POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 17. 11. 2019.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2003.

Broj: 01-081-03-2604/2
Zagreb, 16. srpnja 2003.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

(NN 117/03)

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTIČlanak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 48/95., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst, 68/98., 45/99., 76/99., 92/01., 117/01., 4/02. i 49/03. – pročišćeni tekst)
u članku 25. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležni ured na zahtjev ugostitelja utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju smještajnih objekata, osim vrsta navedenih u članku 27. stavku 1. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rješenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka upisuju se u Upisnik o minimalnim uvjetima, odnosno u Upisnik o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata koje vodi nadležni ured.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Članak 2.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo turizma na zahtjev ugostitelja rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za smještajne objekte iz skupine »hoteli«, za vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te za smještajne objekte iz skupine »kampovi i druge vrste objekata za smještaj« za vrste kampovi koji se kategoriziraju.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Troškove postupka iz stavka 1. i 2. ovoga članka snosi ugostitelj.«

Članak 3.

U članku 29. stavku 1. riječ: »dvije« zamijenjuje se riječju: »tri«, a na kraju rečenice dodaju se riječi: »za objekte iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 117/01.) obavljaju ugostiteljsku djelatnost u smještajnim objektima iz skupine: »kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, dužni su najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu propisa iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona, pribaviti rješenje o kategorizaciji smještajnog objekta.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 117/01.) obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i catering objektima, dužni su u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu propisa iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona, podnijeti nadležnom uredu zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu objekta.«

Članak 5.

Ugostitelju koji u propisanom roku ne pribavi rješenje o kategorizaciji smještajnog objekta (članak 73. stavak 2.), odnosno ne podnese nadležnom uredu zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu objekta (članak 73. stavak 3.), nadležno tijelo državne uprave rješenjem će zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 6.

Zahtjevi iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona podneseni Ministarstvu turizma koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona, bez odgode će se dostaviti nadležnim uredima na rješavanje.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 335-02/03-01/01
Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r. Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)