BUSINESS FORUM BUSINESS FORUM

Uvod 

Upute i cjenik

Sadržaj poslovnog plana

Poslovni forum

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


WEB HOSTING

Ažurirano: 14. 6. 2024.

Kontakt:
info@poslovniforum.hr

Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

HTML designs, website graphics and web page backgrounds

POSLOVNE USLUGE - ODJEL EKONOMSKIH POSLOVA

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA

Jedna od osnovnih registriranih djelatnosti Poslovnog Foruma d.o.o. je i konzalting u području investicija, te izrada predinvesticijskih i investicijskih studija (poslovnih planova) i njihova ocjena.

Izradi poslovnih planova i investicijskih projekata pristupaju i sami poduzetnici, no ukoliko ne raspolažete sa dovoljno znanja i iskustva, obratite se Poslovnom Forumu.

UPUTE, NARUDŽBE I CJENIK
(Kliknite ovdje)

 


Izrada poslovnih planova