Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri gdje se komitent obvezuje komisionaru platiti proviziju za prodanu robu


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O KOMISIJI
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri gdje se komisionar obvezuje isplatiti komitentu svu ostvarenu korist # Primjeri kako se komisionar obvezuje da na trošak komitenta osigura robu # Primjeri ugovora gdje se komisionar obvezuje da za proviziju proda robu # Primjeri ugovora o komisiji između komisionara i komitenta # Primjeri općih uvjeta ugovora o nalogu za kupnju novčanih sredstava # Primjeri naloga da se istraži tržište za proizvodnju ili promet robe ili usluga # Primjeri ugovora o nalogu gdje je nalogodavac ili nalogoprimac pravna osoba
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Darovanje i oprost isplate duga uz dužnikovu suglasnost..., Primjer šprance ugovora o prodaji osobnog automobila ili drugih motornih vozila..., Obveza vraćanja stvari kod ugovora o posudbi...

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Zakupodavac je dužan održavati stvar u ispravnom stanju za trajanja zakupa i radi toga obavljati potrebne popravke na njoj. On je dužan naknaditi zakupcu troškove što ih je ovaj učinio za održavanje stvari, a koje bi on sam bio dužan učiniti. Troškovi sitnih popravaka izazvanih redovnom upotrebom stvari, a i troškovi same upotrebe, padaju na teret zakupca. O potrebi popravka zakupac je dužan obavijestiti zakupodavca.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance