Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora o asignaciji između dva ili tri trgovačka društva


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI - MALOPRODAJA
Link na pregled svih primjera ugovora
# Primjeri ugovora u maloprodaji, primjeri ugovora za trgovce... # Ugovor o marketinškim uslugama, ugovor o objavi oglasa i reklama # Primjeri ugovora o uslugama istraživanja tržišta # Usluge oglašavanja na vozilima, tendama, gradskim površinama # Primjeri ugovora i općih uvjeta o pružanju marketinških usluga # Pregled ugovora za affiliate oglašavanje na internetu # Primjeri ugovaranja oglašavanja na web stranicama
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjeri ugovora o komisiji, ugovori između komisionara i komitenta, Primjeri o ustupanju kupoprodajnog ugovora na druge osobe..., Kombinirani ugovori o najmu sa više objekata najma

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Zajmodavac je dužan predati određene stvari u ugovoreno vrijeme, a ako rok za predaju nije određen, onda kad to zajmoprimac zatraži. Pravo zajmoprimca da traži predaja određenih stvari zastarijeva za tri mjeseca od dolaska zajmodavca u zakašnjenje, a u svakom slučaju za godinu dana od sklapanja ugovora o zajmu.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance