Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Ugovor o pružanju usluga tiskanja materijala, tiskarske usluge


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Opći uvjeti isporuke komunalne usluge odvodnje otpadnih voda # Međuvlasnički ugovor za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika zgrade # Ugovor za izlagače i za iznajmljivanje izložbenog prostora # Ugovor o izlaganju, ugovor o sudjelovanju na sajmu ili izložbi # Ugovor za pružanje usluga procijene vrijednosti nekretnina # Ugovor o ugradnji alarma, video, vatrodojavnog sustava # Ugovor o fizičkoj zaštiti, ugovor sa zaštitarskom tvrtkom
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Ugovorna odgovornost prijevoznika za gubitak prtljage, Primjeri ugovora o osiguranju, osiguranje imovine i osiguranje osoba, Ugovor za provedbu potrebnih carinskih radnji i podmirivanje troškova

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Od dobivenog naloga i uputa nalogoprimac može odstupiti samo sa suglasnošću nalogodavca, a kada mu zbog kratkoće vremena ili iz kakva drugog uzroka nije moguće tražiti suglasnost nalogodavca, on može odstupiti od naloga i uputa samo ako je po procjeni svih okolnosti mogao osnovano smatrati da to zahtijevaju interesi nalogodavca. Ako nalogoprimac prekorači granice naloga ili odstupi od dobivenih uputa izvan slučaja predviđenog u prethodnom stavu, neće se smatrati nalogoprimcem, već poslovođom bez naloga, izuzev ako nalogodavac naknadno odobri ono što je uradio.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance