Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93.) i članka 39. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02), ministrica turizma donosi

NAPUTAK
ZA SUBVENCIONIRANJE DOMAĆEG ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA U 2003.

(NN 22/03)I. OPĆI UVJETI

U cilju poticanja domaćeg organiziranog turističkog prometa putničke agencije (u daljem tekstu: Organizator) mogu ostvariti subvenciju dijela troškova za ostvareni organizirani turistički zračni, željeznički, cestovni i pomorski prijevoz u 2003. godini.

Subvenciju mogu ostvariti Organizatori koji za domaće građane organiziraju paket aranžmane (u daljem tekstu: Program) koji uključuju:

A) PROGRAME

• Odmorišne programe i školske izlete u Hrvatskoj s najmanje 3 polupansiona u svim smještajnim objektima u kojima posluje ugostitelj (dalje u tekstu: smještajni objekt). Smještaj kod iznajmljivača soba i apartmana koji nemaju prijavljen obrt je isključen;

• Organizirani odmor umirovljenika s najmanje 7 polupansiona u smještajnim objektima.

B) VRSTE PRIJEVOZA

• organizirani grupni prijevoz posebno zakupljenim autobusima ili zrakoplovima, uključujući i transfere plovilima na otoke, od mjesta polaska grupe do mjesta korištenja usluge u hotelskom i dr. smještaju, te povratak grupe na istoj relaciji (vožnje za vrijeme boravka u destinaciji su isključene);

• organizirani grupni prijevoz na redovnim željezničkim, zračnim, brodskim i trajektnim linijama u dolasku i povratku grupe (najmanje 10 osoba u grupi);

• organizirani grupni prijevoz u kombinaciji dva različita glavna sredstva prijevoza u dolasku i odlasku (avion-brod, avion-autobus, avion-vlak, autobus-brod, vlak-brod), pri čemu se prije­vozno sredstvo u dolasku na destinaciju smatra temeljnim i za njega se podnosi zahtjev.

Ako organizator sakuplja grupe turista istim autobusom na više usputnih mjesta, priznaje mu se kilometraža od mjesta polaska prve grupe, do odredišta posljednje grupe.

Ako se turisti jedne organizirane grupe u dolasku i povratku prevoze istim autobusom na više usputnih destinacija, subvencija se priznaje za krajnju destinaciju.

Ako više organizatora putovanja koristi isto prijevozno sredstvo zakupljeno na cijelo, zahtjev za subvenciju ima pravo podnijeti onaj Organizator koji je zakupoprimac, s time da podnosi cjelokupnu dokumentaciju od svih organizatora. Iznimno zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pisanu suglasnost Organizatora koji je zakupio prijevozno sredstvo na cijelo.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz sljedeću dokumentaciju:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA ZA SVE VRSTE PROGRAMA:

• kopiju ugovora sa smještajnim objektom o zakupu noćenja s najmanje uslugom polupansiona, a za ad hoc grupe kopiju ponude/potvrde rezervacije kapaciteta/računa s najmanje uslugom polupansiona;

• ovjerenu listu putnika i potvrdu o izvršenom plaćanju smještajnom objektu za korištene usluge polupansiona na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ovog Naputka. Kod većih programa sa zračnim ili cestovnim prijevozom moguće je dostaviti flight ili rooming listu ovjerenu od strane komercijalnog objekta uz pismenu izjavu smještajnog objekta da su sve obveze podmirene. Ako je usluga izvršena posredovanjem druge putničke agencije, potrebno je priložiti i potvrdu smještajnog objekta na obrascu C-1 koji je sastavni dio ovog Naputka;

• ako je smještaj za objekte vrste soba i/ili apartman zakupljen od druge domaće putničke agencije potrebno je priložiti i: kopiju ugovora između posredničke putničke agencije i smješ­tajnog objekta, kao i ugovor posredničke putničke agencije s ugostiteljskim objektom u kojem se pruža usluga prehrane (polupansiona), te račune navedenog ugostiteljskog objekta za izvršene usluge prehrane iz kojeg su vidljivi podaci o datumu, količini i vrsti izvršenih usluga;

• potvrdu da su podmirene sve obveze za poreze i doprinose državi (ne stariju od mjesec dana).

