RJEČNIK - Verzija za ispis
aktivna veza active connection
aktuarska obveza actuarial liability
biološka povratna veza biofeedback
birana veza dial-up connection
biti međusobno povezan interconnected
biti povezan relate
blisko povezani closely related
bočna proveza side stringer
bračna veza alliance
čvrsto povezani close coupled
digitalna radiorelejna veza digital radio relay link
digitalna veza digital link
djelatna veza active connection
dopunska veza backup connection
duljine veza bond length
ekonomska i socijalna povezanost economic and social cohesion
elektron-fonon vezanje electron-phonon coupling
elektronička veza electronic link
fiducijarna obveza fiduciary duty
geometrija ugljikovih kaveza geometry of carbon cages
istraživanja vezana uz droge drug related research
istraživanje vezana uz droge drug related research
izravna veza direct connection
izravna veza hot line
kaskadna veza tandem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 212 | Search | 5. 8. 2020. |