KALKULACIJA CIJENA BUSINESS FORUM BUSINESS FORUM

Uvod 

Upute i cjenik

Sadržaj poslovnog plana

Poslovni forum

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


WEB HOSTING

Ažurirano: 22. 7. 2024.

Kontakt:
info@poslovniforum.hr

Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

Izrada poslovnih planova

POSLOVNE USLUGE - ODJEL EKONOMSKIH POSLOVA I PLANIRANJA

Primjer poslovnog plana - investicijskog projekta

S obzirom na sav obvezni sadržaj, te da poslovni plan sadrži najmanje 20 tablica sa složenim izračunima, nužno je iskustvo i stručnost za njegovu izradu.
Iz razloga što smo u praksi vidjeli da neki poduzetnici predaju zahtjev za kredit gdje je "poslovni plan" proizvoljni sastavak na 5 - 6 stranica, u nastavku dajemo pregled izgleda jednog kvalitetnog poslovnog plana. Iako je tekst smanjen, možete uočiti sadržaj, naslove i tablice, što je dovoljno za predodžbu kakav poslovni plan dobivate u našoj izvedbi ili ukoliko kupujete gotov primjer.

Stranica broj:
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
 

Primjer poslovnog plana - Investicijski projekt

 

Odaberi stranicu sa primjerom:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32OBVEZNI SADRŽAJ
 

1
1.1.
1.2.

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3

5

6

7

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

10
10.1
10.2
10.3

11

12
PODACI O INVESTITORU I INVESTICIJI
Podaci o investitoru
Podaci o investiciji

ANALIZA TRŽIŠTA
Procjena ponude i konkurencije
Tržište pružanja usluga
Tržište nabave
Marketing

STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIH
3.1 Analiza potrebnih kadrova
3.2 Proračun godišnjih bruto plaća

TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
Opis tehničko-tehnološkog procesa
Utrošak sirovina, materijala i energenata
Tehnička struktura ulaganja

LOKACIJA

ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE

DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
Ulaganje u osnovna sredstva
Ulaganje u obrtna sredstva
Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
Izvori financiranja i kreditni uvjeti
Izvori financiranja
Obračun kreditnih obveza
Proračun amortizacije
Proračun troškova i kalkulacija cijena
Projekcija računa dobiti i gubitka
Financijski tok projekta – prognoza likvidnosti
Ekonomski tok projekta
Projekcija bilance

EKONOMSKO – TRŽIŠNA OCJENA PROJEKTA
Statička ocjena efikasnosti projekta
Dinamička ocjena projekta
Metoda razdoblja povrata investicijskih ulaganja
Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta
Metoda relativne neto sadašnje vrijednosti projekta
Metoda interne stope rentabilnosti

ANALIZA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA
Prag rentabilnosti projekta
Analiza osjetljivosti projekta pri padu razine prodajnih cijena
Analiza osjetljivosti projekta pri rastu troškova poslovanja

ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

PRILOZI
Broj poglavlja:
1
2


3
4
5
6


7
8


9
10
11

12

13

14


15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


27
28
29
30
31
32


33
34
35

36

37


Napomena:
Posebni projekti ulaganja mogu imati posebno prilagođen sadržaj.
Pojedina financijska institucija može odrediti i svoj vlastiti obvezni sadržaj.
  Povratak na pregled cijena i uputa za narudžbu poslovnog plana 

 

 

 

 

 

 


Poslovni planovi