Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli objavljenom u »Narodnim novinama« br. 48. od 2. svibnja 2002. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK
PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI, POSEBNIM STANDARDIMA I POSEBNOJ KVALITETI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI


(NN 108/02)U članku 2. u stavku 3. iza točke 8. treba stajati točka 9. koja glasi:

»9. da se objektu vrsta i kategorija utvrđuju u skladu s ovim Pravilnikom, a objekt je prije stupanja na snagu ovog Pravilnika bio razvrstan u neku od vrsta sukladno ranije važećem ili važećem drugom propisu iz područja ugostiteljstva, bez obzira je li ta vrsta objekta podlijegala odnosno podliježe obvezi kategorizacije i je li objekt bio kategoriziran ili nije.«

U članku 16. stavak 2. treba glasiti:

»(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po posebnom zahtjevu ugostitelja, a uz prethodno pribavljene isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar turizma može odobriti odstupanja od minimalnih uvjeta i uvjeta za pojedinu kategoriju objekta propisanih ovim Pravilnikom.«

Ispred članka 17. treba stajati naslov koji glasi:

»1.1. Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja«

U članku 27. stavku 3. umjesto brojke : »1,60 « treba stajati brojka: »1,20«.

Članak 32. treba glasiti:

»(1) Module smještajnih jedinica u novim smještajnim objektima čine:

– Modul sobe čini ukupna korisna površina: predprostora, spavaćeg dijela sobe i kupaonice;

– Modul hotelskog apartmana (suite) čini ukupna korisna površina: predprostora, prostorije za spavanje, prostorije za boravak, kupaonice i zasebnog zahoda ako je propisan;

– Modul studio apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora, prostorije u kojoj je dio namijenjen spavanju, boravku, blagovanju i kuhanju, te kupaonice;

– Modul apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora, prostorije za spavanje, prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje, kupaonice kupaonice i zasebnog zahoda ako je propisan;

(2) Propisana veličina modula je ista bez obzira na mogući kapacitet sobe propisan člankom 36. stavkom 3. ovog Pravilnika, odnosno u odgovarajućoj primjeni na ostale smještajne jedinice.«

Članak 36. treba glasiti:

»(1) Kapacitet smještajnog objekta utvrđuje se prema broju smještajnih jedinica i njihovom kapacitetu.

(2) Kapacitet smještajne jedinice, ako ovim Parvilnikom nije drukčije određeno,

određuje se:

– za postojeće objekte prema broju kreveta ovisno o veličini modula,

– za nove objekte prema broju kreveta neovisno o veličini propisanog modula.

(3) S obzirom na kapacitet soba može biti:

– jednokrevetna - ima jedan krevet za jednu osobu ili francuski krevet;

– dvokrevetna - ima dva kreveta za jednu osobu ili francuski krevet;

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima s obzirom na kapacitet soba može biti i trokrevetna ako je veličina modula za dvokrevetnu sobu veća za 3 m2 od propisane.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovog članka, s obzirom na maksimalni kapacitet soba može imati jedan dodatni krevet ako je veličina propisanog modula veća za tri metra kvadratna, odnosno jednokrevetna i dvokrevetna soba mogu imati dodatni krevet s krevetom na kat ako je veličina propisanog modula veća za 6m2.

(6) Odredbe stavka 3. i 5. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostale vrste smještajnih jedinica.

(7) Iznimno od stavka 3. i 5. ovog članka, u prostoriji za boravak smještajne jedinice koja ima takvu prostoriju mogu biti dva dodatna kreveta, ako nema dodatnih kreveta u prostoriji za spavanje.

(8) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi stavka 5. i 7. ovog članka, podrazumijeva se krevet postavljen na zahtjev gosta, koji može biti sklopivi ili fiksni i ne treba imati noćni ormarić i noćnu svjetiljku.«

U članku 48. stavku 8. umjesto riječi : »može imati jednostavniju primjerenu opremu i uređaje« trebaju stajati riječi: »odnosno kuhinja u smještajnom objektu koji ima do 20 smještajnih jedinica može imati jednostavniju primjerenu opremu i uređaje«.

U članku 79. stavku 1. Pravilnika iza alineje pete umjesto točke na kraju treba stajati zarez, a u slijedećem retku riječi : » – Prilog XI. Elementi i mjerila za kategorizaciju ville«.

U Prilogu I. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«,

u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«:

– u točki 5. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na hotele koji imaju TV u boji u smještajnim jedinicama«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Parkiralište za 20% smještajnih jedinica (do 500 m od hotelskog ulaza)« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 20% smještajnih jedinica – ne primjenjuje se gdje to objektivno nije moguće«.

U točki 2. »HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE I OSTALO«, u podtočki 2. 1. »Horizontalne i vertikalne komunikacije i ostalo (hodnici, stubišta, dizala)«, iza točke 6., u zadnjem retku umjesto riječi: »Za građevinu u kojoj nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija« trebaju stajati riječi: »U slučajevima propisanim odredbama članka 63. ovog Pravilnika u objektima u kojima nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija«;

U točki 4. »SOBA«,

u podtočki 4. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za hotele 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 4.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u hotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 5. »HOTELSKI APARTMAN«,

u podtočki 5. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za hotele 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 5.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u hotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji potpuno isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 6. »KUPAONICA«,

u podtočki 6.2. »Kada/tuš kada«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima (u kupaonicama koje nemaju kadu obvezna je kompenzacija)« trebaju stajati riječi: »Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 50% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti tuš kada«;

- u točki 3 umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima» trebaju stajati riječi: »Kada minimalne dužine 1,50 m, s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima«;

– u točki 5. umjesto riječi: »Zaslon oko kade od PVC - a ili splinterproof-a« trebaju stajati riječi: »Zaslon od PVC - a ili splinterproof-a, najmanje do polovice dužine kade, a za tuš kadu u cijelosti«.

u podtočki 6.3. »Uređenje, oprema i ostalo«, u točki 8. umjesto riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade« » trebaju stajati riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili protuklizno dno kade«.

U točki 7. »ZASEBAN ZAHOD«:

– u naslovu iza riječi: »ZAHOD« u zagradi trebaju stajati riječi:

»(zaseban zahod nije obavezan, ali ako smještajna jedinica ima zaseban zahod tada su obavezni svi propisani elementi)«;

– pod stupcima 2*, 3* i 4* polja moraju biti osjenčana crnom bojom.

U točki 8. »KUHINJA«,

u podtočki 8.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po stavku 8. članka 48. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabina odvojena za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 8.2 »Spremanje proizvoda u rashladnim prostorima«, u točki 5. umjesto riječi: »Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima (vidljivi vanjski kontroler)« trebaju stajati riječi: »Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima«;

u podtočki 8.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U točki 10. »USLUŽIVANJE HRANE«, u podtočki 10. 5. »Osoblje«, u točki 1. umjesto riječi: »soba« trebaju stajati riječi: »smještajnih jedinica«.

U točki 13. »PROSTORIJE ZA OSOBLJE«, u podtočki 13.1. »Prostorije za osoblje«, u točki 2. umjesto riječi: »Zasebne tuš kabine za žene i muškarce« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«.

U Prilogu II. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – NOVI OBJEKTI«:

U točki 3. »SMJEŠTAJNE JEDINICE - MODULI (SOBA, HOTELSKI APARTMAN - SUITE), u podtočki 3.2. »Minimalna netto površina modula hotelskog apartmana ... » iza riječi: »kupaonica« u zagradi trebaju stajati riječi: »i zaseban zahod ako je propisan)« .

U Prilogu III. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«,

u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«:

– u točki 5. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na aparthotel koji ima TV u boji u smještajnim jedinicama«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Parkiralište za 20% smještajnih jedinica (do 500 m od ulaza u aparthotel)« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 20% smještajnih jedinica – ne primjenjuje se gdje to objektivno nije moguće«;

U točki 2. »HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE I OSTALO«, u podtočki 2. 1. »Horizontalne i vertikalne komunikacije i ostalo (hodnici, stubišta, dizala)«, iza točke 6., u zadnjem retku umjesto riječi: »Za građevinu u kojoj nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija« trebaju stajati riječi: »U slučajevima propisanim odredbama članka 63. ovog Pravilnika u objektima u kojima nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija«;

U točki 4. »SOBA«,

u podtočki 4. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za aparthotele 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 4.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u aparthotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 5. »STUDIO APARTMAN«,

u podtočki 5. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za aparthotele 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci);

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 5.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u aparthotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 6. »APARTMAN«,

u podtočki 6. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za aparthotele 4* i 5* obavezno pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 6.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u aparthotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 7. »KUPAONICA«,

u podtočki 7.2. »Kada/tuš kada«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima (u kupaonicama koje nemaju kadu obvezna je kompenzacija)« trebaju stajati riječi: »Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 50% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti tuš kada«;

- u točki 3. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima» trebaju stajati riječi: »Kada minimalne dužine 1,50 m, s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima«;

– u točki 5. umjesto riječi: »Zaslon oko kade od PVC - a ili splinterproof-a« trebaju stajati riječi: »Zaslon od PVC - a ili splinterproof-a, najmanje do polovice dužine kade, a za tuš kadu u cijelosti«;

u podtočki 7.3. »Uređenje, oprema i ostalo«, u točki 8. umjesto riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade« » trebaju stajati riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili protuklizno dno kade«.

U točki 9. »KUHINJA«,

u podtočki 9.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje I obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po članku 48. stavku 8. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabina odvojena za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 9.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U točki 14. »PROSTORIJE ZA OSOBLJE«, u podtočki 14.1. »Prostorije za osoblje«, u točki 2. umjesto riječi: »Zasebne tuš kabine za žene i muškarce« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«.

U Prilogu IV. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – NOVI OBJEKTI«:

U točki 3. »SMJEŠTAJNE JEDINICE - MODULI (SOBA, STUDIO APARTMAN, APARTMAN), u podtočki 3.1. »Minimalne neto površine modula sobe . . .« u točki 4. polje u stupcu 5* treba biti osjenčano crnom bojom.

U točki 8. »ZASEBAN ZAHOD« , u podtočki 8.1. »WC školjka, umivaonik«, u točki 9. i 10. polja u stupcima 3* i 4* trebaju biti osjenčana crnom bojom.

U Prilogu V. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«,

u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«:

– u točki 5. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na turističko naselje koje ima TV u boji u smještajnim jedinicama«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Parkiralište za 30% smještajnih jedinica (do 500 m od ulaza u turističko naselje)« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 30% smještajnih jedinica«.

U točki 2. »HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE I OSTALO«, u podtočki 2. 1. »Horizontalne i vertikalne komunikacije i ostalo (hodnici, stubišta, dizala)«, iza točke 5., u zadnjem retku umjesto riječi: »Za građevinu u kojoj nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija« trebaju stajati riječi: »U slučajevima propisanim odredbama članka 63. ovog Pravilnika u objektima u kojima nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija«;

U točki 4. »SOBA«,

u podtočki 4. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turistička naselja 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 4.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u turističkim naseljima 4* i 5* zastori ili slično, koji potpuno isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 5. » HOTELSKI APARTMAN«,

u podtočki 5. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turistička naselja 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 5.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u turističkim naseljima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 6. »STUDIO APARTMAN«,

u podtočki 6. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turistička naselja 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 6.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u turističkim naseljima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 7. »APARTMAN«,

u podtočki 7. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turistička naselja 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 7.3. »Oprema i uređenje«:

– u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u turističkim naseljima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«;

– u točki 13. »Pisaći stol sa stolicom ili toaletni stol sa toaletnom stolicom ili stolicom« umjesto tamnog (crnog) polja u stupcu prvom označenom oznakom 2* i stupcu drugom označenom oznakom 3* trebaju biti bijela – neosjenčana polja.

U točki 8. »KUPAONICA«,

u podtočki 8.2. »Kada/tuš kada«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima (u kupaonicama koje nemaju kadu obvezna je kompenzacija)« trebaju stajati riječi: »Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 50% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti tuš kada«;

- u točki 3. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima» trebaju stajati riječi: »Kada minimalne dužine 1,50 m, s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima«;

– u točki 5. umjesto riječi: »Zaslon oko kade od PVC - a ili splinterproof-a« trebaju stajati riječi: »Zaslon od PVC - a ili splinterproof-a, najmanje do polovice dužine kade, a za tuš kadu u cijelosti«;

u podtočki 8.3. »Uređenje, oprema i ostalo«, u točki 8. umjesto riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade« trebaju stajati riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili protuklizno dno kade«.

U točki 10. »KUHINJA«,

u podtočki 10.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po članku 48. stavku 8. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabine odvojeno za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 10.2. »Spremanje proizvoda u rashladnim prostorima«, u točki 5. umjesto riječi: »Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima (vidljivi vanjski kontroler)« trebaju stajati riječi: »Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima«;

u podtočki 10.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi:

»Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U točki 11. »DORUČAK«,

u podtočki 11.3. »Ostalo«:

– u točki 1. »Grijanje (osim u objektima koji posluju ljeti)« polja u stupcima: 2*, 3*, 4*, i 5* trebaju biti osjenčana u crno;

– u točki 2. »Hlađenje (u zatvorenim prostorima) )« polja u stupcima: 3*, 4*, i 5* trebaju biti osjenčana u crno;

U točki 14. »PROSTORIJE ZA OSOBLJE«, u podtočki 14.1. »Prostorije za osoblje«, u točki 2. umjesto riječi: »Zasebne tuš kabine za žene i muškarce« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«.

U Prilogu VII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«, u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«, u točki 5. umjesto riječi: »Parkiralište za 30% smještajnih jedinica (do 500 m od ulaza u turističke apartmane)« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 30% smještajnih jedinica – ne primjenjuje se gdje to objektivno nije moguće«.

