Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Reguliranje prava na raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri ugovornog reguliranja međusobnih prava i obaveza # Primjer ugovornog reguliranja prijenosa nekretnina i pokretnina # Šprance i primjeri ugovora o dosmrtnom uzdržavanju # Ugovorne odredbe za situacije kada stranke trebaju vratiti što su ugovorom primile # Primjeri kako sporazumno raskinuti ili izmijeniti ugovor # Reguliranje odnosa u slučaju bitno poremećenih odnosa # Reguliranje rješavanja nesporazuma proisteklih iz ugovora
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjer kako nakon smrti zatražiti upis uknjižbe prava vlasništva stana, Primjeri ugovora o čuvanju stvari između depozitara i stranke, Ugovor o upravljanju poslovno stambenom zgradom

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Podšpediter je drugi špediter na kojega je glavni špediter prenio u cijelini izvršavanje špediterskog posla, dok je međušpediter drugi špediter na kojega je glavni špediter prenio realizaciju dijela špediterskog posla. Špediciju kao aktivnost možemo opisati kao skup specifičnih funkcija, poslova, operacija, vještina i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu, dopremu i provoz materijalnih dobara svim prijevoznim sredstvima, svim prijevoznim putovima, u konvencionalnom, kombiniranom i multimodalnom transportu. Međunarodna špedicija se odnosi na skup poslova, operacija i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu robe iz vlastite u strane države, dopreme robe iz stranih u vlastitu državu i provoz robe između više stranih država preko vlastite države.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance