Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2003.

Broj: 01-081-03-2604/2
Zagreb, 16. srpnja 2003.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

(NN 117/03)

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTIČlanak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 48/95., 20/97., 46/97. – pročišćeni tekst, 68/98., 45/99., 76/99., 92/01., 117/01., 4/02. i 49/03. – pročišćeni tekst)
u članku 25. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležni ured na zahtjev ugostitelja utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za vrstu i kategoriju smještajnih objekata, osim vrsta navedenih u članku 27. stavku 1. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rješenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka upisuju se u Upisnik o minimalnim uvjetima, odnosno u Upisnik o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata koje vodi nadležni ured.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Članak 2.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo turizma na zahtjev ugostitelja rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za smještajne objekte iz skupine »hoteli«, za vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te za smještajne objekte iz skupine »kampovi i druge vrste objekata za smještaj« za vrste kampovi koji se kategoriziraju.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Troškove postupka iz stavka 1. i 2. ovoga članka snosi ugostitelj.«

Članak 3.

U članku 29. stavku 1. riječ: »dvije« zamijenjuje se riječju: »tri«, a na kraju rečenice dodaju se riječi: »za objekte iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 117/01.) obavljaju ugostiteljsku djelatnost u smještajnim objektima iz skupine: »kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, dužni su najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu propisa iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona, pribaviti rješenje o kategorizaciji smještajnog objekta.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 117/01.) obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i catering objektima, dužni su u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu propisa iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona, podnijeti nadležnom uredu zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu objekta.«

Članak 5.

Ugostitelju koji u propisanom roku ne pribavi rješenje o kategorizaciji smještajnog objekta (članak 73. stavak 2.), odnosno ne podnese nadležnom uredu zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu objekta (članak 73. stavak 3.), nadležno tijelo državne uprave rješenjem će zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 6.

Zahtjevi iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona podneseni Ministarstvu turizma koji nisu okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona, bez odgode će se dostaviti nadležnim uredima na rješavanje.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 335-02/03-01/01
Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r. Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)