Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

ZAKON
O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

(PROČIŠĆENI TEKST)(NN 35/95)Članak 1.

Ovim zakonom utvrđuju se: kriteriji za razvrstavanje turističkih mjesta u razrede, skupine gospodarskih djelatnosti i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici.


Članak 2.

Turistička mjesta u Republici Hrvatskoj po svome značaju za turizam razvrstavaju se u razrede na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku prema slijedećim pokazateljima:

1. petogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja u turističkom mjestu (broj noćenja),

2. broju turističkih noćenja iz točke 1. stavka 1. ovoga članka po stanovniku turističkog mjesta (koeficijent intenziteta turističkog prometa),

3. ukupnoj vrijednosti prometa u ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku mjesta (koeficijent specifičnog turističkog prometa).

Vrijednost pokazatelja iz točke 1. stavka 1. ovoga članka izračunava se iz broja noćenja u pet uzastopnih kalendarskih godina koje su neposredno prethodile godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

Vrijednost pokazatelja iz točke 3. stavka 1. ovoga članka izračunava se na osnovi podataka za posljednju godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

Broj stanovnika iz točke 2. i 3. stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema posljednjem popisu pučanstva.


Članak 3.

Prema pokazateljima iz članka 2. ovoga zakona, turistička mjesta razvrstavaju se u razrede: A, B, C i D:

Akt o razvrstavanju turističkih mjesta donosi ministar turizma.

Ovaj akt objavljuje se u "Narodnim novinama".


Članak 4.

Turističko mjesto razvrstava se u razred A, ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (članak 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3.) prelaze najmanje dvije od tri granične vrijednosti pokazatelja.

Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred A su:

a) četverostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka 1. ovoga zakona,

b) četverostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka 2. ovoga zakona,

c) 2,5 puta veća srednja vrijednost pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točka 3. ovoga zakona.


Članak 5.

Turističko mjesto razvrstava se u razred B ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (članak 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3.) prelaze najmanje dvije od tri granične vrijednosti pokazatelja.

Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred B su:

a) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točka 1. ovoga zakona,

b) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 2. stavak 1 točke 2. ovoga zakona,

c) srednja vrijednost pokazatelja iz članka 2 stavak 1. točka 3. ovoga zakona.


Članak 6.

Turističko mjesto razvrstava se u razred C ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3. ovoga zakona.


Članak 7.

Turističko mjesto razvrstava se u razred D ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja ne prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3. ovoga zakona.

Turističko mjesto iz stavka 1. ovoga članka, može se propisom ministra turizma na prijedlog općinskog gradskog ili županijskog poglavarstva razvrstati u razred C ako:

a) njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja iznose barem 40% srednjih vrijednosti pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točka 1, 2. i 3. ovoga zakona,

b) se od turizma može očekivati poboljšanje ukupnih gospodarskih rezultata mjesta.


Članak 8.

Srednja vrijednost pokazatelja utvrđuje se na način da se vrijednosti pokazatelja svih turističkih mjesta poredaju po veličini u niz posebno za svaki od pokazatelja iz članka 2. stavak 1. točke 1, 2. i 3. ovoga zakona nakon čega se za svaki niz izračunava medijan.

Tako izračunati medijani predstavljaju srednje vrijednosti pokazatelja.


Članak 9.

Turistička zajednica općine, grada, odnosno turistička zajednica mjesta i županije može predložiti Ministarstvu turizma da se turističko mjesto, koje je već razvrstano u razred A, B, C ili D, razvrsta u sljedeći viši ili niži razred ako su u mjestu nastale promjene u obujmu i kvaliteti turističke ponude.

Odluku o tome donosi ministar turizma, po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske turističke zajednice.


Članak 10.

Pravna i fizička osoba koja u turističkom mjestu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon filijalu i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod obavljanjem ugostiteljskih, turističkih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, dužna je plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice općine ili grada, Turističke zajednice Grada Zagreba ili turističke zajednice mjesta, ovisi o razredu turističkog mjesta gdje je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizičke osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj ovim Zakonom.

Ako pravna i fizička osoba obavlja više djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaćanja članarine turističkoj zajednici, za svaku od tih djelatnosti treba platiti posebnu članarinu u razmjeru s ukupnim prihodom svake djelatnosti i primjenom propisanih stopa za svaku od djelatnosti.

Pravna i fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili nadležnog županijskog ureda, na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.


Članak 11.

Članarina je prihod turističkih zajednica a raspoređuje se sukladno odredbama ovoga Zakona.


Članak 12.

Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja sljedeće djelatnosti:


PRVA SKUPINA:

Pravne osobe

08011 Ugostiteljske usluge smještaja

08012 Ugostiteljske usluge prehrane

08019 Ostale ugostiteljske usluge

08020 Turističko posredovanje

060203 Usluge marina u pomorskom prometu

060303 Usluge marina u riječnome i jezerskom prometu

060201 Prijevoz putnika i robe u pomorskom prometu osim prijevoza robe u međunarodnom pomorskom prometu

060401 Prijevoz putnika i robe u zračnom prometu

060501 Prijevoz putnika u cestovnom prometu

110103 Mjenjačnice

100103 Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina (samo djelatnosti uređivanja i održavanja, odnosno korištenja plaća, kupališta, športskih terena i sl.)

1101105 Bankarske organizacije (djelatnost mjenjačkih usluga).


Fizičke osobe

Ugostiteljska djelatnost, turistička djelatnost, uključujući: usluge smještaja u dječjim vrtićima za djecu turista, usluge čuvanja domaćih životinja turista, usluge škola skijanja na snijegu, usluge škola skijanja na vodi, usluge škola jedrenja, usluge škola ronjenja, te usluge ostalih športskih škola i športskih učitelja koje su u službi turističke ponude, usluge sezonskog iznajmljivanja svih vrsta športske i rekreativne opreme i uređaja, te ostale slične usluge, osim usluga iznajmljivanja vozila,

djelatnost luka nautičkog turizma,

djelatnost pružanja usluga u prometu,

djelatnost izrade i prodaje suvenira,

djelatnost sezonskih trgovačkih radnji, te sezonskog zanatstva,

usluge mjenjačnica,

usluge građana u domaćinstvima,

usluge građana na plovnim objektima,

djelatnost uređivanja i održavanja odnosno korištenja plaža, kupališta, športskih terena i sl.


DRUGA SKUPINA:

Pravne osobe

060402 Aerodromske usluge

060503 Usluge u cestovnom prometu

060602 Prijevoz putnika taksi automobilima

100399 Javne garaže, prostori za parkiranje i čuvanje vozila

110202 Zabavne igre i igre na sreću (zabavne radnje, igračnice, kasina i sl.)


Fizičke osobe

usluge iznajmljivanja vozila

usluge taksi prijevoza

usluge cjelogodišnjeg iznajmljivanja svih vrsta športske i rekreativne opreme i uređeja

glazbenici

draguljari, zlatari, filigranisti,

usluge javnih garaža, te prostora za parkiranje i čuvanje vozila, usluge organiziranja zabavnih igara i igara na sreću.


TREĆA SKUPINA:

Pravne osobe

090121 Popravak i održavanje cestovnih motornih vozila

090201 Brijačke, vlasuljarske i slične usluge

090202 Pranje, čišćenje i bojanje rublja i odjeće

090209 Ostale osobne usluge i usluge kućanstvima

013901 Proizvodnja športsko-turističkih rekvizita


Fizičke osobe

Djelatnost organizirenje športskih, kulturnih, zabavnih i drugih priredbi,

djelatnost glazbenih agencija,

djelatnost izrade i popravka športsko-turističkih rekvizita,

usluge održavanja vozila i održavanja plovila,

usluge fotografa,

usluge pedikera, manikira, masera, kozmetičke usluge, usluge frizerskih salona,

usluge optičara, proizvođača šešira za plažu, proizvođača obuće od drveta ili konopa, proizvođača kožne i druge galanterije, keramičara, izrade čipki i vezova, kujundžija, korpara, cvjećara, proizvođača narodnih nošnji, lončara, svijećara,

usluge pranja rublja i kemijskog čišćenja,

intelektualne usluge u turizmu:

- savjetnici za marketing, propagandisti,

- posrednici u prometu nekretnina,

- arhitekti hortikulture,

- usluge opremanja turističkih objekata.


Članak 13.

Obveznici plaćanja članarine u djelatnosti trgovine razvrstavaju se u posebne skupine, i to:


Pravne osobe

PRVA SKUPINA:

07012 Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima.

DRUGA SKUPINA:

07011 Trgovina na malo prehrambenim proizvodima

07013 Trgovina na malo mješovitom robom

TREĆA SKUPINA:

0702 Trgovina na veliko

ČETVRTA SKUPINA:

07031 Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima

07032 Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima.


Fizičke osobe

PRVA SKUPINA:

Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima

DRUGA SKUPINA:

Trgovina na malo prehrambenim proizvodima

Trgovina na malo mješovitom robom

TREĆA SKUPINA:

Trgovina na veliko svim proizvodima

ČETVRTA SKUPINA:

Vanjska trgovina svim proizvodima.


Članak 14.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 12. ovoga zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:


Razred turističkog mjesta
A B C D
Prva skupina 0,25 0,23 0,20 0,18
Druga skupina 0,20 0,18 0,15 0,13
Treća skupina 0,15 0,13 0,10 0,08

Članak 15.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 13. ovoga zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:


Razred turističkog mjesta
A B C D
Prva skupina 0,05 0,048 0,043 0,040
Druga skupina 0,04 0,038 0,035 0,033
Treća skupina 0,03 0,028 0,025 0,023
Četvrta skupina 0,02 0,013 0,010 0,010

Članak 16.