DODATNA DOKUMENTACIJA PO VRSTAMA PROGRAMA:

Dodatno za autobusni prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-1, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom ili račun ili fotokopiju računa prijevoznika ili ugovora s prijevoznikom iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu grupe, broju sjedala u autobusu, datumu izvršene vožnje i ostvarenom broju kilometara.

Dodatno za zračni prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-2, koji je sastavni dio ovog Naputka;

• kod zakupa zrakoplova na cijelo kopiju ugovora sa zračnim prijevoznikom iz kojega su vidljivi podaci o: broju sjedala u zrakoplovu, polazna i odredišna zračna luka, razdoblje trajanja zakupa, broj planiranih vožnji (uz prvi zahtjev),

• kopiju dnevnog izvještaja o letu dolazne zračne luke kao potvrdu izvršenog dolaznog charter leta;

• kod redovnih linija kopiju ugovora ili ponude zračnog prijevoznika (uz prvi zahtjev) ili račun ili fotokopiju računa zračnog prijevoznika ili fotokopiju zrakoplovnih karata.

Dodatno za pomorski prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-3, koji je sastavni dio ovog Naputka (obavezno ispuniti i za kombinirani prijevoz),

• kopiju računa ili fotokopiju računa pomorskog prijevoznika ili fotokopiju karata.

Za kombinirani prijevoz potrebno je dostaviti:

• zahtjev na odgovarajućem obrascu za vrstu prijevoza u dolasku do destinacije s kompletnom dokumentacijom,

• svu dokumentaciju za vrstu prijevoza u povratku s kompletnom dokumentacijom.

Cijeneći kretanja i stvarne prilike na tržištu (izvanredne okolnosti, programi od posebnog interesa za Hrvatsku), Ministarstvo turizma može, sukladno općem interesu turizma utvrđivati i drugačije uvjete subvencioniranja na osnovi posebnih programa ili pojedinačnih zahtjeva organizatora.

II. OBUHVAT SUBVENCIONIRANIH PODRUČJA I RAZDOBLJE SUBVENCIONIRANJA

Subvencija se primjenjuje za sve Programe navedene u Općim uvjetima i realizirane polaske u razdoblju:

a) predsezone (1. siječnja – 31. svibnja 2003.) za cijelo područje Hrvatske,

b) posezone (1. listopada – 31. prosinca 2003.) za cijelo područje Hrvatske,

c) cijelo razdoblje izvođenja programa:

• za zračne charter programe koji traju najmanje 24 tjedana bez prekida s najmanje jednim dolaskom svakih deset (10) dana u istu zračnu luku;

Pod charter lancem podrazumijeva se jedan zrakoplov/let koji od početka do završetka programa ima istu dinamiku dolazaka na jednu zračnu luku (s najmanje jednim dolaskom svakih 10 dana). Pod charter lancem se ne podrazumijevaju dodatni letovi tijekom realizacije programa u isti ili drugi dan.

d) za školske izlete za cijelo područje Hrvatske tijekom cijele godine,

e) za organizirani odmor umirovljenika u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja 2003. i od 1. listopada do 31. prosinca 2003.

III. ŠKOLSKI IZLETI

Subvencija za posebno zakupljeni autobus za školske izlete iznosi:

– za autobus od 25 do 39 sjedala 1,00 kn po km

– za autobus od 40 do 60 sjedala 1,50 kn po km

– za autobus s više od 60 sjedala 2,00 kn po km

Za školske izlete subvencija se može ostvariti i za prijevoz vlakom u iznosu od 50% troškova stvarno plaćene povratne karte II. razreda (ili karte u odlasku odnosno povratku) pod uvjetom da se radi o školskoj grupi od najmanje 10 putnika.

Zahtjev za subvenciju za školske izlete podnosi se na obras­cima ŠI-1 i ŠI-2 uz istu dokumentaciju kao i za ostale Programe s autobusnim prijevozom. Obrazac ŠI–1 mora biti ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe škole.

Subvencija za školske izlete može se ostvariti i za prijevoz u dolasku i odlasku redovnim zračnim linijama po uvjetima iz točke VII ovog Naputka, uz predočenje potvrde škole prilikom kupnje karte kod domaćeg prijevoznika, te redovnim brodskim odnosno trajektnim linijama po uvjetima iz točke VI ovog Naputka.

Ako se školski izlet organizira u jednom smjeru charter zrakoplovom, a u drugom smjeru nekim drugim prijevoznim sred­stvom (autobus, brod, vlak) subvencija iznosi 100,00 kuna po realiziranom putniku uz predočenje kompletne dokumentacije za oba prijevozna sredstva.

Zahtjev za subvenciju za zračni promet (redovne linije ili charter) podnosi se na obrascu ŠI-3, koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe škole.

IV. ORGANIZIRANI ODMOR UMIROVLJENIKA

Visina subvencije za autobusni prijevoz iznosi:

– za autobus od 25 do 39 sjedala 2,00 kn po km

– za autobus od 40 do 60 sjedala 3,50 kn po km

– za autobus s više od 60 sjedala 5,00 kn po km

Subvencija iz ove točke Naputka ostvaruje se u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje 65%, te ako u grupi ima najmanje 70% umirovljenika. U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupni iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Dostavne vožnje do mjesta polaska, prazne vožnje, kao ni vožnje tijekom boravka u destinaciji se ne priznaju. Za svaku grupu umirovljenika priznaje se jedna povratna vožnja.

Zahtjev za subvencije za organizirani odmor umirovljenika podnose se na obrascima PI-1 i PI-2 uz istu dokumentaciju, kao i za ostale Programe s autobusnim prijevozom.

Za organizirani odmor umirovljenika subvencija se može ostvariti i za prijevoz vlakom u iznosu od 50% troškova stvarno plaćene povratne karte II razreda (ili karte u odlasku odnosno povratku) pod uvjetom da se radi o grupi od najmanje 10 putnika.

Za dokaz statusa umirovljenika je potrebno dostaviti fotokopije zadnjeg odreska o mirovini i priložiti ih uz zahtjeve.

V. AUTOBUSNI PRIJEVOZ ZA ODMORIŠNE PROGRAME

Subvencija se može ostvariti samo za posebno zakupljeni autobus za programe prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I i II ovog Naputka u sljedećim iznosima:

– za autobus od 25 do 39 sjedala 1,50 kn po km

– za autobus od 40 do 60 sjedala 2,50 kn po km

– za autobus s više od 60 sjedala 4,00 kn po km

Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje 65 %. U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Priznaje se najkraća relacija od mjesta polaska do odredišta grupe. Najkraća relacija utvrđuje se prema računalnoj aplikaciji Microsoft AutoRoute 2002. Dostavne vožnje, prazne vožnje i vožnje za vrijeme boravka u destinaciji su isključene iz kilometraže. Za svaku grupu putnika (tj. autobus) priznaje se samo jedna povratna vožnja na najkraćoj relaciji.

Zahtjevi za subvenciju se podnose i označavaju rastućim brojem za svako odredište i svaku izvršenu vožnju.

Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od zračnih luka odnosno željezničkih postaja do smještajnih objekata.

Za autobuse koji za dio puta umjesto cestovnog pravca koriste dužobalne brodske, odnosno trajektne linije, umjesto priznavanja dijela troškova trajekta, priznavat će se najkraći cestovni pravac do krajnjeg odredišta. U slučaju da trajekt koriste samo putnici, priznavat će se najkraća kilometraža do luke ukrcaja putnika i 25% cijene karte za putnike, bez doplate za kabine.

VI. POMORSKI PRIJEVOZ

Subvencija u pomorskom organiziranom turističkom prije­vozu priznaje se samo za vožnje od mjesta polaska do mjesta u kojem turisti počinju koristiti hotelske usluge, te u povratku grupe na istoj relaciji i to za:

• dužobalne vožnje sa sjevernog Jadrana prema Dalmaciji koje mogu biti jedini ili dio kombiniranog prijevoza,

• vožnje kopno-otoci-kopno ili otok-otok kao dio kombiniranog prijevoza.

Subvencija se ne može ostvariti za vožnje plovilima na krstarenjima Jadranom.

Zahtjev za subvenciju za pomorski prijevoz koji je dio kombiniranog prijevoza s autobusom ili zrakoplovom podnosi se istovremeno sa zahtjevom za ostale vrste prijevoza.

1. Transfer posebnim plovilima

Subvenciju u pomorskom prometu mogu ostvariti Organizatori za sve transfere ugovorene posebnim plovilima iz 1. stavka točke IV prema općim i posebnim uvjetima navedenim u iz točkama I i II ovog Naputka u iznosu od:

• 25% od ugovorene cijene karte po putniku

ili

• 25% od ugovorene cijene transfera plovilom.

Zahtjev za subvenciju za transfer plovilom podnosi se na obrascu SU-3 istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz cjelokupnu propisanu dokumentaciju.

2. Redovne brodske i trajektne linije za grupni prijevoz

Za prijevoz posebno zakupljenog autobusa ili za grupe od najmanje 10 putnika s organiziranim programom na redovnim brodskim i trajektnim linijama hrvatskih domaćih prijevoznika, na dužobalnim linijama, te na linijama kopno-otoci-kopno odobrava se subvencija u visini 25% od stvarno plaćene cijene karte.

Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama dio kombiniranog prijevoza grupe, zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz obrazac zahtjeva SU-3 koji je sastavni dio ovog Naputka i kopiju plaćene karte ili kopiju računa za plaćene karte za putnike.

Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama jedini prijevoz Organizator podnosi zahtjev sa cjelokupno propisanom dokumentacijom i obrascima.

VII. ZRAČNI PROMET

Subvenciju u zračnom prometu Organizator može ostvariti za zakup zrakoplova na cijelo (charter), dijela zrakoplova na cijelo ili najmanje 10 ostvarenih putnika na redovnim linijama s povratnom kartom.

Visina subvencije po ostvarenom putniku iznosi:

1. Charteri

Za programe prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I i II ovog Naputka:

• 200, 00 kn po ostvarenom putniku za sve zračne luke.

Iznimno subvencija u zračnom charter prometu se ostvaruje i za putnike koji imaju organiziran boravak u smještajnim objektima i bez usluge polupansiona.

Subvenciju za charter programe mogu ostvariti samo organizatori koji charter postave na vlastiti rizik. Ako više Organizatora koristi isti charter zrakoplov, zahtjev za subvenciju podnosi Organizator zakupoprimac sa cjelokupnom dokumentacijom od svih organizatora.

Iznimno, zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pismenu suglasnost Organizatora koji je zakupio zrakoplov na cijelo.

Zahtjev za subvenciju podnosi se i označava rastućim brojem zasebno za svaku destinaciju/zračnu luku i svaki let. U slučaju nemogućnosti slijetanja u ugovorenu zračnu luku iz tehničkih ili drugih opravdanih razloga, priznavat će se slijetanje u najbližu zračnu luku uz dokaz o razlozima promjene zračne luke. Za zad­nji prazan let ne može se ostvariti subvencija.

Subvencija za tranfere od zračne luke do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u zračnom prometu na obrascu SU-3 i iznimno se odobrava u iznosu od 25% od ukupne cijene tranfera od zračne luke do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

2. Redovne linije

Za Programe u predsezoni i posezoni s najmanje 10 putnika u grupi s paket aranžmanom:

• 200,00 kn po putniku za sve zračne luke.

Za grupe manje od deset putnika subvencija se ne ostvaruje.

Subvencija za tranfere od zračne luke do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u zračnom prometu na obrascu SU-3 i iznimno se odobrava u iznosu od 25% od ukupne cijene tranfera od zračne luke do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

3. Kombinirani prijevoz

Za Programe u predsezoni i posezoni s najmanje 10 putnika u grupi s paket aranžmanom, koji koriste kombinirani prijevoz (u jednom pravcu charter zrakoplov, a u drugom pravcu brod, autobus ili vlak), subvencija iznosi:

• 100,00 kn po putniku za sve zračne luke.

Za grupe manje od deset putnika subvencija se ne ostvaruje. Zahtjev se podnosi na obrascu SU-2 uza svu potrebnu dokumentaciju za obje vrste prijevoza.

VIII. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za subvenciju podnosi se samo na propisanim obras­cima i uz priloženu potpunu dokumentaciju na adresu: Ministarstvo turizma (za subvenciju), Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je:

• 4. kolovoza 2003. godine za polaske ostvarene u predsezoni 2003.

• 15. prosinca 2003. godine za polaske ostvarene u listopadu i studenom 2003.

• 16. siječnja 2004. godine za polaske ostvarene u prosincu 2003.

• za školske izlete rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana nakon povratka svake grupe.

• za programe u neprekinutom trajanju (zračni charter) rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana po povratku zadnje grupe turista.

Po zahtjevima koji stignu s nepotpunom ili nevjerodostojnom dokumentacijom ili nakon navedenih rokova, subvencija se ne može ostvariti.

U slučaju da se utvrdi da je organizator putovanja podnio lažnu dokumentaciju, gubi pravo na ostvarenje subvencije, kao i pravo na podnošenje zahtjeva za naredne godine.

Ministarstvo turizma može po potrebi zatražiti bilo koju dodatnu dokumentaciju od organizatora putovanja ili bilo kojeg sudionika u realiziranju programa.

Organizator koji do 1. veljače 2003. godine ne podmiri sve svoje obaveze iz prethodnih godina prema svojim partnerima, kao i za sve obaveze iz poslovanja u 2003. godini, nema pravo na podnošenje zahtjeva za subvencije za 2003. godinu.

Zahtjevi i kontrola dokumentacije za subvencije, te izvršene ugostiteljske, hotelske, agencijske i druge usluge podliježu nadzoru Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Organizatori putovanja koji su u sporu s Ministarstvom turizma ne mogu podnositi zahtjeve za subvencije do okončanja spora.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Klasa: 421-03/02-01/159
Urbroj: 529-04-02-3
Zagreb, 30. prosinca 2002.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.

 

SU – 1


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMAZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME
U DOMAĆEM CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETUNo______

1. Naziv i sjedište Agencije _______________________________________________________________2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti _______________________

__________________________________________________________________


3. Mjesto polaska grupe_______________________________________________4. Datum a) polaska grupe ____________________________________________

b) povratka grupe __________________________________________________________


5. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu_________________________________________6. Naziv i sjedište prijevoznika_____________________________________________________7. Registarski broj autobusa_______________________________________________________8. Ukupan broj sjedala u autobusu__________________________________________________9. Ukupan broj turista u grupi _____________________________________________________10. Ostvareni broj kilometara od mjesta polaska do odredišta u odlasku i povratku

(najkraća relacija) ____________________________________________________________11. Iznos tražene subvencije:

ostvareni broj km ____________ x ___________ kn = _____________________ kn

12. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _________________________________________

____________________________________Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis___________________________________ ______________________________SU – 2


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME
U DOMAĆEM ZRAČNOM TURISTIČKOM PROMETUNo______1. Naziv i sjedište Agencije_______________________________________________2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

_____________________________


3. Polazna zračna luka____________________________________________________________4. Dolazna zračna luka ___________________________________________________________5. Broj leta i datum a) polaska grupe ____________________________________________

b) povratka grupe____________________________________________6. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu __________________________________7. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika __________________________________________8. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala

- na cijelo _______________________________________________________________

- na redovnoj liniji _________________________________________________________9. Broj putnika u grupi __________________________________________________________10. Iznos tražene subvencije:

a) broj ostvarenih putnika u zrakoplovu na cijelo ________ x 200,00 kn =__________knb) broj ostvarenih putnika na redovnoj liniji __________ x 200,00 kn = ___________ kn11. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _____________________________________
_______________________________________________________Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis_____________________________ _____________________________

SU – 3


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME
U DOMAĆEM POMORSKOM TURISTIČKOM PROMETUNo______1. Naziv i sjedište Agencije _________________________________________________________2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti_____________________________________________________________________


3. Mjesto polaska grupe ___________________________________________________________2. Polazna luka grupe _____________________________________________________________5. Dolazna luka grupe ____________________________________________________________6. Datum i vrijeme a) polaska grupe ________________________________________________

b) povratka grupe________________________________________________7. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu __________________________________________8. Naziv i sjedište pomorskog prijevoznika ______________________________________________3. Iznos tražene subvencije za pomorski prijevoz:

I. za putnike

a) ostvareni broj putnika ______________________________________________________b) cijena karte ili ugovoreni iznos po putniku _________ x 25% = ________________ knc) ukupni iznos (umnožak a x b) _____________________________________________ knII. za autobus

ukupna cijena prijevoza _______________ x 25% = ___________________________ kn

10. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije______________________________________________________________________________________Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis________________________________ _________________________SU – 4

POPIS GOSTIJU


1. _______________________________________ 31. _____________________________________2. _______________________________________ 32. _____________________________________3. _______________________________________ 33. _____________________________________4. _______________________________________ 34. _____________________________________5. _______________________________________ 35. _____________________________________6. _______________________________________ 36. _____________________________________7. _______________________________________ 37. _____________________________________8. _______________________________________ 38. _____________________________________9. _______________________________________ 39. _____________________________________10. _______________________________________ 40. _____________________________________11. _______________________________________ 41._____________________________________12. _______________________________________ 42. _____________________________________13. _______________________________________ 43. _____________________________________14. _______________________________________ 44. _____________________________________15. _______________________________________ 45. _____________________________________16. ________________________________________ 46. _____________________________________17. ________________________________________ 47. _____________________________________18. ________________________________________ 48. _____________________________________19. ________________________________________ 49. _____________________________________20. ________________________________________ 50. _____________________________________21. ________________________________________ 51. _____________________________________22. ________________________________________ 52. _____________________________________23. ________________________________________ 53.______________________________________24. ________________________________________ 54. _____________________________________25. ________________________________________ 55. _____________________________________26. ________________________________________ 56. _____________________________________27. ________________________________________ 57. _____________________________________28. ________________________________________ 58. _____________________________________29. ________________________________________ 59. _____________________________________30. ________________________________________ 60. _____________________________________

POTVRDA
kojom odgovorna osoba smještajnog objekta * potvrđujeda je putnička agencija ___________________________________________ podmirila obvezu za pružene usluge iz programa na temelju __________ polupansiona za broj _______ gostiju prema gore navedenom popisu, koji su boravili u smještajnom objektu_________________________________________ u razdoblju __________________ 2003. godine.Datum Pečat Ime i prezime i potpis odgovorne osobe

u smještajnom objektu

____________________ ________________________________

*Pod smještajnim objektom se smatraju svi smještajni objekti registrirani za komercijalno poslovanje (trgovačka društva i obrti). Ako je zakup kapaciteta, s najmanje uslugom polupansiona, izvršen preko druge putnièke agencije ista ovjerava obrazac SU-4.

