Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovori gdje nalogoprimac izvršenje naloga može povjeriti drugoj osobi


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O NALOGU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovori gdje je nalogoprimac dužan izvršiti određeni nalog osobno # Ugovori o nalogu gdje se obvezuje nalogoprimac poduzimati određene radnje # Ugovor o skladištu, odnosno, ugovor o skladištenju # Različiti primjeri ugovora za skladištenje robe ili opreme # Trajanje i prestanak ugovora, primjer otkaza konsignacijskog skladišta # Primjeri ugovora kada u skladištu smije biti uskladištena samo roba konsignanta # Predlošci ugovora o konsignaciji prema hrvatskim zakonima
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri za novac ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari..., Primjer ugovora između ostavoprimatelja i ostavodavatelja, Primjeri ugovora o prodajnom nalogu...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugovor o posudbi nastaje kad posuditelj preda posudovniku određenu stvar na besplatnu uporabu, a ovaj se obveže vratiti je nakon uporabe. Objekt posudbe su nepotrošne stvari. Potrošna stvar može biti objektom posudbe samo ako se ugovori povrat iste stvari. Posudovnik ima pravo rabiti stvar na ugovorom utvrđeni način, a ako način uporabe nije ugovorom određen, onako kako to odgovara svojstvima i namjeni stvari. Posudovnik snosi redovite troškove održavanja posuđene stvari, a kod posudbe životinje i troškove hranidbe. Izvanredni troškovi naknađuju se posudovniku prema odredbama poslovodstva bez naloga.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance