Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

MINSTARSTVO TURIZMA
Na temelju čanka 8a. stavak 4. Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 27/91,109/93 i 30/94), ministar turizma donosi


PRAVILNIK o postupku
prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista

(NN 45/94)Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadžaj obrasca prijave i odjave boravka turista turističkoj zajednici općine, grada, njihovim podružnicama - turističkim društvima i turističkoj zajednici mjesta, (u daljnjem tekstu: turistička zajednica) i način vođenja popisa turista, te način vođenja popisa turista koji su dužne voditi pravne i fizičke osobe, koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu


OBRAZAC PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA TURISTA


Članak 2.

Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavlja se obrascem broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.


Obrazac 1 sastoji se iz dva dijela. Prvi dio odnosi se na prijavu i odjavu boravka turista, a drugi (perforirani) dio odnosi se na potvrdu o učinjenoj prijavi boravka turista.


Potvrdom o prijavi boravka turista obavlja se i odjava.


Članak 3.

Prijavu i odjavu boravka turista na obrascu 1 ovog Pravilnika obavljaju slijedeće osobe:


1. Pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge nošenja u smještajnom objektu;

2. Vlasnik kuće i stana za odmor za sebe i sve ostale osobe koje borave u toj kući i stanu za odmor;

3. Vlasnik plovila, koje se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma, kada boravi na plovilu, za sebe i sve osobe koje borave na tom plovilu.


Članak 4.

Prijava i odjava boravka turista može se obavljati i putem automatske obrade podataka, uz uvjet da računarski ispis sadrži sve podatke iz obrasca 1 ovog Pravilnika.


Prijava i odjava boravka turista koja se obavlja na način iz stavka 1. ovog članka, mora sadržavati potpis službene osobe i biti ovjerena pečatom pravne ili fizičke osobe odnosno potpisom fizičke osobe koja pruža usluge noćenja.


Članak 5.

Osobe iz članka 3.ovog Pravilnika upisuju podatke u obrazac 1 na temelju osobne iskaznice, putne ili neke druge isprave o identitetu turista.


Obrazac se popunjava pisaćim strojem ili rukopisom, štampanim slovima, čitko.


Članak 6.

O obavljenoj prijavi i odjavi boravka turista, turistička zajednica izdaje potvrdu ovjerenu potpisom službene osobe i pečatom turističke zajednice.


Članak 7.

Vlasnik kuće i stana za odmor, prilikom prijave i odjave članova uže obitelji, u odjeljku "primjedbe" obrasca 1, naznačuje rodbinsku svezu.


Članak 8.

Osobe iz članka 3. ovog Pravilnika odjavu Turista obavljaju na obrascu 1 - perforirani dio, koji im je izdat kao potvrda učinjenoj prijavi boravka turista.


Odjava boravka turista obavlja se upisom odgovarajućeg podatka na obrascu iz stavka 1. ovog članka i njegovom dostavom turističkoj zajednici.


Turistička zajednica temeljem zaprimljene odjave iz stavka 2. ovog članka unosi podatke u popis turista.


POPIS TURISTA KOJI VODI TURISTIČKA ZAJEDNICA


Članak 9.

Turistička zajednica vodi popis turista za područje svoga djelovanja.


Članak 10.

Popis turista turistička zajednica vodi posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja i za svakog pojedinog vlasnika kuće ili stana za odmor i vlasnika plovila koji se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma, u obliku kartoteke.

Kartoteku iz stavka 1. ovog članka čine listovi obrasca 1 ovog Pravilnika.

Popis turista iz stavka 1. ovog članka može se voditi automatskom obradom podataka.


POPIS TURISTA KOJI VODE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE


Članak 11.

Pravna i fizička osoba, koje pružaju uslugu noćenja turistima, prijavu turista obavljaju temeljem evidencije boravišta odnosno knjige gostiju sukladno propisima iz područja unutarnjih poslova odnosno evidencije gostiju sukladno propisu iz područja ugostileljstva.


Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"


Klasa:334-01/94-01/36

Urbroj : 529-02/94- 1

Zagreb, 23. svibnja 1994.


Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v r.


--------------------------------------------------------------------------------Obrazac 1Turistička zajednica Redni brojPRIJAVA I ODJAVA BORAVKA TURISTA


Prezime

Ime

Dan, mjesec i godina rođenja

Državljanstvo

Vrsta i broj isprave o identitetu

Početak boravka Prestanak boravka

Adresa boravka


Primjedba
(Potpis podnositelja prijave)


Perforirani dioPOTVRDA

O PRIJAVI I ODJAVI TURISTA


Prezime

Ime

Državljanstvo

Datum prijave

Prestanak boravka

Adresa boravka

Primjedba

(Potpis službene osobe i pečat) Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)