NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
CMS 4000
Pokretni tekst sa nekim važnijim informacijama u pokretnom tekstu - Tijekom vremena Internet usluge stalno napreduju, tj. postaju sve naprednije i savršenije, od poslovanja tvrtki do korisnika, koji se kontinuirano sve više koriste internetom za informiranje ili za trgovinu. Naručite na vrijeme izradu svojih web stranica ili ažurirajte i prilagodite postojeće. Kako bi udovoljili potrebama naših korisnika za što jednostavnijim i bržim načinom administriranja Internet stranica, Poslovni forum je razvio vlastiti CMS sustav za upravljanje sadržajem na Internet stranicama. CMS namijenjen je svim korisnicima koji imaju potrebu za čestim obnavljanjem sadržaja na Internet stranicama. Internet stranice možete ažurirati bez daljnih troškova. Svim našim korisnicima CMS stranica pružamo brzu korisničku podršku. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućuje kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove. No, istodobno, Internet je i puno više od medija za oglašavanje. Želite li unaprijediti odnose s Vašim kupcima, poboljšati komunikaciju s dobavljačima, ažurirati tehničku dokumentaciju ili upoznati javnost s novostima u Vašem proizvodnom ili uslužnom programu, Internet je pravi izbor!
TekstoviIzvorske vode
Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode, a odnose se na: fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav; tehnološke postupke koji se mogu primjenjivati u proizvodnji; analitičke metode radi kontrole kakvoće; dodatne zahtjeve označavanja; mikrobiološke kriterije. Postupak prije stavljanja vode na tržište.

TekstoviZdravstvena zaštita u inozemstvu
Ovim Pravilnikom u skladu s odredbama međunarodnih ugovora, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), posebnog zakona i drugih općih akata Zavoda uređuje se pravo osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu i upućivanje na liječenje u inozemstvo, te uvjeti i način ostvarivanja tih prava.

TekstoviLaboratoriji za ispitivanje kakvoće
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za provedbu ispitivanja kakvoće gnojiva i poboljšivača tla i drugih ispitivanja, glede prostorija, tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti djelatnika, postupak ovlašćivanja te uvjeti i način određivanja referentnog laboratorija kao i kontrola nad radom laboratorija. Ovlašteni laboratorij je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti laboratorijskih ispitivanja.

TekstoviUnutarnja revizija
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje treba ispunjavati unutarnji revizor, standardi i metodologija rada unutarnje revizije, zajednički kriteriji na temelju kojih proračunski korisnici uređuju unutarnju reviziju, te koordiniranje rada unutarnje revizije proračunskih korisnika. Proračunski korisnici su državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove, vijeća manjina, proračunski fondovi i mjesna samouprava...

TekstoviSprječavanje sukoba interesa
Ovim Pravilnikom propisuju se načini sprječavanja sukoba interesa putem postupaka i mjera za sprječavanje sukoba interesa koje je ovlašteno društvo dužno poduzeti u svrhu sprječavanja sukoba interesa čije postojanje može štetiti interesima klijenata, a koji su postupci i mjere sadržani u Pravilima postupanja, kao općenormativnom aktu ovlaštenog društva koji je ono dužno donijeti i učinkovito primjenjivati.

TekstoviHrvatski zrakoplovni savez
Hrvatski zrakoplovni savez na temelju javnih ovlasti obavlja: stručne poslove u postupku utvrđivanja propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati pravne osobe za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno sportskih letjelica; utvrđivanje programa za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica; usklađivanje rada, usklađivanje kriterija te pružanje stručne i druge pomoći pravnim osobama za osposobljavanje pilota letjelica...

TekstoviPomorski agenti
Pomorski agent je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje pomorsko agencijskih djelatnosti, te koja je upisana u Upisnik pomorskih agenata u skladu odredbama Pomorskog zakonika kao i ovoga Pravilnika. Agent zaposlenik je fizička osoba koja posjeduje iskaznicu pomorskog agenta koja u ime i za račun pomorskog agenta neposredno obavlja pomorsko agencijske djelatnosti a naročito poslove otpreme brodova.

TekstoviKakvoća voćnih proizvoda
Ovim se Pravilnikom uređuje kakvoća voćnih džemova, želea, marmelada i pekmeza te zaslađenog kesten pirea (u daljnjem tekstu: proizvodi) koji se stavljaju na tržište, a odnosi se na: nazive, definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati, sastav i senzorna svojstva, vrstu i količinu sirovina te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi, dodatne ili specifične zahtjeve deklariranja ili označavanja.

TekstoviZaštita zdravlja i sigurnosti radnika
Ovaj pravilnik određuje obveze poslodavca u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika od opasnosti pri radu s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima uključujući i prevenciju takvih opasnosti. Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju i na karcinogene i/ili mutagene pripravke. Pravilnikom se utvrđuju minimalni zahtjevi u pogledu zaštite uključujući i granične vrijednosti. Radni okoliš je okoliš u kojem radnik može doći u doticaj s tvarima.

TekstoviMedicinski otpad
Ovim Pravilnikom uređuju se načini i postupci gospodarenja medicinskim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja i iz srodnih istraživačkih djelatnosti (u daljnjem tekstu: medicinski otpad). Gospodarenje medicinskim otpadom u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje medicinskog otpada na mjestu nastanka, a u okviru djelatnosti gospodarenja medicinskim otpadom.

>>  < 1  2 3 4 5 > 

MENU
Proizvodi
Nekretnine
Apartmani
Tekstovi
O nama
 RSS - Favorites

Tekst ispod menija


  Pregledajte primjere:
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Informacije i narudžbe
 

Design & Hosting: Poslovni forum  


Tekst na samom kraju stranice
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga