RJEČNIK - Verzija za ispis
bez krivnje guiltless
cirkularna krivulja circular curves
crtač krivi curve tracer
crtač krivi graph plotter
crtač krivulja curve tracer
daljinsko otkrivanje early warning
dimenzija pokrivanja covering dimension
dokazati kriv convict
dokazati krivicu convict
efektivna pokrivenost površine effective dot area
eliptičke krivulje elliptic curves
eliptičke krivulje velikog ranga elliptic curves of high rank
energetska krivulja po vremenu energy time curve
filtar za izbjegavanje prekrivanja antialiasing filter
filtar za izbjegavanje prekrivanja antialiasing fitter
iskriviti contort
iskriviti distort
iskriviti camber
iskrivljen awry
iskrivljen bended
iskrivljen crooked
iskrivljen distorted
iskrivljen wry
iskrivljeni lim buckled sheet
iskrivljenje bending
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 238 | Search | 23. 9. 2020. |