Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovor o upravljanju poslovno stambenom zgradom


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovor o izradi namještaja po mjeri ili po specifikaciji # Ugovor o opskrbi plinom, ugovor o uvođenju plinskih instalacija # Ugovor o pružanju usluga tiskanja materijala, tiskarske usluge # Opći uvjeti isporuke komunalne usluge odvodnje otpadnih voda # Međuvlasnički ugovor za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika zgrade # Ugovor za izlagače i za iznajmljivanje izložbenog prostora # Ugovor o izlaganju, ugovor o sudjelovanju na sajmu ili izložbi
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora za sklapanje poslova s trećima za račun nalogodavca, Primjeri gdje se komitent obvezuje komisionaru platiti proviziju za prodanu robu, Primjer ugovora o najmu opremljenog stana

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Odgovornost za materijalne nedostatke iznajmljene stvari može se ugovorom o najmu isključiti ili ograničiti. Ugovorna odredba o isključenju ili ograničenju odgovornosti je ništetna ako je najmodavac znao za nedostatke i namjerno ih prešutio, ako nedostatak onemogućuje uporabu stvari ili je tu uglavu najmodavac nametnuo koristeći se svojim monopolskim ili privilegiranim gospodarskim položajem ili utjecajem. Ako najmodavac ne otkloni nedostatak u primjerenom roku koji mu je najmoprimac odredio, najmoprimac može raskinuti ugovor o najmu ili zahtijevati sniženje najamnine, a u oba slučaja ima i pravo na naknadu štete.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance