Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...

Ažurirano: 16. 8. 2022.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

POPIS ZAŠTITNIH SREDSTAVA

Redni broj Naziv sredstva Djelatna tvar Proizvođač Dozvola (od - do)
_________________________________

I. INSEKTICIDI
_________________________________
1 ACTARA 25 WG tiametoksam Novartis 98-01/282 99-2 01.02.1999. 31.12.1999.
2 ACTELLIC 50 EC metilpirimifos ZENECA 94-01/276 95-2 02.02.1995. 24.12.2004.
3 AQUAPY piretrin AgrEvo Environ. Health 97-01/19 98-4 02.06.1998. 02.06.2008.
4 AZTEC triazamat American Cyanamid 95-01/124 95-2 31.05.1995. 30.05.2005.
5 BANCOL 50 WP bensultap Takeda 96-01/183 96-2 i 08.07.1996. i 27.06.2006.
96-4 21.11.1996.
6 BASUDIN 600 EW diazinon Novartis 98-01/248 98-2 18.12.1998. 18.12.2008.
7 BASUDIN 40 WP diazinon Novartis 98-01/158 98-2 14.07.1998. 10.08.2008.
8 BATURAD-WP Bacillus thuringiensis
Berliner var. Herbos 94-01/144 95-2 27.04.1995. 10.05.2004.
kurstaki serotip H1,
H3a i H3b
9 BETA-BAYTHROID EC 025 beta-ciflutrin Bayer 96-01/92 96-2 06.05.1996. 10.03.2006.
10 BIJELO ULJE rafinirano mineralno
ulje Herbos 93-01/25 98-4 i 25.05.1998. i 14.03.2008.
99-6 16.03.1999.
11 BIOBIT WP Bacillus thuringiensis
var. Abbott 96-01/217 96-2 26.11.1996. 10.03.2006.
Berliner subsp.
kurstaki (serotip 3)
12 BLADAFUM II sulfotep Bayer 98-01/85 98-2 24.04.1998. 14.03.2003.
13 BONUS teflubenzuron + alfa-
cipermetrin American Cyanamid 97-01/185 97-2 03.09.1997. 25.06.2002.
14 CHESS 25 WP pimetrozin Novartis 95-01/236 96-4 i 08.01.1996. i 07.01.2006.
98-6 i 28.01.1998. i
99-8 27.04.1999.
15 CHROMGOR 40 dimetoat CHROMOS AGRO 95-01/2 95-2 i 24.02.1995. i 23.02.2005.
98-4 11.12.1998.
16 CHROMODAN E-35 endosulfan CHROMOS AGRO 95-01/218 96-2 i 04.03.1996. i 03.03.2006.
98-4 19.02.1998.
17 CHROMOFOS 25 kvinalfos CHROMOS AGRO 95-01/223 96-2 05.03.1996. 04.03.2006.
18 CHROMOLON PM fosalon CHROMOS AGRO 95-01/210 96-2 06.03.1996. 05.03.2006.
19 CHROMOLON TEKUĆI fosalon CHROMOS AGRO 95-01/211 96-2 i 06.03.1996. i 05.03.2006.
98-4 19.02.1998.
20 CHROMOREL D klorpirifos + ciper-
metrin CHROMOS AGRO 96-01/8 98-2 i 05.04.1996. i 02.04.2006.
98-4 11.12.1998.
21 CHROMOREL P-2 klorpirifos + ciper-
metrin CHROMOS AGRO 96-01/9 96-2 05.04.1996. 10.03.2006.
22 CHROMOREL Z klorpirifos + zeta-ci-
permetrin CHROMOS AGRO 98-01/140 98-2 19.05.1998. 19.05.2008.
23 CHROMOREL ZP klorpirifos + zeta-ci-
permetrin CHROMOS AGRO 96-01/141 98-2 19.05.1998. 19.05.2008.
24 CHROMOTIN 25 tiometon CHROMOS AGRO 96-01/7 96-2 05.04.1996. 04.04.2006.
25 CONFIDOR SL 200 imidakloprid Bayer 96-01/4 97-8 05.02.1998. 20.02.2006.
26 COSMOS 50 FS fipronil Rh"ne-Poulenc 96-01/241 97-2 04.04.1997. 04.04.2007.
27 COUNTER G-5 terbufos American Cyanamid 97-01/294 97-2 19.12.1997. 09.12.2007.
28 DANIRUN 11 EC fenpropatrin + heksiti-
azoks Sumitomo 97-01/136 97-2 28.05.1997. 15.03.2007.
29 DECIS 1,25 EC deltametrin Hoechst Schering AgrEvo 99-01/127 99-2 12.04.1999. 01.05.2009.
30 DEGESCH PLOČE
(TRAKE) magnezijev fosfid Detia-Degesch 93-01/259 94-2 11.11.1994. 10.11.1999.
31 DELTACID deltametrin Herbos 94-01/277 96-5 06.02.1996. 05.02.2006.
32 DETIA DEGESCH
PLOCE (TRAKE) magnezijev fosfid Detia-Degesch 95-01/244 96-2 15.03.1996. 14.03.2006.
33 DETIA DEGESCH
VREĆICA aluminijev fosfid Detia-Degesch 96-01/133 96-2 20.06.1996. 19.06.2006.
34 DETIA GAS-EX B
(VREĆICE) aluminijev fosfid Detia-Degesch 93-01/257 94-2 11.11.1994. 10.11.1999.
35 DETIA GAS-EX P
(PELETE) aluminijev fosfid Detia-Degesch 99-01/105 99-2 07.05.1999. 08.02.2009.
36 DETIA MAGPHOS
(KUGLICE) magnezijev fosfid Detia-Degesch 95-01/58 95-2 03.08.1995. 05.02.2005.
37 DETIA MAGPHOS
(PELETE) magnezijev fosfid Detia-Degesch 95-01/69 95-2 03.08.1995. 05.02.2005.
38 DETIA MAGPHOS
(TABLETE) magnezijev fosfid Detia-Degesch 95-01/68 95-2 03.08.1995. 05.02.2005.
39 DIMILIN SC 48 diflubenzuron Uniroyal 99-01/13 99-2 i 26.02.1999. i 12.02.2009.
99-4 01.04.1999.
40 DIPTEREX 80% triklorfon Bayer 98-01/86 98-2 24.04.1998. 14.03.2008.
41 DIREKT alfa-cipermetrin Pliva 98-01/204 98-2 21.12.1998. 21.12.2008.
42 DOTAN 5 G klormefos Rh"ne-Poulenc 94-01/127 94-2 19.05.1994. 28.05.2004.
43 DURSBAN E-48 klorpirifos Dow AgroScien-
ces 97-01/228 97-2 i 19.08.1997. i 03.08.2007.
98-4 02.07.1998
44 DURSBAN G-7,5 klorpirifos Dow AgroSciences 94-01/204 94-2 i 07.10.1994. i 09.08.2004.
98-4 02.07.1998
45 EKALUX 25 kvinalfos Novartis 94-01/201 94-2 i 25.10.1994. i 22.10.2004.
95-4 i 06.02.1995. i
98-6 28.01.1998.
46 EKALUX P kvinalfos Novartis 94-01/203 94-2 i 07.10.1994. i 22.10.2004.
98-4 26.01.1998.
47 EVISEKT S tiociklam Novartis 96-01/63 96-2 i 20.06.1996. i 24.04.2006.
98-4 28.01.1998.
48 FASTAC 10 SC alfametrin +
raf. min. ulje American Cyanamid 95-01/120 95-2 13.06.1995. 10.04.2005.
49 FLOROVIN PLANT
PIN ŠTAPIĆI butoksikarboksim Wacker 95-01/119 95-2 28.07.1995. 04.04.2005.
50 FOLIDOL ULJE EC 100 paration + Bayer 95-01/22 95-2 30.01.1995. 29.01.2005.
rafinirano mineral-
no ulje
51 FOLIMAT LC 50 ometoat Bayer 98-01/87 98-2 24.04.1998. 14.03.2008.
52 FORAY 48 B Bacillus thuringien-
sis var. Abbott 96-01/216 97-2 i 20.01.1997. i 10.03.2006.
Berliner subsp. kurs-
taki 99-4 28.05.1999.
53 FORCE 5 EC teflutrin ZENECA 94-01/243 96-4 06.05.1996. 05.05.2006.
54 FORCE 20 SC teflutrin ZENECA 93-01/212 95-4 21.07.1995. 20.07.2005.
55 FURY 10 EC zetacipermetrin FMC 95-01/16 95-4 i 26.07.1995. i 25.07.2005.
96-7 16.02.1996.
56 GAMACID T-50 lindan Pliva 94-01/224 94-2 21.10.1994. 09.08.2004.
57 GAUCHO FS 350 imidakloprid Bayer 95-01/247 97-6 30.04.1997. 10.12.2005.
58 GAUCHO WS 70 imidakloprid Bayer 95-01/246 95-2 11.12.1995. 10.12.2005.
59 GEOCID 350 FL karbofuran CHROMOS AGRO 97-01/262 98-2 06.02.1998. 09.12.2007.
60 GEOCID G-5 karbofuran CHROMOS AGRO 98-01/151 98-2 30.06.1998. 09.05.2008.
61 GEOCID ST-35 karbofuran CHROMOS AGRO 95-01/263 97-4 13.03.1997. 13.03.2007.
62 GUSATHION WP 25 metilazinfos Bayer 98-01/90 98-2 24.04.1998. do utrošenja
zabrana uvoza
63 HERBOREL-D klorpirifos + ciper-
metrin Sanachem 95-01/146 95-2 26.10.1995. 25.10.2005.
64 HOSTAQUICK EC-50 heptenofos Hoechst Schering
AgrEvo 97-01/246 98-2 02.02.1998. 18.10.2007.
65 INSEGAR 25 WP fenoksikarb Novartis 97-01/298 98-2 31.03.1998. 09.12.2007.
66 KARATE 2,5 EC lambda-cihalotrin ZENECA 99-01/147 99-2 26.04.1999. 10.04.2009.
67 KARATE ZEON lambda-cihalotrin ZENECA 98-01/155 98-2 i 25.05.1998. i 31.03.2002.
98-4 19.09.1998.
68 KARATE MAX lambda-cihalotrin ZENECA 97-01/306 98-2 03.03.1998. 31.12.2002.
69 KILVAL vamidotion Rh"ne-Poulenc 95-01/83 95-2 01.08.1995. 26.04.2005.
70 K-OBIOL DP 2 deltametrin AgrEvo Environ.
Health 96-01/34 98-4 21.05.1998. 20.05.2008.
71 K-OBIOL EC 25 deltametrin + piperon-
ilbutoksid AgrEvo Environ.
Health 95-01/128 96-2 15.02.1996. 22.04.2005.
72 K-OBIOL ULV 6 deltametrin + piperon-
ilbutoksid AgrEvo Environ.
Health 95-01/127 96-2 15.02.1996. 12.02.2004.
73 KOFUMIN 7 diklorvos Pliva 95-01/117 95-2 27.07.1995. 04.04.2005.
74 KOFUMIN 50-EC diklorvos Pliva 95-01/229 95-2 20.12.1995. 19.08.2005.
75 LANNATE 20 L metomil Du Pont 94-01/227 94-2 i 14.10.1994. i 13.10.2004.
97-4 25.03.1997.
76 LEBAYCID EC 50 fention Bayer 94-01/222 94-2 31.10.1994. 09.08.2004.
77 MAGTOXIN KUGLICE magnezijev fosfid Detia-Degesch 95-01/177 95-2 19.10.1995. 05.02.2005.
78 MAGTOXIN PELETE magnezijev fosfid Detia-Degesch 95-01/129 95-2 19.10.1995. 05.02.2005.
79 MAGTOXIN TABLETE magnezijev fosfid Detia-Degesch 95-01/176 95-2 19.10.1995. 05.02.2005.
80 MARSHAL 25 EC karbosulfan FMC 91-01/19 97-4 24.06.1997. 24.03.2007.
81 MARSHAL ZLATICA 1,5-P karbosulfan FMC 91-01/20 97-4 21.05.1997. 24.03.2007.
82 MATCH 050 EC lufenuron Novartis 96-01/244 98-11 02.04.1998. 31.03.2003.
83 MEOTHRIN 10 FL fenpropatrin Sumitomo 97-01/52 97-2 27.05.1997. 05.02.2007.
84 MESUROL GRANULAT metiokarb Bayer 98-01/88 98-2 24.04.1998. 14.03.2008.
85 METASYSTOX-R EC 250 oksidemeton-metil Bayer 98-01/213 98-2 21.12.1998. 11.12.2008.
86 METHOMEX SL 20 metomil Makhteshim 97-01/216 97-2 09.09.1997. 18.08.2007.
87 METILBROMID metilbromid Mebrom 96-01/171 96-2 21.10.1996. 19.06.1999.
88 MIMIC tebufenozoid Rohm and Haas 96-01/193 97-2 15.01.1997. 15.01.2007.
89 MIMIC ULV tebufenozid Rohm and Haas 99-01/118 99-2 15.04.1999. 15.04.2009.
90 NOMOLT teflubenzuron American Cyana-
mide 96-01/198 96-2 29.11.1996. 15.04.2006.
91 NOVODOR FC Bacillus thuringiensis
var. Abbott 96-01/204 96-2 26.11.1996. 10.03.2006.
Berliner subsp. tenebri-
onis
92 NUVAN 7 diklorvos Novartis 94-01/229 94-2 i 10.10.1994. i 28.09.2004.
97-4 i 08.09.1997. i
98-6 08.07.1998.
93 NUVAN 50 EC diklorvos Novartis 96-01/120 96-2 i 01.07.1996. i 07.04.2006.
98-4 08.07.1998.
94 OLEO-EKALUX kvinalfos + raf. min.
ulje Novartis 95-01/89 95-2 i 01.08.1995. i 24.04.2005.
98-6 24.07.1998.
95 OLEOULTRACID 100 EC metidation + vretensko
ulje Novartis 96-01/206 97-2 i 15.01.1997. i 01.10.2006.
98-4 22.05.1998.
96 PERFEKTHION dimetoat BASF 96-01/238 97-2 i 27.03.1997. i 27.03.2007.
99-4 27.01.1999.
97 PHOSTOXIN KUGLICE aluminijev fosfid Detia-Degesch 95-01/173 95-2 20.10.1995. 19.10.2005.
98 PHOSTOXIN PELETE aluminijev fosfid Detia-Degesch 95-01/175 95-2 20.10.1995. 05.02.2005.
99 PHOSTOXIN TABLETE aluminijev fosfid Detia-Degesch 95-01/174 95-2 20.10.1995. 05.02.2005.
100 PIRIFOS EC klorpirifos Herbos 94-01/148 95-2 27.04.1995. 11.06.2004.
101 PIRIMOR 25 WG pirimikarb ZENECA 94-01/240 95-2 i 28.02.1995. i 27.02.2005.
98-4 15.05.1998.
102 PIRIMOR 50 WG pirimikarb ZENECA 95-01/107 95-2 i 03.11.1995. i 02.11.2005.
98-4 15.05.1998.
103 PIRIMOR WP-50 pirimikarb ZENECA 94-01/272 95-2 i 02.02.1995. i 24.12.2004.
98-4 15.05.1998.
104 PIROX FLUID diazinon + triforin +
tetradifon Agroruše 97-01/258 97-2 26.01.1998 09.12.2007.
105 PROMET 400 CS furatiokarb Novartis 96-01/84 96-2 i 01.07.1996. i 10.03.2006.
98-4 06.07.1998.
106 PROPOKSUR 50 WP propoksur CHROMOS AGRO 96-01/101 96-2 31.05.1996. 30.05.2006.
107 PROSTORE 157 UL malation + bifentrin FMC 96-01/131 98-5 18.06.1998. 18.06.2008.
108 PROSTORE 420 EC malation + bifentrin FMC 96-01/132 98-5 18.06.1998. 18.06.2008.
109 PROTECT-IT dijatomejska zemlja +
silika-gel Hedley 97-01/116 98-6 09.07.1998. 15.06.2008.
110 PYRINEX 48 EC klorpirifos Makhteshim 97-01/151 97-2 20.05.1997. 18.03.2007.
111 RADOTION E-50 malation Herbos 96-01/210 97-2 20.01.1997. 16.09.2006.
112 RADOTION P-5 malation Herbos 96-01/208 97-2 15.01.1997. 16.09.2006.
113 REGENT fipronil Rh"ne-Poulenc 99-01/19 99-2 25.02.1999. 25.02.2001.
114 RELDAN 40 EC metil-klorpirifos DowAgroSciences 96-01/194 97-2 i 15.01.1997. i 15.01.2007.
96-01/78 98-4 i 02.07.1998. i
96-01/194 98-4 14.10.1998.
115 RELDAN SUPER metil-klorpirifos Dow AgroSciences 96-01/184 96-2 15.07.1996. 10.03.2006.
116 ROGOR 40 dimetoat Isagro 92-01/406 98-4 02.02.1998. 09.12.2007.
117 SEMAFOR 20 ST bifentrin FMC 98-01/144 98-2 09.06.1998. 14.04.2008.
118 SONET 100 EC heksaflumuron Dow AgroSciences 98-01/107 98-2 24.04.1998. 14.03.2008.
119 SUMIALFA 5-FL esfenvalerat Sumitomo 97-01/51 97-2 21.05.1997. 04.02.2007.
120 TALSTAR 10 EC bifentrin FMC 98-01/145 98-2 09.06.1998. 14.04.2008.
121 THIODAN E-35 endosulfan Hoechst Schering
AgrEvo 97-01/283 98-2 02.02.1998. 09.12.2002.
122 THIONEX E 35 endosulfan Makhteshim 97-01/152 97-2 23.05.1997. 18.03.2007.
123 THURICIDE HP Bacillus thuringiensis Novartis 94-01/273 95-2 i 26.06.1995. i 24.12.2004.
var. Berliner 98-4 07.07.1998.
124 TRIGARD 75-WP ciromazin Novartis 94-01/133 95-2 i 31.03.1995. i 09.04.2004.
98-4 16.07.1998.
125 ULTRACID 40 WP metidation Novartis 94-01/206 95-2 i 02.06.1995. i 23.08.2004.
98-4 16.07.1998.
126 VOLATON EC 500 foksim Bayer 94-01/261 95-2 17.02.1995. 19.12.2004.
127 VOLATON G 5% foksim Bayer 98-01/91 98-2 24.04.1998. 14.03.2008.
128 VOLATONIZIRANO
GNOJIVO foksim INA-Petrokemija 96-01/2 96-2 i 26.02.1996. i 19.02.2006.
15-15-15 S 1% FOKSIMA 99-4 19.04.1999.
129 ZLATICA OFUNAK-P piridafention Herbos 96-01/177 96-2 24.10.1996. 24.06.2006.
130 ZLATICA PIRIFOS klorpirifos Herbos 94-01/97 94-2 01.06.1994. 12.02.2004.
131 ZOLONE LIQUIDE fosalon Rh"ne-Poulenc 99-01/92 99-2 31.03.1999. 22.01.2009.
132 ZOLONE PM fosalon Rh"ne-Poulenc 94-01/202 94-2 10.10.1994. 22.08.2004.
133 ZYKLON cijanovodik Detia-Degesch 96-01/135 96-2 17.06.1996. 15.02.2005.
________________________________

II. AKARICIDI
_______________________________
134 ACARSTIN 600 ciheksatin Oxon Italia 99-01/14 99-2 26.02.1999. 07.02.2009.
135 APOLLO 50 SC klofentezin Hoechst Schering
AgrEvo 93-01/64 98-6 17.06.1998. 07.02.2008.
136 CASCADE 50 EC flufenoksuron American Cyana-
mid 99-01/108 99-2 15.04.1999. 14.04.2008.
137 DEMITAN fenazakin Dow AgroScien-
ces 94-01/7 99-8 01.02.1999. 07.02.2009.
138 KELTHANE-E dikofol Rohm and Haas 95-01/234 96-2 22.02.1996. 24.01.2001.
139 MITAC-20 amitraz Hoechst Schering
AgrEvo 93-01/266 98-5 23.11.1998. 20.12.2008.
140 NEORON 500 EC brompropilat Novartis 97-01/101 95-2 05.09.1997. 15.03.2007.
141 NISSORUN 10 EC heksitiazoks Nippon Soda 97-01/213 97-2 08.09.1997. 09.12.2007.
142 OMITE 30 WP propargit Uniroyal 95-01/53 95-2 22.08.1995. 05.02.2005.
143 OMITE 570 EW propargit Uniroyal 94-01/241 95-2 25.04.1995. 24.04.2005.
144 PINORON brompropilat Pinus 94-01/219 95-2 28.02.1995. 02.10.2004.
145 RUFAST 15 EC akrinatrin Hoechst Schering
AgrEvo 94-01/110 94-2 i 27.05.1994. i 26.05.2004.
96-4 25.10.1996.
___________________________________

III. NEMATOCIDI
___________________________________

146 BASAMID GRANULAT dazomet BASF 97-01/251 98-2 i 19.01.1998 i 13.08.2007.
99-4 27.01.1999.
147 METILBROMID-R metilbromid + klor-
pikrin Mebrom 96-01/170 96-2 21.10.1996. 19.06.1999.
148 SOBROM-98 metilbromid + klor-
pikrin CHROMOS AGRO 96-01/22 96-2 10.04.1996. 27.03.2006.
_______________________________

IV. LIMACIDI
_______________________________

149 CARAKOL metaldehid Kollant&Unichem 97-01/117 98-2 15.06.1998. 15.06.2008.
150 LIMAX metaldehid Agroruše 97-01/257 98-2 28.01.1998. 09.12.2007.
151 PUŽOMOR metaldehid CHROMOS AGRO 94-01/173 94-2 25.10.1994. 16.08.2004.

_______________________________

V. RODENTICIDI
_______________________________

152 BARAKI - PARAFINSKI
BLOKOVI difetialon AgrEvo Environ.
Health 94-01/99 94-2 i 27.05.1994. i 26.05.2004.
96-4 i 03.07.1996. i
97-6 14.03.1997.
153 BARAKI PELETE difetialon AgrEvo Environ.
Health 94-01/102 94-2 i 27.05.1994. i 26.05.2004.
96-4 i 03.07.1996. i
97-6 17.03.1997.
154 BRODILON MAMAC bromadiolon Pliva 94-01/223 94-2 20.10.1994. 09.08.2004.
155 BRODILON MIKI bromadiolon Pliva 94-01/118 94-2 02.06.1994. 12.02.2004.
156 BRODILON PELETE bromadiolon Pliva 95-01/116 95-2 20.06.1995. 22.04.2005.
157 CHLOROPHACINONE 0,25% klorfacinon I.N.D.I.A. 97-01/178 97-2 02.05.1997. 02.05.2007.
158 CHROMORAT brodifakum CHROMOS AGRO 97-01/156 97-2 09.06.1997. 09.06.2007.
159 FACIRON ULJNI
KONCENTRAT klorfacinon Pliva 97-01/279 97-2 12.12.1997. 09.12.2007.
160 FACIRON FORTE MAMAC klorfacinon Pliva 98-01/215 98-2 19.11.1998. 10.08.2008.
161 KLERAT PELETE brodifakum ZENECA 96-01/176 96-2 i 09.10.1996. i 25.06.2006.
98-4 09.06.1998.
162 KLERAT WAX BLOCKS-5 brodifakum ZENECA 94-01/164 94-2 i 28.10.1994. i 27.10.2004.
98-4 09.06.1998.
163 KLERAT WAX BLOCKS-20brodifakum ZENECA 94-01/163 94-2 i 28.10.1994. i 27.10.2004.
98-4 09.06.1998.
164 KLORFACINON ULJNI
KONCENTRAT klorfacinon Herbos 97-01/226 97-2 24.02.1997. 24.02.2007.
165 RACUMIN-57 kumatetralil Bayer 98-01/13 98-2 30.03.1998. 09.12.2007.
166 RATOX MAMAC-S klorfacinon Herbos 94-01/210 94-2 24.10.1994. 28.09.2004.
167 RODEXION bromadiolon I.N.D.I.A. 97-01/179 97-2 02.05.1997. 02.05.2007.
168 STORM PELETE flokumafen American Cyanamid 98-01/275 98-2 i 19.11.1998. 14.04.2008.
99-4 23.03.1999.
169 STORM PARAFINSKI
BLOKOVI flokumafen American Cyanamid 98-01/276 98-2 i 19.11.1998. i 14.04.2008.

______________________

VI. FUNGICIDI
_________________________________

170 ACROBAT MZ mankozeb + dimetomorf American Cyanamid 98-01/277 98-2 04.12.1998. 14.04.2008.
171 AFUGAN pirazofos Hoechst Schering AgrEvo 97-01/218 97-2 10.09.1997. 19.07.2007.
172 ALIETTE fosetil-aluminij Rh"ne-Poulenc 96-01/182 96-2 15.07.1996. 07.05.2006.
173 ALTO 320 SC ciprokonazol Novartis 94-01/59 94-3 09.11.1994. 14.11.2004.
174 ALTO COMBI 420 ciprokonazol + karben-
dazim Novartis 97-01/168 97-2 30.04.1997. 15.03.2007.
175 ANTRACOL BT WP
71,25 propineb + triadimefon Bayer 96-01/119 96-2 17.06.1996. 16.06.2006.
176 ANTRACOL COMBI propineb + cimoksanil Bayer 98-01/84 98-2 24.04.1998. 20.04.2008.
177 ANTRACOL WP 70 propineb Bayer 98-01/83 98-2 i 24.04.1998. i 14.03.2008.
99-4 16.03.1999.
178 ANVIL 5 SC heksakonazol ZENECA 95-01/232 97-9 i 11.11.1997. i 19.11.2005.
98-11 15.05.1998.
179 ARCHER 425 EC fenpropimorf + propi-
konazol Novartis 94-01/238 95-2 i 01.02.1995. i 31.01.2005.
95-4 i 22.12.1995. i
97-6 i 20.01.1997. i
98-8 09.07.1998.
180 ATEMI S sumpor + ciprokonazol Novartis 97-01/167 97-2 19.06.1997. 15.03.2007.
181 BAKRENI ANTRACOL
WP 63 propineb + bakar Bayer 95-01/21 95-2 25.01.1995. 21.11.2004.
182 BAKRENI DITHANE bakar + mankozeb Rohm and Haas 95-01/190 95-2 23.10.1995. 23.08.2005.
183 BAKRENI EUPAREN diklofluanid + bakar Pinus 94-01/199 95-2 05.06.1995. 09.08.2004.
184 BAKRENO VAPNO WP 50 bakar Herbos 92-01/323 97-4 12.09.1997. 10.08.2007.
185 BAVISTIN FL karbendazim BASF 97-01/163 97-2 i 29.05.1997. i 22.03.2007.
99-4 27.01.1999.
186 BAYCOR EC 300 bitertanol Bayer 96-01/93 96-2 13.06.1996. 10.04.2006.
187 BAYCOR WP 25 bitertanol Bayer 96-01/90 96-2 06.05.1996. 10.04.2006.
188 BAYFIDAN EC 250 triadimenol Bayer 96-01/91 96-2 12.06.1996. 10.04.2006.
189 BAYLETON AC WP 64,8 propineb + cimoksanil +
triadimefon Bayer 95-01/23 95-2 24.02.1995. 23.02.2005.

190 BAYLETON SPECIJAL
WP 5 triadimefon Bayer 95-01/24 95-2 31.01.1995. 17.01.2005.
191 BAYLETON TOTAL WP
37,5 karbendazim + triadi-
mefon Bayer 94-01/126 94-2 13.05.1994. 12.05.2004.
192 BAYLETON WP 25 triadimefon Bayer 96-01/137 96-2 17.06.1996. 16.06.2006.
193 BAYTAN FS 150 triadimenol Bayer 97-01/221 97-2 10.09.1997. 12.08.2007.
194 BENIT UNIVERZAL
047,5-LS tiabendazol + propiko-
nazol + Novartis 95-01/238 96-3 i 21.03.1996. i 21.11.2005.
imazalil 98-5 09.07.1998.
195 BION 50 WG acibenzolar-S-metil-
ni ester Novartis 99-01/117 99-2 19.04.1999. 31.12.2001.
196 BORDOŠKA JUHA bakar Scarmagnan 98-01/75 98-2 24.04.1998. 14.04.2008.
197 BORDOŠKA JUHA 20
WP - MANICA bakar Manica 96-01/121 96-2 30.04.1996. 29.04.2006.
198 BORDOŠKA JUHA
CAFFARO 20 WP bakar Caffaro 94-01/109 94-2 09.05.1994. i 08.05.2004.
96-01/231 97-2 16.01.1997.
199 BORDOŠKA SUSPENZIJA
20 WP bakar Herbos 93-01/115 98-4 20.07.1998. 14.04.2008.
200 BRESTANID fentin-hidroksid Hoechst Schering AgrEvo 97-01/282 98-2 02.02.1998. 09.12.2007.
201 BUMPER 25 EC propikonazol Agan 95-01/12 95-2 07.06.1995. 06.06.2005.
202 CALIXIN tridemorf BASF 94-01/40 94-2 i 23.05.1994. i 15.02.2004.
99-4 27.01.1999.
203 CALTAN folpet + ofurak Hoechst Schering AgrEvo 97-01/78 97-2 27.05.1997. 18.03.2007.
204 CAPTAN 4-F kaptan ZENECA 93-01/128 97-5 i 03.03.1997. i 23.04.2006.
98-7 18.09.1998.
205 CAPTAN 50 kaptan Pinus 94-01/218 95-2 05.06.1995. 11.08.2003.
206 CAPTAN SP-4 kaptan ZENECA 96-01/85 96-2 i 01.07.1996. i 23.04.2006.
98-4 18.09.1998.
207 CAPTAN ST-S kaptan CHROMOS AGRO 94-01/250 97-4 i 03.02.1997. i 03.02.2007.
98-6 17.12.1998.
208 CAPTAN WP-50 kaptan Tomen 95-01/26 98-4 05.03.1998. 29.01.2005.
209 CHAMP FORMULA 2 FL bakar Agtrol 96-01/18 96-2 i 16.02.1996. i 15.02.2006.
98-4 i 26.05.1998. i
99-6 12.01.1999.
210 CHAMPION bakar Agtrol 94-01/63 94-2 12.05.1994. 12.02.2004.
211 CHAMPION TEKUCI bakar Agtrol 92-01/51 97-4 17.06.1997. 14.03.2007.
212 CHINOSOL-W hidroksikinolin sulfat Hoechst Schering AgrEvo 97-01/177 97-2 29.05.1997. 10.03.2007.
213 CHORUS 75 WG ciprodinil Novartis 95-01/241 96-2 i 08.01.1996. i 07.01.2006.
98-.4 08.07.1998.
214 CHROMODIN S-65 dodin CHROMOS AGRO 97-01/229 97-2 08.09.1997. 08.03.2007.
215 CHROMONEB S-70 propineb CHROMOS AGRO 97-01/217 97-2 02.12.1997. 26.07.2007.
216 CHROMOSUL 80 sumpor CHROMOS AGRO 97-01/62 97-2 04.09.1997. 15.03.2007.
217 CHROMOTIRAM 480 ST tiram CHROMOS AGRO 98-01/247 98-2 23.11.1998. 23.11.2008.
218 CHROMOZIM FL karbendazim CHROMOS AGRO 95-01/217 96-2 22.03.1996. 21.03.2006.
219 CLARINET pirimetanil + flukvin-
konazol Hoechst Schering AgrEvo 96-01/239 97-4 03.09.1997. 26.02.2007.
220 CONTROLAN epoksikonazol + kresok-
sim-metil BASF 98-01/26 98-2 i 01.04.1998. i 07.04.2007.
99-4 27.01.1999.
221 CRVENO ULJE bakar + raf.paraf.ulje. Herbos 92-01/47 97-4 i 10.07.1997. i 14.03.2007.
99-6 i 22.03.1999. i
99-8 23.04.1999.
222 CRYSTAL kinoksifen Dow AgroSciences 98-01/291 99-2 08.03.1999. 31.12.2001.
223 CUPRABLAU-Z bakar + cink Cinkarna 95-01/207 95-2 i 19.12.1995. i 01.08.2005.
97-4 i 01.04.1997. i
98-6 i 15.12.1998. i
99-8 12.01.1999.
224 CUPROCAFFARO 50 WP bakar Caffaro 95-01/152 95-2 27.10.1995. i 26.10.2005.
96-01/231 97-2 16.01.1997.
225 CUPROLINE bakar Herbos 97-01/174 97-2 26.05.1997. 26.05.2007.
226 CUPROXAT bakar Nufarm 96-01/145 96-2 17.05.1996. 10.03.2006.
227 DELAN SC-750 ditianon American Cyanamid 99-01/15 99-2 02.03.1999. 14.04.2008.
228 DELAN 500 SC ditianon American Cyanamid 95-01/227 96-4 01.02.1996. 31.01.2006.
229 DELAN 700 WDG ditianon American Cyanamid 97-01/169 96-2 30.06.1997. 30.06.2007.
230 DITHANE FLO CRVENI mankozeb Rohm and Haas 98-01/135 98-2 01.07.1998. 14.04.2008.
231 DITHANE M-45 mankozeb Rohm and Haas 94-01/208 95-2 24.03.1995. 09.08.2004.
232 DITHANE M-45 FLO mankozeb Rohm and Haas 95-01/109 95-2 22.08.1995. 18.04.2005.
233 DITHANE M-70 mankozeb Rohm and Haas 95-01/189 95-2 23.10.1995. 20.08.2005.
234 DITHANE S-60 mankozeb Rohm and Haas 94-01/207 95-2 24.03.1995. 28.09.2004.
235 DIVIDEND 030 FS difenkonazol Novartis 96-01/141 97-5 21.04.1997. 21.04.2007.
236 DODINE S-65 dodin Pinus 94-01/217 95-2 05.06.1995. 09.08.2004.
237 DUETT epoksikonazol + karben-
dazim BASF 94-01/264 95-2 i 01.02.1998. i 31.01.2005.
96-4 i 01.02.1996. i
98-6 i 06.03.1998. i
99-8 27.01.1999.
238 EUPAREN 50 WP diklofluanid Bayer 97-01/219 97-2 12.09.1997. 12.08.2007.
239 EUPAREN MULTI WP 50 tolifluanid Bayer 97-01/21 97-2 i 16.05.1997. i 16.05.2007.
98-4 i 05.06.1998. i
99-6 15.03.1999.
240 FERRAX etirimol + flutriafol +
tiabendazol ZENECA 94-01/55 94-2 24.05.1994. 12.02.2004.

241 FOLICUR BT EC 225 tebukonazol + triadime-
fon Bayer 96-01/6 96-2 i 11.03.1996. i 10.03.2006.
98-4 23.03.1998.
242 FOLICUR EW 250 tebukonazol Bayer 97-01/22 97-2 i 17.06.1997. i 10.06.2007.
99-4 15.03.1999.
243 FOLICUR E WP 49 tebukonazol + dikloflu-
anid Bayer 94-01/125 94-2 13.05.1994. 12.05.2004.
244 FOLICUR MULTI tebukonazol + tolilflu-
anid Bayer 98-01/11 98-2 05.06.1998. 15.04.2000.
245 FOLICUR PLUS
EC 375 tebukonazol + triadime-
nol Bayer 96-01/5 96-2 11.03.1996. 10.03.2006.
246 FOLICUR WP 25 tebukonazol Bayer 98-01/14 98-2 05.06.1998. 31.07.1999.
247 FOLPAN WDG folpet Makhteshim 95-01/14 95-.2 24.07.1995. 23.07.2005.
248 FOLPAN WP-50 folpet Makhteshim 96-01/89 96-2 11.06.1996. 11.10.2005.
249 GALBEN-C bakar + benalaksil Isagro 94-01/81 94-2 25.05.1994. 09.04.2004.
250 GALBEN F folpet + benalaksil Isagro 92-01/64 97-4 15.07.1997. 14.03.2007.
251 GALBEN-M mankozeb + benalaksil Isagro 94-01/80 94-2 25.05.1994. i 09.04.2004.
94-01/244 95-2 10.02.1995.
252 GRANIT 20 SC bromkonazol Rh"ne-Poulenc 99-01/109 99-2 15.04.1999. 14.02.2009.
253 GROWELL kresoksim-metil + fen-
propimorf BASF 98-01/28 98-2 i 01.04.1998. i 07.04.2007.
99-4 27.01.1999.
254 IMPACT flutriafol ZENECA 92-01/93 97-4 02.05.1997. 04.03.2007.
255 IMPACT-C flutriafol + karbenda-
zim ZENECA 94-01/53 94-2 24.05.1994. 13.02.2004.
256 IMPACT 25 SC flutriafol ZENECA 98-01/27 98-2 11.09.1998. 31.12.2003.
257 IMPULS EC 500 spiroksamin Bayer 99-01/3 99-2 31.03.1999. 23.02.2009.
258 KALINOMIX karbendazim + dinikona-
zol Pliva 99-01/107 99-2 06.04.1999. 31.12.1999.
259 KALINOSUL 80 EC sumpor Pliva 96-01/219 96-2 29.11.1996. 29.11.2006.
260 KARATHANE-EC dinokap Rohm and Haas 97-01/146 97-2 i 17.03.1997. i 20.11.2006.
98-4 26.01.1998.
261 KARATHANE-WP dinokap Rohm and Haas 97-01/144 97-2 17.03.1997. 20.11.2006.
262 KIDAN iprodion + raf. min.
ulje Rh"ne-Poulenc 94-01/119 94-2 26.05.1994. 05.03.2004.
263 KOCIDE DF bakar Griffin 97-01/302 97-2 i 12.12.1997. i 31.12.2002.
98-4 i 04.12.1998. i
99-6 12.01.1999.
264 KONKER vinklozolin + karben-
dazim BASF 98-01/162 98-2 i 09.06.1998. i 14.04.2008.
99-4 27.01.1999.
265 KUMULUS DF sumpor BASF 96-01/59 96-2 i 27.05.1996. i 26.05.2006.
99-4 27.01.1999.
266 KUPROPIN bakar Pinus 95-01/199 96-2 23.01.1996. 15.08.2005.
267 MAXIM 025 FS fludioksonil Novartis 99-01/114 99-2 12.04.1999. 11.04.2009.
268 MERPAN 50 WP kaptan Makhteshim 97-01/150 97-2 26.05.1997. 18.03.2007.
269 METEOR kaptan + heksakonazol ZENECA 96-01/3 96-3 02.05.1996. 01.05.2006.
270 MIKAL fosetil-Al + folpet Rh"ne-Poulenc 96-01/220 96-2 29.11.1996. 01.10.2006.
271 MIKAL-B fosetil-Al + bakar Rh"ne-Poulenc 94-01/117 94-2 18.05.1994. 12.02.2004.
272 MIKAZOL PASTA tiabendazol Pliva 95-01/249 95-2 15.12.1995. 19.11.2005.
273 MIRAGE 45 EC prokloraz Makhteshim Chemical 98-01/22 98-2 11.09.1998 09.12.2007.
274 MODRA GALICA bakar Herbos 94-01/175 94-2 04.11.1994. 20.08.2004.
275 MODRA GALICA bakar Manica 94-01/122 94-2 09.05.1994. 08.05.2004.
276 MODRA GALICA bakar Scarmagnan 98-01/74 98-2 24.04.1998. 14.04.2008.
277 MYTHOS pirimetanil Hoechst Schering AgrEvo 96-01/142 96-3 i 20.05.1996. i 19.05.2006.
96-4 i 23.10.1996. i
97-6 21.05.1997.
278 NORDOX SUPER bakar Nordox 98-01/10 98-2 i 24.02.1998. i 24.02.2008.
99-4 24.03.1999.
279 OCTAVE 50 WP prokloraz Hoechst Schering AgrEvo 98-01/78 98-2 15.06.1998. 14.04.2008.
280 OPUS TEAM fenpropimorf + epoksi-
konazol BASF 96-01/164 96-2 i 08.07.1996. i 07.07.2006.
98-4 i 06.03.1998. i
99-6 27.01.1999.
281 PANOCTINE 35 guazatin-triacetat Rh"ne-Poulenc 97-01/109 97-2 21.04.1997. 22.03.2007.
282 PASTA CAFFARO bakar Caffaro 98-01/143 98-2 i 09.06.1998. i 31.12.2002.
99-4 22.04.1999.
283 PINOZEB M-45 mankozeb Pinus 94-01/198 95-2 07.04.1995. 16.08.2004.
284 PLAVO ULJE bakar + raf. min. ulje Herbos 92-01/45 97-4 10.07.1997. 14.03.2007.
285 POLYRAM DF metiram BASF 97-01/296 98-2 i 16.02.1998. i 09.12.2007.
99-4 27.01.1999.
286 PRELUDE SP prokloraz-mangan +
karbendazim Hoechst Schering AgrEvo 93-01/68 98-6 15.06.1998. 14.04.2008.
287 PREVICUR 607 SL propamokarb Hoechst Schering AgrEvo 93-01/66 98-6 23.11.1998. 10.08.2008.
288 PUNCH 10 EW flusilazol Du Pont 96-01/1 98-11 06.03.1998. 30.09.2001.
289 QUADRIS azoksistrobin ZENECA 97-01/307 98-2 09.02.1998. 31.12.2000.
290 RADOCINEB cineb Herbos 93-01/117 98-4 13.07.1998. 14.04.2001.
291 RADOTIRAM WP tiram Herbos 93-01/70 98-4 23.07.1998. 14.04.2001.
292 RAME CAFFARO 32 WP bakar Caffaro 94-01/108 94-2 09.05.1994. i 08.05.2004.
96-01/231 97-2 16.01.1997.
293 RAXIL 2 WS tebukonazol Bayer 97-01/220 97-2 10.09.1997. 19.07.2007.
294 RAXIL ES 015 tebukonazol Bayer 95-01/56 95-2 16.06.1995. 15.06.2005.
295 RAXIL FS 060 tebukonazol Bayer 98-01/16 98-2 20.05.1998. 31.12.2003.
296 RAXIL T 515 FS tiram + tebukonazol Bayer 95-01/183 95-3 26.10.1995. 25.10.2005.
297 REX metiltiofanat +
epoksikonazol BASF 94-01/262 95-2 i 28.06.1995. i 27.06.2005.
99-4 27.01.1999.
298 RIAS 300 EC propikonazol + difenko-
nazol Novartis 94-01/159 95-3 i 03.04.1995. i 02.04.2005.
95-5 i 30.10.1995. i
96-7 i 29.11.1996. i
98-9 08.07.1998.
299 RIDER 400 EC fenpropidin + propikona-
zol Novartis 94-01/135 95-2 i 02.02.1995. i 01.02.2005.
98-4 i 08.07.1998. i
99-6 14.01.1999.
300 RIDOMIL GOLD MZ
68 WP mankozeb + metalaksil-M Novartis 97-01/299 98-2 i 03.03.1998. i 03.03.2008.
99-4 25.02.1999.
301 RIDOMIL GOLD PLUS
42,5 WP bakar + metalaksil-M Novartis 98-01/216 98-2 i 11.12.1998. i 30.06.2003.
99-4 25.02.1999.
302 RIDOMIL MZ 72 WP mankozeb + metalaksil Novartis 98-01/101 98-2 24.04.1998. 14.03.2008.
303 RIDOMIL PLUS 48 WP bakar + metalaksil Novartis 95-01/86 95-3 i 02.08.1995. i 18.04.2005.
95-4 i 30.10.1995. i
98-6 07.07.1998.
304 RONILAN DF vinklozolin BASF 99-01/47 99-2 10.03.1999. 17.02.2009.
305 RONILAN FL vinklozolin BASF 94-01/74 94-2 i 23.05.1994. i 05.03.2004.
99-4 27.01.1999.
306 ROVRAL TS FLO iprodion + karbendazim Rh"ne-Poulenc 96-01/103 96-2 12.06.1996. 12.02.2006.
307 RUBIGAN EC fenarimol Dow AgroSciences 95-01/3 95-2 i 02.02.1995. i 28.12.2004.
98-4 i 02.07.1998. i
98-6 05.10.1998.
308 SABITHANE dinokap + miklobutanil Rohm and Haas 99-01/104 99-2 27.04.1999. 11.01.2009.
309 SANDOFAN C bakar + oksadiksil Novartis 94-01/68 95-2 i 27.03.1995. i 12.02.2004.
98-4 07.07.1998.
310 SANDOFAN F folpet + oksadiksil Novartis 95-01/54 95-2 i 29.06.1995. i 24.04.2005.
98-4 07.07.1998.
311 SANDOFAN M-8 mankozeb + oksadiksil Novartis 94-01/274 95-2 i 29.06.1995. i 28.06.2005.
96-5 i 28.03.1996. i
98-7 16.07.1998.
312 SAPROL-N triforin American Cyanamid 95-01/228 96-3 09.02.1996. 08.02.2006.
313 SCORE 250 difenkonazol Novartis 97-01/79 97-2 04.09.1997. 15.03.2007.
314 SHAVIT EC 250 triadimenol Makhteshim 95-01/9 95-2 29.06.1995. 28.06.2005.
315 SILBOS DF tiram + vinklozolin BASF 95-01/115 95-2 i 15.05.1995. i 14.05.2005.
99-4 27.01.1999.
316 SPORTAK 45 EC prokloraz Hoechst Schering AgrEvo 93-01/65 98-6 15.06.1998. 14.04.2008.
317 STROBY WG kresoksim-metil BASF 97-01/297 98-2 i 24.02.1998. i 07.04.2007.
99-4 27.01.1999.
318 SUMI - 8 dinikonazol Sumitomo 95-01/122 95-2 i 27.07.1995. i 06.02.2005.
96-4 20.02.1996.
319 SUMILEX 50 FL procimidon Sumitomo 97-01/305 98-2 16.02.1998 16.02.2000.
320 SUMPOR MICRO 80 WP sumpor Caffaro 95-01/106 i 95-2 i 28.04.1995. i 27.04.2005.
96-01/231 97-2 16.01.1997.
321 SUMPOR PRAH sumpor Herbos 96-01/14 96-2 12.04.1996. 21.02.2006.
322 SUMPOR SC-80 sumpor Herbos 93-01/118 98-4 25.05.1998. 15.04.2008.
323 SUMPORNO PRAŠIVO sumpor Manica 94-01/123 94-2 09.05.1994. 08.05.2004.
324 SUMPORNO PRAŠIVO sumpor Scarmagnan 98-01/76 98-2 24.04.1998. 14.03.2008.
325 SYSTHANE 6 FLO miklobutanil Rohm and Haas 96-01/169 96-2 i 22.07.1996. i 10.03.2006.
98-4 21.12.1998.
326 SYSTHANE 12 E miklobutanil Rohm and Haas 94-01/114 95-2 06.04.1995. 11.04.2004.
327 SYSTHANE 24 E miklobutanil Rohm and Haas 99-01/115 99-2 20.04.1999. 23.02.2009.
328 SYSTHANE MZ mankozeb + miklobutanil Rohm and Haas 94-01/112 95-2 06.04.1995. 09.04.2004.
329 SWITCH 62,5 WG ciprodinil + fludiokso-
nil Novartis 96-01/117 97-5 21.04.1997. 21.04.2007.
330 TANGO tridemorf + epoksikona-
zol BASF 94-01/263 95-2 i 28.06.1995. i 27.06.2005.
99-4 27.01.1999.
331 TATTOO mankozeb + Hoechst Schering AgrEvo 93-01/227 98-6 27.11.1998. 26.10.2008.
propamokarb hidroklorid
332 TELDOR SC 500 fenheksamid Bayer 98-01/15 99-2 21.05.1999. 23.02.2002.
333 TELDOR WP 50 fenheksamid Bayer 99-01/6 99-2 31.03.1999. 23.03.2002.
334 THIOVIT sumpor Novartis 94-01/270 95-2 24.02.1995. 23.02.2005.
335 THIRAM 42-S tiram Uniroyal 95-01/87 95-2 i 01.06.1995. i 31.05.2005.
98-4 13.01.1999.
336 TILT 250 EC propikonazol Novartis 98-01/176 98-2 21.07.1998. 11.08.2008.
337 TILT CB 187,5 FW karbendazim + propikona-
zol Novartis 95-01/91 95-2 i 02.08.1995. i 16.04.2005.
98-4 16.07.1998.
338 TOPAS 100 EC penkonazol Novartis 97-01/80 97-2 25.04.1997. 04.03.2007.
339 TOPAS-C 50 WP penkonazol + kaptan Novartis 97-01/254 98-2 06.02.1998. 09.12.2007.
340 TRICHODEX WP Trichoderma harzianum Makhteshim 94-01/171 94-2 i 04.07.1994. i 03.07.1999.
97-4 30.04.1997.
341 TRIFMINE 30 WP triflumizol Nippon 98-01/169 98-2 05.06.1998. 05.06.2008.
342 TRIMIDAL nuarimol Dow AgroSciences 95-01/78 95-2 i 11.08.1995. i 24.04.2005.
98-4 i 02.07.1998. i
98-6 21.10.1998.
343 VECTRA bromkonazol Rh"ne-Poulenc 95-01/15 95-2 01.02.1995. 31.01.2005.
344 VENTILIRANI SUMPOR sumpor Veneta Mineraria 98-01/24 98-2 02.02.1998. 02.02.2008.
345 VINCIT-F flutriafol + tiabenda-
zol ZENECA 94-01/155 95-2 i 17.02.1995. i 31.07.2004.
98-4 09.06.1998.
346 VITAVAX-200 karboksin + tiram Uniroyal 95-01/147 95-3 i 20.10.1995. i 13.06.2005.
96-5 i 04.04.1996. i
99-7 12.01.1999.
347 VITAVAX 200-FF karboksin + tiram Uniroyal 96-01/13 96-2 i 12.04.1996. i 18.03.2006.
99-4 12.01.1999.
________________________

