Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine" br 30/94), ministar turizma donosi

PRAVILNIK
O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE


(NN 45/94)Uvjeti za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada i mjesta

Čianak 1.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice općine mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da posjeduje IV. ili VI. stupanj stručne spreme turističkog, ugostiteljskog, ekonomskog, filozofskog ili pravnog smjera;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da mu prevomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti i poznaje područje turizma.

Članak 2.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice grada mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da posjeduje VI. ili VII. stupanj stručne spreme turističkog, ugostiteljskog, ekonomskog, filozofskog ili pravnog smjera;

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti i poznaje područje turizma. ·

Članak 3.

Djelatnik zaposlen na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da posjeduje najmanje IV. stupanj školske odnosno stručne spreme društvenog smjera;

2. da poznaje jedan svjetski jezik;

3. da dobro poznaje strojopis i ima osnovna informatička znanja.

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine odgovarajuće se primjenjuju na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice mjesta.

Uvjeti za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice županije

Članak 5.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice županije mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da posjeduie VII. stupanj stručne spreme turističkog, ugostiteljskog, ekonomskog, filozofskog ili pravnog smjera;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma. dok ta mjera traje;

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti i poznaje područje turizma.

Članak 6.

Djelatnik zaposlen na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da posjeduje najmanje IV. stupanj školske odnosno stručne spreme društvenog smjera;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da poznaje dva svjetska jezika;

4. da dobro poznaje strojopis i ima osnovna informatička znanja.

Članak 7.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice županije odgovarajuće se primjenjuju na zaposlene u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zagreba. Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na turistički ured turističke zajednice županije odgovarajuće se primjenjuju na turistički ured turističke zajednice otoka i turističke zajednice područja.

Uvjeti za zaposlene u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Članak 8.

Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da posjeduje VII stupanj stručne spreme turističkog odnosno ekonomskog smjera;

2. da ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4 da izuzetno dobro poznaje područje turizma a posebno marketinga u turizmu;

5. da nema zakonskih zabrana za imenovanje na to radno mjesto;

6. da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Članak 9.

Djelatnik zaposlen na stručnim poslovima u Glavnomuredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da posjeduje najmanje VI stupanj stručne spreme društvenog smjera;

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik

Članak 10.

Djelatnik zaposlen u predstavništvima i u ispostavama Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da posjeduje VII stupanj stručne spreme turističkog ili ekonomskog smjera;

2. da ima pet godina radnog iskustva u turizmu;

3. da aktivno zna jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost i još jedan svjetski jezik;

4. da posjeduje organizatorske sposobnosti;

5. da izuzetno dobro poznaje područje turizma i marketinga u turizmu;

6. da posjeduje osnovna informatička znanja;

7. da nema zakonskih zabrana za imenovanje na to radno mjesto.

Članak 11.

Djelatnik zaposlen na administrativnim poslovima u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

1. da posjeduje najmanje IV stupanj školske odnosno stručne spreme društvenog smjera;

2 da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da dobro poznaje strojopis i ima osnovna informatička znanja;

4. da poznaje jedan svjetski jezik.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti :

1. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati direktor i zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice mjesta i turističke zajednice općine ("Narodne novine", broj 31/92) i

2. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati direktor i osoblje zaposleno u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 68/92).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-01/94-01/35

Urbroj : 529-02/94-01

Zagreb, 31. Svibnja 1994.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v. r.


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)