POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 22. 11. 2019.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za male apartmane

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", broj 48/95), ministar turizma donosi

PRAVILNIK
O OBRASCIMA SLUŽBENE ISKAZNICE I OBLIKU ZNAČKE TURISTIČKIH INSPEKTORA


(NN 17/96)Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice i oblik značke koje nose turistički inspektori i viši turistički inspektori u Ministarstvu turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te turistički inspektori i turistički inspektori III vrste zvanja u županijskom uredu i uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: ured), te način njihova izdavanja i uporabe.

Članak 2.

Obrasci službene iskaznice od "A" do "D" te obrazac značke tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se na punijem papiru svijetlo plave boje, dimenzija 85x55 mm i zaštićuje omotom od prozirne plastične mase.

Članak 3.

Obrazac iskaznice višeg turističkog inspektora (obrazac "A") i turističkog inspektora (obrazac "B") Ministarstva sadrži:

a) na prednjoj stranici:

1. utisnut grb Republike Hrvatske;

2. natpis: "REPUBLIKA HRVATSKA";

3. natpis: "MINISTARSTVO TURIZMA";

4. naziv: "SLUŽBENA ISKAZNICA VIŠI TURISTIČKI INSPEKTOR", odnosno "SLUŽBENA ISKAZNICA TURISTIČKI INSPEKTOR";

5. mjesto za fotografiju veličine 28x32 mm preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva;

6. ime i prezime nositelja iskaznice;

7. jedinstveni matični broj građanina;

8. serijski broj iskaznice,

b) na stražnjoj stranici:

1. tekst o ovlasti nositelja iskaznice;

2. evidencijski broj iskaznice;

3. datum izdavanja iskaznice;

4. mjesto za pečat i potpis ministra.

Članak 4.

Obrazac iskaznice turističkog inspektora (obrazac "C") i turističkog inspektora III vrste zvanja (obrazac "D") ureda sadrži:

a) na prednjoj stranici:

1. utisnut grb Republike Hrvatske;

2. natpis: "REPUBLIKA HRVATSKA";

3. natpis: "ŽUPANIJA _ GRAD";

4. naziv: "SLUŽBENA ISKAZNICA TURISTIČKI INSPEKTOR", odnosno "SLUŽBENA ISKAZNICA TURISTIČKI INSPEKTOR III VRSTE ZVANJA";

5. mjesto za fotografiju veličine 28x32 mm preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat županije_grada;

6. ime i prezime nositelja iskaznice;

7. jedinstveni matični broj građanina;

8. serijski broj iskaznice,

b) na stražnjoj stranici:

1. tekst o ovlasti nositelja iskaznice;

2. evidencijski broj iskaznice;

3. datum izdavanja iskaznice;

4. mjesto za pečat i potpis župana, odnosno gradonačelnika.

Članak 5.

Značka turističkog inspektora i višeg turističkog inspektora u Ministarstvu te turističkog inspektora i turističkog inspektora III vrste zvanja u uredu (u daljnjem tekstu: turistički inspektor) izrađena je od metala zlatne boje u dubokom reljefu u tri razine.

Veličina značke je 55x70 mm i sadrži slijedeći tekst: "RH, TURISTIČKA INSPEKCIJA". U sredini se nalazi državni grb, a ispod njega je serijski broj koji se sastoji od jednog velikog tiskanog slova (A, B, C, D) i troznamenkastog broja. Lijevo i desno od grba je pleter.

Hrvatski grb izveden je u višebojnoj tehnici.

Slova i brojke značke izvedeni su u tamno plavoj (modroj) boji.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga ili rascjepka.

Članak 6.

Turistički inspektori u obavljanju službenih poslova nose značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka je tamno plave (modre) boje trostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 80x120 mm.

Na prvoj strani trostrukog pregiba otisnut je u zlatnoj boji hrvatski grb, a ispod njega zlatnim slovima tekst: "REPUBLIKA HRVATSKA TURISTIČKA INSPEKCIJA".

Članak 7.

Iskaznice i značke s pripadajućim kožnim povezom za potrebe ureda i Ministarstva izdaje Ministarstvo.

Iskaznice i značke turističkim inspektorima i turističkim inspektorima III vrste zvanja ureda izdaje nadležni ured.

Troškove tiskanja iskaznice, izrade kožnog poveza i značke za turističke inspektore i turističke inspektore III vrste zvanja u uredu snosi ured, a plaćaju se nakon što Ministarstvo ispostavi terećenje.

Članak 8.

O izdanim iskaznicama i značkama turističkim inspektorima vodi se evidencija u Ministarstvu i uredu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime turističkog inspektora kojemu je izdana iskaznica i značka, broj iskaznice i značke, evidencijski broj iskaznice i značke, datum izdavanja, datum povratka, potpis turističkog inspektora, te napomenu.

Ministarstvo vodi posebnu evidenciju o izdanim iskaznicama i značkama uredu.

Evidencija iz stavka 3. ovoga članka sadrži: naziv ureda kojemu je izdana iskaznica i značka, broj izdanih iskaznica i značaka, klasu i urudžbeni broj zahtjeva, broj iskaznice i značke, datum izdavanja, te napomenu.

Članak 9.

Turistički inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.

Nova iskaznica i značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena u "Narodnim novinama" nevažećom.

Sukladno stavku 2. ovoga članka troškove oglašavanja u "Narodnim novinama" i izdavanja nove iskaznice i značke snosi ured odnosno Ministarstvo.

Ured odnosno Ministarstvo može zahtijevati nadoknadu troškova od turističkog inspektora.

Članak 10.

Turistički inspektor kojem prestane radni odnos u Ministarstvu odnosno uredu dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku radnog odnosa, odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjesto, iskaznicu i značku predati neposrednom čelniku.

Čelnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti Ministarstvu.

Turističkom inspektoru će se, privremeno do okončanja postupka, oduzeti iskaznica i značka ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica.

Članak 11.

Iskaznice izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama utvrđenim ovim pravilnikom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Prilikom zamjene iskaznica turističkom inspektoru izdat će se iskaznica i značka u kožnom povezu sukladno članku 6. ovoga pravilnika.

Ministarstvo će posebnom uputom utvrditi postupak i način zamjene iskaznice te dodjele značke.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji turističkog inspektora ("Narodne novine", broj 22/91).

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-03/96-01/11 Urbroj: 529-02/96-1 Zagreb, 18. siječnja 1996.

Ministar mr. Niko Bulić, v. r.