Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 8/96.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK
O ISKAZNICI TURISTIČKOG VODIČA

(NN 62/96)Članak 1.

Pravilnikom o iskaznici turističkog vodiča propisuje se oblik i obrazac iskaznice turističkog vodiča, te način njezinog izdavanja i uporabe.

Članak 2.

Iskaznicu turističkog vodiča izdaje županijski ured odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove turizma na čijem području turistički vodič pruža uslugu (u daljnjem tekstu: nadležni ured), na zahtjev turističkog vodiča.

Zahtjevu turističkog vodiča za izdavanje iskaznice turističkog vodiča potrebno je priložiti odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča izdano od strane nadležnog ureda sukladno članku 30. Zakona o turističkoj djelatnosti.

Članak 3.

Iskaznica turističkog vodiča je pravokutnog oblika veličine 8,5¤5,5 cm na kartonskoj podlozi bijele boje, a presvučena je plastičnim materijalom.

Prednja strana iskaznice sadrži naziv "REPUBLIKA HRVATSKA" s utisnutim grbom Republike Hrvatske ispod kojeg piše "ŽUPANIJA/GRAD", "TURISTIČKI VODIČ GUIDE", a ispod kojega je prostor u koji se upisuje ime i prezime turističkog vodiča, JMBG i brojčana oznaka upisa pod kojim je turistički vodič upisan u Upisnik turističkih vodiča.

Na desnoj strani iskaznice turističkog vodiča nalazi se prostor za fotografiju turističkog vodiča veličine 28¤32 mm.

Na poleđini iskaznice turističkog vodiča nalazi se prostor u koji nadležni ured, sukladno odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, upisuje područje za koje je turistički vodič položio stručni ispit za turističkog vodiča i strani jezik odnosno strane jezike na kojima će turistički vodič pružati svoje usluge.

Obrazac iskaznice turističkog vodiča s odgovarajućim sadržajem otiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Turistički vodič, prilikom pružanja usluga turističkog vodiča, mora nositi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča koju pričvršćuje mehanizmom u obliku kopče.

Članak 5.

Nova se iskaznica turističkog vodiča može izdati tek nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica turističkog vodiča oglašena nevažećom.

Članak 6.

Nadležni ured, o izdanim iskaznicama turističkih vodiča vodi evidenciju.

Članak 7.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča ("Narodne novine" br. 33/91.).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 31. prosinca 1996. godine.

Klasa: 011-01/96-01/22
Urbroj: 529-02/96-1
Zagreb, 30. lipnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)