RJEČNIK - Verzija za ispis
ageostrofičko gibanje ageostrophic motion
agilnost agility
agio agio
agio exchange premium
agitacija agitation
agitirati agitate
aglomeracija agglomeration
aglomerat agglomerate
aglomeriranje agglomeration
aglomerisati agglomerate
aglutinacija agglutination
aglutinacijski testovi agglutination tests
agnosticizam agnosticism
agnostik agnostic
agona agonic line
agonija agony
agonist agonist
agrafija agraphia
agrar agriculture
agrarna politika agrarian politics
agrarna reforma agrarian reform
agrarni agrarian
agrarni protekcionizam agrarian protectionism
agrarno agrarian
agrarno pitanje agrarian question
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 176 to 200 of 64950 | Search | 28. 3. 2023. |