Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Prodajni ugovor s pridržanim pravom vlasništva nad nekretninom


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjer predugovora o prodaji stana ili kuće, polaganje kapare # Primjer reguliranja međusobnih vlasničkih odnosa i isplate cijene # Primjer ugovora sa primjerom reguliranja plaćanja poreza # Primjer ugovora o prodaji stana od etažnih suvlasnika u zgradi # Prodaja kuće ili prodaja građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta # Primjer ugovora o kupoprodaji stana u zgradi s više stanova # Kombinirani ugovori o najmu sa više objekata najma
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari predane kupcu radi pokusa..., Kupoprodaja sa specifikacijom, obavijesti kupcu o pojedinostima..., Primjeri ugovora o asignaciji između dva ili tri trgovačka društva

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Ako je komisionar sklopio neki posao pod nepovoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom kad to nije smio, dužan je naknaditi komitentu razliku, a i uzrokovanu štetu. U slučaju iz prethodnog stava komitent može odbiti da prihvati sklopljeni posao, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti komisionara. Međutim, komitent gubi to pravo ako komisionar pokaže spremnost da mu odmah isplati razliku i naknadi uzrokovanu štetu. Ako je posao sklopljen pod povoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom, sva tako postignula korist pripada komitentu.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance