Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjer kako nakon smrti zatražiti upis uknjižbe prava vlasništva stana


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovor kojim primatelj uzdržavanja osigurava sebi stalnu pomoć # Ugovorna suglasnost za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju # Primjeri ugovora gdje primatelj uzdržavanja zadržava pravo doživotno stanovati # Ugovori u slučaju bolesti i pružanju nužne skrbi # Primjeri ugovornog reguliranja doživotnog uzdržavanja i njegovanja # Primjeri različitih ugovora za obaveze davatelja uzdržavanja # Primjer ugovora kako ostaviti nekretninu davatelju uzdržavanja
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovori za smještaj na plovilu ili charter, ugovori za vlasnike plovila, Ugovori o otkupu vrijednosnih papira, Prijava poreza na dobit

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ostavoprimac koji se obvezao besplatno čuvati stvar određeno vrijeme može je vratiti ostavodavcu prije isteka ugovorenog roka ako bi stvari prijetila opasnost propasti ili oštećenja, ili ako bi mu njezino daljnje čuvanje moglo prouzročiti štetu. Ako rok nije ugovoren, ostavoprimac može u svako doba odustati od ugovora, ali je dužan ostavodavcu odrediti primjeren rok za preuzimanje stvari.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance