RJEČNIK - Verzija za ispis
audiovizualna proizvodnja audio-visual production
automatizirana proizvodnja Automated manufacturing
biljna proizvodnja crop production
Bruto Domaći Proizvod Gross Domestic Product
bruto društveni proizvod Gross Domestic Product
bruto nacionalni proizvod GNP - gross national product
bruto nacionalni proizvod gross national product
bruto regionalni proizvod gross regional product
brutto proizvod gross product
brutto proizvod brutto product
cijena proizvoda fco tvornica ex-works price of the product
cijena proizvoda na paritetu fco tvornica ex-works price
cijene fco tvornica proizvoda ex-works price of the product
cijene poljoprivrednih proizvoda farm prices
čistija proizvodnja cleaner production
decentralizirana proizvodnja distributed generation
dehidrirani proizvod desiccated product
deklarirati proizvod declare a product
dijetetski proizvod dietary product
domaći proizvod domestic product
doprinos iz bruto nacionalnoga proizvoda GNP contribution
dorađeni prehrambeni proizvod processed food product
duboko smrznuti proizvod deep-frozen product
ekološko oblikovanje proizvoda environmental product profile
ekonomika proizvodnje economics
1 2 3 4 5 6 7 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 156 | Search | 9. 8. 2020. |