Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

PROJEKTI

Naslovna

Okrugli stol - Poreč

> Poziv

> Zbornik radova

> Sadržaj zbornika

> Baze podataka

> Zaključci

Obavijesti

Klikni za pregled priloga
Popusti i akcije

Google


WWW Poslovni Forum

POSEBNA PONUDA
Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?

IZRADA INTERNET STRANICA
Izrada CMS internet stranica po izuzetno povoljnim cijenama; izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Predstavite Vašu tvrtku, objavite sve ponude, akcije, objavite detaljni pregled svih proizvoda i usluga... Ukoliko Vas nema na Internetu; Vi ne postojite!
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


STANJE I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI U AKTUALNOM INFORMATIČKOM OKRUŽENJU
u okviru projekta
KONTINENTALNI GOSPODARSKI RESURSI U FUNKCIJI RAZVITKA TURIZMA RHZaključci okrugloga stola
"Stanje i razvojne mogućnosti u aktualnom informatičkom okruženju"
održanoga u okviru projekta
"Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske"
u Poreču 20. veljače 2004.


 

1. Razvoj turizma valja u znakovito većoj mjeri interaktivno vezati za kvantitativni i kvalitativni razvoj gospodarskih djelatnosti čiji proizvodi predstavljaju input u proces oblikovanja turističkih proizvoda. To bi trebalo izazvati odgovarajuće poteze kako na makrorazini, tako i na mikrorazini. Naime, na makrorazini bi morale uslijediti odgovarajuće mjere ekonomske politike, dok bi na mikrorazini učinak trebao biti dvojak: na strani gospodarskih subjekata u turizmu u pravcu kontinuiranoga istraživanja potreba turističkih potrošača te na temelju njih i osmišljavanja prodajno-uslužnih programa zasnovanih na marketinškim načelima, a na strani proizvođačkih gospodarskih subjekata (poglavito proizvođača hrane) u pravcu kvantitativnoga i osobito kvalitativnoga zadovoljavanja potreba turističkih potrošača za svim pojedinačnim parcijalnim turističkim proizvodima.
 

2. Budući da zapravo postoji snažna interaktivnost između turizma, s jedne, te poljoprivrede i prehrambene industrije, ali i ostalih gospodarskih grana i djelatnosti, s druge strane, očito je kako bitno treba ojačati učinkovitost svih djelatnosti koje tvore sastavnice turističkih proizvoda, kako bi bili po svojoj kvaliteti, a potom i cijeni, konkurentni kako za inozemne, tako i domaće turističke potrošače.
Svi subjekti gospodarskih i izvangospo-darskih djelatnosti jednim dijelom (što ovisi o stupnju obuhvata, odnosno stupnju udjela u agregatu turizma) svoju aktivnost, odnosno proces rada, trebaju usmjeriti i na proizvodnju ili oplemenjivanje proizvoda koji su namijenjeni turistima – turističkim proizvodima.
 

3. Turizam bi u Republici Hrvatskoj, sukladno tome, morao postati kralježnica strategije izvozne ekspanzije, imajući pri tome u vidu nedvojbene prednosti koje se stječu, primjerice, izvozom hrane preko turizma. Ustanovljavanje smjernica i mjera za uravnoteženje i sinkroniziranje potražnje potrošačkoga (“plavog”) s ponudom proizvođačkoga (“zelenog”) područja Republike Hrvatske, a u cilju postavljanja dugoročnih poticajnih i ostalih mjera gospodarske politike, osobito u turizmu i proizvodnji hrane, javljaju se kao temeljni cilj.
 

4. Kontinentalni gospodarski resursi, poglavito oni iz područja proizvodnje hrane te osobito oni iz Slavonije i Baranje, mogu, naravno uz odgovarajuće mjere ekonomske politike, marketinški pristup istraživanju potreba te time i oblikovanja proizvodnih i prodajnih programa koji će biti utemeljeni na suvremenim tehnologijama, proizvesti outpute koji će u kvantitativnom i kvalitativnom smislu moći u potpunosti zadovoljiti potrebe turizma.
 

5. Današnje suvremeno turističko tržište zahtijeva kvalitetan i razmjerno standardiziran vid ponude proizvoda hrane. U tom bi pravcu valjalo poduzeti i korake na postavljanju "industrijske" i u kvalitativnom smislu standardizirane ponude proizvoda hrane. Tako osmišljavanje određenoga broja jela, koja bi imala svojevrstan CRO-image, kao eksponent identiteta vlastite nacionalne kuhinje (ethnic food), postaje neminovnost.
Jednako tako, pozicioniranje Republike Hrvatske kao oaze ekoturizma u Europi, dakle zdravoga turizma utemeljenoga na zdravoj hrani, uistinu može biti jedna od objektivno najučinkovitijih varijanti razvoja i razvitka turizma Republike Hrvatske u bliskoj budućnosti, kojom se može ostvariti nedvojbena konkurentska prednost u globaliziranim uvjetima naše današnjice.
 

6. Proizvodni programi najuglednijih hrvatskih prehrambenih gospodarskih subjekata upotrebljavaju hrvatske sirovine, znanje i kreativnost, čime mogu znatno doprinijeti stvaranju prepoznatljivoga hrvatskog turističkog proizvoda, prema europskim standardima kvalitete i u skladu s prehrambenim tendencijama u svijetu.
 

7. Razvijanje, odnosno tvorba clustera za potrebe turizma Republike Hrvatske, predstavlja proaktivan pristup problemu povezivanja kontinentalnih gospodarskih resursa s ponudom turističkih proizvoda i predstavlja nužnost budućega poslovnog ponašanja. Time bi se sa strane ponuđača proizvoda hrane stvorila objektivna osnova za dugoročno čvrsto povezivanje proizvođača hrane i njihovih velikih potrošača. Informatizacijom tih interakcijskih odnosa između pojedinih subjekata povezanih u clustere, kako na strani ponude, ali jednako tako i na strani potražnje, stvorila bi se i moćna informacijski umrežena struktura koja bi u tom slučaju mogla opravdati svoje postojanje u sklopu ostvarenja općih i posebnih ciljeva kako turizma, tako i proizvodnje i prerade hrane.
 

8. Činjenica je da trenutačno u Republici Hrvatskoj, u informacijskom smislu, ne postoji dovoljno učinkovit i transparentan sustav koji predstavlja cjelokupni lanac pribavljanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a koji može doprinijeti boljoj opskrbi subjekata turističke ponude, odnosno stvaranju, svojevrsne burze proizvoda hrane, odnosno elektroničkoga tržišta (e-market) ili elektroničke trgovine (e-marketplace), koja će, pak, ujediniti i učiniti transparentnom proizvodnju proizvoda hrane.
Naime, u okviru uspostavljenih sustava elektroničke trgovine u nas postoji tek nekolicina web-site-ova koje djeluju po načelu B2C (business to consumer), a odnose se na područje proizvoda hrane, dok web-site-ova koji djeluju po načelu B2B (business to business), zapravo ni nema.
 

9. Zbog već naglašene činjenice da u nas ne postoji ni jedan B2B orijentiran site nema ni praktičnih iskustava koji bi ukazivali na prednosti ili nedostatke do sada (u inozemstvu) profiliranih nekoliko temeljnih vrsta tržišnih B2B modela. Ključna je sastavnica koja odlučuje o uspjehu svakoga od modela jasno određena korist i za kupca i prodavača.
Globalna procjena sadašnjega stanja infrastrukturnih pretpostavki pokazuje: prva je faza, Internet presence, tj. stvaranje jednostavnih web stranica u dobroj mjeri završena kako na strani ugostiteljsko-turističkih subjekata, tako i na strani ponude hrane. Druga je faza, odnosno postavljanje okvira za baze podataka o proizvodima i proizvođačima, u intenzivnoj izgradnji, ali na nesustavan način. Treća je faza, tj. stvaranje potrebnih pretpostavki za trgovinu internetom, još uvijek u razvoju. Četvrta je faza – stvaranje kataloga, brzih pretraživača i brze neposredne komunikacije – u početnim stadijima, a peta je faza, odnosno stvaranje pretpostavki kolaboracijskog poslovanja tek u najavi.
 

10. Analizirane značajke hrvatskog turizma, te mogućnosti poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, nedvojbeno ukazuju na potrebe razvoja specijaliziranog portala koji bi trebao tijekom vremena postati središnje mjesto ponude i potražnje, te doprinositi boljoj gospodarskoj učinkovitosti i efektima hrvatskog turizma, kao i poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Kako iskustva iz razvijenih e-ekonomija govore da se u mnoštvu pretendenata brzo isprofilira njih nekoliko i da obično drže 70-80% tržišta, za očekivati je iz postojećeg stanja razvijenosti e-business-a u Hrvatskoj da će se utrka ubrzo rasplamsati.
Koncept specijaliziranog vertikalnog portala za opskrbu turizma hranom model koji je hrvatskom turizmu, ali i hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima i prehrambenoj industriji neophodan.
 
    Sadržaj Zbornika radova Okruglog stola