Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjer šprance ugovora o prodaji osobnog automobila ili drugih motornih vozila...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Pregled poreznih i svih drugih obveza prodavatelja i kupca nekretnina # Vodič i pregled za nove kupce nekretnina o postupku na gruntovnici # Primjeri tabularne izjave za nekretnine radi upisa vlasništva u gruntovnicu # Stjecanje idealnog dijela vlasništva zajedničkih dijelova zgrade # Pisana izjava da ne postoje nikakva upisana ili neupisana prava ili tereti # Prodajni ugovor za nekretnine koji se sklapa u korist trećih osoba # Primjer prodajnog ugovora s pridržanim pravom vlasništva nad nekretninom
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovor o fotografskim i video uslugama snimanja vjenčanja / svadbe, Primjeri ugovora o trgovinskom zastupanju za proizvode i usluge, Ugovor o pružanju usluga tiskanja materijala, tiskarske usluge

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ukoliko prodavatelj ne želi izdati tabularnu ispravu, a kupac je podmirio sve svoje obveze, u tom slučaju kupac ima pravo tražiti raskid ugovora. Kupac može tužbom zahtijevati izdavanje tabularne isprave (isprave podobne za prijenos prava vlasništva u zemljišne knjige) od prodavatelja ukoliko isti ne želi svoju obvezu ispuniti dobrovoljno. Ugovorom o prodaji obvezuje se prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu, tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva, a kupac se obvezuje da prodavaocu plati cijenu. Prodaja je regulirana Zakonom o obveznim odnosima.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance