Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93.) i članka 39. Zakona o izvršenju Državnog proračuna za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02), ministrica turizma donosi

NAPUTAK
ZA SUBVENCIONIRANJE STRANOG ORGANIZIRANOG TURISTIČKOG PROMETA U 2003.


(NN 22/03)


I. OPĆI UVJETI

U cilju poticanja stranog organiziranog turističkog prometa touroperatori, putničke i turističke agencije (u daljem tekstu: Organizator) mogu ostvariti subvenciju dijela troškova za ostvareni organizirani turistički zračni, cestovni, željeznički i pomorski prijevoz u 2003. godini.

Subvenciju mogu ostvariti Organizatori paket aranžmana za strane građane (dalje u tekstu: Program) koji uključuju:

• boravak u Hrvatskoj s najmanje 3 polupansiona u svim smještajnim objektima u kojima se profesionalno pružaju ugostiteljske usluge (dalje u tekstu: smještajni objekt). Smještaj kod iznajmljivača soba i apartmana koji nemaju prijavljen obrt ili trgovačko društvo je isključen;

• organizirani grupni prijevoz posebno zakupljenim autobusima, brodovima, zrakoplovima ili vlakom, uključujući i transfere plovilima na otoke, od mjesta polaska grupe do mjesta korištenja usluge u smještajnom objektu, te povratak grupe na istoj relaciji (vožnje autobusima i plovilima za vrijeme boravka u Hrvatskoj nisu uključene);

• organizirani grupni prijevoz na redovnim zračnim, brod­skim i trajektnim linijama u dolasku i povratku grupe (najmanje 10 osoba u grupi);

• organizirani grupni prijevoz u kombinaciji dva prijevozna sredstva kao glavna sredstva prijevoza (avion – brod, avion – autobus, avion – vlak, autobus – brod, vlak – brod), pri čemu se prijevozno sredstvo u dolasku na destinaciju smatra glavnim i za njega se podnosi zahtjev;

• kružna putovanja – ture (najmanje 10 osoba u grupi), s organiziranim prijevozom u dolasku i odlasku zrakoplovom, autobusom ili brodom, pod uvjetom da ostvare najmanje 3 noćenja s uslugom polupansiona u različitim mjestima u Hrvatskoj.

Ako Organizator istim autobusom sakuplja grupe turista na više usputnih mjesta, priznaje mu se kilometraža od mjesta polaska prve grupe do mjesta odredišta posljednje grupe.

Ako se turisti jedne organizirane grupe u dolasku i povratku prevoze istim autobusom na više usputnih destinacija, subvencija se priznaje za krajnju destinaciju.

Ako više Organizatora putovanja koristi isto prijevozno sred­stvo zakupljeno na cijelo, zahtjev za subvenciju ima pravo podnijeti onaj Organizator koji je zakupoprimac, s time da podnosi cjelokupnu dokumentaciju od svih organizatora. Iznimno zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pisanu suglasnost Organizatora koji je zakupio prijevozno sredstvo na cijelo.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz sljedeću dokumentaciju:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA ZA SVE VRSTE PROGRAMA

• kopiju ugovora o zakupu kapaciteta s trgovačkim društvom ili obrtom koji posluje kao smještajni objekt, s najmanje uslugom polupansiona ili s hrvatskom putničkom agencijom od koje su zakupljeni smještajni kapaciteti (uz prvi zahtjev). Za ad hoc grupe kopiju ponude/potvrde rezervacije kapaciteta/računa;

• ako je smještaj za objekte vrste soba i/ili apartman zakupljen od hrvatske putničke agencije potrebno je priložiti i: kopiju ugovora između hrvatske putničke agencije i smještajnog objekta kao i ugovor hrvatske putničke agencije s ugostiteljskim objektom u kojem se pruža usluga prehrane (polupansiona), te račune navedenog ugostiteljskog objekta za izvršene usluge prehrane iz kojeg su vidljivi podaci o datumu, količini i vrsti izvršenih usluga;

• ovjerenu listu putnika i potvrdu o izvršenom plaćanju smještajnom objektu ili hrvatskoj putničkoj agenciji, od koje su zakupljeni kapaciteti za korištene usluge na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ovog Naputka. Ako u smještaju posreduje hrvatska putnička agencija, ona ovjerava obrazac SU-4, a za svaku grupu potrebno je priložiti i potvrdu smještajnog objekta C-1 koja čini sastavni dio ovog Naputka. Za goste za koje je smještaj zakupljen od hrvatske putničke agencije u smještajnim objektima vrste soba i apartman, na obrascu SU-4 ovjeru prijave boravka i plaćene boravišne pristojbe za goste na listi ovjerava i turistička zajednica mjesta u kojem su turisti boravili.

Kod većih programa sa zračnim ili cestovnim prijevozom umjesto popisa putnika na obrascu SU-4, priznaje se flight ili rooming lista ovjerena od strane smještajnog objekta ili hrvatske posredničke agencije, uz pismenu potvrdu, bilo na obrascu SU-4 bilo kao zasebna izjava, smještajnog objekta i domaće putničke agencije da su sve obveze podmirene.

DODATNA DOKUMENTACIJA PO VRSTAMA PROGRAMA

Dodatno za autobusni prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-1, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom ili račun ili fotokopiju računa prijevoznika iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu grupe, broju sjedala u autobusu, datumu izvršene vožnje i ostvarenom broju kilometara.

Dodatno za pomorski prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-3, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• račun ili fotokopiju računa pomorskog prijevoznika ili fotokopiju karata ako se prijevoz realizira na stalnim ili sezonskim redovnim brodskim i/ili trajektnim linijama,

• kopiju ugovora i račun za transfer koji se vrši posebnim plovilima.

Dodatno za zračni prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-2, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kod zakupa zrakoplova na cijelo kopiju ugovora sa zračnim prijevoznikom iz kojega su vidljivi podaci o: broju sjedala u zrakoplovu, polazna i odredišna zračna luka, broj planiranih vožnji (uz prvi zahtjev),

• kopiju dnevnog izvještaja o letovima domaće zračne luke kao potvrdu izvršenog dolaznog charter leta,

• kod redovnih linija kopiju ugovora ili ponude zračnog prijevoznika(uz prvi zahtjev) ili račun ili fotokopiju računa zrač­nog prijevoznika ili fotokopije zrakoplovnih karata.

Dodatno za željeznički prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-5 koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kopiju ugovora sa Željeznicom o zakupu vlaka.

Dodatno za ture po Hrvatskoj potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-6, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kopiju itinerera za grupu na koju se zahtjev odnosi,

• kopiju zrakoplovnih karata za svakog putnika ili račun prijevoznika/putničke agencije iz kojeg su vidljivi podaci o: broju osoba, relaciji i datumu putovanja odnosno kopiju računa za autobusni prijevoz ili prijevoz plovilom.

Cijeneći kretanja i stvarne prilike na pojedinim emitivnim tržištima (izvanredne okolnosti, programi od posebnog interesa za Hrvatsku), Ministarstvo turizma može, sukladno općem interesu turizma utvrđivati i drugačije uvjete subvencioniranja na osnovi pojedinačnih zahtjeva organizatora.

Subvencija se obračunava u kunama. Po odbitku bankarskih troškova, Ministarstvo turizma obračunati kunski iznos subvencija uplaćuje Organizatoru na račun u inozemstvu, u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj Organizator putovanja ima sjedište, odnosno po nalogu Organizatora.

II. OBUHVAT SUBVENCIONIRANIH PODRUČJA I RAZDOBLJE SUBVENCIONIRANJA

Subvencija se primjenjuje za sve Programe navedene u Općim uvjetima i realizirane polaske u razdoblju:

a) predsezone (1. siječnja do 31. svibnja 2003.) za cijelo područje Hrvatske,

b) posezone (1. listopada do 31. prosinca 2003.) za cijelo područje Hrvatske,

c) cijelo razdoblje izvođenja programa:

– za zračne charter lance, tj. programe u istu zračnu luku koji traju najmanje 24 tjedna boravka grupa turista bez prekida s najmanje jednim dolaskom svakih deset (10) dana u istu zrakoplovnu luku;

Pod charter lancem podrazumijeva se jedan zrakoplov/let koji od početka do završetka programa ima ugovorenu i nepromjenjivu dinamiku dolazaka na jednu zračnu luku (najmanje jedan dolazak svakih 10 dana). Pod charter lancem se ne podrazumijevaju dodatni letovi tijekom realizacije programa u isti ili drugi dan.

– za željezničke charter programe vlakom koji traju najmanje 20 tjedana bez prekida s najmanje jednim dolaskom svakih deset (10) dana u istu željezničku postaju;

Pod charter lancem podrazumijeva se jedan zakupljeni vlak/vagon koji od početka do završetka programa ima ugovorenu i nepromjenjivu dinamiku dolazaka na jednu željezničku postaju (najmanje jedan dolazak svakih 10 dana). Pod charter lancem se ne podrazumijevaju dodatni zakupljeni vlakovi/vagoni tijekom realizacije programa u isti ili drugi dan.

d) za kružne ture tijekom cijele godine.