ŠI - 1

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMAZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ŠKOLSKE IZLETE
No ________1. Naziv i sjedište Agencije _________________________________________________________2. ID kod Agencije _______________________________________________________________3. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se upućuju turisti ___________________4. Mjesto polaska grupe ____________________________________________________________5. Datum a) polaska grupe __________________________________________________________

b) povratka grupe _________________________________________________________

6. Turističko odredište grupe ________________________________________________________7. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu __________________________________________8. Naziv i sjedište prijevoznika _______________________________________________________9. Registarski broj autobusa _________________________________________________________10. Ukupan broj sjedala u autobusu ___________________________________________________11. Ukupan broj turista u grupi ______________________________________________________12 .Početna kilometraža autobusa u mjestu polaska grupe __________________________________13.Završna kilometraža autobusa u mjestu povratka grupe __________________________________14. Ostvareni broj kilometara od mjesta polaska do odredišta u odlasku i povratku (najkraća

relacija) ___________________________________________________________________15. Iznos tražene subvencije:

ostvareni broj km _________ x _________ kn = ____________________kn16. Iznos tražene subvencije za željeznički prijevoz:

plaćena povratna karta II. razreda na redovnoj željezničkoj liniji za grupu

_____________ x 50% =_________________ kn17. Naziv i sjedište banke i broj žiro računa Agencije __________________________________________________________________________

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Žig škole i Žig i potpis agencije

potpis ravnatelja

____________________________ __________________ŠI – 2

POPIS GOSTIJU


1. _______________________________________ 31. _____________________________________2. _______________________________________ 32. _____________________________________3. _______________________________________ 33. _____________________________________4. _______________________________________ 34. _____________________________________5. _______________________________________ 35. _____________________________________6. _______________________________________ 36. _____________________________________7. _______________________________________ 37. _____________________________________8. _______________________________________ 38. _____________________________________9. _______________________________________ 39. _____________________________________10. _______________________________________ 40. _____________________________________11. _______________________________________ 41._____________________________________12. _______________________________________ 42. _____________________________________13. _______________________________________ 43. _____________________________________14. _______________________________________ 44. _____________________________________15. _______________________________________ 45. _____________________________________16. ________________________________________ 46. _____________________________________17. ________________________________________ 47. _____________________________________18. ________________________________________ 48. _____________________________________19. ________________________________________ 49. _____________________________________20. ________________________________________ 50. _____________________________________21. ________________________________________ 51. _____________________________________22. ________________________________________ 52. _____________________________________23. ________________________________________ 53.______________________________________24. ________________________________________ 54. _____________________________________25. ________________________________________ 55. _____________________________________26. ________________________________________ 56. _____________________________________27. ________________________________________ 57. _____________________________________28. ________________________________________ 58. _____________________________________29. ________________________________________ 59. _____________________________________30. ________________________________________ 60. _____________________________________

POTVRDA
kojom odgovorna osoba smještajnog objekta * potvrđujeda je putnička agencija ___________________________________________ podmirila obvezu za pružene usluge iz programa na temelju __________ polupansiona za broj _______ gostiju prema gore navedenom popisu, koji su boravili u smještajnom objektu ______________________________ u razdoblju _____________________ 2003. godine.Datum Pečat Ime i prezime i potpis odgovorne osobe

u smještajnom objektu

____________________ ________________________________

*Pod smještajnim objektom se smatraju svi smještajni objekti registrirani za komercijalno poslovanje (trgovačka društva i obrti). Ako je zakup kapaciteta, s najmanje uslugom polupansiona, izvršen preko druge putnièke agencije ista ovjerava obrazac SU-4.ŠI – 3REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMAZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ŠKOLSKE IZLETE

U ZRAČNOM PROMETU I S KOMBINIRANIM PRIJEVOZOM

No______

1. Naziv i sjedište Agencije________________________________________________________2. ID kod Agencije______________________________________________________________3. Naziv i sjedište smještajnom objekta u koji se organizirano upućuju turisti

___________________________4. Polazna zračna luka___________________________________________________________5. Dolazna zračna luka __________________________________________________________6. Broj leta i datum a) polaska grupe ________________________________________________

b) povratka grupe _______________________________________________7. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu _________________________________________8. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika ________________________________________________9. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala

- na cijelo ________________________________________________________________

- na redovnoj liniji __________________________________________________________10. Broj putnika u grupi ____________________________________________________________11. Iznos tražene subvencije za isključivo zračni prijevoz (redovna linija ili na cijelo):

broj ostvarenih putnika u zrakoplovu _______ x 200,00 kn =____________________kn12. Iznos tražene subvencijeza kombinirani prijevoz:

broj ostvarenih putnika u zrakoplovu________ x 100,00 kn =_____________________kn12. Drugo prijevozno sredstvo korišteno u kombinaciji_____________________________________13. Naziv i sjedište prijevoznika za drugo prijevozno sredstvo________________________________

________________________________________________________________14. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _________________________________________

___________________________________

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat škole Pečat i potpis

i potpis ravnatelja

_____________________________ _______________________

PI – 1REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMAZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME
U DOMAĆEM CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETUNo______

1. Naziv i sjedište Agencije ________________________________________________________________2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti _______________________

_____________________________________________________________3. Mjesto polaska grupe__________________________________________________________________4. Datum a) polaska grupe __________________________________________________________

b) povratka grupe _________________________________________________________5. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu________________________________________6. Naziv i sjedište prijevoznika_____________________________________________________7. Registarski broj autobusa_______________________________________________________8. Ukupan broj sjedala u autobusu__________________________________________________9. Ukupan broj turista u grupi _____________________________________________________10. Ukupan broj umirovljenika u grupi ________________________________________________11. Ostvareni broj kilometara od mjesta polaska do odredišta u odlasku i povratku

(najkraća relacija) __________________________________________________________12 Iznos tražene subvencije:

ostvareni broj km ____________ x ___________ kn = _____________________ kn13. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije ___________________________________

____________________________________________Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis_________________________________ _______________________________

PI – 2

POPIS GOSTIJU


1. _______________________________________ 31. _____________________________________2. _______________________________________ 32. _____________________________________3. _______________________________________ 33. _____________________________________4. _______________________________________ 34. _____________________________________5. _______________________________________ 35. _____________________________________6. _______________________________________ 36. _____________________________________7. _______________________________________ 37. _____________________________________8. _______________________________________ 38. _____________________________________9. _______________________________________ 39. _____________________________________10. _______________________________________ 40. _____________________________________11. _______________________________________ 41._____________________________________12. _______________________________________ 42. _____________________________________13. _______________________________________ 43. _____________________________________14. _______________________________________ 44. _____________________________________15. _______________________________________ 45. _____________________________________16. ________________________________________ 46. _____________________________________17. ________________________________________ 47. _____________________________________18. ________________________________________ 48. _____________________________________19. ________________________________________ 49. _____________________________________20. ________________________________________ 50. _____________________________________21. ________________________________________ 51. _____________________________________22. ________________________________________ 52. _____________________________________23. ________________________________________ 53.______________________________________24. ________________________________________ 54. _____________________________________25. ________________________________________ 55. _____________________________________26. ________________________________________ 56. _____________________________________27. ________________________________________ 57. _____________________________________28. ________________________________________ 58. _____________________________________29. ________________________________________ 59. _____________________________________30. ________________________________________ 60. _____________________________________

POTVRDA
kojom odgovorna osoba smještajnog objekta * potvrđujeda je putnička agencija ___________________________________________ podmirila obvezu za pružene usluge iz programa na temelju __________ polupansiona za broj _______ gostiju prema gore navedenom popisu, koji su boravili u smještajnom objektu ___________________________________ u razdoblju ___________________ 2003. godine.Datum  Pečat   Ime i prezime i potpis odgovorne osobe

u smještajnom objektu

____________________ ________________________________*Pod smještajnim objektom se smatraju svi smještajni objekti registrirani za komercijalno poslovanje (trgovačka društva i obrti). Ako je zakup kapaciteta, s najmanje uslugom polupansiona, izvršen preko druge putničke agencije ista ovjerava obrazac SU-4.


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)