Poslovni pregled - Informacije o novim primjerima ugovora

Primjeri ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem, alotman...


Ovaj primjer objavljen je u paketu primjera ugovora:
UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO)
Link na pregled svih primjera ugovora
# Ugovor o alotmanu sa pregledom svih obveza ugovornih strana # Primjeri ugovora o alotmanu, primjeri ugovora o raspolaganju smještajem # Posrednički ugovor o putovanju između agencije i putnika # Primjeri ugovora za organiziranje putovanja i boravka prema narudžbi... # Odredbe o izdavanju potvrde o organiziranju putovanja i ostale odredbe... # Primjeri kako se posrednik obvezuje ugovoriti u ime i za račun putnika... # Pregledi što je sve posrednik dužan učiniti prilikom sklapanja ugovora...
Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Prijava poreza na promet nekretnina, Primjeri ugovaranja predujma za pokriće svih troškova u prijevozu, Jamstvo kojim autor jamči da je isključivi nositelj autorskih prava

POSLOVNE USLUGE: Istraživanje tržišta, izrada poslovnih projekata, oglašavanje proizvoda i usluga, poslovno savjetovanje...IZ PRAVNOG LEKSIKONA:

Komisionar je dužan čuvati povjerenu robu s pažnjom dobrog gospodarstvenika. On odgovara i za slučajnu propast ili oštećenja robe ako je nije adekvatno osigurao, a prema nalogu je bio dužan to učiniti. Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, koju mu je poslao komitent, komisionar je dužan utvrditi njezino stanje i bez odgađanja izvijestiti komitenta o danu prispijeća robe te o vidljivim oštećenjima ili manjku, inače odgovara za štetu koja bi zbog tog propuštanja nastala za komitenta. On je dužan poduzeti sve potrebne mjere radi očuvanja prava komitenta prema odgovornoj osobi.

Primjeri ugovora   Primjer ugovora   Prodaja ugovora i besplatni primjeri ugovora   Primjeri ugovora i šprance