III. AUTOBUSNI PRIJEVOZ

Subvencija se može ostvariti samo za posebno zakupljeni autobus za programe prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I. i II. ovog Naputka u sljedećim iznosima:

– za autobus od 25 do 39 sjedala 1,50 kn po km

– za autobus od 40 do 60 sjedala 2,50 kn po km

– za autobus s više od 60 sjedala 4,00 kn po km

Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje 65 %. U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Dostavne vožnje, prazne vožnje do mjesta polaska grupe i vožnje za vrijeme boravka u destinaciji se ne priznaju. Priznaje se najkraća relacija od mjesta polaska do odredišta grupe. Najkraća relacija utvrđuje se prema računalnoj aplikaciji Microsoft AutoRoute 2002. Za svaku grupu putnika (tj. autobus) priznaje se samo jedna povratna vožnja na najkraćoj relaciji.

Zahtjevi za subvenciju se podnose i označavaju rastućim brojem za svako odredište i svaku izvršenu vožnju.

Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od zračnih luka do smještajnog objekta.

Za autobuse koji za dio puta umjesto cestovnog pravca koriste, dužobalne brodske odnosno trajektne linije, umjesto priznavanja dijela troškova trajekta, priznavat će se najkraći cestovni pravac za autobus do krajnjeg odredišta. U slučaju da trajekt koriste samo putnici, priznavat će se najkraća kilometraža do luke ukrcaja putnika i 25% cijene obične karte za putnike, bez doplate za kabine.

IV. POMORSKI PRIJEVOZ

Subvencija u pomorskom organiziranom turističkom prije­vozu priznaje se samo za vožnje od mjesta polaska do mjesta u kojem turisti počinju koristiti hotelske usluge, te u povratku grupe na istoj relaciji i to za:

– međunarodne vožnje iz Italije prema Hrvatskoj koje mogu biti jedini ili dio kombiniranog prijevoza,

– vožnje kopno – otoci – kopno ili otok – otok kao dio trans-fera u kombiniranom prijevozu sa zrakoplovom, autobusom ili vlakom.

Subvencija se ne može ostvariti za vožnje plovilima na krstarenjima tijekom boravka u Hrvatskoj.

Zahtjev za subvenciju za pomorski prijevoz koji je dio kombiniranog prijevoza autobusom ili zrakoplovom podnosi se istovremeno sa zahtjevom za ostale vrste prijevoza.

1. Transfer posebnim plovilima

Subvenciju u pomorskom prometu mogu ostvariti Organizatori koji ugovore transfer posebnim plovilima za sve vožnje iz 1. stavka točke I. ovog Naputka i prema općim i posebnim uvjetima navedenim u iz točkama I. i II. ovog Naputka u iznosu od:

• 25% posto od ugovorene cijene karte po putniku

ili

• 25% od ugovorene cijene transfera plovilom.

Zahtjev za subvenciju za transfer plovilom podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz cjelokupnu propisanu dokumentaciju.

2. Redovne brodske i trajektne linije za grupni prijevoz

Za prijevoz posebno zakupljenog autobusa ili grupe od ostvarenih najmanje 10 putnika na redovnim brodskim i trajektnim linijama hrvatskih domaćih prijevoznika ili stranih nacionalnih prijevoznika na međunarodnim linijama prema Hrvatskoj, te na linijama kopno – otoci – kopno kao dio transfera u kombiniranom prijevozu odobrava se subvencija u visini 25% od stvarno plaćene cijene karte.

Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama dio kombiniranog prijevoza grupe, zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz obrazac zahtjeva SU-3 koji je sastavni dio ovog Naputka i kopiju plaćene karte ili kopiju računa za plaćene karte za putnike.

Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama jedini prijevoz, Organizator podnosi zahtjev sa cjelokupno propisanom dokumentacijom i obrascima.

V. ZRAČNI PROMET

Subvenciju u zračnom prometu po ostvarenom putniku Organizator može ostvariti za zakup zrakoplova na cijelo, dijela zrakoplova na cijelo ili za najmanje deset (10) ostvarenih putnika na redovnim linijama.

Visina subvencije po dovedenom putniku iznosi:

1. Charteri

Za programe prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I. i II. ovog Naputka:

• 200,00 kuna po ostvarenom putniku za sve zračne luke.

Iznimno subvencija u zračnom charter prometu se ostvaruje i za putnike koji imaju organiziran boravak u smještajnim objektima i bez usluge polupansiona.

Subvenciju za charter programe mogu ostvariti samo organizatori koji charter postave na vlastiti rizik. Ako charter postavi strana zrakoplovna kompanija na vlastiti rizik, a organizatori putovanja zakupe dio chartera, subvenciju ne mogu ostvariti niti organizatori putovanja, niti zrakoplovna kompanija.

Ako više Organizatora koristi isti charter zrakoplov, zahtjev za subvenciju podnosi Organizator zakupoprimac sa cjelokupnom dokumentacijom od svih organizatora.

Iznimno, zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pismenu suglasnost Organizatora koji je zakupio zrakoplov na cijelo.

Zahtjev za subvenciju podnosi se i označava rastućim brojem zasebno za svaku destinaciju/zračnu luku i svaki let. U slučaju nemogućnosti slijetanja u ugovorenu zračnu luku iz tehničkih ili drugih opravdanih razloga, priznavat će se slijetanje u najbližu zračnu luku uz dokaz o razlozima promjene zračne luke. Za zad­nji prazan let ne može se ostvariti subvencija.

Subvencija za tranfere od zračne luke do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u zračnom prometu na obrascu SU-3 i iznimno se odobrava u iznosu od 25% od ukupne cijene tranfera od zračne luke do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

2. Redovne linije

Za redovne linije u predsezoni i posezoni s najmanje deset (10) putnika u grupi s paket aranžmanom:

• 200,00 kuna po ostvarenom putniku za sve zračne luke

Za grupe manje od deset (10) putnika subvencija se ne ostvaruje.

Subvencija za tranfere od zračne luke do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u zračnom prometu na obrascu SU-3 i iznimno se odobrava u iznosu od 25% od ukupne cijene tranfera od zračne luke do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

3. Zračni mostovi

Croatia Airlines će za 2003. godinu postaviti sezonske zračne mostove iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Nizozemske, Belgije, Švedske, Irske i Austrije.

O uvjetima i načinu refundacije naprijed navedene subvencije Croatia Airlines i Ministarstvo turizma sklapaju posebni ugovor.

Organizatori koji za grupni prijevoz iz navedenih zemalja zakupe sjedala na posebnim sezonskim zračnim mostovima hrvat­skog nacionalnog zračnog prijevoznika Croatia Airlinesa subvenciju ostvaruju prilikom navedenog zakupa, te je ne mogu ostvariti od Ministarstva turizma po drugim osnovama.

VI. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

Subvencija se može ostvariti samo za posebno zakupljeni vlak (charter) prema uvjetima navedenim u točkama I. i II. ovog Naputka.

Visina subvencije iznosi:

• 100,00 kn po realiziranom putniku.

Zahtjevi za subvencije se podnose i označavaju rastućim brojem posebno, za svako odredište i svaku vožnju.

Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od željezničkih postaja do smještajnih objekata.

Subvencija za tranfere od željezničke postaje do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za sub­venciju u željezničkom prometu na obrascu SU-3 i iznimno se odobrava u iznosu od 25% od ukupne cijene transfera od željez­ničke postaje do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

VII. KRUŽNA PUTOVANJA (TURE) PO HRVATSKOJ

Organizator putovanja ostvaruje pravo na subvenciju za organizirana grupna kružna putovanja (ture – minimum 10 putnika u grupi) za putnike koji u Hrvatsku dolaze autobusom, brodom ili zrakoplovom, te u Hrvatskoj ostvare najmanje 3 polupansiona na kružnom putovanju s boravkom u različitim mjestima.

Visina subvencije iznosi:

• 200,00 kn po realiziranom putniku

Za kružne ture organizator ne može ostvariti subvenciju po drugim osnovama iz ovog Naputka.

Način dostavljanja dokumentacije za kružne ture naveden je u Općim uvjetima.

VIII. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za subvenciju podnosi se samo na propisanim obras­cima i uz priloženu potpunu dokumentaciju na adresu: Ministarstvo turizma (za subvenciju), Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je:

• 4. kolovoza 2003. godine za polaske ostvarene u predsezoni 2003.;

• 15. prosinca 2003. godine za polaske ostvarene u listopadu i studenom;

• 16. siječnja 2004. godine za polaske ostvarene u prosincu 2003.;

• za programe u neprekinutom trajanju od 24 tjedna (zračni charter) odnosno 20 tjedana ( charter vlak), rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana po odlasku zadnje grupe turista;

• za kružne ture rok za podnošenje je 60 dana po završetku pojedinačne ture odnosno 30 dana nakon završetka kontinuiranog programa kružnih tura.

Po zahtjevima koji stignu s nepotpunom ili nevjerodostojnom dokumentacijom ili nakon navedenih rokova, subvencija se ne može ostvariti.

U slučaju da se utvrdi da je organizator putovanja podnio lažnu dokumentaciju, gubi pravo na ostvarenje subvencije, kao i pravo podnošenja zahtjeva za naredne godine.

Od organizatora ili njegovih domaćih i stranih partnera koji sudjeluju u realizaciji Programa, Ministarstvo turizma može zatražiti po potrebi bilo koju dodatnu dokumentaciju.

Organizator koji do 1. veljače 2003. godine ne podmiri sve obveze iz prethodnih godina prema hrvatskim partnerima (hoteli i dr. smještajni objekti, putničke agencije i druge pravne osobe koje su pružale usluge za potrebe izvršenja Programa Organizatoru), kao i sve obaveze iz poslovanja u 2003. godini, nema pravo na podnošenje zahtjeva za subvencije za 2003. godinu.

Zahtjevi i kontrola dokumentacije za subvencije, te izvršene ugostiteljske, hotelske, agencijske i druge usluge podliježu nadzoru Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Organizatori putovanja koji su u sporu s Ministarstvom turizma ne mogu podnositi zahtjeve za subvencije Ministarstvu turizma do okončanja spora.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Klasa: 421-03/02-01/159
Urbroj: 529-04-02-2
Zagreb, 30. prosinca 2002.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r. SU – 1
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMAZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME
U STRANOM CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETUNo______

1. Naziv i sjedište Agencije _________________________________________________________________2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti ________________________

_________________________________________


3. Mjesto polaska grupe_________________________________4. Datum a) polaska grupe ________________________________________________________________b) povratka grupe ______________________________________________________5. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu___________________________________6. Naziv i sjedište prijevoznika________________________________________________7. Registarski broj autobusa___________________________________________


8. Ukupan broj sjedala u autobusu___________________________________________________9. Ukupan broj turista u grupi ______________________________________________________10. Ostvareni broj kilometara od mjesta polaska do odredišta u odlasku i povratku

(najkraća relacija) ______________________________________________11. Iznos tražene subvencije:

ostvareni broj km ____________ x ___________ kn = _____________________ kn

12. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _________________________________________

__________________________________________________________________


Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis_________________________________ ________________________________


 SU – 2


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMAZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME
U STRANOM ZRAČNOM TURISTIČKOM PROMETUNo______1. Naziv i sjedište Agencije________________________________________________________2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

_______________________________________________________________3. Polazna zračna luka___________________________________________________________4. Dolazna zračna luka ___________________________________________________________5. Broj leta i datum

a) polaska grupe _____________________________________________________________

b) povratka grupe ____________________________________________________________6. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ________________________________________7. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika _______________________________________________8. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala

- na cijelo _________________________________________________________________

- na redovnoj liniji ___________________________________________________________9. Broj putnika u grupi _______________________________________________________10. Iznos tražene subvencije:

a) broj ostvarenih putnika u zrakoplovu na cijelo ________ x 200,00 kn =__________knb) broj ostvarenih putnika na redovnoj liniji _________ x 200,00 kn = ____________ kn11. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije ________________________________________

_________________________________________________________Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis_________________________________ ____________________________

 


SU – 3


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME
U STRANOM POMORSKOM TURISTIČKOM PROMETUNo______1. Naziv i sjedište Agencije ______________________________________________________________2. Naziv i sjedište komercijalnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti__________________________________________________________3. Mjesto polaska grupe _________________________________________________________________4. Polazna luka grupe ___________________________________________________________________5. Dolazna luka grupe __________________________________________________________________6. Datum i vrijeme a) polaska grupe _______________________________________________________

b) povratka grupe______________________________________________________7. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ________________________________________________8. Naziv i sjedište pomorskog prijevoznika _____________________________________________________9. Iznos tražene subvencije za pomorski prijevoz:

I. za putnike

a) ostvareni broj putnika _____________________________________________________________b) cijena karte ili ugovoreni iznos po putniku _________ x 25% = ________________ knc) ukupni iznos (umnožak a x b) _____________________________________________ knII. za autobus

ukupna cijena prijevoza _______________ x 25% = ___________________________ kn

10. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije_______________________________
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Žig i potpis________________________________ ________________________
 SU – 4
POPIS GOSTIJU


1. _______________________________________ 31. _____________________________________2. _______________________________________ 32. _____________________________________3. _______________________________________ 33. _____________________________________4. _______________________________________ 34. _____________________________________5. _______________________________________ 35. _____________________________________6. _______________________________________ 36. _____________________________________7. _______________________________________ 37. _____________________________________8. _______________________________________ 38. _____________________________________9. _______________________________________ 39. _____________________________________10. _______________________________________ 40. _____________________________________11. _______________________________________ 41._____________________________________12. _______________________________________ 42. _____________________________________13. _______________________________________ 43. _____________________________________14. _______________________________________ 44. _____________________________________15. _______________________________________ 45. _____________________________________16. ________________________________________ 46. _____________________________________17. ________________________________________ 47. _____________________________________18. ________________________________________ 48. _____________________________________19. ________________________________________ 49. _____________________________________20. ________________________________________ 50. _____________________________________21. ________________________________________ 51. _____________________________________22. ________________________________________ 52. _____________________________________23. ________________________________________ 53.______________________________________24. ________________________________________ 54. _____________________________________25. ________________________________________ 55. _____________________________________26. ________________________________________ 56. _____________________________________27. ________________________________________ 57. _____________________________________28. ________________________________________ 58. _____________________________________29. ________________________________________ 59. _____________________________________30. ________________________________________ 60. _____________________________________

POTVRDA
kojom odgovorna osoba smještajnog objekta * potvrđujeda je putnička agencija ___________________________________________ podmirila obvezu za pružene usluge iz programa na temelju __________ polupansiona za broj _______ gostiju prema gore navedenom popisu, koji su boravili u smještajnom objektu__________________________________________________ u razdoblju _____________________ 2003. godine.Datum Ime i prezime i potpis odgovorne osobe

Pečat u smještajnom objektu

____________________ _______________________________POTVRDA

kojom odgovorna osoba nadležne Turističke zajednice ovjerava da je za goste smještene u objektima vrste soba i apartman izvršena prijava boravka i plaćena boravišna pristojba.Datum Pečat Ime i prezime i potpis odgovorne osobe

Turističke zajednice

_________________ ________________________________*Pod smještajnim objektom se smatraju svi smještajni objekti registrirani za komercijalno poslovanje (trgovačka društva i obrti). Ako je zakup kapaciteta, s najmanje uslugom polupansiona, izvršen preko hrvatske posredničke agencije ista ovjerava obrazac SU-4.

 


SU – 5

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMAZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME

U STRANOM ŽELJEZNIČKOM TURISTIČKOM PROMETU

No______

1. Naziv i sjedište Agencije____________________________________________________________2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti _____________________________________________________________________________________


3.Mjesto polaska grupe______________________________________________________________4. Datum i vrijeme

a) polaska grupe______________________________________________________________

b) povratka grupe _____________________________________________________________5. Mjesto dolaska grupe____________________________________________________________6. Duljina boravka grupe u turističkom odredištu_____________________________________________

7. Ukupan broj turista u grupi_______________________________________________________

PRILOG 3
PRILOG 4
PRILOG 5

8. Iznos tražene subvencije za željeznički prijevoz- broj ostvarenih turista____________ x 100,00 kn = __________________kn

9. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _____________________________________________
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

_________________           ____________________ 


SU – 6
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMAZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA
KRUŽNA PUTOVANJA PO HRVATSKOJNo ____


1. Naziv i sjedište Agencije ____________________________________________________________2. Vrsta prijevoznog sredstva korištenog za dolazak u Hrvatsku

_________________________________3. Mjesto početka/završetka kružne ture __________________________________________________4. Datum početka/završetka ture_________________________________________________________5. Nazivi i sjedišta smještajnih objekata u kojima su turisti boravili tokom kružnog

putovanjaa) ______________________________________ d) __________________________________b) _____________________________________ e) ___________________________________c)______________________________________ f)____________________________________6. Ukupno trajanje ture (broj polupansiona) _________________________________7. Naziv i sjedište autobusnog prijevoznika ________________________________________________8. Iznos tražene subvencijebroj ostvarenih putnika ___________ x 200,00 kn = _____________ kn9. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _____________________________________________________________________________Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis_____________________________
 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)