Osnovica za obračun članarine pravnoj i fizičkoj osobi jest ukupni prihod ostvaren djelatnostima određenim ovim Zakonom. Ukupni prihod, u smislu ovoga Zakona, čine svi prihodi koje je pravna i fizička osoba dužna iskazati u računu dobiti i gubitaka prema članku 18. Zakona o računovodstvu.

Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.

Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njenog ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.

Za obračun članarine i pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod za svaku od tih djelatnosti.


Članak 17.

Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.


Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba, gdje obavlja djelatnost.


Članak 18.

Poslovne evidencije obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.

Pravna ili fizička osoba uplaćuje članarinu na prolazni račun Zavoda za platni promet do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Uplaćena sredstva članarine, nakon odbitka troškova naplate, Zavod za platni promet u roku od dva dana dostavlja korisnicima prema sljedećem rasporedu:

1. 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega turistička zajednica raspolaže s 20% sredstava za svoje potrebe, a s 80% sredstava za potrebe turističkog mjesta,

2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,

3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Sredstva članarine koja pripadaju turističkom mjestu, turistička zajednica općine ili grada, raspoređuje tijekom poslovne godine sukladno planiranim zadacima i njihovom izvršenju u turističkom mjestu.

Na turističku zajednicu mjesta, ukoliko je osnovana sukladno posebnom zakonu, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada.

Na Turističku zajednicu Grada Zagreba odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada i županije.

Troškovi evidencije, obračuna, naplate, raspoređivanja članarine iznose 3% od naplaćene članarine.


Članak 19.

Pravna i fizička osoba dostavlja nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 15. ovoga Zakona, posebno za sjedište tvrtke pravne i fizičke osobe i za poslovne jedinice za svako turističko mjesto.

Pravna i fizička osoba dostavlja podatke iz stavka 1. ovoga članka, za svaku od djelatnosti na kojoj se utemeljuje obveza plaćanja članarine ili za svoj ukupni prihod, ako je za nju to povoljnije.

Podatke iz stavka 1.2. ovoga članka pravna i fizička osoba dostavlja na obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje ministar turizma.

O izboru načina i obračuna plaćanja članarine iz stavka 2. ovoga članka, pravna i fizička osoba dužna je pisano izvijestiti Poreznu upravu do 10. siječnja tekuće godine.


Članak 20.

Pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.

Predujam članarine iz stavka 1. ovoga članka, povećava se za eskontnu stopu Narodne banke Hrvatske propisanu za mjesec za koji se plaća članarina.

Konačni obračun članarine pravna i fizička osoba obavlja u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit.

Ako pravna i fizička osoba u vidu predujma plati više članarine nego što je dužna po konačnom obračunu, preplaćeni dio vraća joj se na njen zahtjev ili se uračunava u sljedeće razdoblje plaćanja članarine uvećan za eskontnu stopu.

Za pravnu i fizičku osobu koja počinje obavljati djelatnost, plaćanje predujma članarine do prvog podnošenja obračuna poslovnog rezultata utvrđuje Porezna uprava na temelju procijenjene mogućnosti ostvarenja ukupnog prihoda. Procijenjeni ukupni prihod utvrđuje se prema ostvarenom financijskom rezultatu po isteku tri mjeseca poslovanja.

Ako pravna i fizička osoba ne uplati članarinu u zakonom utvrđenom iznosu i roku, Porezna uprava će

postupiti sukladno propisima i postupku za prisilnu naplatu poreza.


Članak 21.

Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava i Financijska policija.


Članak 22.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba koja u propisanom roku ne plati članarinu (članak 17. stavak 2.) te koja ne dostavi nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine (članak 18.)

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti, domaće valute od 50 do 150 DEM.


Članak 23.

Iznosi novčanih kazni iz članka 21. ovoga Zakona obračunat će se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.


Članak 24.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba koje imaju sjedište u turističkom mjestu.


Članak 25.

Ovlašćuje se ministar turizma donositi uputstva o primjeni pojedinih odredbi ovoga Zakona.


Članak 26.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama i turističkim zajednicama ("Narodne novine" br. 109/93.) prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", br. 73/93.) i stavlja se izvan snage točke 28. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.)

 

================ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine" br. 30/94.) Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. travnja 1995. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.

Pročišćeni tekst Zakona o članarinama u turističkim zajednicama obuhvaća Zakon o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine" br. 61/91.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" br.109/93 i 30/94. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.


Klasa:334-05/93-01/04
Zagreb, 27. travnja 1995.

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Ante Klarić, dipl. iur., v. r.


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)