Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovaranje licencnih prava i drugih autorskih prava


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O LICENCIJI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovorni primjeri za odricanje od odgovornosti za štete bilo koje vrste # Primjeri ugovora o licenci softvera radi korištenja softvera # Primjeri ugovora o franšizi prema hrvatskom pravu # Predlošci za prijevoz osoba cestom ili željeznicom # Odgovornost prijevoznika za sigurnost putnika tijekom prijevoza # Ugovorna odgovornost prijevoznika za gubitak prtljage # Primjer općih uvjeta za prijevoz putnika i putnikove prtljage
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjer ugovora o zalogu nekretnine kao dodataka ugovoru o zajmu..., Ugovor o suradnji na realizaciji stručne prakse studenata, Primjer ugovora o doživotnom uzdržavanju

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ugostitelji se smatraju ostavoprimcima glede stvari koje su gosti donijeli i odgovaraju za njihov nestanak, uništenje ili oštećenje najviše do deset tisuća kuna. Odgovornost je isključena ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti, uzrokom u stvari, ponašanjem samog gosta, ili ponašanjem osoba koje je on doveo ili koje su mu došle u posjet. Ugostitelj duguje potpunu naknadu ako mu je gost predao stvar na čuvanje te ako je šteta nastala njegovom krivnjom ili krivnjom osobe za koju on odgovara.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance