RJEČNIK - Verzija za ispis
administracija sustava system administration
agroekosustav agroecosystem
agroekosustavi agroecosystems
agroinformacijski sustav agroinformation system
analize sustava system analysis
automatski poslužujući sustav automatic attendant system
automatski sustav za bojenje automated system for powder coating
automobilski sustavi automotive systems
autonomni sustav autonomous system
autonomni sustavi autonomous systems
balastni sustav ballast system
bankarski sustav banking system
bankovni sustav banking system
bežični telefonski sustav cordless telephony system
binarni digitalni sustav binary digital system
binarni sustav binary system
biološki sustavi biological systems
bodovni sustav scoring systems
bolest probavnoga sustava gastrointestinal disease
bolest srca i krvožilnoga sustava cardiovascular disease
brodski porivni sustav propulsion plant
carinski informacijski sustav customs information system
carinski sustav customs system
ćelijski radijski sustav cellular radio system
ćelijski sustav cellular system
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 214 | Search | 8. 7. 2020. |