U točki 2. »HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE I OSTALO«, u podtočki 2. 1. »Horizontalne i vertikalne komunikacije i ostalo (hodnici, stubišta, dizala)«, iza točke 5., u zadnjem retku umjesto riječi: »Za građevinu u kojoj nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija« trebaju stajati riječi: »U slučajevima propisanim odredbama članka 63. ovog Pravilnika u objektima u kojima nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija«;

U točki 4. »STUDIO APARTMAN«,

u podtočki 4. 2. »Krevet«:

– u točki 2. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turističke apartmane 4* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 6. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 4.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u turističkim apartmanima 4* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 5. »APARTMAN«,

u podtočki 5. 2. »Krevet«:

– u točki 2. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turističke apartmane 4* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 6. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

»Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 5.3. »Oprema i uređenje«:

– u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u turističkim apartmanima 4* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

– u točki 13. »Pisaći stol sa stolicom ili toaletni stol sa toaletnom stolicom ili stolicom« umjesto tamnog (crnog) polja u stupcu 2* i stupcu 3* trebaju biti bijela – neosjenčana polja.

U točki 6. »KUPAONICA«,

u podtočki 6.2. »Kada/tuš kada« :

– u točki 2. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima (u kupaonicama koje nemaju kadu obvezna je kompenzacija)« trebaju stajati riječi: »Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 50% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti tuš kada«;

– u točki 4. umjesto riječi: »Zaslon oko kade od PVC - a ili splinterproof-a« trebaju stajati riječi: »Zaslon od PVC - a ili splinterproof-a, najmanje do polovice dužine kade, a za tuš kadu u cijelosti«;

u podtočki 6.3. »Uređenje, oprema i ostalo«, u točki 8. umjesto riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade« » trebaju stajati riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili protuklizno dno kade«.

U točki 8. »PROSTORIJE ZA OSOBLJE«, u podtočki 8.1. »Prostorije za osoblje«, u točki 2. umjesto riječi: »Zasebne tuš kabine za žene i muškarce« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«.

U Prilogu IX. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO« ,

u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«:

– u točki 3. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na pansion koji ima TV u boji u smještajnim jedinicama«;

– u točki 5. umjesto riječi: »Parkiralište za 10% smještajnih jedinica« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 10% smještajnih jedinica – ne primjenjuje se gdje to objektivno nije moguće«.

U točki 4. »SOBA«, podtočki 4.2. »Krevet«, u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«.

U točki 5. »HOTELSKI APARTMAN«, u podtočki 5.2. »Krevet«, u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«.

U točki 7. »KUHINJA«,

u podtočki 7.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po članku 48. stavku 8. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabine odvojeno za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 7.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi:

»Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U točki 8. »DORUČAK«, u podtočki 8.3. »Ostalo« ispred riječi: »Grijanje (osim u objektima koji posluju ljeti)« treba stajati broj: »1«, a polja ispod riječi: »standard« I »komfor« trebaju biti osjenčana u crno.

U Prilogu XI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU GUEST HOUSE – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«, u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«,

u točki 2. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na Guest house koji ima TV u boji u smještajnim jedinicama«.

U točki 4. »SOBA«, u podtočki 4.2. »Krevet«, u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«.

U točki 6. »KUHINJA«,

u podtočki 6.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po članku 48. stavku 8. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabine odvojeno za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonice sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 6.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi:

»Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U Prilogu XIII. »KOMPENZACIJA KRITIČNIH ELEMENATA I ROKOVI ZA ISPUNJENJE ZA OBJEKTE IZ SKUPINE HOTELI – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U naslovu Priloga umjesto riječi: »SUPINE« treba stajati riječ: »SKUPINE«.

U stupcu »Elementi za trajnu kompenzaciju (obveza je ispuniti sve elemente u cijelosti«, u polju ispod naslova »ZA KATEGORIJU**« riječi: » u objektima koji posluju« trebaju stajati u stupcu »Dozvoljeno odstupanje« u jedanaestom retku ispred riječi: »ljeti . . . » u dvanaestom retku.

U stupcu »Nedostatni obvezni elementi«, u odjeljku »nedostatak dizala za goste« u kolonama »Obvezni elementi« i »Elementi za trajnu kompenzaciju …«, u četvrtom polju riječi: »ZA KATEGORIJU ****« trebaju s obje strane biti od ostalog teksta odijeljene vodoravnom crtom kroz cijeli odjeljak.

U naslovu iznad druge tabele, umjesto riječi : »ROKOVI ZA ISPUNJENJE KRITIČNIH ELEMENATA« , trebaju stajati riječi : »ROKOVI ZA ISPUNJENJE KRITIČNIH ELEMENATA U POSTUPKU USKLAĐIVANJA PO ČLANKU 62. PRAVILNIKA I USKLAĐIVANJA KOMPENZACIJOM ».

U Prilogu XII. »GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI«:

Umjesto riječi : »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA , u svijetloplavoj boji.« trebaju stajati riječi: «REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA, u tamnoplavoj boji.«

Klasa: 011-01/02-01/46,
Urbroj: 529-04-02-3
Zagreb, 29. srpnja 2002.

Ministrica turizma
Pave Župan Rusković, v. r.


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)