VII. HERBICIDI
_________________________
348 ACETOKLOR 50 EC acetoklor Pliva 97-01/278 97-2 19.12.1997. 19.12.2007.
349 AFALON linuron Hoechst Schering AgrEvo 99-01/100 99-2 26.04.1999. 30.10.2008.
350 AFALON DISPERZIJA linuron Hoechst Schering AgrEvo 92-01/219 97-6 05.02.1997. 27.03.2006.
351 AFFINITY izoproturon + karfen-
trazon-etil FMC 98-01/29 98-2 31.03.1998. 31.03.2008.
352 AGIL 100 EC (R)-propikizafop Novartis 98-01/153 98-2 06.07.1998. 15.04.2008.
353 ALAKLOR EC-48 alaklor Pliva 95-01/248 96-2 06.03.1996. 08.11.2005.
354 ALAZINE 33/14 alaklor + atrazin Agan 95-01/34 95-2 08.08.1995. 07.08.2005.
355 ALON 50 DISPERZIJA izoproturon Hoechst Schering AgrEvo 94-01/232 95-2 i 10.02.1995. i 28.05.2004.
96-4 06.11.1996.
356 ALON FORTE izoproturon + fluoro-
glikofen-etil Hoechst Schering AgrEvo 93-01/282 95-5 i 04.08.1995. i 03.08.2005.
96-7 06.11.1996.
357 ALON SUPER izoproturon + amidosul-
furon Hoechst Schering AgrEvo 93-01/283 96-6 i 19.02.1996. i 18.02.2006.
96-8 06.11.1996.
358 ARKADE 80 EC prosulfokarb ZENECA 94-01/131 94-2 16.05.1994. 12.04.2004.
359 ARSENAL imazapir American Cyanamid 97-01/280 97-2 19.12.1997. 09.12.2007.
360 ASEF-gnojivo i
herbicid za
travnjak 3 u 1 MCPA+MCPP ASEF 97-01/222 97-2 11.11.1997. 27.10.2007.
361 ASSERT imazametabenzmetil American Cyanamid 98-01/278 98-2 07.12.1998. 14.04.2008.
362 ASULOX asulam Rh"ne-Poulenc 98-01/157 98-2 30.06.1998. 14.04.2008.
363 ATRANEX 50 SC atrazin Agan 95-01/13 95-2 30.06.1995. 29.06.2005.
364 ATRANEX 80 WP atrazin Agan 95-01/10 95-2 30.06.1995. 29.06.2005.
365 AURORA 50 WG etil-karfentrazon FMC 98-01/246 98-2 16.12.1998. 31.12.2002.
366 AURORA TURBO etil-karfentrazon +
(R)-mekoprop FMC 98-01/245 98-2 29.12.1998. 31.12.2001.
367 AXALL SUPER (R)-mekoprop + Rh"ne-Poulenc 99-01/111 99-2 16.04.1999. 15.02.2009.
bromoksinil-oktanoat +
joksinil-oktanoat
368 BANVEL 480 S dikamba Novartis 95-01/82 95-2 i 07.08.1995. i 07.03.2005.
97-4 09.06.1997.
369 BANVEL UNIVERZAL 2,4-D + dikamba Novartis 97-01/180 97-2 i 04.09.1997. i 15.03.2007.
98-4 19.02.1998.
370 BASAGRAN 600 bentazon BASF 97-01/161 97-2 i 30.06.1997. i 22.03.2007.
99-4 27.01.1999.
371 BASAGRAN DP-P bentazon + (R)-diklor-
prop BASF 99-01/49 99-2 21.04.1999. 28.02.2009.
372 BASAGRAN SUPER bentazon BASF 97-01/160 97-2 i 01.07.1997. i 22.03.2007.
99-4 27.01.1999.
373 BASAGRAN TOP MCPA + bentazon BASF 98-01/286 99-2 08.03.1999. 31.12.1999.
374 BASTA 15 glufosinat-amonijeva
sol Hoechst Schering AgrEvo 96-01/181 96-2 i 19.07.1996. i 10.03.2006.
96-4 06.11.1996.
375 BASTIONAL (R)-haloksifop metilni
ester Dow AgroSciences 98-01/159 98-2 24.04.1998. 14.03.2008.
376 BETAMIN-T kloridazon Herbos 91-01/21 97-4 17.02.1997. 20.11.2006.
377 BETANAL AM-11 fenmedifam + desmedifam Hoechst Schering AgrEvo 95-01/240 96-2 i 18.03.1996. i 30.10.2005.
96-4 06.11.1996.
378 BETANAL PROGRES AM fenmedifam + desmedifam Hoechst Schering AgrEvo 94-01/43 94-2 i 02.06.1994. i 01.06.2004.
+ etofumesat 95-4 i 22.12.1995. i
96-6 06.11.1996.
379 BETANAL PROGRES OF fenmedifam + desmedifam Hoechst Schering AgrEvo 98-01/6 98-2 23.03.1998. 23.03.2008.
+ etofumesat
380 BETANAL TANDEM fenmedifam + etofumesat Hoechst Schering AgrEvo 95-01/111 95-2 i 04.08.1995. i 07.02.2005.
96-4 06.11.1996.
381 BETTER 65 WG kloridazon Oxon Italia 98-01/251 98-2 10.12.1998. 30.06.2003.
382 BLADEX 50-SC cijanazin Shell 95-01/233 96-2 27.03.1996. 25.11.2005.
383 BOOM EFEKT glifosat + etoksilirani
masni amini Pinus 95-01/200 96-2 24.01.1996. 13.08.2005.
384 BRAVO alaklor Herbos 99-01/106 99-2 19.04.1999. 31.12.2000.
385 BRAVO KOMBI alaklor + linuron Herbos 94-01/82 94-2 16.05.1994. 05.03.2004.
386 BRAVO MC alaklor Herbos 92-01/292 98-6 30.06.1998. 14.04.2008.
387 BRAVO RADAZIN T
(SE) alaklor + atrazin Herbos 97-01/12 97-2 24.02.1997. 24.02.2007.
388 BRAVO TERAZIN T alaklor + terbutilazin Herbos 92-01/422 98-4 23.07.1998. 14.04.2001.
389 BROMOTRIL EC bromoksinil-oktanoat Agan 95-01/11 95-2 04.07.1995. 03.07.2005.
390 BUTISAN S metazaklor BASF 98-01/163 98-2 i 05.06.1998. i 14.04.2008.
99-4 27.01.1999.
391 CAMBIO bentazon + dikamba BASF 98-01/285 99-2 08.03.1999. 07.03.2009.
392 CASORON G diklobenil Uniroyal 95-01/4 95-2 i 03.04.1995. i 11.10.2002.
96-01/240 97-2 25.02.1997.
393 CIATRAL-ALA alaklor + linuron +
atrazin Herbos 94-01/139 94-2 16.05.1994. 09.04.2004.
394 CIATRAL SCZ (SE) alaklor + atrazin +
cijanazin Herbos 97-01/1 97-2 24.02.1997. 10.03.2006.
395 CIDOKOR glifosat + etoksilirani
masni amini Herbos 92-01/397 98-8 06.03.1998. 09.12.2007.
396 CLAP atrazin + piridat + Novartis 93-01/165 97-6 02.05.1997. 11.03.2007.
raf. min. ulje
397 COMMAND 4-E klomazon FMC 95-01/76 95-4 i 26.07.1995. i 07.02.2005.
96-6 23.01.1996.
398 COUGAR izoproturon + diflufe-
nikan Rh"ne-Poulenc 94-01/48 94-2 26.05.1994. 25.05.2004.
399 DEHERBAN A 2,4-D CHROMOS AGRO 94-01/167 94-2 25.10.1994. 17.07.2004.
400 DEHERBAN COMBI-MD MCPP + 2,4-D CHROMOS AGRO 97-01/225 97-2 08.09.1997. 03.08.2007.
401 DEHERBAN FLUID MCPP CHROMOS AGRO 97-01/227 97-2 22.08.1997. 26.07.2007.
402 DEHERBAN M MCPA CHROMOS AGRO 94-01/166 94-2 25.10.1994. 17.07.2004.
403 DEVRINOL napropamid ZENECA 95-01/5 95-3 i 31.01.1995. i 05.12.2004.
98-4 i 08.04.1998. i
99-6 26.01.1999.
404 DICURAN 500 FL klortoluron Novartis 98-01/174 98-2 21.07.1998. 11.08.2008.
405 DICURAN 80 WP klortoluron Novartis 95-01/202 96-2 i 20.03.1996. i 26.08.2005.
98-4 08.07.1998.
406 DICURAN FORTE 80-WP klortoluron + triasul-
furon Novartis 94-01/113 94-2 i 20.05.1994. i 10.04.2004.
98-4 08.07.1998.
407 DIKOCID 2,4-D Herbos 93-01/209 98-4 25.05.1998. 19.04.2008.
408 DMA 6 2,4-D Dow AgroSciences 95-01/75 95-2 i 23.05.1995. i 22.05.2005.
98-4 06.11.1998.
409 DUAL 500 EC metolaklor Novartis 94-01/205 95-2 i 22.04.1995. i 24.08.2004.
95-4 i 30.10.1995. i
98-6 08.07.1998.
410 DUAL 960 EC metolaklor Novartis 97-01/224 97-2 04.09.1997. 14.07.2007.
411 DUAL GOLD 960 EC alfa metolaklor Novartis 97-01/313 98-2 i 04.03.1998. 03.03.2008.
98-4 23.11.1998.
412 DUPLOSAN-DP (R)-diklorprop BASF 99-01/48 99-2 22.04.1999. 09.02.2009.
413 DUPLOSAN KV (R)-mekoprop BASF 94-01/265 95-2 i 28.06.1995. i 27.06.2005.
99-4 27.01.1999.
414 DYNAM 75 WG oksasulfuron Novartis 97-01/5 97-2 i 23.05.1997. i 31.12.1999.
97-4 i 12.12.1997. i
99-6 01.04.1999.
415 ERADICANE 6-E EPTC + diklormid ZENECA 95-01/225 96-2 27.02.1996. 30.09.2005.
416 FLEX fomesafen ZENECA 93-01/210 97-4 02.05.1997. 10.03.2007.
417 FOCUS ULTRA cikloksidim + metilole-
at BASF 97-01/162 97-2 i 30.06.1997. i 05.03.2007.
99-4 27.01.1999.
418 FOLAR 525 FW terbutilazin + glifosat Novartis 98-01/4 98-2 30.06.1998. 31.03.2003.
419 FOLLOW diklorprop + MCPA + flu-
oksipir Dow AgroSciences 97-01/333 98-2 i 06.03.1998. i 04.02.2007.
98-4 06.11.1998.
420 FRONTIER 900 EC dimetenamid BASF 95-01/245 95-2 i 14.12.1995. i 13.12.2005.
97-4 i 24.02.1997. i
99-6 27.01.1999.
421 FURORE SUPER fenoksaprop-etil Hoechst Schering AgrEvo 97-01/284 98-2 15.04.1998. 30.04.2003.
422 FUSILADE SUPER (R)-butilfluazifop ZENECA 96-01/175 96-2 i 30.09.1996. i 30.07.2006.
97-4 20.01.1997.
423 GALAXY bentazon + acifluorfen BASF 97-01/164 97-2 i 30.06.1997. i 22.03.2007.
99-4 27.01.1999.
424 GALEKOM EC metolaklor + metobromu-
ron + klomazon CHROMOS AGRO 97-01/259 98-2 26.01.1998. 26.01.2008.

425 GALEX 500 EC metolaklor + metobromu-
ron Novartis 95-01/85 95-2 i 05.05.1995. i 24.04.2005.
95-4 i 15.12.1995. i
98-6 i 08.07.1998. i
98-8 21.12.1998.
426 GALIGAN 240 EC oksifluorfen Agan 97-01/18 97-2 04.04.1997. 04.04.2007.
427 GALIUM diklorprop + mekoprop
+ MCPA Herbos 95-01/88 95-2 08.08.1995. 04.04.2005.
428 GESAGARD 500 FL prometrin Novartis 95-01/32 95-2 i 03.08.1995. i 02.08.2005.
98-4 08.07.1998.
429 GESAGARD 50 WP prometrin Novartis 96-01/212 97-2 i 15.01.1997. i 01.10.2006.
98-4 08.07.1998.
430 GESAPRIM 500 FL atrazin Novartis 95-01/1 95-2 i 26.06.1995. i 25.06.2005.
98-4 16.07.1998.
431 GESAPRIM 50 WP atrazin Novartis 97-01/202 97-2 i 16.01.1997. i 30.09.2006.
98-4 08.07.1998.
432 GLYPHOGAN 480 SL glifosat + etoksilirani Agan 94-01/103 94-2 13.05.1994. 12.05.2004.
masni amini
433 GOAL oksifluorfen Rohm and Haas 94-01/57 95-2 i 10.05.1995. i 12.02.2004.
98-4 17.06.1998.
434 GOLTIX WG 70 metamitron Bayer 99-01/120 99-2 21.04.1999. 19.04.2009.
435 GOLTIX WG 90 metamitron Bayer 98-01/12 98-2 01.06.1998. 01.06.2008.
436 GOLTIX WP 70 metamitron Bayer 96-01/138 96-2 14.06.1996. 02.06.2006.
437 GRAMOXONE parakvat-kation ZENECA 94-01/253 98-4 09.02.1998. 30.06.2002.
438 GRANSTAR 75 DF tribenuron-metil Du Pont 95-01/112 95-2 i 20.06.1995. i 16.04.2005.
97-4 21.03.1997.
439 GRASIDIM setoksidim Sipcam 97-01/155 97-2 22.05.1997. 11.03.2007.
440 GRODYL amidosulfuron Hoechst Schering AgrEvo 93-01/80 98-6 15.06.1998. 14.04.2008.
441 GRODYL PLUS izoproturon + amidosul-
furon Hoechst Schering AgrEvo 98-01/271 99-2 08.03.1999. 31.12.2001.
442 GUARDIAN acetoklor Monsanto 94-01/211 95-4 i 13.12.1995. i 12.12.2005.
97-6 25.03.1997.
443 GUARDIAN EXTRA acetoklor + atrazin Monsanto 96-01/17 97-2 18.03.1997. 03.03.2002.
444 HARMONY 75 DF tifensulfuron-metil Du Pont 95-01/113 95-2 i 09.05.1995. i 19.04.2005.
97-4 25.03.1997.
445 HERCULES 480 SL glifosat + etoksilirani
masni amini CHROMOS AGRO 98-01/48 98-2 19.05.1998. 18.05.2008.
446 INAKOR-T atrazin + prometrin Herbos 96-01/174 96-2 14.10.1996. 10.07.2006.
447 KALINOFAM DUO fenmedifam + etofumesat Pliva 96-01/105 96-2 31.05.1996. 30.05.2006.
448 KALINOFAM PRO FL fenmedifam + desmedifam Pliva 96-01/107 96-2 07.06.1996. 06.06.2006.
+etofumesat
449 KALINOFAM S fenmedifam + desmedifam Pliva 96-01/104 96-2 10.06.1996. 09.06.2006.
450 KALINORON FL etofumesat Pliva 96-01/106 96-2 10.06.1996. 09.06.2006.
451 KAMATA glifosat + etoksilirani
masni amini Monsanto 94-01/98 94-2 11.05.1994. 10.04.2004.
452 KEMIFAM DUO fenmedifam + etofumesat Hoechst Schering AgrEvo 99-01/101 99-2 23.04.1999. 19.10.2008.
453 KEMIFAM PRO FL fenmedifam + desmedifam Hoechst Schering AgrE-
vo 94-01/225 95-2 i 28.02.1995. i 27.02.2005.
+ etofumesat 96-4 04.11.1996.
454 KEMIFAM S fenmedifam + desmedifam Hoechst Schering AgrEvo 99-01/102 99-2 23.04.1999. 19.10.2008.
455 KEMIRON FLOW etofumesat Hoechst Schering AgrEvo 99-01/99 99-2 23.04.1999. 16.02.2009.
456 KERB 50 W propizamid Rohm and Haas 95-01/48 95-2 19.05.1995. 18.05.2005.
457 LASSO ATRAZIN alaklor + atrazin Monsanto 96-01/178 96-2 i 17.07.1996. i 25.06.2006.
97-4 17.06.1997.
458 LASSO EC alaklor Monsanto 96-01/179 96-2 i 15.07.1996. i 25.06.2006.
97-4 17.06.1997.
459 LASSO MICROTECH alaklor Monsanto 94-01/212 94-3 i 13.12.1994. i 12.12.2004.
97-5 17.06.1997.
460 LENTAGRAN-WP piridat Novartis 94-01/73 94-2 i 17.05.1994. i 23.03.2004.
95-4 i 08.02.1995. i
98-6 23.07.1998.
461 LINTUR 70 WG dikamba + triasulfuron Novartis 98-01/236 98-2 11.12.1998. 30.06.2003.
462 LINUREX 50 WP linuron Agan 97-01/159 97-2 28.05.1997. 18.03.2007.
463 LINURON CHROMOS 50
WP linuron CHROMOS AGRO 94-01/228 94-2 25.10.1994. 16.08.2004.
464 LINURON CHROMOS
TEKUCI linuron CHROMOS AGRO 96-01/10 96-2 11.04.1996. 27.03.2006.
465 LONTREL 300 klopiralid Dow AgroSciences 94-01/142 96-5 i 13.02.1996. i 12.02.2006.
98-7 i 02.07.1998. i
98-9 06.10.1998.
466 LONTREL 418 C klopiralid + MCPP Dow AgroSciences 94-01/130 94-2 i 17.05.1994. i 16.05.2004.
97-4 i 17.02.1997. i
98-6 i 02.07.1998. i
98-6 06.10.1998.
467 MARATON pendimetalin + izopro-
turon American Cyanamid 97-01/277 98-2 26.01.1998. 31.10.2003.
468 MERLIN izoksaflutol Rh"ne-Poulenc 97-01/268 97-2 i 19.12.1997. i 19.05.2008.
98-4 i 08.09.1998. i
99-6 03.03.1999.
469 MODOWN 4-F bifenoks Rh"ne-Poulenc 95-01/226 96-2 19.01.1996. 23.08.2005.
470 MOTIVELL nikosulfuron BASF 99-01/46 99-2 08.03.1999. 17.02.2009.
471 NORTRON 20 EC etofumesat Hoechst Schering AgrEvo 93-01/291 98-4 04.12.1998. 01.12.2008.
472 NORTRON SUPER etofumesat Hoechst Schering AgrEvo 95-01/51 95-2 i 05.08.1995. i 07.02.2005.
96-4 04.11.1996.
473 OPTICA (R)-mekoprop A.H.Marks 99-01/58 99-2 07.05.1999. 17.02.2009.
474 ORBIT cinidon-etilni BASF 98-01/287 99-2 08.03.1999. 31.12.1999.
475 OXYTRIL M MCPP + joksinil + Rh"ne-Poulenc 96-01/214 96-2 18.12.1996. 02.10.2006.
bromoksinil
476 PANTERA 40 EC (R)-kvizalofop- Uniroyal 96-01/16 98-6 02.04.1998. 21.05.2006.
tetrahidrofurfurilni
ester
477 PARDNER bromoksinil oktanoat Rh"ne-Poulenc 99-01/110 99-2 15.04.1999. 15.02.2009.
478 PATORAN 50 WP metobromuron Novartis 98-01/172 98-2 21.07.1998. 11.08.2008.
479 PIN 480 glifosat Pinus 94-01/194 94-3 01.12.1994. 30.11.2004.
480 PRIMAGRAM 500 FW metolaklor + atrazin Novartis 95-01/224 96-2 i 20.03.1996. i 18.10.2005.
98-4 08.07.1998.
481 PRIMEXTRA 500
TEKUĆI metolaklor + atrazin Novartis 95-01/67 95-2 i 08.08.1995. i 23.04.2005.
98-4 08.07.1998.
482 PRIMEXTRA GOLD 720
SC metolaklor + atrazin Novartis 98-01/3 98-2 i 06.03.1998. i 06.03.2008.
98-4 23.11.1998.
483 PROHELAN-T prometrin Herbos 92-01/375 98-4 02.02.1998. 09.12.2002.
484 PROMETREX 50 SC prometrin Agan 95-01/28 95-2 25.07.1995. 24.07.2005.
485 PROPONIT 840 EC propizoklor Nitrokemia 95-01/235 98-8 i 04.03.1998. i 31.12.2003.
99-10 18.01.1999.
486 PUMA SUPER R-fenoksaprop + fenklo-
razol Hoechst Schering AgrEvo 93-01/88 98-6 17.06.1998. 14.04.2008.
487 PYRADUR FL kloridazon + metolaklor BASF 94-01/174 94-2 i 02.11.1994. i 17.07.2004.
99-4 27.01.1999.
488 PYRAMIN FL kloridazon BASF 96-01/211 97-2 i 05.02.1997. i 30.09.2006.
99-4 27.01.1999.
489 PYRAMIN TURBO kloridazon BASF 95-01/221 96-2 i 27.03.1996. i 26.11.2005.
99-4 27.01.1999.
490 QUARTZ diflufenikan Rh"ne-Poulenc 94-01/128 94-2 19.05.1994. 30.05.2004.
491 RACER 25-EC flukloridon ZENECA 92-01/99 97-6 i 03.03.1997. i 05.09.2006.
97-8 i 19.08.1997. i
99-10 26.04.1999.
492 RADAZIN EXTRA atrazin + acetoklor +
diklormid Herbos 97-01/308 98-2 09.03.1998. 31.12.2002.
493 RADAZIN T-50 atrazin Herbos 93-01/268 99-2 08.03.1999. 09.02.2009.
494 RADAZIN WP-50 atrazin Herbos 93-01/41 98-4 25.05.1998. 14.04.2008.
495 RADOKOR 50 WP simazin Herbos 94-01/15 99-4 15.03.1999. 01.09.2008.
496 RADOKOR T-50 simazin Herbos 94-01/143 95-2 27.04.1995. 06.04.2004.
497 REGLONE dikvat-kation ZENECA 96-01/173 96-2 27.09.1996. 31.07.2006.
498 REGLONE FORTE dikvat-kation + ZENECA 96-01/143 97-6 11.11.1997. 01.05.2006.
N-etoksilirani masni
amini
499 RING 80 WG prosulfuron + primisul-
furon-metil Novartis 95-01/239 96-3 i 08.01.1996. i 07.01.2006.
98-5 08.07.1998.
500 RODEO glifosat Monsanto 94-01/56 94-2 11.05.1994. 12.02.2004.
501 RONEET 6 E cikloat ZENECA 92-01/100 97-4 14.07.1997. 08.06.2007.
502 RONSTAR 25 EC oksadiazon Rh"ne-Poulenc 95-01/121 95-2 27.07.1995. 01.04.2005.
503 ROUNDUP glifosat + etoksilirani Monsanto 96-01/180 96-3 i 09.07.1996. i 26.06.2006.
masni amini 97-5 07.07.1997.
504 ROUNDUP BIACTIVE monoizopropilamino soli
glifosata Monsanto 98-01/290 99-2 02.02.1999. 02.02.2009.
505 SAFARI triflusulfuron-metil Du Pont 97-01/309 98-2 13.02.1998. 13.02.2008.
506 SANSAC 2,4-D+metosulam Dow AgroSciences 97-01/271 97-2 i 22.12.1997. i 22.12.2007.
98-4 02.07.1998.
507 SATIS 18 WP fluoroglikofen-etil
ester + Novartis 97-01/108 97-2 21.08.1997. 15.03.2007.
triasulfuron
508 SELECT kletodim Tomen 96-01/243 97-2 14.04.1997. 14.04.2007.
509 SENCOR WG 70 metribuzin Bayer 99-01/119 99-2 21.04.1999. 03.02.2009.
510 SENCOR WP 70 metribuzin Bayer 98-01/92 98-2 24.04.1998. 14.03.2008.
511 SIMAPIN T-50 simazin Pinus 94-01/216 95-2 27.04.1995. 22.01.2004.
512 STARANE 250 fluoksipir Dow AgroSciences 97-01/145 97-2 i 27.03.1997. i 24.12.2006.
97-4 i 19.06.1997. i
98-6 i 02.07.1998. i
99-6 15.03.1999.
513 STING glifosat + etoksilirani Monsanto 94-01/162 94-2 04.11.1994. 10.04.2004.
masni amini
514 STOMP 330-E pendimetalin American Cyanamid 95-01/254 96-2 20.02.1996. 26.11.2005.
515 SURPASS 6,7-E vernolat + diklormid ZENECA 92-01/96 98-4 09.02.1998. 09.12.2007.
516 TARGA SUPER (R)-(+)-kizalofop
etilester Nissan 96-01/144 96-2 14.06.1996. 10.03.2006.
517 TAROT 25 DF rimsulfuron Du Pont 93-01/307 99-7 08.03.1999. 20.03.2009.
518 TAZASTOMP pendimetalin + atrazin American Cyanamid 97-01/170 97-2 i 30.06.1997. i 30.06.2007.
99-4 22.01.1999.
519 TELL 75 WG primisulfuron-metil Novartis 96-01/116 96-2 i 02.07.1996. i 10.03.2006.
98-4 16.07.1998.
520 TERAZIN SC 50 terbutilazin Herbos 92-01/2 97-4 10.07.1997. 16.02.2007.
521 TERAZIN WP-50 terbutilazin Herbos 92-01/5 97-4 10.07.1997. 16.02.2007.
522 TERAZIN WP 80 terbutilazin Herbos 92-01/3 97-4 10.07.1997. 16.02.2007.
523 TOLKAN izoproturon Rh"ne-Poulenc 95-01/123 95-2 26.04.1995. 10.04.2005.
524 TOLUREX 50 SC klortoluron Agan 97-01/158 97-2 15.07.1997. 18.03.2007.
525 TORDON 22 K pikloram Dow AgroSciences 97-01/140 97-2 i 30.04.1997. i 11.03.2007.
98-4 02.07.1998.
526 TOUCH-DOWN 4-LC sulfosat + etoksilirani ZENECA 95-01/242 96-2 i 25.03.1996. i 21.11.2005.
masni amini 98-4 i 09.06.1998. i
99-6 24.02.1999.
527 TREFLAN EC trifluralin Dow AgroSciences 93-01/42 98-4 i 30.06.1998. i 14.04.2008.
98-6 06.10.1998.
528 TRIFLUREX 48 EC trifluralin Agan 97-01/157 97-2 15.07.1997. 18.03.2007.
529 TROPHY acetoklor + diklormid ZENECA 93-01/225 98-8 30.04.1998. 20.05.2007.
530 USTINEX SPECIAL amitrol + diuron + MCPA Bayer 94-01/231 95-2 03.03.1995. 10.10.2004.
531 VENZAR lenacil Du Pont 94-01/193 94-2 i 14.10.1994. i 31.10.2003.
97-4 25.03.1997.
532 ZIROL (R)-mekoprop + diflufe-
nikan Rh"ne-Poulenc 94-01/47 94-2 26.05.1994. 25.05.2004.
________________________________

VIII. REGULATORI RASTA I FIZIOTROPI
________________________________

533 C-MH kolinove soli malein-
skog hidrazida Japan Hydrazine 97-01/212 97-2 09.09.1997. 15.03.2007.
534 ETHREL etefon Rh"ne-Poulenc 97-01/235 97-2 08.09.1997. 03.08.2007.
535 FAIR 30 maleinski hidrazid Fair Products 98-01/217 98-2 03.02.1999. 10.10.2008.
536 FAIR 85 smjesa n-masnih alkoho-
la Fair Products 97-01/334 98-2 30.03.1998. 13.08.2007.
537 FAIR PLUS maleinski hidrazid Fair Products 98-01/171 98-2 17.06.1998. 25.05.2008.
538 FAZOR K-soli maleinskog
hidrazida Uniroyal 93-01/122 98-4 06.07.1998. 14.04.2008.
539 FST-7 n-dekanol + maleinski
hidrazid Fair Products 98-01/218 98-2 03.02.1999. 10.10.2008.
540 HARVADE 25 F dimetipin Uniroyal 93-01/116 95-4 25.05.1995. 24.05.2005.
541 NEO-STOP klorprofam Chimac 98-01/207 98-2 23.07.1998. 23.07.2008.
542 ROYAL MH 30 maleinski hidrazid Uniroyal 92-01/112 98-4 02.02.1998. 14.07.2007.
543 ROYALTAC n-dekanol Uniroyal 95-01/179 96-5 28.06.1996. 11.06.2006.
544 TUBERITE profam + klorprofam Pliva 95-01/57 95-2 i 26.04.1995. i 14.02.2005.
95-4 29.05.1995.
545 TUBERITE N klorprofam Pliva 97-01/231 97-2 07.07.1997. 07.07.2007.

__________________________

IX. REPULZIVNA SREDSTVA
__________________________
546 KUNILENT R-12 sulfonirano riblje ulje CHROMOS AGRO 94-01/172 95-2 02.06.1995. 16.08.2004.
547 MESUROL FS 500 metiokarb Bayer 96-01/136 96-2 18.10.1996. 28.07.2006.
548 MESUROL WP 50 metiokarb Bayer 98-01/89 98-4 17.06.1998. 20.04.2008.
__________________________

X. DODATNA SREDSTVA
___________________________

549 ARMOBLEN T-25 etoksilirani masni
amini AKZO 94-01/54 94-2 16.05.1994. 19.12.2003.
550 CITOWETT etoksilizirani
oktilfenol BASF 97-01/295 98-2 i 05.02.1998. i 09.12.2007.
99-4 27.01.1999.
551 EXTRAVON etoksilizirani
oktilfenol Novartis 96-01/11 96-2 i 09.04.1996. i 10.03.2006.
98-4 08.07.1998.
552 HERBOVIT 90 izodekanol
etoksilat Herbos 98-01/73 98-2 i 26.06.1998. i 26.06.2008.
99-4 19.04.1999.
553 OKVAŠIVAČ CAFFARO
15 etoksilirani
nonilfenol Caffaro 95-01/105 95-2 28.04.1995. 27.04.2005.
554 PINOVIT-K etoksilirani masni
amini Pinus 94-01/195 95-2 31.03.1995. 30.03.2005.
555 PINOVIT-N nonilfenolpoliglikol
eter Pinus 94-01/200 95-3 20.03.1995. 19.03.2005.
556 RADOVIT-N etoksilirani nonilfenol Herbos 95-01/79 95-2 04.05.1995. 24.04.2005.
557 SANDOVIT diamilfenoletoksilat Novartis 99-01/91 99-2 07.04.1999. 22.01.2009.
558 TREND 90 izodekanol etoksilat Du Pont 97-01/175 97-2 21.04.1997. 21.04.2007.

Popis je podložan promjenama.

Narodne NovineZAŠTITA BILJA

FUNGICIDI

HERBICIDI

INSEKTICIDI

RAZNA SREDSTVA

Osnovni pojmovi

Integralna zaštita

Štetnost pesticida

Popis zaštitnih sredstava

Štete od štetočinja

Knjiga: "Štetnici u tlu"

Bordoška juha

Ekološka poljoprivreda
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni