Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada web stranica za apartmane (turizam)

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Na temelju članka 87. stavak 2. i članka 90. stavak 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine" broj 74/94, 86/94 i 7/95), uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra uprave, utvrđujem

PROGRAM
POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJA TRŽIŠNOG, TURISTIČKOG I TURISTIČKOG INSPEKTORA III. VRSTE ZVANJA, ŠUMARSKOG, LOVNOG, VINARSKOG, STOČARSKOG, RIBARSKOG, RUDARSKOG I ELEKTROENERGETSKOG INSPEKTORA TE INSPEKTORA RADA I POSUDA POD TLAKOM


(NN 157/98)
I.

Ovim se Programom utvrđuju predmeti koje obuhvaća posebni dio državnog stručnog ispita za zvanja tržišnog, turističkog i turističkog inspektora III. vrste zvanja, šumarskog, lovnog, vinarskog, stočarskog, ribarskog, rudarskog i elektroenergetskog inspektora te inspektora rada i posuda pod tlakom i navode pravni izvori za pripremu polaganja tog dijela državnog stručnog ispita.

II.

Posebni dio državnog stručnog ispita za zvanja iz točke I. ovoga Programa sastoji se od pisanog i usmenog dijela ispita.

III.

Pisani dio posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaća izradu radnih zadaća u okviru odgovarajućih poslova koje obavlja inspektor koji polaže državni stručni ispit.

IV.

Usmeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i provjere znanja iz predmeta za pojedina zvanja inspektora kako slijedi:

ZA ZVANJE TRŽIŠNOG INSPEKTORA

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada tržišne inspekcije, te kazneni postupci tržišnih inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori:

- Zakon o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 21/95),

- Zakon o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", br. 21/95),

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93),

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada tržišne inspekcije u području trgovine, obrta i cijena, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni izvori:

- Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93) - članci 1 - 67, 611-620 i 624-631,

- Zakon o sudskom registru ("Narodne novine", br. 1/95 i 57/96),

- Zakon o trgovini ("Narodne novine", br. 11/96 i 10/98),

- Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 48/95),

- Zakon o državnim robnim zalihama ("Narodne novine", br. 68/98),

- Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe ("Narodne novine", br. 106/93),

- Zakon o duhanu ("Narodne novine", br. 40/75 i 47/89),

- Posebne uzance u trgovini na malo ("Narodne novine", br. 16/95),

- Zakon o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93, 82/96 i 90/96),

- Zakon o kinematografiji ("Narodne novine", br. 47/80 i 20/90),

- Zakon o zadrugama ("Narodne novine", br. 36/95),

- Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena ("Narodne novine", br. 73/97),

- Zakon o mjernim jedinicama ("Narodne novine", br. 58/93),

- Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94 i 37/94),

- Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", br. 98/94).

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada tržišne inspekcije u području kakvoće proizvoda i usluga, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni izvori:

- Zakon o normizaciji ("Narodne novine", br. 55/96) te

a) Propisi o kakvoći:

- kakao proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda,

- zaklanih svinja i kategorizacija svinjskog mesa,

- mesa stoke za klanje i divljači,

- mesnih proizvoda,

- proizvoda od mesa peradi,

- riba, rakova, školjkaša i njihovih proizvoda,

- keksa i proizvoda srodnih keksu,

- prirodne mineralne vode,

- voća i povrća i njihovih proizvoda,

- osvježavajuća bezalkoholna pića,

- gljive i njihovi proizvodi,

- alkoholnih pića,

- mlijeka i proizvoda od mlijeka,

- žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i tjestenina,

- meda i drugih pčelinjih proizvoda,

- začina,

- kave i surogata,

- octa i razblažene octene kiseline,

- jestivih ulja i masti biljnog porijekla i proizvoda,

- jaja i njihovi proizvodi,

- naftnih derivata,

b) propisi o metodama uzimanja uzoraka i metodama ispitivanja,

c) propisi o proizvođačkim specifikacijama,

d) propisi o deklariranju, označavanju, obilježavanju i pakiranju proizvoda:

- rezervnih dijelova za motorna vozila,

- deterdženata u obliku praška za pranje predmeta od tekstila,

- tekstila,

- kreme za zube,

- šampona za pranje kose,

- tekućih deterdženata za ručno pranje posuđa,

- obuće,

e) propisi o ispravama koje prate proizvode u prometu (tehnička uputa, jamčevni list, popis ovlaštenih servisa),

f) propisi o bližem sadržaju tehničkog uputstva:

- za uređaje iz oblasti radio-komunikacija, audio i video tehnike i uređaje koji se na njih priključuju,

g) propisi o obveznom certificiranju,

- Zakon o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine", br. 53/91, 19/92, 61/92 i 26/93),

- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93).

ZA ZVANJE TURISTIČKOG INSPEKTORA I TURISTIČKOG INSPEKTORA III. VRSTE ZVANJA

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada turističke inspekcije, te kazneni postupci turističkih inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori:

- Zakon o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", broj 48/95.),

- Uputstvo o načinu vođenja evidencije u objektima nadzora i inspekcijskim pregledima koje obavljaju općinske turističke inspekcije ("Narodne novine", broj 8/89.),

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93),

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada turističke inspekcije u području ugostiteljstva i turizma te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni izvori:

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95. i 20/97. - pročišćeni tekst broj 46/97 i 68/98.),

- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 57/95. i 110/96.),

- Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 22/89. i 24/90.),

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana ("Narodne novine", broj 3/96.),

- Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja ("Narodne novine", broj 14/96. i 30/96.),

- Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa ("Narodne novine", broj 14/96, 30/96 i 75/97.),

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju ("Narodne novine", broj 14/96.),

- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima ("Narodne novine", broj 22/96 i 137/98.),

- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ("Narodne novine", broj 22/96. i 47/97 i ispr. 38/96.),

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe ("Narodne novine", broj 52/96. i 47/97.),

- Posebne uzance u ugostiteljstvu ("Narodne novine", broj 16/95. i 108/96.),

- Zakon o obrtu ("Narodne novine", broj 77/93. i 90/96.),

- Zakon o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96 i 76/98.),

- Pravilnik o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 24/90.),

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe ("Narodne novine", broj 52/96 i 47/97.),

- Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96. i 23/97.),

- Pravilnik o Upisniku putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96.),

- Pravilnik o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana ("Narodne novine", broj 62/96 i 75/97.),

- Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča ("Narodne novine", broj 62/96 i 75/97.),

- Pravilnik o Upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika ("Narodne novine", broj 62/96.),

- Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča ("Narodne novine", broj 62/96.),

- Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita ("Narodne novine", broj 62/96.),

- Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije ("Narodne novine", broj 78/96., 47/97 i 80/98.),

- Pravilnik o stručnom ispitu za turističke animatore ("Narodne novine", broj 95/96.),

- Pravilnik o lukama nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 109/96 i 42/98.),

- Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin ("Narodne novine", broj 109/96.),

- Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 11/97 i 105/98.),

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 30/94.),

- Zakon o članarinama i turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 35/95. i ispravak 52/95.),

- Zakon o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", broj 35/95 i 44/98.),

- Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede ("Narodne novine", broj 75/94, 66/97 i 60/98.),

- Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista ("Narodne novine", broj 45/94.),

- Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima ("Narodne novine", broj 83/95. i 95/95.).

ZA ZVANJE ŠUMARSKOG INSPEKTORA

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada šumarske inspekcije, te kazneni postupci šumarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori:

- Zakon o šumama ("Narodne novine", br. 52/90, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 44/98),

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93),

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada šumarske inspekcije u području šumarstva, šumskog sjemena i šumskih sadnica, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni izvori:

- Zakon o šumama ("Narodne novine", br. 52/90, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 44/98) i Pravilnik o uređivanju šuma ("Narodne novine", br. 11/97),

- Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu ("Narodne novine", br. 42/85, 36/89, 30/90),

- Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama ("Narodne novine", br. 68/98),

- Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 30/94),

- Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93),

- Zakon o zaštiti bilja ("Narodne novine", br. 10/94, 19/94).

ZA ZVANJE LOVNOG INSPEKTORA

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada lovne inspekcije, te kazneni postupci lovnog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori:

- Zakon o lovu ("Narodne novine", br. 10/94, 22/94, 44/98),

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93),

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada lovne inspekcije u području lovstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni izvori:

- Zakon o lovu ("Narodne novine", br. 10/94, 22/94, 44/98),

- Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja odnosno odobrenja lovno gospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači ("Narodne novine", br. 53/95),

- Pravilnik o lovostaji ("Narodne novine", br. 61/94, 79/94),

- Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovno gospodarske osnove ("Narodne novine", br. 48/96),

- Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov ("Narodne novine", br. 48/96),

- Zakon o oružju ("Narodne novine", br. 46/97).

ZA ZVANJE VINARSKOG INSPEKTORA

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada vinarske inspekcije, te kazneni postupci vinarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori;

- Zakon o vinu ("Narodne novine", br. 34/95),

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93),

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada vinarske inspekcije u području vinarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni izvori:

- Zakon o vinu ("Narodne novine", br. 34/95)

- Pravilnik o vinu ("Narodne novine", br. 96/96, 7/97, 117/97),

ZA ZVANJE STOČARSKOG INSPEKTORA

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada stočarske inspekcije, te kazneni postupci stočarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori:

- Zakon o stočarstvu ("Narodne novine", br. 70/97, 36/98),

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93),

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada stočarske inspekcije u području stočarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni izvori:

- Zakon o stočarstvu ("Narodne novine", br. 70/97, 36/98)

- Pravilnik o obliku i sadržaju očevidnika udruga uzgajivača uzgojno valjanih životinja ("Narodne novine", br. 1/98, 28/98);

- Pravilnik o ispitivanju mliječnosti uzgojno valjanih rasplodnih goveda, ovaca, i koza ("Narodne novine", br. 7/98);

- Pravilnik o upisu i obilježavanju uzgojno valjanih životinja ("Narodne novine", br. 22/98);

- Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja ("Narodne novine", br. 23/98);

- Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja ("Narodne novine", br. 74/98);

- Pravilnik o kakvoći stočne hrane ("Narodne novine br. 26/98, 120/98);

- Pravilnik o držanju pčela ("Narodne novine", br. 60/98);

- Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane ("Narodne novine", br. 120/98);

- Pravilnik o načinu rada povjerenstva za licenciranje rasplodnjaka ("Narodne novine", br. 131/98);

- Program uzgoja konja u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 99/98);

- Odluka o zabrani klanja podmlatka pojedinih vrsta stoke ("Narodne novine", br. 44/98).

ZA ZVANJE RIBARSKOG INSPEKTORA ZA MORSKO I SLATKOVODNO RIBARSTVO

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada ribarske inspekcije, te kazneni postupci ribarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori:

- Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst),

- Zakon o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", br. 18/86, 43/86, 34/89),

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93),

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada ribarske inspekcije u području morskog i slatkovodnog ribarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni izvori:

- Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst),

- Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine naknade štete nanesene fauni i flori mora ("Narodne novine", br. 24/84);

- Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 46/96, 10/97);

- Pravilnik o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom kočom ("Narodne novine", br. 69/97, 97/97, 136/97, 87/98);

- Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru ("Narodne novine", br. 46/96, 63/97, 118/97);

- Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama ("Narodne novine", br. 46/96, 90/96); Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov ("Narodne novine", br. 89/96, 30/97, 78/98);

- Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov te obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim odobrenjima za mali ribolov ("Narodne novine", br. 89/96);

- Pravilnik o dostavi podataka u malom ribolovu ("Narodne novine", br. 89/96);

- Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova (Narodne novine", br. 89/96);

- Pravilnik o naknadi za obavljanje malog ribolova ("Narodne novine", br. 136/97);

- Pravilnik o obavljanju lova ranponom ("Narodne novine", br. 4/97);

- Pravilnik o obavljanju ribolova mrežama stajačicama ("Narodne novine", br. 43/97, 63/97, 69/97, 94/97, 87/98, 95/98);

- Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ("Narodne novine", br. 99/97);

- Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za rekreacijsko-športski ribolov na moru ("Narodne novine, br. 136/97);

- Pravilnik o naknadi, obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijskog-športskog ribolova na moru ("Narodne novine", br. 136/97, 78/98);

- Pravilnik o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskoga bilja ("Narodne novine", br. 34/85, 35/86, 26/87, 9/89, 26/90, 34/98);

- Pravilnik o obavljanju privrednoga športskoga morskog ribolova, te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskog kanala ("Narodne novine", br. 49/93, 10/97, 79/97, 34/98, 87/98);

- Pravilnik o ribolovu ludrom, zagonicom i fružatom ("Narodne novine", br. 87/98, 95/98):

- Zakon o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", br. 18/86, 43/86, 34/89) i Pravilnik o katastru ribolovnih područja ("Narodne novine", br. 52/80, 11/81);

- Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine naknade štete nanesene ribama i drugim vodenim životinjama ("Narodne novine", br. 41/87);

- Naredba o lovostaju na pojedine vrste riba i rakova ("Narodne novine", br. 20/74);

- Naredba o stalnoj zabrani lova rijetkih i prorijeđenih riba u športskom ribolovu na otvorenim vodama ("Narodne novine", br. 20/74 i 22/74);

- Naredba o najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba, rakova i drugih vodenih životinja ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati ni stavljati u promet ("Narodne novine", br. 20/74);

- Naredba o ribolovnim sredstvima s kojima se može obavljati privredni i športski ribolov ("Narodne novine", br. 20/74, 5/75, 16/75);

- Naredba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 62/95).

ZA ZVANJE INSPEKTORA RADA

1. Propisi o radnim odnosima

Pravni izvori:

- Zakon o radu (NN br. 38/95, 54/95 i 65/95),

- Zakon o zapošljavanju stranaca (NN br. 19/92, 33/92, 89/92, 26/93 i 52/94),

- Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu (NN br. 34/91 i 26/93),

- Zakon o evidencijama u oblasti rada (NN br. 34/91 i 26/93),

- Zakon o poduzećima za zapošljavanje invalida (NN br. 57/89 i 26/93),

- Zakon o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN br. 33/96),

- Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN br. 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98 i 88/98),

- Zakon o određivanju poslova i radnih zadataka na kojima se zapošljavaju slijepi invalidi rada odnosno invalidne osobe (NN br. 12/79, 31/86, 47/89 i 26/93),

- Zakon o zapošljavanju (NN br. 59/96),

- Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju (NN br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89, 40/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93, 44/94 i 59/96),

- Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br. 102/98),

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 108/96) - čl. 21.,

- Stečajni zakon (NN br. 44/96),

- Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i uživaocima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (NN br. 53/91 i 26/93),

- Pravilnik o radnoj knjižici (NN br. 14/96),

- Pravilnik o vođenju evidencije i objavi kolektivnih ugovora (NN br. 14/96),

- Pravilnik o sadržaju i načinu registracije ugovora o radu pomoraca i ribara (NN br. 8/96),

- Pravilnik o poslovima na kojima ne smiju raditi žene (NN br. 44/96),

- Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojemu je potrebna pojačana briga i njega (NN br. 64/98),

- Pravilnik o registraciji udruga (NN br. 14/96),

- Pravilnik o potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad (NN br. 11/96),

- Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (NN br. 47/96),

- Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (NN br. 8/96),

- Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta (NN br. 103/96),

- Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete (NN br. 103/96),

- Pravilnik o metodologiji po kojoj će radnici utvrđivati osobito teške, naporne i po zdravlje štetne poslove odnosno radne zadatke (NN br. 32/86),

- Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (NN br. 82/96),

- Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova (NN br. 1/97),

- Pravilnik o načinu objave Pravilnika o radu (NN br. 8/96),

- Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovnih studenata (NN br. 16/96),

- Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rada (NN br. 51/98).

2. Ustrojstvo, poslovi i ovlasti inspekcije rada

Pravni izvori:

- Zakon o inspekciji rada (NN br. 59/96 i 94/96),

- Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 75/93) - čl. 23. do 32.,

- Zakon o prekršajima (NN br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92, 60/93, 11/94 i 33/95) - čl. 15., 17. st. 1., čl. 20., 21., 28., 30.-35., 42., 57., 83., 109. st. 1., 2. i 6., 124. st. 3.,

- Zakon o privrednim prijestupima (NN br. 53/91 i 91/92) - čl. 89.-94.,

- Zakon o kaznenom postupku (NN br. 110/97) - članci 171. i 175.,

- Kazneni zakon (NN br. 110/97) - članci 111.-115, 127, 303, 317, 323, 324, 328, 337, 339, 345.-351.

3. Organizacija zaštite na radu

Pravni izvori:

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96 i 94/96),

- Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i o knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN br. 52/84),

- Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN br. 52/84),

- Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN br. 3/84 i 29/85),

- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83),

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84),

- Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97),

- Pravilnik o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN br. 127/98).

4. Pravila zaštite na radu na sredstvima rada

Pravni izvori:

- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (NN br. 53/91),

- Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi drveta i sličnih materijala (NN br. 49/86),

- Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (NN br. 53/91),

- Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN br. 52/84),

Osim toga potrebno je načelno poznavanje sljedećih pravilnika:

- Pravilnika o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima (NN br. 19/83),

- Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86),

- Pravilnika o zaštiti na radu na željeznicama (NN br. 11/84 i 7/89),

- Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (NN br. 10/86).

5. Pravila zaštite na radu za radne i pomoćne prostorije i pri izvođenju građevinskih radova

Pravni izvori:

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 6/84),

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN br. 19/83),

- Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN br. 7/87),

- Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (NN br. 45/84),

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN br. 48/97).

6. Pravila zaštite na radu pri korištenju električne energije

Pravni izvori:

- Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87),

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN br. 53/91) s odgovarajućim standardima naročito N.B2.741, N.B2. 751 i N.B2.752,

- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (NN br. 19/83) - naročito poglavlje "3. Postrojenja na otvorenom prostoru" i "6. Sklopke, rastavljači i osigurači (rasklopne naprave)",

- tehnički propisi o gromobranima (NN br. 53/91) a naročito poglavlja "2. Područje primjene" i "4. Opće odredbe o gromobranima",

- Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (NN br. 11/84 i 7/89) naročito poglavlja "3. Radni prostor na otvorenom", "7. Željeznička vozila - električne lokomotive i elektromotorni vlakovi", "11. Rad na postrojenjima visokog napona na električnim prugama", "12. Rad u elektroenergetskim postrojenjima" i "14. Rad na signalnosigurnosnim uređajima".

7. Pravila zaštite na radu pri kemijsko-tehnološkim procesima

Pravni izvori:

Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN br. 52/84),

- Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima (NN br. 92/93),

- Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (NN br. 19/83),

- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (NN br. 19/83),

- Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi (NN br. 19/83), poglavlje 11 - Rad s mineralnim gnojivom i sredstvima za zaštitu bilja,

- Pravilnik o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, i poliklorirane naftalene (NN br. 7/89).

Potrebno je i načelno poznavanje zaštite na radu iz sljedećih pravilnika:

- Pravilnik o tehničkim i zdravstveno tehničkim zaštitnim mjerama na radovima pri kemijsko-tehnološkim procesima (NN br. 19/83),

- Pravilnik o zaštiti na radu i tehničkim mjerama za razvijače acetilena i acetilenske stanice (NN br. 19/83),

- Pravilnik o posebnim mjerama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože (NN br. 19/83),

- Pravilnik o zaštiti na radu pri termičkom obrađivanju legura lakih metala u kupaonicama s nitratnim solima (NN br. 19/83),

- Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (NN br. 11/84 i 7/89) - Poglavlje 10. - Čišćenje, pranje, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vozila,

- Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (NN br. 10/86),

- Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN br. 10/86),

- Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (NN br. 10/86),

- Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN br. 10/86).

Inspektori rada koji imaju stručnu spremu pravnog usmjerenja ne polažu usmeni posebni dio stručnoga ispita iz predmeta iz točke 4., 5., 6. i 7.

ZA ZVANJE RUDARSKOG INSPEKTORA

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada rudarske inspekcije, te kazneni postupci rudarskih inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori:

- Zakon o rudarskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 6/87)

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97)

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97)

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93)

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada rudarske inspekcije, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni propis:

- Zakon o rudarstvu - pročišćeni tekst (NN 35/95),

- Zakon o normizaciji (NN 55/96),

- Pravilnik o sadržaju godišnjeg plana istraživanja, postupka ishođenja odobrenja za istraživanje te sadržaju izvješća o izvršenim istraživanjima mineralnih sirovina (NN 34/91),

- Pravilnik o postupku ishođenja odobrenja za dodjelu eksploatacionog polja, odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, kao i dozvole za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja (NN 53A/91),

- Pravilnik o stručnoj spremi i radnom iskustvu, načinu polaganja stručnog ispita i provjere stručne osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 21/92),

- Propisi o tehničkim mjerama i o zaštiti na radu pri rudarskim podzemnim radovima (NN 35/95),

- Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju ugljena (NN 53A/91) Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena (ukrasnog kamena), tehničkog kamena, šljunka i pijeska te za preradu arhitektonsko-građevnog kamena (NN 53/91),

- propisi o mjerama zaštite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu (NN 35/95),

- Pravilnik o tehničkim normativima za prijevoz transporterima s trakom u rudarstvu (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za strojeve s dizelskim motorima koji se upotrebljavaju pri podzemnim rudarskim radovima i nemetanskim jamama (NN 53/91),

- Pravilnik o sadržaju rudarskih projekata za eksploataciju krutih mineralnih sirovina (NN 35/95),

- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 19/83, 17/86),

- Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN 52/84),

- Naredba o obveznom atestiranju aparata za zaštitu dišnih organa (NN br. 53/91),

- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83),

- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude (NN br. 53/91),

- Naredba o obveznom atestiranju protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja koji su namijenjeni za upotrebu u prostorijama ugroženim od eksplozivnih smjesa (NN br. 53/91),

- Zakon o izdavanju odobrenja za proizvodnju, promet i prijevoz eksplozivnih tvari (NN 41/77),

- Zakon o skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova (NN 24/76),

- Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93),

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (NN br. 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima s podzemnom eksploatacijom (NN br. 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima s površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina (NN br. 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN br. 53/91).

U sklopu navedenog pravilnika, poznavanje svih normi na koje se u pravilniku poziva, u prvom redu iz područja zaštite (HRN EN, HRN IEC, HRN N.----),

- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1 kV (NN br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (NN br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (NN br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (NN br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (NN br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (NN br. 55/96),

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglice i prašine (NN 69/98),

- Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 69/98),

- Zakon o građenju (NN 77/92, 82/92, 26/93, 33/95),

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju jamskih magazina eksplozivnih sredstava u rudnicima s podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi i materijala oknima rudnika (NN 53/91),

- Naredba o obveznom atestiranju užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata za dobivanje morske soli i za proizvodnju morske soli (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima s podzemnom eksploatacijom (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima s površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina (NN 53/91),

- Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi (NN 53/91),

- Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenje evidencije o njima (NN 35/95),

- Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanju rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi (NN 48/92),

- Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina (NN 60/91),

- Zakon o zaštiti prirode (NN 30/94),

- Zakon o vodama (NN 107/95),

- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78, 31/80, 53/84),

- Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94),

- Pravilnik o izradi studije o utjecaju na okolinu (NN 31/84),

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 82/94),

- Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tehničkih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude (NN 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za pumpe i kompresore (NN 53/91),

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88),

- Plan za zaštitu voda od zagađivanja (NN 22/86),

- Zakon o Hrvatskom registru brodova (NN 22/92).

ZA ZVANJE ELEKTROENERGETSKOG INSPEKTORA

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada elektroenergetske inspekcije, te kazneni postupci elektroenergetskih inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori:

- Zakon o elektroenergetskoj inspekciji ("Narodne novine", br. 32/85, 38/85, 27/87, 47/89 i 26/93),

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93),

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada elektroenergetske inspekcije, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni propis:

- Zakon o normizaciji ("Narodne novine", br. 55/96),

- Zakon o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 31/90,47/90, 61/91, 26/93 i 78/94),

- Pravilnik o tehničkim normativima za niskonaponske električne instalacije ("Narodne novine", br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1 kV ("Narodne novine", br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Narodne novine", br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Narodne novine", br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja ("Narodne novine", br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Narodne novine", br 55/96),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Narodne novine", br. 55/96),

- Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ("Narodne novine", br. 69/98),

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglice i prašine ("Narodne novine", br. 69/98),

- Opći uvjeti isporuke električne energije ("Narodne novine", br. 8/91, 61/92, 78/93 i 81/97),

- Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka ("Narodne novine", br. 88/98),

- Tehnički propis o gromobranima ("Narodne novine", br. 53/96),

- HRN IEC 60449:1998,

Naponska područja za električne instalacije zgrada

- HRN EN 60529:1998,

Stupnjevi zaštite električne opreme kućištem

- HRN N.A5.001:1980,

Klasifikacija elektronskih i električnih uređaja s obzirom na zaštitu od električnog udara,

- HRN N.B2.730:1984,

Električne instalacije u zgradama, Opće karakteristike i klasifikacija

- HRN N.B2.741:1986,

Električne instalacije u zgradama, Zaštita od električnog udara

- HRN N.B2.743:1986,

Električne instalacije u zgradama, Nadstrujna zaštita

- HRN N.B2.754:1986,

Električne instalacije u zgradama, Uzemljenje i zaštitni vodiči

- HRN N.B2.771:1986,

Električne instalacije u zgradama, Prostorije s kadom ili tušem, Posebni tehnički uvjeti

- HRN IEC 79-14:1997,

Električni uređaji za eksplozivne plinske atmosfere, Električne instalacije u ugroženim prostorima (osim rudnika),

- HRN N.E5.210:1990,

Niskonaponski rastalni osigurači, Opći tehnički uvjeti i ispitivanja

- HRN IEC 60364-7-704,

Električne instalacije zgrada

Dio 7: Zahtjevi za posebne instalacije i prostore

Odjeljak 704: Instalacije gradilišta i rušilišta

ZA ZVANJE INSPEKTORA POSUDA POD TLAKOM

1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada inspekcije posuda pod tlakom te kazneni postupci inspektora posuda pod tlakom u provedbi inspekcijskog nadzora

Pravni izvori:

- Zakon o inspekciji parnih kotlova ("Narodne novine" broj 20/72),

- Kazneni zakon ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 110/97),

- Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93),

- Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspekcije posude pod tlakom te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Pravni izvori:

- Zakon o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96),

- Tehnički propisi za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih posuda, pregrijača pare i zagrijača vode ("Narodne novine" broj 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlovnica na otvorenom prostoru ("Narodne novine" broj 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod tlakom za tekuće atmosferske plinove ("Narodne novine" broj 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih posuda pod tlakom za tekući ugljični dioksid ("Narodne novine" broj 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih posuda pod tlakom za tekući ugljični dioksid ("Narodne novine" broj 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica ("Narodne novine" broj 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod tlakom ("Narodne novine" broj 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirani tekući i pod tlakom rastvorene plinove ("Narodne novine" broj 53/91),

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica ("Narodne novine" broj 53/91),

- Grupe normi iz područja HRN ME 2.

V.

Način postupanja inspektora u nadzoru nad primjenom propisa iz točke IV. ovoga Programa obuhvaća poznavanje tehnike kontrole provođenja inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba propisa u poslovanju pravnih i fizičkih osoba koje podliježu nadzoru inspekcije (utvrđivanje činjeničnog stanja, pokretanje i vođenje upravnog i kaznenog postupka).

VI.

Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa iz točke IV. ovoga Programa, kao i novi propisi iz područja iz kojeg se polaže posebni dio državnog stručnog ispita.

VII.

Posebni dio državnog stručnog ispita provodit će se po ovom Programu od 1. siječnja 1999. godine.

VIII.

Danom stupanja na snagu ovoga Programa prestaju važiti:

1. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje tržišnog inspektora ("Narodne novine" broj 92/95),

2. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanja inspektora rada ("Narodne novine" broj 24/97),

3. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja ugostiteljstva i turizma ("Narodne novine" broj 86/95 i 55/97) u dijelu koji se odnosi na turističku inspekciju.

IX.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 133-01/98-01/45
Urbroj: 556-01/98-0001
Zagreb, 30. studenoga 1998.

Glavni inspektor
Branko Jordanić, v. r.


 Posebna ponuda: Izrada web stranica za apartmane (turizam)