RJEČNIK - Verzija za ispis
agrarno pravo agrarian law
agravacija aggravation
agregacija aggregation
agregat aggregate
agregat agregate
agregat assembly
agregat electrical generating unit
agregat unit
agregatna stopa aggregate rate
agregatne tablice aggregate
agregatni aggregate
agregatni iznos šteta aggregate claim amount
agregirani podaci aggregates data
agresija aggresion
agresivan aggressive
agresivan hostile
agresivna obrana aggressive defense
agresivni aggressive
agresivno aggressively
agresivno blokiranje attack blocking
agresivno ponašanje aggressive behavior
agresivnost aggressiveness
agresivnost aggressivness
agresivnost agressiveness
agresivnost agressivness
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 201 to 225 of 64950 | Search | 22. 5. 2024. |