radi upisa u Upisnik ugovora o zastupanju turističkih zastupnika (u daljnjem tekstu: Upisnik).

Upis ugovora o zastupanju u Upisnik obavlja se na zahtjev turističkog zastupnika ili organizatora putovanja odnosno posrednika koji je s turističkim zastupnikom sklopio ugovor o zastupanju.

Članak 3.

U ugovoru o zastupanju obvezno se navode podaci o turističkom zastupniku (ime i prezime, JMBG, državljanstvo i broj putovnice, ukoliko se radi o stranom turističkom zastupniku) i podaci o domaćem odnosno stranom organizatoru putovanja ili posredniku u čije ime turistički zastupnik obavlja poslove turističkog zastupnika (tvrtka, sjedište i dr.).

Ako je turistički zastupnik strani državljanin, ne može početi obavljati poslove zastupanja, ukoliko nije pribavio dozvolu boravka i radnu dozvolu.

Članak 4.

Upisnik se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige čiji su listovi numerirani.

Naslovna stranica Upisnika prikazana je obrascem broj 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Odgovorna osoba Ministarstva turizma, prije prvog upisa ovjerava Upisnik na unutarnjoj stranici korica Upisnika pečatom i potpisom ovlaštene osobe tako da tekst ovjere glasi: "Ovaj Upisnik sadrži ukupno numeriranih stranica."

Članak 5.

Upisnik se vodi na obrascu broj 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

U Upisnik se upisuju podaci o turističkom zastupniku iz ugovora o zastupanju, vrijeme trajanja ugovora o zastupanju, turističko područje na kojem turistički zastupnik zastupa organizatora putovanja ili posrednika, te ugostiteljski objekt za smještaj ili adresa boravka turističkog zastupnika za vrijeme trajanja ugovora o zastupanju.

Članak 6.

Uz Upisnik vodi se i Zbirka isprava.

Zbirka isprava vodi se u jednom omotu za svakog turističkog zastupnika čiji je ugovor o zastupanju upisan u Upisnik.

Na omotu Zbirke isprava ispod naslova "Zbirka isprava" upisuje se ime i prezime turističkog zastupnika i brojčana oznaka pod kojom je izvršen upis ugovora o zastupanju u Upisnik.

U Zbirku isprava odlaže se, po jedan primjerak zahtjeva za upis u Upisnik i ugovor o zastupanju turističkog zastupnika.

Članak 7.

Odgovorna osoba u Ministarstvu turizma, koja vodi Upisnik i Zbirku isprava, dužna ih je čuvati na način da se zaštite od zlouporabe, uništenja i oštećenja.

Članak 8.

Podaci upisani u Upisnik i Zbirku isprava javni su.

Ministarstvo turizma nužno je dopustiti uvid u Upisnik i Zbirku isprava svakom tko za to ima opravdan interes.

Uvid u Upisnik i Zbirku isprava obavlja se uz obvezno prisustvo odgovorne osobe Ministarstva turizma.

Članak 9.

Upisnik i Zbirka isprava propisani ovim Pravilnikom smatraju se knjigama odnosno ispravama trajne vrijednosti.

Članak 10.

Upisnik se može voditi i na osobnom računalu.

Kada se Upisnik vodi na osobnom računalu, na odgovarajući medij pohranjuje se sigurnosna kopija Upisnika, koja služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka iz upisa obrađenih u računalu.

Pričuvna kopija Upisnika čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa i štetnih utjecaja (topline, vode i sl.).

Članak 11.

Nakon dostavljanja ugovora o zastupanju radi upisa u Upisnik, odgovorna osoba u Ministarstvu turizma izdat će turističkom zastupniku potvrdu o izvršenom upisu u Upisnik.

Članak 12.

Ako Ministarstvo turizma utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za upis ugovora o zastupanju u Upisnik, rješenjem će odbiti zahtjev za upis u Upisnik.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 31. prosinca 1996. godine.

Klasa: 011-01/96-01/24
Urbroj: 529-02/96-01
Zagreb, 27. lipnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r. Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)